× "

anlatımın oluşumu ve özellikleri

" arama sonuçları

10. sınıf dil ve anlatım üniteleri konuları

  ı. ünite:sunum, tartışma, panel 1. sunum 2. tartışma 3. panel ıı. ünite: anlatım ve özellikleri 1. anlatıma hazırlık 2. anlatımda tema ve konu 3. anlatımda sınırlandırma 4. anlatımın ve anlatıcının amacı 5. anlatımda anlatıcının tavrı 6. anlatımın özellikleri 7. anlatımın oluşumu 8. anlatım türlerinin sınıflandırılması     ııı. ünite: anlatım türleri 1. öyküleyici anlatım (hikâye etme)-isim (ad) 2. betimleyici anlatım (tasvir etme)-sıfat (ön ad) 3. coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım-zamir (adıl) 4. destansı (epik) anlatım-fiil (eylem)-fiilimsi (eylemsi) 5. emredici anlatım-yapıları bakımından fiiller (eylemler) 6. öğre...

10.sınıf dil ve anlatım konuları tüm ünitelerin konuları

  10.sınıf dil ve anlatım konuları ı. ünite: sunum, tartışma, panel sunum tartışma panel ıı. ünite: anlatım ve özellikleri anlatıma hazırlık anlatımda tema ve konu anlatımda sınırlandırma anlatımın ve anlatıcının amacı anlatımda anlatıcının tavrı anlatımın özellikleri anlatımın oluşumu anlatım türlerinin sınıflandırılması ııı. ünite: anlatım türleri öyküleyici anlatım betimleyici anlatım coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım destansı (epik) anlatım emredici anlatım öğretici anlatım açıklayıcı anlatım tartışmacı anlatım ...

zambak yayınları 10.sınıf dil ve anlatım cevapları 2012-2013

  14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d     c bölümü   sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme   sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama     sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum   b.doğru/yanlış 1-d, 2-d, 3-d ,4-y, 5-d, 6-d, 7-d, 8-y, 9-d, 10-d, 11-d...

2012-2013 zambak yayınları 10.sınıf dil ve anlatım cevapları

  10.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları (zambak) (2012-2013) 14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d     c bölümü   sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme   sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama     sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum   ...

10.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları

  zambak 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d c bölümü sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum b.doğru/yanlış 1-d, 2-d, 3-d ,4-y, 5-d, 6-d, 7-d, 8-y, 9-d, 10-d, 11-d, 12-d sayfa-15 1-b 2-e 3-b 4-a sayfa 19 1- türkç...

10. sınıf dil ve anlatım kitabının tüm konuları, özet konu anlat

ı.ünite1.sunum2.tartışma3.panelıı.üniteanlatım ve özellikleri1.anlatıma hazırlık2 anlatımda tema ve konu3 anlatımda sınıflandırma4 anlatımın ve anlatıcının amacı5 anlatımda anlatıcının tavrı6 anlatımın özellikleri7 anlatımın oluşumu8 anlatım türlerinin sınıflandırılmasıııı. üniteanlatım türleri1.betimleyici anlatım2.öyküleyici anlatım3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım4.destansı(epik)anlatım5.emredici anlatım6.öğretici anlatım7.açıklayıcı anlatım8.tartışmacı anlatım9.kanıtlayıcı anlatım10düşsel (fantastik) anlatım11.gelecekten söz eden anlatım12.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog)13.mizahi anlatımı.ünite1.sunuminsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz. konuşurken, yazarken,bakarken,ve hasılı her zaman bir iletişimle ,bir sunumla karş...

10.sınıf dil ve anlatım konuları

ı.ünite 1.sunum 2.tartışma 3.panel ıı.ünite anlatım ve özellikleri 1.anlatıma hazırlık 2 anlatımda tema ve konu 3 anlatımda sınıflandırma 4 anlatımın ve anlatıcının amacı 5 anlatımda anlatıcının tavrı 6 anlatımın özellikleri 7 anlatımın oluşumu 8 anlatım türlerinin sınıflandırılması ııı. ünite anlatım türleri 1.betimleyici anlatım 2.öyküleyici anlatım 3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım 4.destansı(epik)anlatım 5.emredici anlatım 6.öğretici anlatım 7.açıklayıcı anlatım 8.tartışmacı anlatım 9.kanıtlayıcı anlatım 10düşsel (fantastik) anlatım 11.gelecekten söz eden anlatım 12.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog) 13.mizahi anlatım ı.ünite 1.sunum insan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. bu toplumda her an insanlarla iletişim içind...

ders notları - 10. sınıf dil ve anlatım etkinlikleri

tartışma konferans hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara konferans denir. konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır. konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır. sanki, söyleşi yapıyormuş gibi konuşmalıdır. arada sırada, yeri geldiğinde kâğıda bakmalıdır. konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır. ayrıca, konuşmacı; temiz giyinmeli, ciddî olmalı, kibar davranmalı, güzel konuşmalıdır. ses tonun...

anlatımın oluşumu > bağlaşıklık bağdaşıklık

anlatımın oluşumu konu anlatımıiletişimin doğru gelişebilmesi için anlatımda cümlelerimizin dil bilgisi kurallarına uy­gun olması ve cümleyi oluşturan sözcüklerin anlamca birbirini tamamlaması gerekir. bir parçada dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına göre yan yana getirilmesine bağ­laşıklık (dil bilgisi bağıntısı) denir. sabah-tan rastla-dı-m ben bir güzel-e   bir anlatımı oluşturan sözcükler ya da cümleler arasındaki anlam bütünlüğüne bağdaşıklık denir. "bir ülkenin nüfusu o ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır." bu cümleyi oluşturan sözcükler birbirini anlam olarak tamamlamıştır.   sözcüklerin yeni bir anlam ifade etmek için bir araya gelerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir.   bağdaştırma dilimizde yaygın olarak kullandığımız söz gru...

10. sınıf dil ve anlatım kitabının tüm konuları, özet konu anlat

ı.ünite1.sunum2.tartışma3.panelıı.üniteanlatım ve özellikleri1.anlatıma hazırlık2 anlatımda tema ve konu3 anlatımda sınıflandırma4 anlatımın ve anlatıcının amacı5 anlatımda anlatıcının tavrı6 anlatımın özellikleri7 anlatımın oluşumu8 anlatım türlerinin sınıflandırılmasıııı. üniteanlatım türleri1.betimleyici anlatım2.öyküleyici anlatım3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım4.destansı(epik)anlatım5.emredici anlatım6.öğretici anlatım7.açıklayıcı anlatım8.tartışmacı anlatım9.kanıtlayıcı anlatım10düşsel (fantastik) anlatım11.gelecekten söz eden anlatım12.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog)13.mizahi anlatımı.ünite1.sunuminsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. bu toplumda her an insanlarla iletişim iç...

10. sınıf dil ve anlatım kitabının tüm konuları, özet konu anlat

ı.ünite1.sunum2.tartışma3.panelıı.üniteanlatım ve özellikleri1.anlatıma hazırlık2 anlatımda tema ve konu3 anlatımda sınıflandırma4 anlatımın ve anlatıcının amacı5 anlatımda anlatıcının tavrı6 anlatımın özellikleri7 anlatımın oluşumu8 anlatım türlerinin sınıflandırılmasıııı. üniteanlatım türleri1.betimleyici anlatım2.öyküleyici anlatım3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım4.destansı(epik)anlatım5.emredici anlatım6.öğretici anlatım7.açıklayıcı anlatım8.tartışmacı anlatım9.kanıtlayıcı anlatım10düşsel (fantastik) anlatım11.gelecekten söz eden anlatım12.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog)13.mizahi anlatımı.ünite1.sunuminsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. bu toplumda her an insanlarla iletişim iç...

10.sınıf dil anlatım ve özellikleri nedir konu anlatım

anlatım ve özellikleri dil ve anlatım 1) anlatım herhangi bir konu üzerinde konuşurken veya bir konu üzerine yazarken,belli bir gayeyi gerçekleştirmek isteriz.bu gaye,bizi dinlemekte veya okumakta olanlara bilgi vermek,onları nda bizim gibi düşünmelerini,belli bir olay içinde yaşamalarını sağlamak olabilir.duygu ve düşüncelerimizi maksadına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmeye “ anlatım “denir.2) anlatıma hazırlık neyi ,niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olmaz.kişi hem konuşurken hem de yazarken düşünerek hareket etmek zorundadır.aksi halde konudan uzaklaşabilir, amacını dışına çıkabilir ve konuyla anlatım bi&ccedi...

anlatım ve anlatıma hazırlık aşamaları 2

ana fikir cümlesinin özellikleri:1) ana fikir cümlesi kısa, özlü ve anlaşılır olmalıdır.2) genel konu içinde bir temel fikri içermelidir.3) ana fikir cümlesi açık olmalıdır.4) ana fikir cümlesi değerlendirmelere ve geliştirilmeye elverişli olmalıdır.5) ana fikir cümlesi okuyucuya bir mesaj iletmeli, onda belli bir iz bırakmalıdır.6) ana fikir cümlesi bir atasözü veya vecize ile ifade edilmeye kalkılmalıdır.başlık: yazı başlığı o yazıda işlenilmesi düşünülen ana fikrin aynasıdır. yazı başlığı  okuyanların ilgisini çekmeli, onlara tesir etmelidir. okuyucu başlığa bakınca yazının nelerden söz edebileceğini kestirebilmelidir.tema ve konu arasındaki ilişki:tema, sınırlandırılıp somutlaştı...

türk dili ve edebiyatı derslerinin işlenişi , program hedefler v

türk dili ve edebiyatı derslerinin işlenişi programlar ve hedeflertürk milli eğitiminin temel amaçları, atatürk ilke ve ınkılaplarının ışığında, çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak ana dilimizi başarılı bir biçimde öğretme ve öğrencilerimizin doğru kullanmalarını sağlama amacındayız. bu nedenle okuma etkinlikleri düzenlemekte, her düzeyde her ay en az bir kitap incelemesi yaptırmaktayız. öğrencilerimizin edebi zevklerini geliştirme, bakış açılarını genişletmek, ana hedeflerimizdendir. öğrencilerimiz, okudukları kitaplardan sınavlarda da sorumlu tutulmakta sözlü ve yazılı değerlendirme kriterlerimizde bir ölçüt olarak kullanılmaktadır.düzeylere göre yapılan çalışmalar...

türkçe ve edebiyat günlük planları

türkçe günlük planlar   7. sınıf boş günlük ders planı şablonu (afife deniz) yıldırım yayınları 7. sınıf  6. ve 7. haftanın günlük planları (canan yurdakul) 7. türkçe dersi 25-29 eylül "istiklal marşı" günlük planı (güler incebel) 7. sınıf türkçe  02-06 ekim "türküler dolusu" adlı konunun günlük planı  (güler incebel) 7. sınıf türkçe dersi 16-20 ekim arası günlük ders planı (güler incebel) 7. sınıf türkçe 09 - 13 ekim arası günlük ders planı (güler incebel) tutku yayınları 7. sınıf türkçe dersi günlük planları, yılın tamamı tutku yayınları 7. sınıf türkçe dersi günlük planları, yılın tamamı (suat çobanoğlu) tutku yayınları 7. sınıf türkçe günlük plan, 5. hafta (murat coşgun) tutku yayınları 7. sınıf türkçe günlük planı, 6. haft...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !