× "

arapça kelimeler

" arama sonuçları
ümraniye arapça kursu

ümraniye arapça kursu

  istanbulun tartışmasız en iyi arapça kursuyuz. öğrethttp://www.umraniyearapcakursu.com/urundetay-arapca-ozel-ders-201menlerimiz: suudi arabistan riyad üniversitesi- mısır el-ezher üniversitesi- suriye şam üniversitesi arapça öğretmenliği ve arap dili edebiyatı mezunu uzman arapça öğretmenleridir.  bu üniversiteler arapça eğitimini veren dünyadaki en iyi 3 üniversitedir. ayrıntılı bilgi için: http://www.umraniyearapcakursu.com/ iletişim bilgileri fırst golden englısh dıl okulları adres:ıstiklal mahallesi alemdag caddesi haliloğulları ıs merkezi no:172 a-1  (son durak ısiklari) ümraniye /ıst. tel: (0216) 316 16 48  fax: (0216) 316 16 49 0530 292 05...

ümraniye arapça kursu

istanbulun tartışmasız en iyi arapça kursuyuz. öğretmenlerimiz: suudi arabistan riyad üniversitesi- mısır el-ezher üniversitesi- suriye şam üniversitesi arapça öğretmenliği ve arap dili edebiyatı mezunu uzman arapça öğretmenleridir.  bu üniversiteler arapça eğitimini veren dünyadaki en iyi 3 üniversitedir. ayrıntılı bilgi için: http://www.umraniyearapcakursu.com/ iletişim bilgileri fırst golden englısh dıl okulları adres:ıstiklal mahallesi alemdag caddesi haliloğulları ıs merkezi no:172 a-1  (son durak ısiklari) ümraniye /ıst. tel: (0216) 316 16 48  fax: (0216) 316 16 49 0530 292 05 14 mail: info@firstgoldenenglish.com arap dili ve edebiyatmez...

arapça- ingilizce- türkçe ticari kelimeler alıştırma kitabı

http://www.benlikitap.com/arapca-ıngilizce-turkce-ticari-kelimeler-alistirma-kitabi,pr-3791.html tamamı harekelenmiş kelime ve cümlelerden oluşan bu alıştırma kitabı daha önce basılan ticaret sözlüğü (türkçe-ingilizce-arapça) çalışmasının bir tamamlayıcısı olmasının yanısıra müstakil bir kaynak kitap şeklinde de kullanılabilir. ülkemizde basılan arapça-türkçe-ingilizce ticari kaynakların azlığı düşünülürse bu alanda faaliyet gösterenlere çalışmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz   yayın yılı: 2010 1. hm. kağıt 183 sayfa 16,5x23 cm karton kapak ısbn:9758911738 dili: arapça-ingilizce-türkçe ...

arapça konuları

  1  el-mektebetu şamile 10.000 kitaplık sürüm indir   2  resimli arapça kelime kartları   3  123 arapça fiilin detaylı çekimi malum meçhul mazi muzari emir..   4  necla yadsıman arapça kuran tahlili programılarını indir...

seyyah kelimeler

  bütün dillerde, birçok kelime başka dillere geçmiş, denizler aşırı ülkelere seyahat etmiştir. bazıları gittikleri yerlerde vatan tutup kalmış âdeta evlenip çoğalarak bir kelime topluluğu meydana getirmişlerdir. bazıları kök atıp bir aile meydana getiremedikleri için yok olup kaybolmuş, arkalarından bir nesil bırakamamışlardır. bir kısım kelimelerin, kendileri veya torunları tekrar kendi memleketlerine döndüklerinde öyle bir hüviyet değişikliğine uğramışlardır ki, artık tanınmaz bir hâl almışlardır...   bu gerçek bütün dil âlimlerince bilindiği halde, bizde bilinmemezlikten gelinmiştir. bu fıtrî kanuna karşı, bilerek veya bilmeyerek gözlerini yumanlar,...

yanlış kullanılan kelimeler ve deyimler

“galat-ı meşhur lügat-i fasihten evladır."sözü; bazı kelimelerin halk arasındaki yaygın olarak kullanılan yanlış olan şekli, o kelimelerin sözlükteki doğru şekline tercih edilir, anlamında kullanılmaktadır.n�nsözcüklerin günlük kullanımındaki yaygın anlamıyla sözlük anlamı arasında farklılıklar olması mizah yazarları için zengin bir kaynak olurken diğer yandan iletişim kazalarını da yol açabilir. ben günlük hayatta yaygın olarak kullandığımız ama sözlük anlamı günlük anlamından farklı olan bazı sözcük ve deyimlerden bahsetmek istiyorum. kutsal gecelerde birbirimize “kandiliniz mübarek olsun.” mesajları çekeriz. kandil, içinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracının adıdır. eskiden kutsal gecelerde kandil yakıldığı için kutsal gecelere kandil gecesi denmeye başlan...

arapça öğrenimi hakkında tartışmalar

 ı. giriş arap dili üzerine genel mülahazalar   a- dil nedir, anlama nedir? günümüz dilbilimciler nezdinde dil özetle, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. nitekim ibn cinnî, (ö.392/1001) dili, ‘dil, her milletin maksatlarını anlattığı seslerdir’[1]şeklinde bir tarif yapmıştır. öte yandan ibn manzûr (ö.711/1312) gibi birçok dil bilgini de bu tarifi benimsemiştir. yine bu bağlamda ibn haldûn (ö.808/1406) ise dili, ‘konuşma organı olan dilin kazandığı melekeyle, kişinin maksadını anlattığı toplumsal karakterli sistem’ olarak açıklamıştır[2]. kısacası dil, duygu ...

arapça kelimeler ve türkçe anlamları

ismin nedir? ما اسمك؟ /ˈmaː ʔismuk/ mā'smuke(erkek), mā'smuki(bayan) bilmiyorum لا أعرف /laː ˈʔaʕrifu/ (lā ’arif) insan- إنسان - insân erkek- رجل - racul kadın - إمرأه -imrāu hayvan- حيوان - Ḥaywân bitki نبات - nebât yılan- ثعبان - Ṯʿübân kuş- طائر - Ṭâir balık- سمك - semek çiçek- زهرة - zehre karınca- نمل - neml ağaç- شجرة - şecere hurma- ثمر - Ṯemer   ...

<b>arapça kelimeler</b> ve harfleri

arapça kelimeler ve harfleri

  dilbilgisi  arapça öğrenmesi en zor dillerden biri kabul edilir. bunda hem dilin telaffuz zorluğu hem de dilbilgi yapısının karmaşıklığı bir etkendir. diğer sami dilleri gibi, arapça’da da sözcüklerin çoğunluğu üç sessizden, az sayıda dört, daha az sayıda beş sessiz harften oluşan bir kökten türetilirler. bir kökten on değişik vezin üretilebilir. bu vezinler üç sessiz harfe ünlülerle hareket(hareke sistemiyle ses) ekleyerek ya da bir takım ön ekler ile elde edilir. her vezinde aynı kökle alakalı ancak ayrı ayrı başka anlamlar ifade eden bir konsept vardır ve her vezinden kendi içinde bir fiil, bir ya da birkaç fiilden türetilmiş isim,...

anlamlarını bilmediğimiz kelimeler

“aforizm” ne anlama gelmektedir? fransızcadan dilimize giren “aforizm” sözü, “özlü söz, özdeyiş” anlamını taşımaktadır. “aktuaryal”in anlamı nedir? “aktuaryel” kelimesi, “sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan” anlamını taşımaktadır. “aşırma” ne demektir, “hırsızlık” sözü “aşırma” sözünü de kapsar mı? “aşırma” sözü güncel türkçe sözlük’te; “1.aşırmak işi. 2.(edebiyat) başkalarının yazılarından bölümler, mısralar alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma, intihal. 3.(sıfat) aşırılmış. 4.yapı çatılarında uzun mertek, aşık. 5.(isim, halk ağzında) küçük kazan, kova, bakraç.” anlamlarını taşımaktadır. “aşırmak” ise; “1.yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanına geçirmek. 2.argo çalıp götürmek. 3.tehlike içinde buluna...

bazı arapça kelimeler

bazı arapça kelimelered damû‚ir şahıs zamirleri ene benenti sen [kadın]ente sen [erkek]hiye o [kadın] hüve o [erkek]nahnü biz [kadın ve erkek]entüma ikiniz [kadın ve erkek]hüma o ikisi [kadın ve erkek]entünne siz [kadınlar]entüm siz [erkekler]hünne onlar [kadınlar]hüm onlar [erkekler]el e’dû‚d sayılarvahid birisnan ikiselase üçerbea dörthamse beşsitte altıseb’a yedisemaniye sekiztis’a dokuzaşara onişrin yirmiselasin otuzerbain kırkhamsin ellisittin altmışseb’in yetmişsemanin seksentis’in doksanmie yüzelf binelvan renklerebyad beyazesved siyahahmer kırmızıahdar yeşilezrak maviasfar sarıbunni kahverengikuhli laciverthamri bordoverdi pembemen kim? men kim?men hüve o ...

türkçede kulalnılan lâtince kelimeler

türkçede yaşayan lâtince kelimelerisa'dan önce 190 yılında manisa'nın kuzeydoğusunda yapılan büyük savaşta bütün anadolu'yu eline geçirmeye çalışan suriye kralı ııı. antiokhos'un bergama kralı attalos'tan yardım gören romalılara yenilmesiyle anadolu romalıların egemenlik alanına giriyor ve 133 yılında bergama kralı ııı. attalos'un, devletini kalıt (= miras) olarak romalılara bırakmasıyla 126 yılında bu devletin ülkesi asia gibi gerçeğe uymayan parlak bir adla roma eyaleti oluyor. başlangıç olarak 126 yılını, bitim olarak da roma ımparatorluğu'nun doğu ve batı diye ikiye bölünüşünü alırsak anadolu'nun batısı aşağı-yukarı 400 yıl roma boyunduruğu altında kalmış demektir. bu uzun zaman i&...

ar-ge (arapça'yı geliştirme-güzelleştirme bölümü) açılmıştır

ar-ge (arapça’yı geliştirme-güzelleştirme bölümü)'de amaç arapça’mızı geliştirmek, güzelleştirmek ve nesilden nesile aktarmaktır. hangi dili konuşursak konuşalım önemli olan dili açık, anlaşılır bir şekilde konuşmaktır. ama bunun yanında ana dilimizi de yaşatmamız gerekmektedir. bu amaçla başlatmış olduğumuz bu çalışmaya, sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz. bizim için kabul gören arapça: suriye arapça’sıdır. bu sebeple diğer arap medeniyetlerine (iran, ırak, arabistan vb.) ait kelimelerin burada kullanılmaması önemle rica olunur. yanlış öğrenmelere mahal vermeyelim.burada amaç; bilinmeyen kelimelerin karşılıklı olarak tartışılarak öğrenilmesi, unutulan...

türkçeye giren yabancı kelimeler(bazıları)

türkçeye giren yabancı kelimeler(bazıları)   günler: 1- pazar:farsça, kürtçe & irani diller 2- pazartesi: pazar-ertesi 3- salı: farsça, kürtçe & irani diller 4- çarşamba: farsça, kürtçe & irani diller 5- perşembe: farsça, kürtçe & irani diller 6- cuma: arapça 7- cumartesi: cuma-ertesi   aylar:   1- ocak: "ocak" (ateş yakılan yer, ev yuva) 2- şubat: süryanice 3- mart: latince 4- nisan: süryanice 5- mayis: latince 6- haziran: süryanice 7- temmuz: sümer ve ibranice 8- agustos: latince 9- eylül: süryanice 10- ekim: türkçe "ekme" tarlaların sürülüp ekildiği ay... 11- kasım: (eski türkçe) yine de tartışmaya açık.. 12- aralık: türkçe'deki "aralık" sözünden geliyor. tartışılır.   renkler: 1- siyah: farsça ...

köklü bir dil arapça

  köklü bir dil arapça     arap dili, sami dil ailesindendir. yemen’de bulunan ve tarih itibariyle en eski yazılı metinlerin arapça olması bize bu dilin ne kadar köklü bir dil olduğunu ispat ediyor.  sami dil ailesinden olan diğer aramca, kenanice, keldanice, süryanice, asurca ölmesine rağmen arap dili yaşamaya devam etmiştir. araplar, edebiyatta, şiirde çok ileri seviyede idiler. arapça’yı ustalıkla kullanıyorlardı. kabe duvarlarına astıkları şiirler hala meşhurdur. kur’an nazil olunca onun edebi güzelliği karşısında kendi maharetlerine, şairliklerine rağmen söyleyecek söz bulmaktan aciz kalmışlardı. arap dili, türetme dilidir, bir kökten farklı birçok kelime türetilebilmektedir. bu durum dildeki mantığın bir göstergesidir. arapça’nın bir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !