× "

atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik ve ekonomik boyutunun araştırılması

" arama sonuçları

bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliği

bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliği   resmi gazete tarihi: 17.06.2011 resmi gazete sayısı: 27967 birinci bölüm genel hükümler amaç madde 1– (1) bu tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesidir. kapsam madde 2– (1) bu tebliğ; sınaî ve ticarî faaliyetlerden, üretim tesislerinden ve ürünl...

atıkların yok oluşları

  doğada kirlenmeye neden olan etmenleri, doğal etmenler ve insan faaliyetleri ile oluşan etmenler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. doğal etmenler:depremler, volkanik patlamalar, seller gibi doğadan kaynaklanan etmenlerdir. insan faaliyetlerinden kaynaklanan etmenler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir. evler, iş yerleri ve taşıt araçlarında; petrol, kalitesiz kömür gibi fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi. sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması. nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması. kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması. bilinçsiz ve gereksiz tarım ilaçları, böc...

kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar

günlük hayatımızda çokça karşılaştığımız çevre sorunlarının birçoğu kullandığımız bazı kimyasal ürünlerden kaynaklanmaktadır. zira bilim ve teknolojinin sadece faydacılık anlayışı ile gelişmesi ekolojik sistemi tahrib etmekte, çevreye de sürekli şekilde yeni kimyasal maddeler sağlamaktadır. kimyasal maddelerin aşırı üretimi ve tüketimi sonucu bugün artık kimyasal bir kaos yaşanmaktadır. üretimi yapılan kimyasal bileşik sayısının 65 milyonu bulduğunu biliyoruz. pek çok kimyasal madde, tehlikesinden habersiz olarak evlerimize; iş yerimize, gıdalarımıza ve vücudumuza girmekte; çevreye ve canlılara etkileri araştırılmaksızın kötü etkilerini sürdürmektedir. endüstri v...

kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar

kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar günlük hayatımızda çokça karşılaştığımız çevre sorunlarının birçoğu kullandığımız bazı kimyasal ürünlerden kaynaklanmaktadır. zira bilim ve teknolojinin sadece faydacılık anlayışı ile gelişmesi ekolojik sistemi tahrib etmekte, çevreye de sürekli şekilde yeni kimyasal maddeler sağlamaktadır. kimyasal maddelerin aşırı üretimi ve tüketimi sonucu bugün artık kimyasal bir kaos yaşanmaktadır. üretimi yapılan kimyasal bileşik sayısının 65 milyonu bulduğunu biliyoruz. pek çok kimyasal madde, tehlikesinden habersiz olarak evlerimize; iş yerimize, gıdalarımıza ve vücudumuza girmekte; çevreye ve canlılara etkileri araştırılmaksızın kötü etkilerini sürdürmektedir.endüstri ve kozmetik sanayiinde geniş çapta kullanılan florokarbon gazı, atmosferin k...

kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar

kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar günlük hayatımızda çokça karşılaştığımız çevre sorunlarının birçoğu kullandığımız bazı kimyasal ürünlerden kaynaklanmaktadır. zira bilim ve teknolojinin sadece faydacılık anlayışı ile gelişmesi ekolojik sistemi tahrib etmekte, çevreye de sürekli şekilde yeni kimyasal maddeler sağlamaktadır. kimyasal maddelerin aşırı üretimi ve tüketimi sonucu bugün artık kimyasal bir kaos yaşanmaktadır. üretimi yapılan kimyasal bileşik sayısının 65 milyonu bulduğunu biliyoruz. pek çok kimyasal madde, tehlikesinden habersiz olarak evlerimize; iş yerimize, gıdalarımıza ve vücudumuza girmekte; çevreye ve canlılara etkileri araştırılmaksızın kötü etkilerini sürdürmektedir.endüstri ve kozmetik sanayiinde geniş çapta kullanılan florokarbon gazı, atmosferin k...

kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar

kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar günlük hayatımızda çokça karşılaştığımız çevre sorunlarının birçoğu kullandığımız bazı kimyasal ürünlerden kaynaklanmaktadır. zira bilim ve teknolojinin sadece faydacılık anlayışı ile gelişmesi ekolojik sistemi tahrib etmekte, çevreye de sürekli şekilde yeni kimyasal maddeler sağlamaktadır. kimyasal maddelerin aşırı üretimi ve tüketimi sonucu bugün artık kimyasal bir kaos yaşanmaktadır. üretimi yapılan kimyasal bileşik sayısının 65 milyonu bulduğunu biliyoruz. pek çok kimyasal madde, tehlikesinden habersiz olarak evlerimize; iş yerimize, gıdalarımıza ve vücudumuza girmekte; çevreye ve canlılara etkileri araştırılmaksızın kötü etkilerini sürdürmektedir.endüstri ve kozmetik sanayiinde geniş çapta kullanılan florokarbon gazı, atmosferin k...

kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar

kimyasal atıkların çevreye verdiği zararlar günlük hayatımızda çokça karşılaştığımız çevre sorunlarının birçoğu kullandığımız bazı kimyasal ürünlerden kaynaklanmaktadır. zira bilim ve teknolojinin sadece faydacılık anlayışı ile gelişmesi ekolojik sistemi tahrib etmekte, çevreye de sürekli şekilde yeni kimyasal maddeler sağlamaktadır. kimyasal maddelerin aşırı üretimi ve tüketimi sonucu bugün artık kimyasal bir kaos yaşanmaktadır. üretimi yapılan kimyasal bileşik sayısının 65 milyonu bulduğunu biliyoruz. pek çok kimyasal madde, tehlikesinden habersiz olarak evlerimize; iş yerimize, gıdalarımıza ve vücudumuza girmekte; çevreye ve canlılara etkileri araştırılmaksızın kötü etkilerini sürdürmektedir.endüstri ve kozmetik sanayiinde geniş çapta kullanılan florokarbon gazı, atmosferin k...

elektronik atıkların geri dönüşümü

elektronik atıkların geri dönüşümü   hızla gelişen teknoloji ile birlikte büyüyerek artan bir çevre sorunu ile artık karşı karşıyayız; "elektronik atıklar". milyarlar verip aldığımız laptop veya milyonlar verip aldığımız mp3 çalarlar bir kaç yıl sonra hiçbir maddi değer taşımayıp çöp kovalarımızı süslüyor bir süredir. içerdikleri ağır metaller dolayısı ile elma, armut çöpleri gibi bir kaç ay değil, belki bir kaç asır sonra doğaya karışacak içerikleri bulunan elektronik çöpler gelecekte çevre için büyük bir tehdit olma yolundalar. bu soruna çözüm için atılmış ...

katı atıkların geri dönüşümü nasıl olur

atıklar hakkında bilgiler günümüzde en kötü kokulardan biri de sanırım çöplerin etrafa yaydığı o pis kokudur. özellikle yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte bu koku daha da fazlalaşır. herkesin evinin önünde veya oturduğu sokakta bir çöp bidonu vardır . bidonlardaki bu çöpler her akşam düzenli olarak belediyelerin çöp arabaları ile toplanır. hiç düşündünüz mü bu toplanan çöpler nereye götürülüyor, nasıl yok ediliyor veya nasıl değerlendiriliyor? son zamanlarda bazı şehirlerde, toplanan çöplerden yararlanmak için bir takım projeler geliştiriliyor. bunlardan bir tanesi de geri dönüşüm projesi. bu...

atıkları geri dönüştürme - atıkların dönüştürülmesi

geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyu...

atıkların azaltılması

ödevin özetiyazar:lester.r.brown adı:dünyanın.durumu 1977 yılında yayınlanan yumuşak enerji yolları adlı kitabın amory lovins,bir toplumun esenliğinin enerji kullanım düzeyine kopmaz biçimde bağlı olduğu yolundaki anlayışın şaşırtıcı ölçüde yalın bir eleştirisini yapmıştı. lovins enerjinin bir amaç değil araç olduğunu savunuyordu:”insanların istediği elektrik ya da petrol değildir…onlar rahat odalar ,aydınlatma, bir yerden bir yere gitme, yiyecek, masa ve diğer gerçek şeyleri istiyorlar.”aynı mantıkla gidildiğinde insanların istedikleri, bizzat kullanılan maddelerin kendileri değil, onların ürettikleri hizmetlerdir. sözgelimi, herhangi bir konutun ya da işyerinin yapımında harcana ağaç, taş...

atıkların taşınması ve tesislerin atık yönetim problemleri

ödevin özetiatıkların taşınması ve tesislerin atık yönetim problemleriatık yönetimi konusu üç farklı faktörü içerisinde barındırır. bunlardan birinci faktör, sanayi tesisi, atık üreticisidir. atık üreticisi olarak ortaya çıkmış bir kuruluş değildir. asıl amacı hammaddeleri kullanarak mal üretmektir. temel unsur üretim olmasına rağmen maalesef atıklarda ortaya çıkmaktadır. bu atıkların da muhakkak yönetilmesi gerekmektedir.diğer bir faktör ise yasal denetim mekanizması olan çevre bakanlığımız ve ilgili taşra teşkilatımızdır. bu ikisi arasında sanayicilere yardımcı olacak, atık yönetim hizmetini sağlayacak bir kuruluşun olması gerekir. zaten sanayicilerin ortak sorunlarından birisi d...

atıkların azaltılması

ödevin özetiyazar:lester.r.brown adı:dünyanın.durumu 1977 yılında yayınlanan yumuşak enerji yolları adlı kitabın amory lovins,bir toplumun esenliğinin enerji kullanım düzeyine kopmaz biçimde bağlı olduğu yolundaki anlayışın şaşırtıcı ölçüde yalın bir eleştirisini yapmıştı. lovins enerjinin bir amaç değil araç olduğunu savunuyordu:”insanların istediği elektrik ya da petrol değildir…onlar rahat odalar ,aydınlatma, bir yerden bir yere gitme, yiyecek, masa ve diğer gerçek şeyleri istiyorlar.”aynı mantıkla gidildiğinde insanların istedikleri, bizzat kullanılan maddelerin kendileri değil, onların ürettikleri hizmetlerdir. sözgelimi, herhangi bir konutun ya da işyerinin yapımında harcana ağaç, taş...

atıkların azaltılması

ödevin özetiyazar:lester.r.brown adı:dünyanın.durumu 1977 yılında yayınlanan yumuşak enerji yolları adlı kitabın amory lovins,bir toplumun esenliğinin enerji kullanım düzeyine kopmaz biçimde bağlı olduğu yolundaki anlayışın şaşırtıcı ölçüde yalın bir eleştirisini yapmıştı. lovins enerjinin bir amaç değil araç olduğunu savunuyordu:”insanların istediği elektrik ya da petrol değildir…onlar rahat odalar ,aydınlatma, bir yerden bir yere gitme, yiyecek, masa ve diğer gerçek şeyleri istiyorlar.”aynı mantıkla gidildiğinde insanların istedikleri, bizzat kullanılan maddelerin kendileri değil, onların ürettikleri hizmetlerdir. sözgelimi, herhangi bir konutun ya da işyerinin yapımında harcana ağaç, taş...

atıkların denizde yok olma süreleri

lütfen çevremizi temiz tutalım.... cam şişe                    1.000.000 yılplastik şişe                          450 yılteneke kutu                     80-200 yılderi                                       50 yılboyalı tahta          &nb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !