× "

anayasada vali olma şartları

" arama sonuçları

sosyal yardım hakkında bilgiler

fakir aylığı nasıl alınır, fakir maaşına nasıl başvurulur, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlara yapılan yardımlar, fakirlik aylığı şartları nedir, § 1- sosyal yardımların tarihi gelişimi. 3 § 2 – koruma karakteri taşıyan sosyal yardımlar.. 5 1)tüm muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar. 5 a)yardım koşulları5 aa -sosyal güvenlik kuruluşlarıyla herhangi bir ilgini olmaması6 bb- muhtaç durumda olmak veya sosyal teşvike ihtiyaç duymak. 7 cc – türkiye’de ikamet ediyor olmak. 8 b) sağlanan yardımlar8 c) yardımların sağlanması9 d) yardımın finansmanı11 2) muhtaç yaşlı, malul ve sakatlara yapılan sosyal yardımlar. 12 a-yardım koşulları13 aa – yaşlı, malûl veya sakat olma. 13 bb -muhtaç olma. 15 cc – tc vatandaşı olma. 16 dd – başvuru. 17 b-sağlanan yardımlar17 aa – aylık :17 bb – sağ...

merkezi idare taşra teşkilatı hakkında tüm bilgiler

anayasada vali olma şartları, bucak müdürü nasıl atanır, bucak müdürü nasıl olunur, bucak müdürü olma şartları, bucak yöneticisi nasıl olunur, il idaresi merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri ülkenin her tarafında bulunan halka götürmek için taşrada da örgütlenmiş bulunmaktadır .bu taşra teşkilatı merkezde bulunan merkezi idarenin taşradaki uzantısıdır.ancak şunuda söylemek gerekir ki taşra teşkilatında ki birimler ne kadar çeşitli olursa olsun bir bütünün parçasıdırlar yani hepsi aynı devlet tüzelkişiliğinin içerisinde yer alırlar . 1982 anayasası’nın 126. maddesinin 1.fıkrasında, “türkiye, merkezi idare kuruluşları bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu...

sosyal yardım hakkında bilgiler

fakir aylığı nasıl alınır, fakir maaşına nasıl başvurulur, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlara yapılan yardımlar, fakirlik aylığı şartları nedir, § 1- sosyal yardımların tarihi gelişimi. 3 § 2 – koruma karakteri taşıyan sosyal yardımlar.. 5 1)tüm muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar. 5 a)yardım koşulları5 aa -sosyal güvenlik kuruluşlarıyla herhangi bir ilgini olmaması6 bb- muhtaç durumda olmak veya sosyal teşvike ihtiyaç duymak. 7 cc – türkiye’de ikamet ediyor olmak. 8 b) sağlanan yardımlar8 c) yardımların sağlanması9 d) yardımın finansmanı11 2) muhtaç yaşlı, malul ve sakatlara yapılan sosyal yardımlar. 12 a-yardım koşulları13 aa – yaşlı, malûl veya sakat olma. 13 bb -muhtaç olma. 15 cc – tc vatandaşı olma. 16 dd – başvuru. 17 b-sağlanan yardımlar17 aa – aylık :17 bb – sağ...

sosyal yardım hakkında bilgiler

fakir aylığı nasıl alınır, fakir maaşına nasıl başvurulur, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlara yapılan yardımlar, fakirlik aylığı şartları nedir, § 1- sosyal yardımların tarihi gelişimi. 3 § 2 – koruma karakteri taşıyan sosyal yardımlar.. 5 1)tüm muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar. 5 a)yardım koşulları5 aa -sosyal güvenlik kuruluşlarıyla herhangi bir ilgini olmaması6 bb- muhtaç durumda olmak veya sosyal teşvike ihtiyaç duymak. 7 cc – türkiye’de ikamet ediyor olmak. 8 b) sağlanan yardımlar8 c) yardımların sağlanması9 d) yardımın finansmanı11 2) muhtaç yaşlı, malul ve sakatlara yapılan sosyal yardımlar. 12 a-yardım koşulları13 aa – yaşlı, malûl veya sakat olma. 13 bb -muhtaç olma. 15 cc – tc vatandaşı olma. 16 dd – başvuru. 17 b-sağlanan yardımlar17 aa – aylık :17 bb – sağ...

merkezi idare taşra teşkilatı hakkında tüm bilgiler

anayasada vali olma şartları, bucak müdürü nasıl atanır, bucak müdürü nasıl olunur, bucak müdürü olma şartları, bucak yöneticisi nasıl olunur, il idaresi merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri ülkenin her tarafında bulunan halka götürmek için taşrada da örgütlenmiş bulunmaktadır .bu taşra teşkilatı merkezde bulunan merkezi idarenin taşradaki uzantısıdır.ancak şunuda söylemek gerekir ki taşra teşkilatında ki birimler ne kadar çeşitli olursa olsun bir bütünün parçasıdırlar yani hepsi aynı devlet tüzelkişiliğinin içerisinde yer alırlar . 1982 anayasası’nın 126. maddesinin 1.fıkrasında, “türkiye, merkezi idare kuruluşları bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu...

merkezi idare taşra teşkilatı hakkında tüm bilgiler

anayasada vali olma şartları, bucak müdürü nasıl atanır, bucak müdürü nasıl olunur, bucak müdürü olma şartları, bucak yöneticisi nasıl olunur, il idaresi merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri ülkenin her tarafında bulunan halka götürmek için taşrada da örgütlenmiş bulunmaktadır .bu taşra teşkilatı merkezde bulunan merkezi idarenin taşradaki uzantısıdır.ancak şunuda söylemek gerekir ki taşra teşkilatında ki birimler ne kadar çeşitli olursa olsun bir bütünün parçasıdırlar yani hepsi aynı devlet tüzelkişiliğinin içerisinde yer alırlar . 1982 anayasası’nın 126. maddesinin 1.fıkrasında, “türkiye, merkezi idare kuruluşları bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu...

açıköğretim idare hukuku 3. sınıf ders notları ve konu anlatımla

idare kavramı genel olarak 'idare' belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan faaliyeti demektir. kamu idaresi-özel idare ayrımı idare hukukunun konusunu oluşturan 'idare' şirket,vakıf,dernek gibi özel idareler değil,devletin idaresi,yani kamu idaresidir.aralarındaki farklar: 1.)amaçları farklıdır.kamu idaresinin amacı 'kamu yararı' dır.özel idarelerin amacı ise 'özel yarar',yani kar elde etme amacıdır. 2.)kamu idareleri kamu gücüyle donatılmıştır.oysa özel idareler,kamu gücüne sahip değildirler. 3.)kamu idareleri özel idareler karşısında üstün konumdadır.özel idareler ile özel kişiler arasında eşitlik ilkes...

açıköğretim idare hukuku 3. sınıf ders notları ve konu anlatımla

idare kavramı genel olarak 'idare' belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan faaliyeti demektir. kamu idaresi-özel idare ayrımı idare hukukunun konusunu oluşturan 'idare' şirket,vakıf,dernek gibi özel idareler değil,devletin idaresi,yani kamu idaresidir.aralarındaki farklar: 1.)amaçları farklıdır.kamu idaresinin amacı 'kamu yararı' dır.özel idarelerin amacı ise 'özel yarar',yani kar elde etme amacıdır. 2.)kamu idareleri kamu gücüyle donatılmıştır.oysa özel idareler,kamu gücüne sahip değildirler. 3.)kamu idareleri özel idareler karşısında üstün konumdadır.özel idareler ile özel kişiler arasında eşitlik ilkes...

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı akp iddianamesi (6- son bölüm)

4- eylemlerin zorlayıcı sosyal gereksinim de gözetilerek hukuksal yönden irdelenmesi adalet ve kalkınma partisinin iktidar partisi olması nedeniyle yukarıda belirttiğimiz beyan ve eylemleri laik cumhuriyet aleyhine giderilmesi olanaksız zararlar doğurmasının kapatma yaptırımını gerektirmekte, ortaya konulan eylemler gözetildiğinde kapatma yaptırımının uygulanmasında zorlayıcı sosyal gereksinim bulunmaktadır.zorlayıcı sosyal gereksinim değerlendirilirken gözetilen uygun zaman, eylemlerdeki ağırlık, eylemlerin isnat edilebilirliği, partinin hedeflediği siyasi model, eylemlerdeki kullanılan yöntem karşısında öngörülen yaptırım eylemlerle orantılıdır.kapatma davasının açıldığı tarihte davalı iktidar partisinin türbanın yükseköğretim kurumlarına sokulması için anayasa değişikliği ile neden oldu...

yeni anayasa taslağı.

kaynak:aktif haber (yazar)                                                                           işte yeni anayasa taslağı   13 eylül 2007 08:24 başbakan erdoğan'ın talebi üzerine bilim kurulu'nda hazırlanan yeni anayasa taslağında köklü değişiklikler var. 'değiştirilemez' maddeler için de seçenekler önerilen taslak çok tartışılacak gibi. #relational_news .title{ margin: 0 0 3 5; backg...

yeni anayasa taslağı

yeni anayasa taslağının kritik maddeleri: devletin şekli madde 1 - türkiye devleti bir cumhuriyettir. cumhuriyetin temel nitelikleri madde 2 - türkiye cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti madde 3 (1) türkiye cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. (2) resmî dili türkçedir. (3) bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. (4) millî marşı "istiklâl marşı"dır. (5) başkenti ankara'dır. devletin temel amaç ve görevleri madde 4 devletin temel amaç ve görevi, insan haysiyetini korumak, kişilerin hak ve hürriyetlerini kullanmalarının önündeki bütün engelleri kaldırmak ve halkın huzur, güvenlik ve refahını sağ...

işte yeni anayasa taslağı

işte yeni anayasa taslağı taslağı prof. ergun özbudun'un başkanlığındaki akademisyenler hazırladı. fotoğraf: muhsin akgünbaşbakan erdoğan'ın talebi üzerine bilim kurulu'nda hazırlanan yeni anayasa taslağında köklü değişiklikler var. 'değiştirilemez' maddeler için de seçenekler önerilen taslak çok tartışılacak gibi 13/09/2007 (1770 kişi okudu) #6a6a6a (arşivi) yeni anayasa taslağının kritik maddeleri: devletin şekli madde 1 - türkiye devleti bir cumhuriyettir. cumhuriyetin temel nitelikleri madde 2 - türkiye cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti madde 3 (1) türkiye cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünme...

işte yeni anayasa taslağı

başbakan erdoğan'ın talebi üzerine bilim kurulu'nda hazırlanan yeni anayasa taslağında köklü değişiklikler var. 'değiştirilemez' maddeler için de seçenekler önerilen taslak çok tartışılacak gibi 13/09/2007 yeni anayasa taslağının kritik maddeleri: devletin şekli madde 1 - türkiye devleti bir cumhuriyettir. cumhuriyetin temel nitelikleri madde 2 - türkiye cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti madde 3 (1) türkiye cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. (2) resmî dili türkçedir. (3) bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. (4) millî marşı "istiklâl marşı"dır. (5) başkenti...

işte yeni anayasa taslağı

başbakan erdoğan'ın talebi üzerine bilim kurulu'nda hazırlanan yeni anayasa taslağında köklü değişiklikler var. 'değiştirilemez' maddeler için de seçenekler önerilen taslak çok tartışılacak gibi 13/09/2007 yeni anayasa taslağının kritik maddeleri: devletin şekli madde 1 - türkiye devleti bir cumhuriyettir. cumhuriyetin temel nitelikleri madde 2 - türkiye cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti madde 3 (1) türkiye cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. (2) resmî dili türkçedir. (3) bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. (4) millî marşı "istiklâl marşı"dır. (5) başkenti a...

doğu türkistan’ın temel sorunları

1. ülkenin resmi adı ülkenin resmi adı belgelerden de (belge no:1-2-4-7) görüleceği üzere “doğu türkistan” adı, ülkenin resmi, tarihi, siyasi, coğrafi ve milli adıdır. (resim no: 1) “yeni müstemleke”, “yeni dominyon”, “yeni sınır”, “yeni kazanılan yer” anlamlarını taşıyan “şincang”, “xinjiang” veya “sinkiang” (resim no:2) adları uydurma bir isim olup, doğu türkistan adını unutturmak amacıyla 1884 yılında mançu-çin yönetimi tarafından verilmiştir. ancak geçmişte olduğu gibi bu tarihten sonra kurulan cumhuriyetlerde (resim no:3), pasaport (resim no:4) ve tedavüle çıkarılan paralarda (resim no:5), okul karnelerinde, (resim no:6) devlet kararnamelerinde (resim no:7) “...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !