× "

asurlar

" arama sonuçları

mezopotamya ile ilgili genel bilgi

  mezopotamya mezopotamya, ilkçağda anadolu’nun güneyinde toros dağları’nda başlayıp basra körfezi’ne kadar uzanan bölgenin adıdır. bu bölgeyi fırat ve dicle ırmakları sular. mezopotamya, iki ırmak arası anlamına gelir. ilk çağda mezopotamya’da beş devlet kurulmuştur. bunlar; sümerler, elamlar, akadlar, asurlar ve babilliler’dir. a. sümerler (daha geniş bilgi için tıklayın...) m.ö.4000′lerde aşağı mezopotamya’ya yerleştiler ve diğer mezopotamya uygarlıklarına öncülük ettiler. sümerler m.ö 3000 yıllarında ilk yazıyı kullandılar. - birbirlerinden bağımsız birçok şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular. en &ou...

tarih devirleri(sümerliler-akatlar-babiller-elamlar-asurlar-mısı

--tarih devırleri— ilkçağ uygarlıkları sümerliler: asya kökenli bir kavimdirler.aşağı mezopotamyada örgütlenmişlerdir. bölgenin ilk temsilcileridirler.şehir devletleri biçimde örgütlenmişlerdir.her bir şehir devletine site adı verilmiştir. şehir devletlerinin başında patesi adı verilen rahip krallar vardır. kral olmasından dolayı monarşik,kralların aynı zaman da din adamı olmasından dolayı teokratik bir yönetim vardır. şehir devletlerinin ortasında yer alan ziggurat adı verilen tapınaklar vardı. bölgede fazla taş bulunmadığı için yerleşim alanları kerpiçten yapılmış ve bu da bu alanların zamanla yol omasına neden olmuştur. çok tanrılı dinlere inanmışl...

mezopotamya uygarlığı : asurlar

   m.ö. 2. binyıl'ın başından itibaren özellikle anadolu'da koloniler kurmuş, anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. asur ülkesi, önceleri babil'e, m.ö. 2. binyılın büyük bölümü boyunca mitannilere bağımlı kalsalar da mö 14. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmış ve fırat'a kadar topraklarını genişleterek buralara yerleşmişlerdir. daha sonra mezopotamya'da, anadolu'nun güneydoğusunda, zaman zaman da suriye'nin kuzeyinde büyük güç kazanmışlardır. yıkılış [değiştir] ı. tukulti-ninurta'nın ölümünden (m.ö. 1208) sonra gerileme dönemine girdi. m.ö. 11. yüzyılda ı. tiglat-pileser zamanında kısa süre yeniden eski gü...

lidya tarihi batı anadolu’da gediz ve küçük menderes yörelerinde

  lidya tarihi batı anadolu’da gediz ve küçük menderes yörelerinde oturan bu halkın nereden geldiği kesin olarak belirlenememiştir. antik dönem yazarları onların güneydeki karyalılar ile kuzeydeki mysialılar ve frigler ile akraba olduklarını söylerler. hint-avrupa karakterli bir dilleri olan lydialıların batı anadolu’da m.ö. 2. binyılın ikinci yarısından itibaren varoldukları kabul edilmektedir lydia’nın parlamasının nedeni bölgede bulunan altın madenleriydi. bu madenin m.ö. 7. yüzyılın başından beri sardes’te işletilmeye başlaması lydia’lıları zenginleştirmiş ve güçlendirmişti. lydia’nın anadolu’daki uygarlığa katkısı daha çok ekonomi dalında olmuştur. al...

yeryüzünde yaşam

yeryüzünde yaşam anadolu medeniyeti hitit medeniyeti hititler ile ilgili bilgilerimiz daha bu yüzyılın başlarına dayanır. ondokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar, hititlerin tarihiçindeki konumu bilinmiyordu. gerçi mısır metinleri ve tevrat bir kavimden söz ediyordu ama bu kavmin anadolu kökenli olabileceği kimsenin aklına gelmemişti. iç anadolu’nun ilk çağ tarihi ile ilgili yapılan araştırmalar, on dokuzuncu yüzyılda buraları gezen charles texier, william hamilton gibi gezginlerin izlenimlerinden öteye gitmemiştir. daha sonra yozgat tabletleri adı verilen , boğazköy arşivine ait eserle bulunmuş ve ünlü çek bilgini hronzy tarafından 1917 yılında çözülmüşt&u...

6.sınıf, sosyal bilgiler, test soruları 2

  (1/10) > >> her insan tarihçidir:  301..aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir? a)demokratik değerleri benimsetmek b)topluma uyum sağlatmak c)bilgi birikimini yaşama geçirmek, donanımlar kazandırmak d)her bireye istediği mesleği kazandırmak 302..aşağıdakilerden hangisi bir yörenin iklimi hakkında en fazla bilgi verir? a)bitki örtüsü                                                        b)nüfus c)yer altı kaynakları                               &nb...

hitit belgeseli.... anadolu'da hitit uygarlığı

                                                                                         video olarak izleyiniz:hititler belgeseli 1hititler belgeseli 1/5 hititler belgeseli. savaş ve fetihlerin hüküm sürdüğü bir çağda, onlar zamanın en kudretli askeriydi. orduları ezip geçen, imparatorluklar deviren güç. anadolunun ilk büyük krallığını kuran bir hanedanlık.  zamanının en gelişmiş bir hukuk sisteminin üzerine..*****hititler belgeseli ...

asurlar

asur imparatorluğu, aslen kuzey ırak'ta, dicle kıyısında bulunan aşur / asur (qalat şarqat) şehri ve çevresinde yaşayan bir sami toplulukken özellikle m.ö. 2000 sonrası doğu-batı arası global ticaretten faydalanarak gelişmiş ve topraklarını genişleterek ülkelerini bir imparatorluğa dönüştürmüş eskiçağ halkı. başkentleri ninova'dır. ilkçağda, ortadoğu'nun en büyük imparatorluklarından biri olmuştur. m.ö. 2. binyıl'ın başından itibaren özellikle anadolu'da koloniler kurmuş, anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. asur ülkesi, önceleri babil'e, m.ö. 2. binyılın büyük bölümü boyunca mitannilere bağımlı kalsalar da m.ö. 14. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmış ve fırat'a kadar topraklarını genişleterek buralara yerleşmişlerdir. daha sonra mezopotamya'da, anadolu'nun güneydoğusunda, zaman zaman da su...

tarih devirleri(sümerliler-akatlar-babiller-elamlar-asurlar-mısı

--tarih devırleri—ilkçağ uygarlıklarısümerliler:asya kökenli bir kavimdirler.aşağı mezopotamyada örgütlenmişlerdir.bölgenin ilk temsilcileridirler.şehir devletleri biçimde örgütlenmişlerdir.her bir şehir devletine site adı verilmiştir.şehir devletlerinin başında patesi adı verilen rahip krallar vardır.kral olmasından dolayı monarşik,kralların aynı zaman da din adamı olmasından dolayı teokratik bir yönetim vardır.şehir devletlerinin ortasında yer alan ziggurat adı verilen tapınaklar vardı.bölgede fazla taş bulunmadığı için yerleşim alanları kerpiçten yapılmış ve bu da bu alanların zamanla yol omasına neden olmuştur.çok tanrılı dinlere inanmışlardır.lagaş şehir devletinin başkanı urgakina tarafından ilk yaz...

anadoluda kurulan ilk çağ uygarlıkları

       hititler: m.ö 2000 yıllarında anadolu’ya gelerek kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. başkentleri hattuşaş ( boğazköy) şehridir. çorum yakınlarındadır. ülke krallık ile yönetilmiştir. kraldan sonra en yetkili kişi kraliçedir. kraliçeye tavanana’da denir. hititler’de pankuş adı verilen meclis vardı.bu mecliste önemli devlet meseleleri görüşülürdü.bu meclis gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılardı.hatta mahkum bile edebilirdi. hititlerde hukuk suçluyu cezalandırmaktan çok hasarı ödetmeye dayalı bir sistemdir. hititler’de sınıflar arası ilişkiler kanunlarla belirlenmişti.mal sahibi olma,miras,evlenme , boşanma kanunlarla belirtilmişti. ülke sosyal sınıflara ayrılmış durumdaydı.hititler’de ...

urartular kimdir? (urartuların kökeni,kültür ve uygarlık)

urartular hakkında bilgi       urartu devleti, doğu anadolu, sıra dağlarının birbirine çok fazla yaklaşıp sıklaştığı ve aynı zamanda doğuya gidildikçe yükseltilerinin artığı, arızalı bir bölgede kurulmuştur. bugünkü doğu anadolu’dan daha geniş bir arazisi vardı. yüksek ermeni yaylasına, iran da zagros sıradağlarına, urumiye gölü platosuna kadar uzanırdı.anadolu da maraş civarında, güneydoğu torosları kavisinin dış etekleri, batıda kızılırmak ile fırat arasındaki su bölümü çizgisi, kuzeyde karadeniz dağlarının güney eteklerini takip ederek bayburt ovasını içine aldıktan sonra güneye dönen bir çizgi teşkil eder. ekilebilir bereketli topraklar, vadilerde ve ovalardadır. dağlar, demir, bakır madenleri ve yapı taşları bakımından zengindir. etekleri ise orman ve otlakl...

mezopotamya - babil neresi, neresidir, nerdedir

www.neresidir.com www.buradadir.com www.yerelsecimvideo.com   mezopotamya   yeryüzündeki ilk uygarlık yapıtları, m.ö.3600 yıllarında mezopotamya'da sümerler tarafından meydana getirilmiştir.hz. isa'nın doğumundan birkaç yüzyıl öncesine kadar mezopotamya'da gelişmiş uygarlık izleri sürmüştür. bu izler 19.ve  20.yüzyıllarda yapılan arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılmıştır. sümerler, yeryüzündeki ilk pişirilmiş tuğladan evleri inşaa etişler, bataklıkları kurutarak tarıma ve şehirlere katmışlar, tarım arazilerini su kanalları ile sulamışlar, bilinen ilk tarım araçlarını kullanmışlardır.mezopotamya, yaklaşık 3600 yıl boyunca zengin ve ileri bir uygarlığın vatanı olmuştur. mezopotamya...

mezopotamya neresidir, nerededir, nerdedir

www.buradadir.comwww.neresidir.com www.yerelsecimvideo.com   mezopotamya yeryüzündeki ilk uygarlık yapıtları, m.ö.3600 yıllarında mezopotamya'da sümerler tarafından meydana getirilmiştir.hz. isa'nın doğumundan birkaç yüzyıl öncesine kadar mezopotamya'da gelişmiş uygarlık izleri sürmüştür. bu izler 19.ve  20.yüzyıllarda yapılan arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılmıştır. sümerler, yeryüzündeki ilk pişirilmiş tuğladan evleri inşaa etişler, bataklıkları kurutarak tarıma ve şehirlere katmışlar, tarım arazilerini su kanalları ile sulamışlar, bilinen ilk tarım araçlarını kullanmışlardır.mezopotamya, yaklaşık 3600 yıl boyunca zengin ve ileri bir uygarlığın vatanı olmuştur.   mezopotamya ...

asur yasaları:kadın örtülmesi ve türban

türban ve asur yasaları /toplum ve tarih  “fahişe örtülü değil, başı açıktır”(asur yasalari)  “mü'min kadınlara da söyle; gözlerini sakınsınlar, ırzlarını korusunlar: görünmesi zaruri olanların dışında zinetlerini açmasınlar ve baş örtülerini yakalarının üzerine vursunlar;  zinetlerini, kocalarından veya babalarından yahut  kayın babalarından yahut oğullarından yahut  üvey oğullarından yahut kardeşlerinden yahut kardeş oğullarından yahut kız kardeş oğullarından yahut kendi kadınlarından yahut sahibi bulundukları cariyelerden veya uyuntu (şehvetten yoksun) erkek hizmetçilerden veya  henüz kadınların şehvet uyarıcı taraflarından habersiz çocuklardan başkasına göstermesinler;  gizledikleri zinetleri bilinsi...

‘tüfek, mikrop ve çelik’

yeni gine’deki doğal yaşam üstüne 30 yılı aşkın süredir çalışmış olan jared diamond’ın ‘tüfek, mikrop ve çelik’ adlı kitabı, kalkınma sorununa doğal çevre bağlamında yanıt verme çabası içinde olan bir çalışma. dolayısıyla, diamond, öncelikle, okuru, “neden kalkınamadık?” sorusunun dirimyapısal (biyolojik) bir açıklama gerektirdiğine ikna etmekle başlıyor. diamond’ın temel kaygısı, ırkçı olmayan bir kalkın(ama)ma açıklaması getirebilmek. insanların özellikleri yerine doğal ortamın niteliklerine odaklanması da bu kaygının bir ürünü. araştırmacı, bu noktada başarılı olmuş mu, göreceğiz.     diamond’a göre, kalkınma sorununa doyurucu bir bakış, pergelini insanlığın tarihöncesine dek geriye açmalıdır; avrasya dışının az...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !