× "

ana fikri nedir

" arama sonuçları

paragrafta ana fikir konu anlatımı

  yazarın parçada anlatmak istediği düşünceye ana fikir denir. yazıda birçok fikir bulunabilir. ama asıl anlatılmak istenen fikir tektir. ana fikir, kısaca, parçanın bir cümlelik özetidir. ana fikir bazen parçanın içinde bir cümle halinde verilmiş olabilir. bu durumda o cümleye ana fikir cümlesi diyebiliriz. ana fikir parçada cümle halinde verilmemişse parçanın bütününden ana fikri kendimiz çıkarmamız gerekir. bazı parçalarda birden çok ana fikir var gibi görünebilir. iyi hazırlanmış bir parçada kesinlikle tek ana fikir vardır. ikinci ana fikir dediğiniz ikinci görüş, esas ana fikri desteklemek için vardır. ...

paragrafta ana fikir (ana düşünce)

  yazarın parçada anlatmak istediği düşünceye ana fikir denir. yazıda birçok fikir bulunabilir. ama asıl anlatılmak istenen fikir tektir. ana fikir, kısaca, parçanın bir cümlelik özetidir. ana fikir bazen parçanın içinde bir cümle halinde verilmiş olabilir. bu durumda o cümleye ana fikir cümlesi diyebiliriz. ana fikir parçada cümle halinde verilmemişse parçanın bütününden ana fikri kendimiz çıkarmamız gerekir. bazı parçalarda birden çok ana fikir var gibi görünebilir. iyi hazırlanmış bir parçada kesinlikle tek ana fikir vardır. ikinci ana fikir dediğiniz ikinci görüş, esas ana fikri desteklemek için vardır. ...

en iyi ders notu tutma stratejisi nedir?

en iyi ders notu tutma stratejisi nedir?

  sınıfta ders dinlerken muhtemelen not tutuyorsunuzdur. peki en iyi sistem ve stratejiyikullandığınıza emin mısınız? not tutmak gibi belirli davranışları incelerken psikologlar belli biraraştırma sorusu sorarlar: sınavlarda başarılıolmak için hangi not tutma stratejisi en iyisidir? bir araştırmacı bu soruya davranışsal ve bilişsel yaklaşımların bir birleşimini kullanarak cevap verdi (a. king, 1992). davranışın tanımlanması araştırmacılar üniversite öğrencilerini üç ayrı gruba ayırdılar. her bir gruba ders notu tutmak için farklı bir yöntem veya strateji verildi. bu doğrultuda öğrencil...

emile romanı kitap özeti ve ana fikri

  yazarı: jean jacues rousseau   yazar, romanında 5 ana bölüm oluşturmaktadır. bu bölümleri de alt başlıklara bölerek, çocuğun tüm alanları ile incelemektedir.   birinci bölümü ‘doğuştan ilk çocukluk çağının sonuna kadar’ ana başlığı ile başlayarak; her şey aslında iyi olarak yaratılır, alışkanlık kişilik değildir, ruhsal karmaşa nerede başlıyor, kundak bebeğin özgürlüğünü sınırlar, kadınlar anne olmak istemezlerse, çocuğu kötü eğitme yolları, çocuk hastalanmayı bilmeli, kır havası çocuğa iyi gelir, yıkanma, yatma, insanın algılaması, ilk hali ve gelişimi, çocukların kazanması gereken alışkanlıklar, ço...

yaprak dökümü romanın özeti, yaprak dökümü romanının ana fikri

  yaprak dökümü adlı romanın özeti (kitap özetleri, roman özetleri) yazarı reşat nuri güntekin yaprak dökümü konusu nedir gelir düzeyinin üzerinde bir yaşam sürdürmek isteyen bir ailenin dağılışıdır. yaprak dökümü özet ali rıza bey, şair ruhlu, içine kapanık, kendi hâlinde dürüst bir insandır. prensipleri kendi prensipleriyle bağdaşmayan insanlarla çalışmak istemediği için şirketteki memuriyetinden istifa eder; üsküdar'daki evine çekilir. ali rıza beyin, şevket isminde bir oğlu ile fikret, neclâ, leylâ ve ayşe adında dört kızı vardır. ali rıza bey, işten çıktığı sırada oğlu şe...

franchise nedir?

    franchise nedir? franchising, birbirinden bağımsız iki taraf arasında oluşturulan sözleşmeye dayalı bir ilişkiyi tanımlıyor. en yalın anlatımıyla franchisingi, “hak sahibine verilen para karşılığında belirli sınai hakları ticari alanda kullanma izni” olarak özetlemek mümkün. franchising sözleşmeleri, bir ürün, bir marka ya da bir hizmeti kapsıyor olabilir. imtiyaz sahibi tarafın, belirli bir süre şartı ve bazı sınırlamalarla ticari işlerini yürütmek üzere bu hakkı ikinci bir tarafa devretmesi söz konusu. franchising’in en önemli özelliği ise imtiyaz hakkını veren tarafın işin yönetim ve organizasyonu konusunda know-how yani bilgi ve...

franchise nedir?

    franchise nedir? franchising, birbirinden bağımsız iki taraf arasında oluşturulan sözleşmeye dayalı bir ilişkiyi tanımlıyor. en yalın anlatımıyla franchisingi, “hak sahibine verilen para karşılığında belirli sınai hakları ticari alanda kullanma izni” olarak özetlemek mümkün. franchising sözleşmeleri, bir ürün, bir marka ya da bir hizmeti kapsıyor olabilir. imtiyaz sahibi tarafın, belirli bir süre şartı ve bazı sınırlamalarla ticari işlerini yürütmek üzere bu hakkı ikinci bir tarafa devretmesi söz konusu. franchising’in en önemli özelliği ise imtiyaz hakkını veren tarafın işin yönetim ve organizasyonu konusunda know-how yani bilgi ve...

carlos castenada'nın 12 kitaplık bir dizisinin ana fikri

bilgi adamı, öğrenimin zorluklarına katlanmayı göze almış bir kimsedir. bir insan öğrenmeye başlayınca, amaçlarının neler olduğunu kesin olarak bilmez. başka bir niyeti vardır, amaçları belirgin değildir. hiçbir zaman gerçekleşmeyecek ödüller ummaktadır. çünkü öğrenmenin zorluklarını bilmiyordur henüz. yavaş yavaş öğrenmeye başlar – önceleri azar azar, sonra da büyük parçalar halinde. çok geçmeden düşünceleri çatışır. öğrendiği şey, umduğu, düşlediği gibi çıkmamıştır. bu durum onu korkutur. öğrenim hiç de beklediği gibi olmamıştır. öğrenimin her adımı yepyeni görevler yükler insana; kişinin ko...

hikaye nedir,hikaye çeşitleri,hikaye ve roman arasındaki fark ne

hikaye nedir? hikaye özellikleri google_protectandrun("ads_core.google_render_ad", google_handleerror, google_render_ad); allowtransparency="" frameborder="0" height="280" id="google_ads_frame2" marginheight="0" marginwidth="0" name="google_ads_frame" scrolling="no" src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3323624589320525&output=html&h=280&slotname=1379717653&w=336&lmt=1272999069&flash=10.0.45.2&url=http%3a%2f%2fwww.sorubak.com%2fblog%2fhikaye-nedir-hikaye-ozellikleri.html&dt=1272999069894&shv=r20100422&prev_slotnames=4175576200&correlator=1272999069766&frm=0&ga_vid=861776495.1272999070&ga_sid=1272999070&ga_hid=2100534392&ga_fc=0&ga_wpids=ua-8617780-2&u_t...

maji nedir?

aji nedir?   maji nedir? insanlığın en eski öğretisi, hatta dinlerin ve inançların kökeni majidir. maji sanatı ve onun çocuğu olan büyü, her çağda varolan ve etkinliğini sürdüren bir olaydır. anlatılara göre maji ve büyü günümüzde de politikayı etkileyecek kadar yaygındır. öyleyse, nedir bu maji? nasıl öğrenilir? büyü gerçek midir? ortada gezenler, gerçekten büyücü müdürler? kelime anlamında maji´nin türkçe karşılığı yoktur; en yakın yaklaşım sihir olarak belki düşünülebilir; büyü sözcüğü ise geneld...

maji nedir?

maji nedir?

insanlığın en eski öğretisi, hatta dinlerin ve inançların kökeni majidir. maji sanatı ve onun çocuğu olan büyü, her çağda varolan ve etkinliğini sürdüren bir olaydır. anlatılara göre maji ve büyü günümüzde de politikayı etkileyecek kadar yaygındır. öyleyse, nedir bu maji? nasıl öğrenilir? büyü gerçek midir? ortada gezenler, gerçekten büyücü müdürler? kelime anlamında maji´nin türkçe karşılığı yoktur; en yakın yaklaşım sihir olarak belki düşünülebilir; büyü sözcüğü ise genelde maji´nin karşılığı sanılır ama sadece sözlük karşılığıdır. demek ki, maji´ye türk&cce...

paragraf nedir - paragrafta başlık - anlatım biçimleri - paragra

paragraf nedir paragraf soruları öss sınavının yaklaşık olarak üçte birini teşkil etmektedir. bu kadar önemli konuyu en iyi şekilde anlamak ve çalışmak gerekmektedir. paragraf bir düşünce birimidir. paragraf,bir ana düşünce etrafında kurulan cümlelerin oluşturduğu topluluktur paragraf sorularını çözerken dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar vardır 1-ilk olarak soru kısmı okunmalı,sonra metin kısmı okunmalı,son olarak da cevap şıkları okunmalıdır. 2-parça okunurken önemli yerlerin altı çizilmelidir.( önemli yer, sorunun cevabının olabileceği yerdir 3-paragraf sorularında yorumdan kaçınılmalıdır. paragraf sorularında yorum yoktur. soru paragrafa göre cevaplanmalıdır 4-altı çizili sorulara dikkat edilmelidir. değildir,değinilmemiştir,kullanılmamıştır şeklindeki ibarelere di...

paragraf nedir - paragraf soruları - paragrafın tanımı

paragraf nedirparagraf soruları öss sınavının yaklaşık olarak üçte birini teşkil etmektedir. bu kadar önemli konuyu en iyi şekilde anlamak ve çalışmak gerekmektedir.paragraf bir düşünce birimidir. paragraf,bir ana düşünce etrafında kurulan cümlelerin oluşturduğu topluluktur paragraf sorularını çözerken dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar vardır1-ilk olarak soru kısmı okunmalı,sonra metin kısmı okunmalı,son olarak da cevap şıkları okunmalıdır.2-parça okunurken önemli yerlerin altı çizilmelidir.( önemli yer, sorunun cevabının olabileceği yerdir3-paragraf sorularında yorumdan kaçınılmalıdır. paragraf sorularında yorum yoktur. soru paragrafa göre cevaplanmalıdır4-altı çizili sorulara dikkat edilmelidir. değildir,değinilmemiştir,kullanılmamıştır şeklindeki ibarelere dikkat etmek gerekmekt...

beceri nedir?

şimdiye kadar bilgi edinimi, yaşam ve okulun temel amacı olarak görülmüştür. günümüzde ise bilgiye bakış değişmiştir. bilgi olguları, kavramları, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak görülmemektedir. bilgiyi kullanma, bilgiyi edinmeden daha fazla vurgulanmaktadır. bilgiyi öğrenmenin önemi göz ardı edilmemekle birlikte, öğrenciler bilgiyi problem çözmede, anlamlı ortamlarda eleştirel düşünmede ve yaratıcı düşünmede kullanmalıdır. beceri ise bilgi gerektiren ve performans içeren karmaşık bir eylemdir. hem bilgi hem beceri kısa zamanda kolayca öğretilebilir ve öğrenilebilir. fakat yetenek daha geç gelişir ve daha karmaşıktır. bilgi ve becerilerin birleşmesi ile yetenek ortaya çıkmaktadır. beceri; öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasa...

bu parçanın ana fikri: "hızlı yaşa genç öl!" olup okumasanız da

hayatım kötü bir kompozisyon gibiydi. klasik bir giriş, yavan bir gelişme, özensiz noktalama işaretleri, bol ünlem... söyleyemediğim en zor kelime gibiydi ya-şa-mak.  her biri alıp başını gitmiş ve sonuçlanmamış bir sürü cümle, her cümlenin içinde anlamsız cümlecik... ana tema neydi, yazan ne demek istemişti ve ola ki bir gün müfredata alınsa, okuyan çocuklar ne cevap verecekler "bu parçanın ana fikri nedir?" sorusuna, belirsiz... belki de sonuç kısmı baştan belli bir kompozisyonu yazmanın verdiği sıkıcılık, gelişememe bölümünü yazan, imla kültürü zayıf bu zavallı adama (bana) baştan bir vazgeçiş sinyalleri gönderiyordu da anlamazdan gelmeye çalışıyor, anlamadıkça da hem yazdıklarımı hem yaşadıklarımı anlamsızlaştırıyor, yazdıklarımı okumamanın verdiği alışkanlık, cümlelerimi içinden ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !