× "

anayasa soruları

" arama sonuçları

2010 kpss anayasa soruları 10 temmuz çözümleri

anayasa soruları   1.tüzük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) tüzük, kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkartılır b) hangi tüzüklerin resmi gazete'de yayımlanacağı kanunla belirtilir c) tüzük çıkarma yetkisi yalnızca bakanlar kuruluna tanınmıştır d) tüzüklerin anayasaya ve kanunlara uygunluğunun denetimini anayasa mahkemesi yapar e) tüzük tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek danıştayın idari görevleri arasında yer alır. cevap: c 2.1982 anayasasına göre, aşağıdaki idari birimlerden hangisi mahalli idareler içerisinde yer alır? a) mahalle b) bucak c) köy d) ilçe e) belediye ...

2010 kpss anayasa güncel soruları ve kapsamlı çözümleri

2010 kpss anayasa ve güncel sorularının kapsamlı ve ayrıntıntılı çözümleri indirmek için tıklayınız. ...

2010 kpss anayasa soruları 10 temmuz çözümleri

anayasa soruları   1.tüzük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) tüzük, kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkartılır b) hangi tüzüklerin resmi gazete'de yayımlanacağı kanunla belirtilir c) tüzük çıkarma yetkisi yalnızca bakanlar kuruluna tanınmıştır d) tüzüklerin anayasaya ve kanunlara uygunluğunun denetimini anayasa mahkemesi yapar e) tüzük tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek danıştayın idari görevleri arasında yer alır. cevap: c 2.1982 anayasasına göre, aşağıdaki idari birimlerden hangisi mahalli idareler içerisinde yer alır? a) mahalle b) bucak c) köy d) ilçe e) belediye ...

2010 kpss anayasa soruları 10 temmuz çözümleri

anayasa soruları   1.tüzük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) tüzük, kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkartılır b) hangi tüzüklerin resmi gazete'de yayımlanacağı kanunla belirtilir c) tüzük çıkarma yetkisi yalnızca bakanlar kuruluna tanınmıştır d) tüzüklerin anayasaya ve kanunlara uygunluğunun denetimini anayasa mahkemesi yapar e) tüzük tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek danıştayın idari görevleri arasında yer alır. cevap: c 2.1982 anayasasına göre, aşağıdaki idari birimlerden hangisi mahalli idareler içerisinde yer alır? a) mahalle b) bucak c) köy d) ilçe e) belediye ...

10 temmuz kpss genel kültür vatandaşlık anayasa soruları

10 temmuz kpss genel kültür vatandaşlık anayasa soruları ve cevapları arkadaşlar soru cevapları kesin cevaplar değildir. yanlışlıklar olabilir. bu soruları dilerseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. anayasa soruları   1.tüzük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? güncelist.blogcu.com a) tüzük, kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkartılır b) hangi tüzüklerin resmi gazete'de yayımlanacağı kanunla belirtilir c) tüzük çıkarma yetkisi yalnızca bakanlar kuruluna tanınmıştır d) tüzüklerin anayasaya ve kanunlara uygunluğunun denetimini anayasa mahkemesi yapar e) tüzük tasarıları hakkında düşüncelerini bildir...

kpss anayasa soruları ve cevapları

  kpss anayasa soruları cevap anahtarı ...

kpss sınavında çıkmış anayasa soruları,kpss anayasa soruları

anayasa - test   1.      1924 anayasasına ilişkin olarak; ı)                   karma bir hükümet sistemi benimsenmiştir. ıı)                 kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. ııı)              laiklik ilkesi benimsenmiştir. ıv)              siyasi partilere ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. ifadelerinden hangisi ve ya hangileri yanlıştır? a)    ıı, ...

kpss soruları anayasa testi soruları ve cevapları

anayasa / test 1.      türkiye büyük millet meclisi, üye tam sayısının ne kadarıyla genel af ilan edilmesine karar verebilir?   a)    3/5 b)    2/3 c)    1/2 d)    1/4 e)     3/4   2.      aşağıdaki seçeneklerden hangisinde cumhurbaşkanının meclis seçimlerini yenileme yetkisi vardır?   a)    cumhurbaşkanının 4. turda seçilememesi halinde b)    seçim döneminin sona ermesi halinde c)    savaş halinde d)    meclis başkanının seçile...

kpss soruları anayasa testi soruları ve cevapları

anayasa / test 1.      türkiye büyük millet meclisi, üye tam sayısının ne kadarıyla genel af ilan edilmesine karar verebilir?   a)    3/5 b)    2/3 c)    1/2 d)    1/4 e)     3/4   2.      aşağıdaki seçeneklerden hangisinde cumhurbaşkanının meclis seçimlerini yenileme yetkisi vardır?   a)    cumhurbaşkanının 4. turda seçilememesi halinde b)    seçim döneminin sona ermesi halinde c)    savaş halinde d)    meclis başkanının seçile...

kpss anayasa hazırlık soruları

1. aşağıdakilerden hangisi 1921 anayasasının özelliklerinden değildir? a) yasama, yürütme ve yargı yetkileri mecliste toplanır b) türk tarihinin en kısa anayasasıdır c) ilk ve tek yumuşak anayasasıdır d) çok partili rejim uygulanıştır e) meclis çalışmalarına ara vermeyeceği kararı alınmıştır 2. 1921 teşkilat-ı esasiye kanunu (anayasası) ağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır? a) kurucu meclis b) yürütme organı c) ikinci tbmm d) bakanlar kurulu e) hiçbiri 3. aşağıdakilerden hangisi 1924 anayasasının özelliklerinden değildir? a) yasama ve yürütme yetkileri tbmm’de toplanmıştır b) mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi düzenlenmişt...

anayasa soruları ve cevapları

anayasa soruları 1.       anayasanın 125. maddesinde ifade edilen “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmünün istisnası nelerdir?a) cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler.        b)yüksek askeri şura kararları. 2.       devletin temel amaç ve görevleri nelerdir?devletin temel amaç ve görevleri, türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet il...

anayasa hukuku soru ve cevapları-1

anayasa soruları 1.       anayasanın 125. maddesinde ifade edilen “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmünün istisnası nelerdir?a) cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler.        b)yüksek askeri şura kararları. 2.       devletin temel amaç ve görevleri nelerdir?devletin temel amaç ve görevleri, türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet il...

tc anayasa soruları ve cevapları-1

anayasa soruları 1.                                            anayasanın 125. maddesinde ifade edilen “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmünün istisnası nelerdir?a) cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler.                        b)yüksek askeri şura kararları. 2.                  &nb...

kpss vatandaşlık (anayasa) soruları

anayasa da son yapılan değişikliklere göre hazırlanmış 30 soru ve cevapkpss vatandaşlık anayasa testi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !