× "

araplardan kuran dinle

" arama sonuçları

10.sınıf edebiyat 2010 - 2011 sezon 52 -74 arası cevaplar

sayfa 52 4.etkinlik destan parçalarındaki ortak motif “su” motifidir. su: türkler arasında temizleyici, kötü ruhlardan ve hastalıklardan koruyucu bir unsur olarak kabul edilmiş, ateşe bağlı olarak birçok inancın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. türklerin müslüman olmalarından sonra da ateşle ilgili inanışlar devam etmiş; ateş üzerine tükürmek, ateşi su ile söndürmek, ateşe karşı küfretmek günah kavrama dâhil edilmiştir. 1.) zülkarneyn’in 22 kişiyi görerek “bunlarda türk alametleri var ;bunları görünce kimseye sormadan bunlar için “türk manend” dedi ki manası “türk’e benziyorlar” demek...

10.sınıf edebiyat 2010 - 2011yeni müfredat kitabı 54- 74 arası c

sayfa 54: hazırlık: 1)tarihimizin ve dilimizin ilk en önemli belgeleri göktürk yazıtlar(orhun kitabeleri)dir. *doğu göktürklerine aittirler. *720,732,735 yıllarında dikilmişlerdir. *vezir tonyukuk, bilge kağan, kültigin adına dikilmişlerdir. *yollugtigin adlı bir yazara yazdırmıştır. *öz türkçe ile yazılmıştır. *türk hakanlarının göktürkleri nasıl birleştirdiklerini, devleti nasıl idare ettiklerini, gelecek kuşakların ne yapmaları gerektiğini anlatan bir nutuk (söylev)tur. * aslında birer mezar taşı olarak tasarlanmışlardır. * taşların üç tarafı göktürk alfabesiyle bir tarafı da çince yazılmıştır. * eserler şu an moğolistan sınırları içindedir. * 1900' l&uum...

makaleler

adaleti gözetmek   müslümanın yahudilik ve antisemitizme bakışı nasıl olmalıdır? haziran 2000 siyonizm elbette müslümanlar için de dünya barışı için de son derece tehlikeli ve zararlı bir ideolojidir. siyonist yahudilikle fikren mücadele etmek her müslümanın görevidir. ancak her konuda olduğu gibi, bu konuda da adaleti ayakta tutmak gerekir. müslüman, siyonist yahudilere karşı çıkarken, masum yahudilere karşı zulüm yapılmasını engellemekle de yükümlüdür.   bilindiği gibi 20. yüzyıl boyunca ortadoğu'da israil nedeniyle büyük bir karmaşa yaşandı. israil, çevresindeki müslüman toplumlara karşı sayısız işgal, katliam ...

hadisler-sureler-dualar-dini forum-dini bilim-kuran-kuran dinle-

 tenbihat ikinci bölümkadın su dört seyi yaparsa cennete girer :1- bes vakit namazini kilarsa,2- ramazan orucunu tutarsa,3- namusunu korursa,4- zevciine itaat ederse.ramuz :s/52dört sey sende olursa,dünyada elde edemedigin $eylerden dolayi üzülme :1- dogru sözlü olmak,2- vaadinde durmak,3- güzel ahlâk sahibi olmak,4- yemek içmekte israftan kaçip,helâl lokma yemek.ramuz :s/68dört dua redd'olunmaz :1- evine dönünceye kadar,hacı'nin duasi,2- evine dönünceye kadar,gazi'nin duasi 3- iyi oluncaya kadar.hasta'nin duasi, 4- kardesin,kardese arkadan yaptigi dua.ramuz :s/68dört çesit hayvan kurban olmaz : 1- gözü kör olan,2- hasta olan,3- topal olan,4- zayif olan.ramuz...

ömer'in muaviye'ye mektubu

imam hüseyin aleyhisselam şehit edildi ve haber medine’ye ulaştı. kerbela’da, imam aleyhisselam’ın ev halkından 18 kişi vardı ve 54 kişi ehl-i beyt aleyhimusselam’ın dışındaydı. hermele lanetullahi aleyh tarafından ali asger aleyhisselam’ın şehit edildiği haberi medine’ye ulaşınca, imam aleyhisselam’ın yakınları, ümmü seleme’nin evinde yas tutmaya başladılar. bunlar arasında muhacir ve ensar’dan kimselerde vardı. abdullah ibn-i ömer bu olayı duyduğunda yüzüne vurdu ve; “ey ensar ve muhacir! gördünüz mü ehl-i beyt aleyhimusselam’ı nasıl şehit ettiler? dedi ve onlar rableri katında rızıklanırlar’’ ayetini okudu ve devamla ‘‘bundan sonra yezit lanetullahi...

9 - tevbe‏

9 - tevbe 1. allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu; 2. yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz, allah'ı âciz bırakamazsınız. şu da bir gerçek ki, allah inkârcı nankörleri rezil eder. 3. bir de allah ve resulünden insanlara büyük hac günü bir duyuru var: allah da o'nun elçisi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. o halde, tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. yok eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, siz allah'ı acze düşüremezsiniz. küfre saplananlara acıklı bir azabı muştula! 4. antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden size karşı bir eksiklik sergilemeyen ve aleyhinizde başka birine yardım etmeyenler müstesnadır. artık, onlara verdiğiniz sözü belirlenen süreye kadar tam bir şekilde koruyun. şu bir gerçek ki all...

gök-türk (orhun) yazıtları

gök-türk (orhun) yazıtları türk tarihinin belli bir dönemini hikaye ettikten başka bilinen en eski türk yazısının ve bilhassa türk dil ve edebiyatının çok önemli belgesi olan gök-türk (kök-türk) yazıtları, doğuda çin sınırlarında yaşamış türklerin en önemli eserleridir. bunlar orhun ırmağının eski yatağı yakınlarında koço-çaydam adlı göl civarında dikilmiş anıtlar üzerindeki yazıtlar (kitabeler) dir. bir kilometrelik alan üzerindeki bu anıtlar, bugün moğolistan topraklarındadır. gök-türk (orhun) yazıtları türk tarihinin belli bir dönemini hikaye ettikten başka bilinen en eski türk yazısının ve bilhassa türk dil ve edebiyatının çok önemli belgesi olan gök-türk (kök-türk) yazıtları, doğuda çin sınırlarında yaşamış çin halk cumhuriyeti, yüzölçümü itibariyle dü...

seçeceksın ve baslayacak hayat

yaşam, herkese hayata dair seçme şansı verir. hayat seçtiklerimizle başlar. neyi seçtiğimiz nasıl yaşayacağımızı belirler. kendi eylemlerimizi çoğu zaman başkalarının tercihleriymiş gibi gösteririz. böyle yaparız çünkü bunu yapmakla yaşamın kaytarma yanlarında kendimize mutlaka kaçacak bir kapı aralamış oluruz. oysa bu kendimizi kandırmaktan başka bir şey değildir. “her nefis yaptığına şahittir.” bu şahitlik nasıl bir şahitlik bunu sorgulamaya gerek var mı bilinmez ama bilinen şu ki hayat bize kaytarma fırsatını da verse bu bir fırsat olmaktan öte nefsin aşağılanmasından başka bir şey değildir. nefsin aşağılanması bize değer katmaktan ziyade bizi varlık bilincimizden uzağa taşıyacak bir eylemliliğe sürükler. öyleyse hayata dair yapmış olduğumuz seçimlerimizde itinalı davranmak ...

gök-türk (orhun) yazıtları, köktürk yazıtları, kül tiğin yazıtla

gök-türk (orhun) yazıtları türk tarihinin belli bir dönemini hikaye ettikten başka bilinen en eski türk yazısının ve bilhassa türk dil ve edebiyatının çok önemli belgesi olan gök-türk (kök-türk) yazıtları, doğuda çin sınırlarında yaşamış türklerin en önemli eserleridir. bunlar orhun ırmağının eski yatağı yakınlarında koço-çaydam adlı göl civarında dikilmiş anıtlar üzerindeki yazıtlar (kitabeler) dir. bir kilometrelik alan üzerindeki bu anıtlar, bugün moğolistan topraklarındadır. göktürk alfabesi ile yazılı bulunan ilk anıtlar, 6. yy yenisey kırkızları’na aittir. 8. yy orhun anıtlarında ise edebi güzelliğe ulaşmıştır. sayfaları fazlaca olan bu taşların en önemlileri bilge vezir tonyukuk adında 720 yılında, kendisi tarafından yazdırılmış tonyukuk anıtı ile 731’de öl...

doc.dr.şahin filiz'le leyla tavşanoğlu'nun söyleşisi

erdoğan'ın başlattığı türban tartışması sertleşiyor, akademisyenler yaklaşan tehlikeye dikkat çekti'azınlığın zorlaması'doç. dr. filiz: türban 1970'te farz kılındıselçuk üniversitesi öğretim üyesi filiz, siyasal islamın baskıcı, biçimleyici ve geriye dönüşü temsil eden bir siyasal erk haline geldiğini söyledi. siyasal islamı cemaat ve tarikatların taşıdığını belirten filiz, "türban 1970'te farz kılınmıştır. çünkü türkiye'de ithal dinsel anlayışlar, 1970'ten itibaren islamcı ve arapçı milliyetçilerin kitaplarının tercüme edilmesiyle türkiye'ye girmiştir" dedi. leyla tavşanoğlu'nun söyleşisiselçuk üniversitesi öğretim üyesi, islam felsefecisi doç. dr. şahin filiz'den ağır uyarılar:türkiye'de tarikatlar oligarşisisöyleşi leyla tavşanoğlubu hükümet t...

türkiye'de tarikatlar oligarşisi

  selçuk üniversitesi öğretim üyesi, islam felsefecisi doç. dr. şahin filiz'den ağır uyarılar: "siyasal islam baskıcı, belirleyici, biçimleyici ve geriye dönüşü temsil eden bir siyasal erk haline gelir. siyasal islamın taşıyıcıları da tarikatlar ve cemaatlerdir." "kuran'daki ayetlerde baş ve saç sözcükleri geçmez. bu kadar önemli bu kadar vurgulanan bir emir olsaydı saç ve baş sözcüklerinin geçmesi gerekirdi. " "kadın sığınma bekleyen, aciz, allah katında eksik bir varlık olarakkonumlandırılmıştır. kadının eksikliklerini sayıp dökmek için bazı hadiseler de uydurulmuştur. " türkiye'de tarikatlar oligarşisi bu hükümet toplumsal barışı iyice bozmaya ve ipleri kopma noktasında germeye kararlı. ülkede halledilecek hiçbir konu kalmamış gibi başbakan türbana odaklanmış....

şahin filiz:türkiye'de tarikatlar oligarşisi var

selçuk üniversitesi öğretim üyesi, islam felsefecisidoç. dr. şahin filiz: türkiye'de tarikatlar oligarşisi var  cumhuriyet gazetesi yazarı leyla tavşanoğlu, selçuk üniversitesi öğretim üyesi, islam felsefecisi doç. dr. şahin filiz'le yaptığı ve 27 ocak 2008 günlü cumhuriyet gazetesi'nde yayınlanan ilginç söyleşiyi dikkatinize sunuyoruz: "bu hükümet toplumsal barışı iyice bozmaya ve ipleri kopma noktasında germeye kararlı. ülkede halledilecek hiçbir konu kalmamış gibi başbakan türbana odaklanmış. en kısa zamanda sıkmabaş ya da türbanı ülkenin bütün toplum katmanlarına dayatmayı kafasına koymuş. islam felsefecisi doç. dr. şahin filiz' le konuşuyoruz. kuran'da kadınların başlarını örtmeleriyle ilgili kesinlikle hiçbir ayetin olmadığını anlatıyor. 14. yüzyıldan sonr...

göktürk (orhun) yazıtları

gök-türk (orhun) yazıtları türk tarihinin belli bir dönemini hikaye ettikten başka bilinen en eski türk yazısının ve bilhassa türk dil ve edebiyatının çok önemli belgesi olan gök-türk (kök-türk) yazıtları, doğuda çin sınırlarında yaşamış türklerin en önemli eserleridir. bunlar orhun ırmağının eski yatağı yakınlarında koço-çaydam adlı göl civarında dikilmiş anıtlar üzerindeki yazıtlar (kitabeler) dir. bir kilometrelik alan üzerindeki bu anıtlar, bugün moğolistan topraklarındadır. göktürk alfabesi ile yazılı bulunan ilk anıtlar, 6. yy yenisey kırkızları’na aittir. 8. yy orhun anıtlarında ise edebi güzelliğe ulaşmıştır. sayfaları fazlaca olan bu taşların en önemlileri bilge vezir tonyukuk adında 720 yılında, kendisi tarafından yazdırılmış tonyukuk anıtı ile 731’de öl...

göktürk (orhun) yazıtları -5-

gök-türk (orhun) yazıtları türk tarihinin belli bir dönemini hikaye ettikten başka bilinen en eski türk yazısının ve bilhassa türk dil ve edebiyatının çok önemli belgesi olan gök-türk (kök-türk) yazıtları, doğuda çin sınırlarında yaşamış türklerin en önemli eserleridir. bunlar orhun ırmağının eski yatağı yakınlarında koço-çaydam adlı göl civarında dikilmiş anıtlar üzerindeki yazıtlar (kitabeler) dir. bir kilometrelik alan üzerindeki bu anıtlar, bugün moğolistan topraklarındadır. göktürk alfabesi ile yazılı bulunan ilk anıtlar, 6. yy yenisey kırkızları’na aittir. 8. yy orhun anıtlarında ise edebi güzelliğe ulaşmıştır. sayfaları fazlaca olan bu taşların en önemlileri bilge vezir tonyukuk adında 720 yılında, kendisi tarafından yazdırılmış tonyukuk anıtı ile 731’de öl...

köktürk yazıtları’nın türk medeniyeti tarihi içindeki yeri

gök-türk (orhun) yazitlari  gök-türk (orhun) yazıtları türk tarihinin belli bir dönemini hikaye ettikten başka bilinen en eski türk yazısının ve bilhassa türk dil ve edebiyatının çok önemli belgesi olan gök-türk (kök-türk) yazıtları, doğuda çin sınırlarında yaşamış türklerin en önemli eserleridir. bunlar orhun ırmağının eski yatağı yakınlarında koço-çaydam adlı göl civarında dikilmiş anıtlar üzerindeki yazıtlar (kitabeler) dir.bir kilometrelik alan üzerindeki bu anıtlar, bugün moğolistan topraklarındadır. göktürk alfabesi ile yazılı bulunan ilk anıtlar, 6. yy yenisey kırkızları’na aittir. 8. yy orhun anıtlarında ise edebi güzelliğe ulaşmıştır. sayfaları fazlaca olan bu taşların en önemlileri bilge vezir tonyukuk adında 720 yılında, kendisi tarafından yazdırılmış tonyukuk anıtı ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !