× "

antipsikotikler

" arama sonuçları

şizofreni tedavisi

şizofreni tedavisi ilaçların geliştirilmesi ve psikososyal müdahaleler şizofreni hastalarının durumunu köklü biçimde değiştirmiştir. yeni antipsikotikler rahatsızlığın belirtilerinin kontrolüne yardımcı olmakta ve daha az yan etkiye neden olmaktadır. eğitim ve diğer psikososyal müdahaleler hastalar ve ailelerine sorunla daha etkin biçimde uğraşmayı öğretmekte, toplumsal ve mesleki işlevsizliği azaltmakta, şizofreni hastalarının topluma yeniden kazanılmasına yardımcı olmaktadır. daha güvenli ve etkin tedavi yollarının araştırılması da sürdürülmektedir. ek olarak (gelişmiş ülkelerin tersine) gelişmekte olan ülkelerde süregiden daha iyi öngörü araştırmaları şizofreni hastalarına ...

seroquel 300 gr 60 film tablet

ilaç etken maddesi ketiapin seroquel 300 mg 60 film tablet, ithal, beşeri bir ilaçdır.reçete ile verilir. formülü : * her bir tablet etken madde olarak 25 mg ketiapin baza eşdeğer 28.78 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz monohidrat, titanyum dioksit sarı demir oksit ve kırmızı demir oksit içerir. * her bir tablet etken madde olarak 100 mg ketiapin baza eşdeğer 115.13 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz monohidrat , titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. * her bir tablet etken madde olarak 200 mg ketiapin baza eşdeğer 230.26 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz monohidrat ve titanyum dioksit içerir. endikasyonları ( ilacın kullanıldığı durumlar, hastalıklar ) : sero...

psikiatri ile ilgili herşey 4

çocuk ve erişkinde psikiatrik ilaç tedavisi 1952 yılında klorpomazinin psikiyatride kullanılmaya başlanmasıyla ilk adımını atan psikofarmakoloji son yıllarda gelişen teknolojik ilerlemeler ile beyin nörokimyasının ve görüntülemesinin daha iyi tanınmasını ve ilaçların etki mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamış ve daha seçici ve daha az yan etkili ilaçların bulunmasıyla önem kazanmıştır. farmakolojik tedaviyi psikiyatrinin tek tedavi şekli olarak benimsemek tedavide bütüncül yaklaşıma uygun değildir. çocuk ve ergen psikiyatrisinde farmakolojik tedavi birçok klinisyen için ilk seçenek olmamakta ve psikoterapi, davranış tedavisi, bilişsel tedavi, aile tedavisi ve oyun tedav...

abilify 10 mg 28 tablet

endikasyonlar: yeni nesil antipsikotik. dozaj: yetişkinde 10-30mg/gün. gebelik ve emzirme: gebelik kategorisi c. anne sütüne geçer. kontrendikasyon: aşırı duyarlılık. ilaç etkileşim: alkol ve diğer sss depresanları, antihipertansifler, cyp3a4 (örn ketokonazol) veya cyp2d6 (örn kinidin, fluoxetine, paroxetine) ilişkili ilaçlar. yan etkiler: konstipasyon, akatizi, sedasyon, tremor, ekstrapiramidal belirtiler, bulantı, kusma, dispepsi, yorgunluk, artralji, baş ağrısı. kısıtlamalar: yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine,sertindol) oral formlarının, psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji (eri...

şizofreni belirtileri tedavisi

şizofreni kişilik bölünmesi, zayıf kişilikli olma, zeka geriliği veya tembellik değildir. önemli ruhsal hastalıklarından birisidir. hastalarda genelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, mantıksal düşünme yeteneği kaybı, normal duygusal tepkiler verememe ve toplumsal kurallara uyamama görülür.aynı zamanda hatırlama ve normal konu?ma yeteneği genelde kaybolur. diğer bedensel ve ruhsal hastalıklarda olduğu gibi organik nedenleri vardır.bu gün şizofreninin ortaya çıkışında rol oynayan dopamin ve serotonin sistemi gibi beyinde yer alan taşıyıcı (nörotransmitter) sistemlerin rol oynadığı araştırmalarla gösterilmektedir. toplumda %1 oranında şizofreni görülmektedir. sıklıkla 15-25 yaşları arasında ortaya...

ş.i.z.o.f.r.e.n

şizofreni kişilik bölünmesi, zayıf kişilikli olma, zeka geriliği veya tembellik değildir. önemli ruhsal hastalıklarından birisidir.hastalarda genelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, mantıksal düşünme yeteneği kaybı, normal duygusal tepkiler verememe ve toplumsal kurallara uyamama görülür.aynı zamanda hatırlama ve normal konu?ma yeteneği genelde kaybolur. diğer bedensel ve ruhsal hastalıklarda olduğu gibi organik nedenleri vardır.bu gün şizofreninin ortaya çıkışında rol oynayan dopamin ve serotonin sistemi gibi beyinde yer alan taşıyıcı (nörotransmitter) sistemlerin rol oynadığı araştırmalarla gösterilmektedir. toplumda %1 oranında şizofreni görülmektedir. sıklıkla 15-25 yaşları arasında ortaya &cced...

amansız hastalık___---mı bu ?

şizofreni kişilik bölünmesi, zayıf kişilikli olma, zeka geriliği veya tembellik değildir. önemli ruhsal hastalıklarından birisidir.hastalarda genelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, mantıksal düşünme yeteneği kaybı, normal duygusal tepkiler verememe ve toplumsal kurallara uyamama görülür.aynı zamanda hatırlama ve normal konu?ma yeteneği genelde kaybolur. diğer bedensel ve ruhsal hastalıklarda olduğu gibi organik nedenleri vardır.bu gün şizofreninin ortaya çıkışında rol oynayan dopamin ve serotonin sistemi gibi beyinde yer alan taşıyıcı (nörotransmitter) sistemlerin rol oynadığı araştırmalarla gösterilmektedir. toplumda %1 oranında şizofreni görülmektedir. sıklıkla 15-25 yaşları arasında ortaya &cced...

antipsikotikler beyin kanaması riskini artırıyor

daha önce yapılan araştırmalar ikinci nesil (atipik) antipsikotik ilaçların beyin kanaması riskini artırabileceğini göstermişti ancak londra'daki hijyen ve tropikal tıp okulundan ıan douglas ve ekibi daha eski, klasik antipsikotiklerin riskini de araştırdı.6 milyondan fazla ingilizin klinik verilerini inceleyen bilim adamları, 1988-2002 döneminde, en az bir antipsikotik ilaç önerilen hastaların 6 bin 790'ının beyin kanaması geçirdiğini belirledi. araştırmacılar, bu ilaçları kullananların beyin kanaması geçirme riskinin kullanmayanlara göre 1,7 oranında fazla olduğunu hesapladı.bunama görülen ve antipsikotik ilaç kullanan hastalardaysa beyin kanaması geçirme riskinin 3,5 kat fazla olduğuna işaret edilerek,...

uzm dr:tayfun zeren ruhsal bozukluklarda sağaltım

 ruhsal bozukluklarda ilaç sağaltımı doğru tanı ilaç sağaltımında ilk basamağı oluşturur. ilaç sağaltımına başlamadan önce hastanın ruhsal ve fiziksel yönden tüm incelemeleri yapılmalıdır. ilaç seçiminde, hastanın genel tıbbi durumu, verilen ilacın yan etkileri ve güvenilirliği, göz önünde bulundurulmalıdır. kullanılan ilaç etkin olan en düşük dozda verilmeli, ilacın kullanım şekli ve yan etkileri hakkında hasta ve yakınları bilgilendirilmelidir. bir ilacın etkinliğine karar vermek için en az üç hafta süreyle kullanılması gerekir. hekim ilacın olası ve beklenen yan etkileri dışında, nadir görülen yan etkilerine karşı da hazırlıklı olmalı, kontrol ve görüşm...

şifozreni hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler...

şizofreni kişilik bölünmesi, zayıf kişilikli olma, zeka geriliği veya tembellik değildir. önemli ruhsal hastalıklarından birisidir. hastalarda genelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, mantıksal düşünme yeteneği kaybı, normal duygusal tepkiler verememe ve toplumsal kurallara uyamama görülür.aynı zamanda hatırlama ve normal konu?ma yeteneği genelde kaybolur. diğer bedensel ve ruhsal hastalıklarda olduğu gibi organik nedenleri vardır.bu gün şizofreninin ortaya çıkışında rol oynayan dopamin ve serotonin sistemi gibi beyinde yer alan taşıyıcı (nörotransmitter) sistemlerin rol oynadığı araştırmalarla gösterilmektedir. toplumda %1 oranında şizofreni görülmektedir. sıklıkla 15-25 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. 12 yaşından önce ve 40 yaşından sonra görülmesi enderdir.günümüzde kullan...

alzheimer hastalığı

yapısal nöropatolojik değişiklikler nedeniyle oluşan ve kendisini kavrama, idrak fonksiyonu kaybıyla gösteren, ilerleyici, düzelmesi olanaksız bir beyin fonksiyon bozukluğu hastalığıdır. genellikle 65 yaşından sonra başlar. genel açıklamabunama çok zaman, daha çok kavrama zorluklarının hakim olduğu bir hastalık olarak bilinir ve birçok hastada ilk görülen değişiklikler, bu fonksiyonla ilgilidir. bununla birlikte hastada depresyon, paranoya, anksiyete veya diğer birçok psikolojik durumlardan herhangi biri de bulunabilir. beyin sapının tutulmuş olduğu nadir vakalar dışında, bunamaya yol açan beyin lezyonları yaygındır ve beynin pek çok bölgesini ilgilendirebilir. patolojik değişiklikler beynin farklı bölgelerinde farklı hızda oluştuğu için ve bu hız farklı hasta...

alzheimer hastalığı

yapısal nöropatolojik değişiklikler nedeniyle oluşan ve kendisini kavrama, idrak fonksiyonu kaybıyla gösteren, ilerleyici, düzelmesi olanaksız bir beyin fonksiyon bozukluğu hastalığıdır. genellikle 65 yaşından sonra başlar. genel açıklamabunama çok zaman, daha çok kavrama zorluklarının hakim olduğu bir hastalık olarak bilinir ve birçok hastada ilk görülen değişiklikler, bu fonksiyonla ilgilidir. bununla birlikte hastada depresyon, paranoya, anksiyete veya diğer birçok psikolojik durumlardan herhangi biri de bulunabilir. beyin sapının tutulmuş olduğu nadir vakalar dışında, bunamaya yol açan beyin lezyonları yaygındır ve beynin pek çok bölgesini ilgilendirebilir. patolojik değişiklikler beynin farklı bölgelerinde farklı hızda oluştuğu için ve bu hız farklı hastalıklarda da b...

şizofreni tedavisi

şizofreni oldukça değişik şekillerde kendini gösteren ve neden ortaya çıktığı bilinmeyen bir hastalıktır. bu nedenle tedavide amaç semptomları yatıştırmaya ve hastalığın tekrar ortaya çıkışını önlemeye yöneliktir.       şizofreni tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar ilk olarak 1950 yıllarında ortaya çıkmıştır. bu ilaçlar hastalarda ortaya çıkan belirtileri yatıştırmakta hastanın günlük yaşama uyumunu artırmakta, iş verimini yükseltmekte ve hastalığın tekrar ortaya çıkışını önlemektedir ancak hastalığın tam olarak ortadan kalkmasına yardımcı olamamaktadır. ilacın seçimi ve doz ayarlaması hastaya ve hastanın belirtilerine göre değişir. hangi ilacın, ne dozda kullanılacağı ancak deneme ve yanılma yolu ile anlaşılmaktadır. her ilaç her hastaya yaramamakta, bazı has...

uzm dr:tayfun_zeren/ruhsal bozukluklarda sağaltım

  ruhsal bozukluklarda ilaç sağaltımı doğru tanı ilaç sağaltımında ilk basamağı oluşturur. ilaç sağaltımına başlamadan önce hastanın ruhsal ve fiziksel yönden tüm incelemeleri yapılmalıdır. ilaç seçiminde, hastanın genel tıbbi durumu, verilen ilacın yan etkileri ve güvenilirliği, göz önünde bulundurulmalıdır. kullanılan ilaç etkin olan en düşük dozda verilmeli, ilacın kullanım şekli ve yan etkileri hakkında hasta ve yakınları bilgilendirilmelidir. bir ilacın etkinliğine karar vermek için en az üç hafta süreyle kullanılması gerekir. hekim ilacın olası ve beklenen yan etkileri dışında, nadir görülen yan etkilerine karşı da hazırlıklı olmalı, kontrol ve görüşmelerle bu yan etkileri soruşturmalıdır. yaşlı hastalarda, ilaç dozları düşük tutulmalı, hamile ve emziren kadınlarda ilaç sağ...

uzm dr:tayfun_zeren/kişilik bozuklukları

  kişilik, kişinin günlük yaşamdaki karakteristik duygusal ve davranışsal özelliklerinin tümü olarak tanımlanır. kişilik bozukluğu, insanların çoğunda bulunan özelliklerin ötesinde karakter özelliklerinin bir varyantıdır. kişilik özellikleri uyuma dönük değilse, esneklikten yoksunsa, işlevsel bozukluğa ve öznel rahatsızlığa (distres) yol açıyorsa kişilik bozukluğundan söz edilir. bu kişiler çocukluktan beri süregelen sorunlarını reddederler ve psikiyatrik yardım aramazlar. belirtiler benlikle uyumludur (egosintonik). çevre ile çatışırlar ve çevreyi kendilerine uydurmaya çalışırlar (alloplastik uyum). sergiledikleri tutum ve davranışlardan dolayı anksiyete duymazlar. kişilik bozukluklarının dsm-4'e göre sınflaması: a kümesi: paranoid, şizoid, şizotipal kişilik bozuklukları b ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !