× "

anyon ve katyon nedir

" arama sonuçları

iyon nedir iyonik birleşikler nasıl oluşur

  iyon nedir     bir atom, çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü proton, yüksüz nötron ve çekirdek etrafında belli yörüngelerde dönen negatif yüklü elektronlardan oluşur. bir ya da daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş elektrik yüklü atom veya moleküllere iyon denir. nötr durumda olan bir atom ya da molekülün elektron kaybetmesi ile oluşan ...

kimyasal bağlar nedir, kimyasal bağlar konu anlatımı

kimyasal bağlar nedir, kimyasal bağlar konu anlatımı

kimyasal bağlar nedir, kimyasal bağlar konu anlatımı 8. sınıf   atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. 1-iyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman meydana gelir. tepkimeye giren elementlerden birinin atomları,elektron kaybedip pozitif yüklü iyonlara dönüşürken,diğer elementin atomları elektron kazanıp negatif yüklü iyon oluştururlar. böylece zıt(artı-eksi) bir şekilde yüklenmiş iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti,söz konusu iyonları bir kristal içinde tutar. 2- kovalent bağlarda elektronlar, bir atomdan diğerine aktarılmaksızın ortaklaşa kullanılır. tek kovalent bağ,iki atom tarafından bö...

atom nedir ve elotron nötron protonun özellikleri

atom iki kısımdan oluşur :   1-çekirdek (merkez) 2-katmanlar (yörünge; enerji düzeyi)     çekirdek, hacim olarak küçük olmasına karşın, atomun tüm kütlesini oluşturur. çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. elektronlar ise çekirdek çevresindeki katmanlarda bulunur.   elementlerin çekirdekte bulunan protonlar, atomun ( o elementin) tüm kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler.   proton sayısı atomlar (elementler) için ayırt edici özelliktir. yani proton sayısının farklı olması elementin diğerinden farklı olduğu anlamına gelir.   elektronların bulunma olasılığının olduğu bölgelere elekt...

atom nedir?

atom nedir?????????????   atom, elementlerinözelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir. örneğin bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye böldüğümüzde elimizde kalan parçalar yine demir parçasıdır. sonra daha bölmeye devam etsek elimizdeki parçalar hep bir demir parçası olur, ta ki demiri oluşturan en küçük parçaya yani atoma gelene kadar.bazı maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük parçalar birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. bu şekilde birden fazla atomun oluşturduğu en küçük parçalara da molekül denir. örneğin su maddesini oluştur...

flotasyon nedir?

  flotasyon…   flotasyon veya yüzdürme yöntemi, üretilecek cevherin su sevme (hidrofilik) ve su sevmeme (hidrofobik) özelliklerini kullanarak sıvı içerisinde kabarcık oluşturarak suda yüzmesi veya batması ile diğer malzemelerden ayrılmasını sağlayan bir zenginleştirme yöntemidir.   flotasyon hücresi   genelde sülfürlü cevherlerin ayrıştırılmasında kullanılır. dünyada flotasyon özellikle bakır, kurşun ve çinko cevherlerinin zenginleştirme yöntemlerinden biridir. örnek: porfirik bakır cevherlerinde (hem oksitli hem sülfürlü) flotasyon ile s&uu...

atom nedir

atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir. örneğin bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye böldüğümüzde elimizde kalan parçalar yine demir parçasıdır. sonra daha bölmeye devam etsek elimizdeki parçalar hep bir demir parçası olur, ta ki demiri oluşturan en küçük parçaya yani atoma gelene kadar. bazı maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük parçalar birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. bu şekilde birden fazla atomun oluşturduğu en küçük parçalara da molekül denir. örneğin su maddesini oluşturan en küçük par&cc...

2009-2010 fen ve teknoloji dersi 8.sınıflar haftalık konu dağılı

24-25 eylül (1) düzey belirleme çalışmaları, (1) sbs sınavının değerlendirilmesi   28 eylül-2 ekim (1) hücre nedir? (1) canlıların ortak özellikleri (1) kromozom-gen-dna (1) dna, dna nın yapısı,   5-9 ekim (2) dna nın eşlenmesi (2) üreme nedir?üremenin amacı ve çeşitleri   12-16 ekim (1) mitoz bölünme nedir?hücre niçin bölünür? (1) mitoz bölünmenin evreleri (1) eşeysiz üreme ile mitozun ilişkisi (1) mitozun canlılar için önemi   19-23 ekim (1) mayoz bölünme nedir? (1) mayoz bölünmenin amacı ve sonuçları (1) mayoz bölünmenin e...

7. sınıf seviye belirleme sınavı fen konuları ve soruları

ilköğretim 7 sbs fen ve teknoloji sorularının analizikonular200820092010vücudumuzda sistemler4  kuvvet ve hareket2  yaşamımızdaki elektrik2  maddenin yapısı ve özellikleri5  ışık2  insan ve çevre2  güneş sistemi ve özellikleri1  toplam181. ünite: vücudumuzda sistemlersindirim sistemi-besin gruplarıboşaltım sistemi-boşaltım sistemi organları ve görevleridenetleyici ve düzenleyici sistemler-hormonların görevleri (adrenalin)duyu organları-duyu organlarımızda almaç çeşitleri (deri)vücudumuzda ki sistemlerin sağlığı ve organ bağışı2. ünite: kuvvet ve hareketyayları tanıyalım-yaylar zıt yönlü kuvvet uygulariş ve enerjihayatımızı kolaylaş...

madde ve enerji - atomun yapısı - elektron dağılımı

madde,uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır.saf maddelerher yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir. saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir.saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır. saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.element: aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir.elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.bileşikler: ...

iyon nedir - iyonun özellikleri nelerdir

iyon ya da yerdeş , bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.örnek olarak; h+ (1 elektron kaybetmiş atom) oh– (1 elektron kazanmış atom grubu) (so4)2– (2 elektron kazanmış atom grubu) iyon alm. ıon (n), fr. ıon (m), ing. ıon. elektron eksikliğine veya fazlalığına sahib olan, yani eksi veya artı elektrik yüklü atom veya atom grubu. pozitif (artı) yüklü iyona katyon ve negatif (eksi) yüklü iyona anyon denir.iyonlar, atomlar arasında elektron alışverişi sonucu meydana gelebilir:2na + cl2 ® 2na+ cl-bu reaksiyonda sodyum(na),...

madde nedir? maddenin yapısı ve atom elementlerin sembollerle gö

uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır. saf maddelerher yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir. saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir.saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır. saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.element: aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir.elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.bileşikler: ...

madde nedir? maddenin yapısı ve atom elementlerin sembollerle gö

uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır. saf maddelerher yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir. saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir.saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır. saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.element: aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir.elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.bileşikler: ...

madde nedir? maddenin yapısı ve atom elementlerin sembollerle gö

uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır. saf maddelerher yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir. saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir.saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır. saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.element: aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir.elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.bileşikler: ...

8. sınıf fen bilgisi - madde ve enerji

madde, uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır. saf maddeler her yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir. saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir. saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır. saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.element: aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir. elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz. genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.bileşikler: iki ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen saf maddeye denir. bileşikler; element...

madde ve enerji

madde,uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır.  saf maddelerher yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir. saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir.saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır. saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.element: aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir.elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.bileşikler: iki ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !