× "

animasyonun tanımı ve önemi

" arama sonuçları

ağırlama hizmetleri bölümü

turizm ülkemizde hızla gelişmekte olan sektörlerden birisidir. bu gelişime paralel olarak eğitimli işgören ihtiyacı artmaktadır. turizm eğitiminin temel amacı; insanların dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri bu bağlamda turizme yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır. bu bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarına da çözüm olabilmelidir.günümüzde ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri işsizliktir. türkiye yetişmiş yeni iş gücünün önemli bir kısmı için iş bulma olanakları kısıtlı bir ülkedir. dünya ça...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !