× "

anglo sakson ülkeleri hangileridir

" arama sonuçları

<font color=#c0300c>psikolojik harekat ve ngo'lar <

günümüz dünyasında, sivil toplum örgütleri (ngo) ların etkinlikleri demokratik siyasi yapılarda giderek önem kazanmaktadır. demokratik oluşuma katkı sağlaması amaçlanan bu örgütsel oluşumların amaçları dışında etkinlik göstermesi durumunda, konu nasıl değerlendirilebilecektir? anglo sakson kültürü içinde şekillenmiş olan liberalizmin bireysel değerleri siyasi liberalizm ile kişi hak ve özgürlüklerini güçlendirirken, diğer yönden de liberal ekonominin geleceğine yön vermiştir. bu süreç, çağdaş liberal toplumların siyasal yapılarındaki örgütlenme şemaları paralelinde sosyo politik ve sosyo ekonomik hakların savunulmasına yönelik birtakım oluşumları da ortaya çıkarmaya başlamıştır. halen sivil toplum örgütleri olarak tanımlanan bu yapısal karakterlerin tarihi geçmişine bakıldığında,konunun ol...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !