× "

asliye ceza mahkemesi görevine giren suçlar

" arama sonuçları

kanunla ihtilaf halindeki çocuklar

  yurdal kılıçer "çocuk haklarına dair sözleşme’de belirtilen tüm haklar ve özgürlüklere ilişkin düzenlemelerde ‘çocuğun yüksek menfaati’ kavramı bir ilke ve bir anlamda bir mihenk taşı mahiyetinde anlam ifade etmektedir."   a- uluslararası düzenlemeler ve ilkeler bilindiği gibi 1982 anayasasının ...

naylon fatura kullanma suçunda kasıt unsuru ve ispat külfeti

naylon fatura kullanma suçunda kasıt unsuru ve ispat külfeti      vergi kanunlarındaki en ağır yaptırımlar, vergi usul kanunu’nun (vuk) 359. maddesinde yer alan kaçakçılık suçları için öngörülmüştür. ı- giriş maddede belirtilen fiillerle vergi ziyaına (kaybına) neden olan kişiler hakkında, hem 3 kat vergi ziyaı cezası uygulanmakta hem de 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesi nezdinde ceza yargılaması yapılmaktadır. söz konusu vergi kaçakçılığı suçlarından en yaygın biçimde görüleni ise “sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı (smiy) belge düzenleme ve kullanma” dır. maka...

çocuk koruma kanunu

çocuk koruma kanunu     kanun numarası: 5395     kanun kabul tarihi: 03/07/2005     resmi gazete tarihi: 15/07/2005     resmi gazete sayısı: 25876   birinci kısım: amaç, kapsam, temel ilkeler, koruyucu ve destekleyici tedbirler     birinci bölüm: amaç, kapsam, tanımlar ve temel ilkeler     amaç     madde 1 - (1) bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.     kapsam  ...

açıköğretim 3. sınıf idare hukuku soru bankası soruları

idare hukuku soru cevap çalışması idare hukuku bakanlar kurulu ile cumhurbaşkanı'nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir? bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı,siyasal nitelikte görev yerine getirirler devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir? maddi anlamda anayasa kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir? tbmm başkanlı?ı milli istihbarat teşkilatı, nereye bağlıdır? başbakanlık devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir? siyasi polis konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir? tekelli kamu hizmeti idarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozuk...

açıköğretim 3. sınıf idare hukuku soru bankası sorular ve cevapl

idare hukuku soru cevap çalışması idare hukuku bakanlar kurulu ile cumhurbaşkanı'nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir? bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı,siyasal nitelikte görev yerine getirirler devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir? maddi anlamda anayasa kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir? tbmm başkanlı?ı milli istihbarat teşkilatı, nereye bağlıdır? başbakanlık devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir? siyasi polis konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir? tekelli kamu hizmeti idarenin yürüttü...

genel kurmay başkanında olmayan dokunulmazlık...

genel kurmay başkanında olmayan dokunulmazlık er, erbaş ve yedek subaylarda var. muzaffer deligöz ([1])muzafferdeligoz@ena-ajans.comson kanun ([2]) sebebiyle şu anda dokunulmazlığı bulunmayan genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanlarına rağmen; askere alınan er, erbaş ve yedek subayların askerlikten önce işledikleri 2 yıla kadar olan hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı milletvekilleri gibi dokunulmazlıkları bulunmakta.. 353 sayılı (askeri mahkemeler kuruluşu ve yargılama usulü kanunu) nun 20. maddesi ([3]) muvazzaf ve yedek er ve erbaşların ve yedek subay ve yedek askeri memurların askere girmeden önce veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi 2 yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara...

açıköğretim 3. sınıf idare hukuku soru bankası sorular ve cevapl

idare hukuku soru cevap çalışması idare hukuku bakanlar kurulu ile cumhurbaşkanı'nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir? bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı,siyasal nitelikte görev yerine getirirler devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir? maddi anlamda anayasa kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir? tbmm başkanlı?ı milli istihbarat teşkilatı, nereye bağlıdır? başbakanlık devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir? siyasi polis konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir? tekelli kamu hizmeti idarenin yürüttüğ&...

idare hukuku soru ve cevapları-1

idare hukuku soru ve cevapları-11.) aşağıdaki suçlardan hangisinin işlenmesi devlet memurluğuna alınmada engel teşkil etmez?  a)      ihtilas b)      hırsızlık c)      müessir fiil d)      irtikap e)      inancı kötüye kullanma açıklama: müessir fiil haricindeki suçlar, yüz kızartıcı suçlar olup devlet memurluğuna alınmada engel teşkil eder.  2.) devlet memurluğunda adaylık süresi en az ne kadardır?  a)      3 ay b)      6 ay c)      9 ay d)      1 yıl e)      15 ay a&cced...

açıköğretim 3. sınıf idare hukuku soru bankası sorular ve cevapl

idare hukuku soru cevap çalışması idare hukuku bakanlar kurulu ile cumhurbaşkanı'nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir? bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı,siyasal nitelikte görev yerine getirirler devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir? maddi anlamda anayasa kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir? tbmm başkanlı?ı milli istihbarat teşkilatı, nereye bağlıdır? başbakanlık devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir? siyasi polis konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir? tekelli kamu hizmeti idarenin yürüttüğ&...

idare hukuku soru ve cevapları-1

1.) aşağıdaki suçlardan hangisinin işlenmesi devlet memurluğuna alınmada engel teşkil etmez?  a)      ihtilas b)      hırsızlık c)      müessir fiil d)      irtikap e)      inancı kötüye kullanma açıklama: müessir fiil haricindeki suçlar, yüz kızartıcı suçlar olup devlet memurluğuna alınmada engel teşkil eder.  2.) devlet memurluğunda adaylık süresi en az ne kadardır?  a)      3 ay b)      6 ay c)      9 ay d)      1 yıl e)      15 ay açıklama: memurlukta adaylık s&...

idare hukuku soru ve cevapları-1

1.) aşağıdaki suçlardan hangisinin işlenmesi devlet memurluğuna alınmada engel teşkil etmez?  a)      ihtilas b)      hırsızlık c)      müessir fiil d)      irtikap e)      inancı kötüye kullanma açıklama: müessir fiil haricindeki suçlar, yüz kızartıcı suçlar olup devlet memurluğuna alınmada engel teşkil eder.  2.) devlet memurluğunda adaylık süresi en az ne kadardır?  a)      3 ay b)      6 ay c)      9 ay d)      1 yıl e)      15 ay açıklama: memurlukta adaylık s&...

mafya ve devlet

        mafya ve devlettarihlerle yaşadığımız bu güzel vatanımız  oktar çakır’ın suç dosyası bir dgm başsavcısıbir mafyacı bir trafik kazası      ortaya dökülen pislikler   önce çok masum bir ‘kaza’ haberi verir gibiydi gazeteler. ankara’nın gölbaşı ilçesinde bir trafik kazası olmuştu. ‘kaza’ da bir ölü, bir de yaralı vardı. sonra, birden bire olay mahalline ‘ilk önce gelmesi gerekenler’ gelmeye başladılar. yaralı olan ‘kazazede’nin elinde cep telefonu vardı ve ‘birilerine’, ‘yetişin’ diye sesleniyordu. arkasından ‘kazazedelerin’ kimlikleri belirlendi ve ...

kpss hukuk grubu ceza muhakemesi hukuku ders notları

kpss hukuk grubu ceza muhakemesi hukuku ders notları ceza muhakemesi suç haberinin alınması ile başlayıp yargılama sonucunda sanık hakkında bir hüküm verilmesine kadar geçen süreci ifade etmektedir. bir ceza davasının açılması için bir takım maddi ve şekli şartların bulunması gerekmektedir. bu şartlara dava şartları adı verilmektedir. dava şartları olmadan dava açılamaz. açılmış ise de dava reddedilir. yargılama sırasında bu durum ortaya çıkar ise şart gerçekleşmez ise düşme kararı verilir.dava şartları1- ihbar ve şikÂyet: kamu davasına konu suçlarda yani devletin re sen araştırma yaptığı suçlarda suç teşkil eden durumun ilgili makamlarca öğrenilmesi ile birlikte soruşturma kendiliğinden başlamaktadır. ancak kanunda takibi mağdurun şikâyetine bağlı tutulan suçlar için mutlak surette mağdu...

ceza muhakemesi kanunları

kanun no. 5271 kabul tarihi : 04.12.2004 rgt: 17.12.2004 rg no: 25673 kanunun kapsamı madde 1. - (1) bu kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. tanımlar madde 2. - (1) bu kanunun uygulanmasında; a) şüpheli: soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, b) sanık: kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, c) müdafi: şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, d) vekil: katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı, e) soruşturma: kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, f) kovuş...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !