× "

arkebakteriler

" arama sonuçları

tuzlu evrim

mikroorganizmalardaki daha önce bilinmeyen, yeni bir metabolik yol keşfedildi.yaygın inanışın aksine ölü deniz aslında ölü değil. büyük kısmını tuza toleranslı arkebakterilerin meydana getirdiği bir mikroorganizma popülasyonu yaşamlarını bu sularda sürdürüyor. arkebakteriler, dünyadaki en ilkel yaşam formlarından birini oluşturuyor ve son derece uç koşullarda dahi hayatta kalabiliyorlar.freiberg üniversitesi’nden dr. ıvan berg’in rehberliğini yaptığı araştırma grubu, bu mikroorganizmaların daha önce gözden kaçırılmış olan metabolik süreçlerini mercek altına almışlar.bilimciler uzun zamandır, tuza toleranslı bu canlıların bir çok organik bileşeni hücrenin yapıtaşlarını sentezlemek üzere besin kaynağı olarak kullandıklarını biliyorlar. haloarcula marismortui türünü model olarak kul...

canlıların sınıflandırılması - arke ve bakteriler alemi

canlıların sınıflandırılması   evrende birçok canlı vardır ve bilim insanlarının bunların her birini tek tek incelemesi mümkün değildir. bu yüzden, canlılar sınıflara ayrılırlar. canlıların belirli özellikleri göz önüne alınarak yapılan gruplandırmaya sınıflandırma veya biyosistematik denir. sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına sistematik (taksonomi) denir. canlılar temel olarak 6 grupta sınıflandırılır. arke âlemi; arkeler arkeler, arkea (yunanca αρχαία, "eskiler" ?den türetme; tekil olarak arkaeum, arkaean, veya arkaeon), veya arkebakteriler, canli organizmalarin bir ana bölümüdür. yabanci literatürde bu gruptaki canlilar archaea veya archaeb...

arkebakteriler ve özellikleri

  a)yapıları ve özellikleri   1) arkebakteriler aşırıseverdir. yani yoğun tuz içeren sıvı ortamda, yüksek ısıda aerob, anaerob ya da fakültatif koşullarda yaşayabilen prokaryot organizmalardır. 2) hücre duvarlarında peptidoglikan katman bulunmaması ve karakteristik ribozomal rna baz sırası ile gerçek bakterilerden ayırt edilirler. 3) arkeler tercih ettikleri habitatlarına göre üç gruba ayrılırlar. bunlar tuzsevenler(halofiller), metanojenler ve ısısevenlerdir(termofiller). halofiller aşırı tuzlu ortamlarda yaşar. metanojenler anaerobik ortamda yaşarlar ve metan üretirler. bunlar tortu tabakalarında ve hayvanların bağısaklarında bulunur. çoğu metanojik bakteri geviş getiren hayvanları...

derin deniz canlıları

deniz yüzeyinden tabanına doğru inildikçe koşullar farklılık gösterir. bununla birlikte her derinlikte, ortamın koşullarına uygun yapı ve sistemlere sahip canlılar yaşamlarını sürdürürler... sahilde yürürken veya denizde yüzerken yosunlar ve çeşitli deniz bitkileri gözünüze çarpmıştır. bunlar ve bazı mikroskobik planktonlar fotosentez yoluyla besin üretirler. böylece denizlerdeki besin zincirinin ilk basamağını oluşturlar. ancak en derin noktası 11.000 metre, ortalama derinliği ise 5.000 metre olan okyanuslarda, 100 metrenin altına güneş ışığı ulaşmaz. dolayısıyla buralarda fotosentez imkanı yoktur. yüksek bir basınç, 2-4°c gibi düşük bir sıcaklık ve sürekl...

mikroskobik canlıları tanıyalım

mikroskobik canlılar - mikroskobik canlılar nelerdir prokaryotlar prokaryotlar ya da prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler, ve mikoplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu dna molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üstalemdir. halk arasında mikrop diye adlandırılan mikroorganizmalar, hücresel yapılı olanlar ve hücresel yapıda olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılır. hücresel yapıda olanlar bakteriler, mantarlar, protistlerdir. hücresel yapıda olmayanlar ise virüsler, viroidler, prionlardır. canlıların bilimsel sınıflandırması i&cce...

mikroorganizma

mikroorganizma 10,000 kez büyütülmüş bir escherichia coli bakteri kümesi.bir mikroorganizma ( yunanca mikrós; "küçük" ve ὀργανισμός, organismós; canlı "organizma"'dan gelmektedir.) veya mikrop (genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük anlamında) mikroskobik bir organizmadır. mikroorganizmaları inceleyen,anton van leeuwenhoek'un kendi tasarımı olan bir mikroskop kullanarak 1675'de mikroorganizmaları keşfetmesi ile başlayan bilim dalına mikrobiyoloji denir.mikroorganizmalar çok çeşitlidir. bu tanımlama bakterileri, mantarları, arkeaları, protistleri, mikroskobik bitkileri (yeşil algler denen); ve plankton, planarya ve amoeba ...

arkeaların özellikleri nelerdir - arkea nedir

 arkeler, arkea ( yunanca αρχαία, "eskiler" 'den türetme; tekil olarak arkaeum, arkaean, veya arkaeon), veya arkebakteriler, canlı organizmaların bir ana bölümüdür.yabancı literatürde bu gruptaki canlılar archaea veya archaebacteria, grubun tek bir üyesi ise tekil olarak archaeum, archaean, veya archaeon olarak adlandırılırarkeler, yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan hint-avrupa dil ailesine ait bir dildir. antik yunanca klasik yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. modern yunanca antik yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. yunanca, yunan alfabesi kullanılarak yazılır. modern yunanca dünyada, çoğu yunanistan'da yaşayan yaklaşık 12 milyon kişinin a...

yağmur ormanları

yağmur ormanları yağmur ormanı veya tropikal orman denilince ilk akla gelenler, göz alıcı kelebekler, orijinal görünümlü böcekler, rengarenk kuşlar, geniş yapraklı, büyük ve yemyeşil ağaçlardır. yağmur ormanları ekvatora yakın bölgelerde bulunan, iç içe geçmiş, daima yeşil ve yüksek ağaçlardan oluşan ormanlardır. bu ormanların en önemli özelliği ise, olağanüstü sayıda hayvan ve bitki türünü barındırmasıdır. milyonlarca kilometre karelik bir tropikal ormanın hemen her yeri çok çeşitli canlı türlerinin yuvasıdır. 250 yıl kadar önce, güney amerika'daki yağmur ormanlarına ilk ayak basan avrupalı araştırmacılar, gördükleri çeşitlilik karşısında hayrete düşmüşlerdi. her yeni araştırma da buradaki bitki ve hayvan türlerinin zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. tropik...

yağmur ormanı

yağmur ormanları yağmur ormanı veya tropikal orman denilince ilk akla gelenler, göz alıcı kelebekler, orijinal görünümlü böcekler, rengarenk kuşlar, geniş yapraklı, büyük ve yemyeşil ağaçlardır. yağmur ormanları ekvatora yakın bölgelerde bulunan, iç içe geçmiş, daima yeşil ve yüksek ağaçlardan oluşan ormanlardır. bu ormanların en önemli özelliği ise, olağanüstü sayıda hayvan ve bitki türünü barındırmasıdır. milyonlarca kilometre karelik bir tropikal ormanın ...

arke sistematiği

arkelerin keşfi bilim dünyasındaki ilk etkisini canlıların sınıflandırılması ve gerçek bir soy ağacının oluşturulmasında göstermiştir.bu konular özellikle biyolojik evrim ile yakından ilgili olduğu için çok önemlidir gerçek akrabalık ilişkilerini ve ortak atayı bulmak için insanlar antik  çağın büyük doğa bilgini aritotales'ten beri ,canlıları sınıflandırmaya çalışmakta ve bunda da bir sorun yaşanmaktadır.bunu nedeni sınıflandırmada kullanılan ölçütlerin kimi zaman canlılar arasındaki gerçek evrimsel bağların,yani akrabalık ilişkilerinin ortaya çıkarılmasında  yardımcı olmamasıdır.yani kim kimden önce evrimleşti,hangi canlı, hangi başka canlıyla ortak atayı paylaşıyordu;bu durum birçok noktada  belirsizlik taşıyordu.gözle görünür özelliklere dayalı sınıflan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !