× "

anekoik kist ne demek

" arama sonuçları

görüntüleme cihazları

  trod radyofizik kursu - görüntüleme cihazları - y.anacak — presentation transcript 1. görüntüleme cihazları & radyoterapide kullanımı dr.yavuz anacak ege üniversitesi tıp fakültesi radyasyon onkolojisi ad 2. radyoterapi ve görüntüleme radyasyon onkolojisi tüm tıp disiplinleri içerisinde görüntüleme yöntemlerinin en çok kullanıldığı disiplin radyoterapinin planlanması, uygulanması ve kalite kontrolu tamamen görüntülemeye dayanıyor mevcut tüm görüntüleme yöntemleri radyoterapi planlaması ve uygulaması için kullanılıyor 3. radyoterapide kullanılan görüntüleme teknikleri radyasyon temelli x-ı...

kedi ve köpeklerde karaciğer cerrahisi

girişamaç:bu derleme ile ülkemizde çok fazla üzerinde durulmayan ve operatif olarak ender uygulanan “karaciğer cerrahi işlemleri”nin tanınması ve değerlendirilerek uygulanışının yaygınlaştırılması, teşhis tekniklerinin tanıtılması ve bu hastaların tedavilerinin sağlanmasını amaçlamaktayız. genel bilgiler anatomi : köpekte ortalama 450g ağırlığında koyu kırmızı renkli bir organdır. iki adet yüzü vardır, fasies diyaframatika ve fasiyes viseralis. orta kesimi hafifçe içbükeydir ve bu küçük alan peritonla örtülmez (area nuda).üst kenarından alt kenarına kadar çaprazlamasına bir oluk (sulkus vena kava) seyreder. fasiyes visseralisin orta kısmında enlemesine çapraz ve geniş ...

meme hastalıkları (memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırsa ; meme derisinde; epidermal ve sebase kistler, nörofibromatozis, mondor hastalığı, steatositoma multipleks, inflamatuar karsinoma, deri nekrozu, piyoderma gangrenozum, candidal intertrigo, herpes zoster enfeksiyonu (zona), sifiliz ve melanom görülen hastalıklardır. meme başı-areola kompleksinde görülen hastalıklar; dermatit, meme başı adenomu, hidradenitis süpürativa, leomyom, paget hastalığı. majör subareoler duktuslarda; duktal ektazi, soliter papillomlar, papiller karsinom. terminal duktuslarda; duktal hiperplaziler, multiple periferal papillomlar, radiyal skar ve kompleks sklerozan lezyonlar, duktal adenom, duktal insitu karsinom, invaziv duktal karsinom, tubüler karsinom, müsinöz kar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !