× "

anlamını bilmediğimiz türkçe kelimeler

" arama sonuçları

lise 2 edebiyat kitabı cevapları danişmentname (sayfa:107,108)

  10.sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık  3.ünite: danişmentname (sayfa:107,108)   3. metin   lise 2 edebiyat kitabı cevapları  dânişmentnâme   teke tek vuruşma   1   … melik dahi üç halme darb urdu (üç hamle vurdu), gene alımadı (yenemedi), taaccüb kıldı (şaşırdı). çün atla süvârlıkta (çünkü atlı askerlikte) zafer bulmadılar, âhir (sonunda) melik piyade, yayan oldular, âlet-i silâhları (silahları) atlar üzerine berkittiler (yerleştirdiler). şirt’in derhâl ilerü geldi (öne çıktı), sınadı (denedi), melik’in kuşağını duttu, zor etti (zorladı), mel...

8. sınıf türkçe dersi konu anlatımı sözcükte anlam konusu

  8. sınıf türkçe dersi konu anlatımı sözcükte anlam konusu, soru ve test örnekleri değerlendirme soruları dilin bir iletişim aracı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. sözcükler bir dilin temel taşlarıdır. konuşurken ya da yazarken hep sözcüklerden yararlanırız. bu yüzden sözcüklerin anlamlarını çok iyi bilmemiz gerekir. kullandığımız sözcüklerin anlam özelliklerini yeterince bilmiyorsak, anlatımlarımızda belirsizlik veya yanlışlıklar olur.   türkçe, çok anlamlılık bakımından oldukça zengindir. bir sözcüğün birden çok anlamda kullanıldığını, yazılı ve sözlü anlatımlarda hepimiz görmüşüzd&uu...

9,sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevaplar

şimdi bu sayfa sayfa 3 le 7 arası  evet aralarda bazı etkinliklerin cevabı yoktur ve bazı sayfalar yoktur en kısa zamanda ekliyeceğiz .... bilginize evet arkadaşlar yavaş yavaş tamamlıyorum gördüğünüz gibi sizinde emeğe saygıda bulunacağınızı düşünüyorum  sayfa 3: hazırlık soruları: soru 2 ) tarih önesi devirlerde bu şekiller yazı olarak kullanılırdı.insanlar bu şekillerle birbirlerile iletişim kurarlardı… soru 3 ) evet, vardır. bütün canlılar birbirleriyle iletişim sağlar sayfa 4)  soru 1) metne göre iletişim iki kişi arasındaki her türlü anlam alışverişine denir soru 2 ) duygumuzun ve düşüncemizin aklımıza gelebilecek herşeyi başkalarına aktarılmasına iletişim d...

anlamlarını bilmediğimiz kelimeler

“aforizm” ne anlama gelmektedir? fransızcadan dilimize giren “aforizm” sözü, “özlü söz, özdeyiş” anlamını taşımaktadır. “aktuaryal”in anlamı nedir? “aktuaryel” kelimesi, “sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan” anlamını taşımaktadır. “aşırma” ne demektir, “hırsızlık” sözü “aşırma” sözünü de kapsar mı? “aşırma” sözü güncel türkçe sözlük’te; “1.aşırmak işi. 2.(edebiyat) başkalarının yazılarından bölümler, mısralar alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma, intihal. 3.(sıfat) aşırılmış. 4.yapı çatılarında uzun mertek, aşık. 5.(isim, halk ağzında) küçük kazan, kova, bakraç.” anlamlarını taşımaktadır. “aşırmak” ise; “1.yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanına geçirmek. 2.argo çalıp götürmek. 3.tehlike içinde buluna...

roman (kitap) özetleri (memduh şevket esendal - gödeli mehmet)

kitabın adı :gödeli mehmetkitabın yazarı :memduh şevket esendalyayın evi veadresi :bilgi yayınevi (meşrutiyet cad. 46/a yenişehir-ankara)basım yılı :haziran 19881)kitabın konusu:kitapta yazar ihtiyar bir mavnacıdan(tekne vasıtası ile yük taşımacılığı) dinlediği hikayeyi anlatmaktadır. bu hikaye gayet sade ve küçük bir hikaye olmakla birlikte o zamanki mavnacıların acıklı durumunu anlatmaktadır.2)kitabın özeti:yazar bir akşam üstü sular karardığı ve ortalığa akşamın garipliği çöktüğü bir sırada eski köprüden geçmektedir.parmaklığın kenarına yığılmış bir kalabalık görür.kalabalık köprüde sıkışmış, birbirine yaslanmış ve kurtulamayan mavnaları seyretmektedir.yazar araya sokuşur ve olan biteni izlemeye başlar.mavnacılar ellerindeki kancaları etrafa sallayarak kurtulmaya çalışmaktadır. fakat rü...

paragraf

paragraf nedir        paragraf, herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına kadar olan bölümüne denir.daha geniş bir ifadeyle paragraf "bir duyguyu,bir düşünceyi bir isteği,bir durumu,bir öneriyi,olayın bir yönünü,yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerin­den ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak anlatan yazı türüdür.kelimeler cümleleri,cümleler paragrafları,paragraflar da yazıları oluşturur.paragraf bir yazının küçültülmüş bir örneğidir.bu yönüyle yapı bakımından bir yazıya benzer.nasıl yazıda giriş,gelişme,sonuç bölümleri varsa paragrafta da aynı bölümler vardır.       her paragrafta bir düşünce savunulur.paragrafın bir bütün oluşturabilmesi için cümlelerin de yapı ve anlam yönüyle bütünlük oluşturması ge...

paragraf

paragraf nedir        paragraf, herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına kadar olan bölümüne denir.daha geniş bir ifadeyle paragraf "bir duyguyu,bir düşünceyi bir isteği,bir durumu,bir öneriyi,olayın bir yönünü,yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerin­den ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak anlatan yazı türüdür.kelimeler cümleleri,cümleler paragrafları,paragraflar da yazıları oluşturur.paragraf bir yazının küçültülmüş bir örneğidir.bu yönüyle yapı bakımından bir yazıya benzer.nasıl yazıda giriş,gelişme,sonuç bölümleri varsa paragrafta da aynı bölümler vardır.       her paragrafta bir düşünce savunulur.paragrafın bir bütün oluşturabilmesi için cümlelerin de yapı ve anlam yönüyle bütünlük oluşturması ge...

cumhuriyetten günümüze türk dilinin dünü, bugünü ve geleceği - p

sayın başkan, değerli dinleyiciler. karşılaştırmalı dil bilimi, ağırlıklı olarak almanca üzerinde çalışan bir kişi olarak türk dilinin, özellikle bugünkü durumu üzerindeki görüşlerimi, bu konuda yeni görüşler olduğunu düşündüğüm biraz da ters görüşlerimi sunmaya çalışacağım.“dil”in ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, insanın, insan olma sürecinde hep üzerinde durduğu, düşünürlerin her zaman ele aldığı en temel soruların başında gelmiştir. dil biliminde “dil” için yapılan yüzlerce tanımlama arasında en yaygın kabul görenlerden birisinde, dil “bir halka sözlü ve yazılı biçimde iletişim aracı olarak hizmet eden, sesler, kelimeler, onlara bağlanmış anlamlar ve kurallar sistemi” olarak tanımlanmaktadır.ancak dilin, bir ileti.im aracı olmaktan daha fazla işlevler...

sözlük ve terim sözlükleri çalışmaları

sözlük ve terim sözlükleri çalışmalarıtürk dil kurumu, 1932’de kuruluşundan bir süre sonra sözlük çalışmalarına başlamıştır. kurum’un ilk sözlük çalışmaları, tarama ve derleme sözlükleri olarak ortaya konulmuştur. türkçe’nin genel sözlüğünün “türkçe sözlük” adıyla ilk baskısı 1945’te yapılabilmiştir. ilk baskısı 1945’te yapılan bu türkçe sözlük’te, ancak 15.000 (on beş bin) civarında madde başı kelime veya söz bulunmaktadır. şemsettin sami’nin 1901’de basılan “kamus-ı türkî” adlı sözlüğünde 26.000 (yirmi altı bin) madde başı söz veya kelime bulunduğu göz önüne alınırsa, aradaki 45 yılda türk dil kurumunun tasfiyeci dil politikası sonucunda dilimizin nasıl fakirleştiği açıkça anlaşılır. türk dil kurumu, sözlük çalışmala...

ülkü özel akagündüz aksiyon dergisi

ülkü özel akagündüzsayı: 649 - 14.05.2007 mümzî ve temhir ile başlayan 39 yıllık hikâye sökeli emekli öğretmen yaşar çağbayır’ın 39 yıldır üzerinde çalıştığı türkçe sözlük ötüken neşriyat tarafından basıldı. rumeli, kıbrıs ve anadolu ağızlarına da yer veren beş ciltlik sözlüğün osmanlıca dizini de var. eğitim enstitüsünden yeni mezun türkçe öğretmeni, bir anadolu kasabasına atandığında okulun gayri resmî müdürü olmak zorunda kalırsa ne olur? buradan, enteresan olaylarla örülmüş bir serüvene de gidilebilir belki; ama biz sadece iki kelimeden söz edeceğiz: mümzî ve temhir… çiçeği burnunda öğretmenimiz, idarecilik görevini mecburen kabullenince işte bu iki kelimeyle tanışıyor. posta yoluyla gelen resmî bir evrakın ‘mümzî ile temhir kılınarak iade edilmesi’ lâzım; ama b...

lütfen her kez türkçe konuşsun

 lütfen türkçemize sahip çıkalım toplumuzda anlamını bilmediğimiz ,fakat fark etmeden bizimde kullandığımız kelimeler vardır. buna ayrı bir dikkat edelim türkçemizi koruyalım biz türk'üz ve türk kalıcaz biraz dikkat edersek daha güzel bir türkiye bırakıcaz çocuklarımıza, o yüzden korumak ve sahip çıkmamız gerekir. (yorum yazarsanız ziyaretçilerim çok mutlu olurum fikirlerinizi bekliyorum)...

risâle-i nur’un etrafından risale-i nur’un içine...

risâle-i nur’un etrafından risale-i nur’un içine   metin tahlilleri için bir yöntem önerisi senai demirci     risale-i nur, üzerindeki yoğun ve sürekli çalışmalar kadar, etrafındaki derin önyargılar, sorgulanmamış tavırlar ve adı konmamış çekincelerle de biliniyor. risale-i nur’a muhatap olanların bu eser etrafında bir meslek tarzı, bir diğer ifadeyle, kendi kuralları olan bir “sülûk” metodu geliştirmiş olmaları, risale-i nur’un bu zamandaki en ayırıcı özelliği sayılabilir. bu yüzden “risale-i nur” deyince sırf yazılı eserler anlaşılmıyor; kimilerinin öteden beri mesafeli ya da yakın durduğu, sevimsiz ya da sevimli bulduğu bir hayat tarzı kodu algılanıyor. bu durum risale-i nur üzerindeki çalışmaların kapsamını ve içe...

kelimeler-kavramlar

bismillah  dedik,kelime  ve  kavramlara  giriş  yaptık  bakalım.bunda  kendimizi  ne  kadar  ifade  edebiliriz  bilemiyorum.aklıma  musa'nın  duası  geliyor  bir  an  için,"rabbim  dilimi  çöz".bu  duaya  ortak  olmaya  o  kadar  ihtiyacım  varki?en  büyük  sorunumuz  bu...  anlaşılamamak.bunda  hernekadar  doğru  kelimeleri  kullanamanın  payı  büyük  olsa  da  karşımızdakinin  konuştuğumuz  kelimelerden  bihaber  olmasının  payı  da  yadsınamayacak  kadar  büyüktür.hele  konu  din  diliyse...bu  tanrının  da  soru...

çok okuduğumuz ama anlamını bilmediğimiz dua

müftüleri bile imtihan etmiş, manasını tam verememişlerdi. çok okuduğumuz halde, mealini bilmediğimiz en mükemmel duadan bahsediyorum. yaz tatilinde adetim üzere istanbul'da çamlıca'da hizmet veren mustafa tezcan uşaki hazretleri'ni ziyarete gitmiştim. kuvvetli hafız olan ve kuran'ı her hafta bir kere sürekli ezberden okuyan kurra hafız hocam, ziyaretine gelenleri kuran'dan imtihan eder, eksiklerini tamamlar. milletimizin en büyük eksikliği okuduğu kuran'ı anlayamamasını bir kenara bırakın, namazda okuduklarının bile anlamını bilmemesidir. dünyevi işler o kadar çok zamanımızı öldürüyor ki, allah'ın biz kullarına gönderdiği ilahi mektubu sadece arapçasından okumakla kalıyor, mealini bilmiyoruz, hele tefsirini hiç bilmiyoruz. kuran'ı okumakta pek çoğumuzun akl...

risâle-i nur’un etrafından risale-i nur’un içine

risale-i nur, üzerindeki yoğun ve sürekli çalışmalar kadar, etrafındaki derin önyargılar, sorgulanmamış tavırlar ve adı konmamış çekincelerle de biliniyor. risale-i nur’a muhatap olanların bu eser etrafında bir meslek tarzı, bir diğer ifadeyle, kendi kuralları olan bir “sülûk” metodu geliştirmiş olmaları, risale-i nur’un bu zamandaki en ayırıcı özelliği sayılabilir. bu yüzden “risale-i nur” deyince sırf yazılı eserler anlaşılmıyor; kimilerinin öteden beri mesafeli ya da yakın durduğu, sevimsiz ya da sevimli bulduğu bir hayat tarzı kodu algılanıyor. bu durum risale-i nur üzerindeki çalışmaların kapsamını ve içeriğini belirsizleştirdiği kadar, risale-i nur etrafındaki önyargı, tavır ve çekincelerin çözümünü de müşkülleştiriyor. sözgelimi, şerif m...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !