× "

asimetrik dansite

" arama sonuçları

reaktif morfoloji, kitle içinde kalfikasyonlar

, fibroglandüler, mammografi benign karakter ve lenf nodları, fibroglandüler dansite, fibroglandüler doku, intramamarian lenf modu, malign morfolojide kitle, mamografinin yetersiz olması, mamografi, komşumun memeleri, bilateral mammografi incelemesi, benign form lenf notlari, fibroadenom tanısı nasıl ayırt edilir, mamografi projeksiyonları temel ileri ve normal bulgular, fizyolojik boyut ve morfolojide lenf modu, mamografi resmi, mamografik tarama ile sağlanan erken tanının mortaliteyi %20-70 oranında azalttığı bildirilmiştir. bütün bu nedenlerden ötürü tüm hekimlerin mamografinin meme kanserinin erken tanısındaki yeri konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  mamografi (meme ultrasonu) meme has...

dünden bugüne türkçe

 yabancılaşan bilim dilimizdeki ihmaller ve kayıplar üzerine prof. dr. hamza zülfikar bu yazımda türkçedeki yabancılaşmada gözden kaçan birkaç hususüzerinde durmak istiyorum. genel dilde olduğu gibi bu yabancılaşma çeşitli bilim dallarında çok daha fazla bir biçimde gelişmektedir. devletin dili de bundan nasibini alıyor. bunun için “güvenliği onaylanmış olmak” anlamında akredite olmak (ing. accredit) örneğini verebilirim. bankacılıkta da bu söz “güven yazısı, güven hesabı” anlamında akreditif biçiminde kullanılmaktadır. bilim dallarının terimlerinin neredeyse tamamının yabancı kelimelerden oluşmasına herhangi bir tepki gösterilmemektedir. &uu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !