× "

atatürkün çalışmaları

" arama sonuçları

ordululara atatürkün yaşamı

açıklama -1-   ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu atatürk, 10 kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü. o tarihten bu yana 10 kasım’la başlayan hafta, yurdumuzda atatürk haftası olarak değerlendirilir. bu hafta içinde; atatürk’ün yaşamı, yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri anlatılır. ata’nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir. radyo ve televizyonda, atatürk’ün konuşmaları kendi sesinden dinletilir. atatürk’le ilgili filmler gösterilir. 10 kasım günü atatürk, tüm yurtta törenlerle anılır. ölüm anı olan saat dokuzu beş geçe “ti” sesi ile saygı dur...

atatürkün ölümü ile ilgili kısa ş , atatürkün ölümü ile ilgili ş

 , atatürkün ölümü ile ilgili sözler , atatürkün 10 kasım , atatürkün ölümü , 10 kasim atatürk , atatürkün ölümyle ilgili bilgiler , atatürkün ölümü ile ilgili yazı , atatürkün 10 kasımla ilgili sözle yarın 10 kasım atatürk'ümüzün ölüm yıldönümü. birkaç haftadır süren anma hazırlıklarının sonuna gelindi. törende şiir okuyacaklar, konuşma yapacaklar tespit edildi. türkçe dersinde atatürk ve 10 kasım şiirleri en baştan taranırken, bir yandan da günün mana ve ehemmiyetine uygun kompozisyonlar yazıldı. müzik dersinde mutat milli repertuara ata'mızın h...

atatürkün geometri alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?

atatürkün türettiği matematik terimleri ve yaptığı geometri tanımlarının hemen hemen tümü bugüne değin değişmeksizin kullanıla gelmiştir. onun türettiklerinden sadece birkaç terim sonradan küçük ölçüde değiştirilmiştir. örneğin fransızca “hypothesein karşılığı olan osmanlıcıdaki” faraziyenin yerine atatürk, türkçe “varsayı” terimini türetmiş ve sonradan bu terim varsayım” biçimini almıştır. aynı şekilde onun “tümey açı”, “bütey açı” terimlerinin yerini “tümler açı”, “bütünler açı” terimleri almıştır. çok az sayıda ve sınırlı olan bu terim deği...

atatürkün müzik anlayışı - atatürkün sanata bakışı

atatürk ve müzikatatürk insan hayatında müziğin çok önemli bir yeri olduğuna ina¬nıyordu. 14 ekim 1925te izmir kız öğretmen okulunu ziyaretlerinde öğrencilerin "hayatta musiki lazım mıdır? sorusuna şu cevabı vermişti : -"hayatta musiki lazım değildir. çünkü hayat musikidir. musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. eğer mevzuu bahs olan hayat insan hayatı ise, musiki behemehal vardır. musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir. yalnız musiki¬nin nevi şayan-ı mütalaadır." müziğin insan hayatındaki ônemine işaret eden ve dinlenecek müzi¬ğin çeşidine dikkati çeken atatürk, her konuda olduğu gibi türk müziği konusun...

atatürkün eserleri

atatürkün eserleritürkiye cumhuriyeti devleti'nin kurucusu gazi mustafa kemal atatürk'ün yaşamı boyunca kaleme almış olduğu eserlerinin toplamı 14'tür. atatürk bu eserlerinde siyasal yaşama, sosyal ve kültürel hayata ve askerliğe yönelik bir çok konulara değinerek aslında başarı için izlenmesi gereken yolları anlatmış bulunmaktadır. atatürk'ün en büyük eseri denince akla elbetteki ilk olarak kurduğu, türkiye cumhuriyeti devleti gelmektedir. ancak bunun yanında yukarda da bahsettiğimiz gibi bir çok alanda tavsiye ve fikirleri ile yine en büyük yol göstericimiz olmaktadır. büyük önder atatürk'ün yazmış olduğu bu eserleri başlıkları ile hatırlayacak olursak: ...

atatürkün, tarih, sevgisi

atatürkün tarih sevgisi tarih, milletlerin hafızasıdır. milletler, tarih içerisinde teşekkül ederler ve tarih şuuru sayesinde varlıklarını devam ettirirler. tarih şuuru, tarihin akışı hakkında belli bir görüş sahibi olmak demektir. insan tarih olaylarını mânâlı bir bütün içindeki parçalar halinde gördüğü anda tarih şuuru kazanmış olur.[1] bu şuurdan mahrum olan milletler, millî birlik ve beraberliğini de koruyamazlar. millî birliğini tesis edememiş milletlerin yaşaması mümkün değildir. tarihe baktığımız zaman, tarih şuuru, dolayısıyla da millî şuurun zayıf olduğu dönemlerde hem siyasî hem de sosyal alanda meselelerin hat safhaya çıktığını görüyoruz. tar...

atatürkün, türk, diline, verdiği, önem

toplumları millet haline getiren en önemli unsur dildir. dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu gibi, insan topluluklarının bir yığın ve kitle olmaktan kurtaran, aralarında "duygu ve düşünce birliği" olan bir cemiyet yani 'millet' haline getiren en önemli kültürel değerdir. ayrıca dil, kültürün temeli olduğu gibi taşıyıcısıdır da... dili yok ettiğiniz takdirde milli ruh ve kültür diye bir şey kalmaz. bu sebeple dili korumak, koruyucu tedbirler almak önemlidir.bizler türk'üz ve dilimiz türkçe'dir. türkçe; dünyanın en eski, köklü ve en zengin iki dilinden biridir. dil bilimcilere göre; kelime türetme yeteneği bakımından da dünyanın en gü...

atatürkün, matematik, alanındaki, yaptığı, çalışmalar

atatürkün  matematik alanında ayaptıgı  çalışmalaratatürk'ün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni o'nun adına "kemal" ismini eklemiştir. atatürk, selanik askeri rüştiyesinde" geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:"... rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. öğretmenimin ismi mustafa idi, bir gün bana de...

atatürkün tarih sevgisi

atatürk’ün türk tarih tezi doç. dr. ramazan tosun ** tarih, milletlerin hafızasıdır. milletler, tarih içerisinde teşekkül ederler ve tarih şuuru sayesinde varlıklarını devam ettirirler. tarih şuuru, tarihin akışı hakkında belli bir görüş sahibi olmak demektir. insan tarih olaylarını mânâlı bir bütün içindeki parçalar halinde gördüğü anda tarih şuuru kazanmış olur.[1] bu şuurdan mahrum olan milletler, millî birlik ve beraberliğini de koruyamazlar. millî birliğini tesis edememiş milletlerin yaşaması mümkün değildir. tarihe baktığımız zaman, tarih şuuru, dolayısıyla da millî şuurun zayıf olduğu dönemlerde hem siyasî hem de sosyal alanda meselelerin hat sa...

atatürkün sanatla ilgili düşünceleri

atatürkün sanatla ilgili düşünceleri“büyük önder atatürk, cumhuriyet`in kuruluşunun ardından, toplumsaldehasını bir kez daha göstererek türk ulusunun kültürel alanda dagelişiminin şart olduğunu belirtmiş, kültür ve sanat alanında da birçokyenilik getirmiştir. türkiye`de yüksek bir medeniyet seviyesineulaşılması hedefini yakalayan atatürk, sanata verdiği önemle moderntürk sanatlarının öncüsü ve mimarı olmuştur. daha ankara`da otel, lokanta yokken o avrupa`ya resim, müzik tahsilineinsanları yolladı. cemal reşit rey, ulvi cemal erkin, adnan saygun gibikompozitörler çallı ibrahim, namık ismail gibi ressamlar bunlardanbazılarıdır (vedat nedim tör, 1923...

atatürkün sanatla ilgili düşünceleri“

atatürkün sanatla ilgili düşünceleri“büyük önder atatürk, cumhuriyet`in kuruluşunun ardından, toplumsaldehasını bir kez daha göstererek türk ulusunun kültürel alanda dagelişiminin şart olduğunu belirtmiş, kültür ve sanat alanında da birçokyenilik getirmiştir. türkiye`de yüksek bir medeniyet seviyesineulaşılması hedefini yakalayan atatürk, sanata verdiği önemle moderntürk sanatlarının öncüsü ve mimarı olmuştur. daha ankara`da otel, lokanta yokken o avrupa`ya resim, müzik tahsilineinsanları yolladı. cemal reşit rey, ulvi cemal erkin, adnan saygun gibikompozitörler çallı ibrahim, namık ismail gibi ressamlar bunlardanbazılarıdır (vedat nedim tör, 1923...

atatürk - güneş dil teorisi - atatürkün çalışmaları

1935 yılında viyana'dan ankara'ya türkiye cumhurbaşkanı atatürk'e henüz basılmamış bir kitap gelir. (15) bu, dr. phil. h.f. kvergie'nin la psychologıe de quelques des langues turques adlı fransızca eseridir. yazar önsöz'ünde şöyle demektedir:- "viyana üniversitesi'nde egiptoloji, hamitoloji ve afrikanistik derslerinin şefi olan türkolog prof. w.czermak'ın linguistik etütleri;- bunlardan özellikle berberice'ye ait olanları,- ve- viyanalı prof. sigmund freud'un psiko-analizinden kazanılan bilgiler,- bu küçük türkoloji etüdü'nün temelidir."- "bir yandan türk, moğol, mançu, tunguz diyalekt ve dillerine,- öte yandan fin-macar, japon, hitit ve sümer dillerine daha geniş bir metotla uygulanan bu yeni anlayış, daha ustalıkla kurulan, daha tatmin edi...

atatürkün türk dilinin gelişimi için yaptığı çalışmalar

tdk’nin kurucu ve koruyucu (hami) başkanı yüce atatürk, 12 temmuz 1932 tarihinden itibaren ölünceye dek tdk ile yakından ilgilenmiş; çalışmalarını takip etmiş, bazen genel merkez kurulu ve terim kolu toplantılarına başkanlık etmiş, bazen de bazı yönetici ve üyelerle sofrasında uzun uzadıya kurum çalışmalarını ele almış, yönlendirici uyarılarda, tavsiyelerde bulunmuştur. bu yazımızda, atatürk’ün hayatında tdk’nin nasıl yer aldığını, tarih sırasına göre kısaca açıklamaya çalışacağız: 11 temmuz 1932: ı. türk tarihi kurultayı’nda seçilen türk tarihi tetkik cemiyeti (türk tarih kurumu) merkez heyeti üyelerinden Âfet (inan), yusuf (akçura), sâmih rifat (horozcu), sadri maksudî (arsal), hâmit zübeyr (koşay) ve macar prof. zayti ferenç, cumhurbaşkanı ve türk...

atatürkün türk kültürü ve türk tarihi hakkındaki çalışmaları

türk dil çalışmaları bir milletin birlik ve varlığını sürdürebilmesinde dilin çok önemli bir yeri vardır. bunu çok iyi bilen atatürk, türk dili'nin zenginleşmesi ve sadeleşmesi için çalışmalar yaptı. osmanlı devleti'nin ilk zamanlarında, sade bir türkçe kullanılıyordu. zamanla arapça ve farsça'dan birçok kural ve kelime dilimize girdi. böylece arapça, farsça ve türkçe kelimelerden oluşan osmanlıca karma bir dil olarak ortaya çıktı. yöneticiler ve aydınlar osmanlıca'yı kullanırken, halk türkçe konuşuyordu. dildeki bu ayrılık türkçe'nin gelişmesini ve mîllî bütünlüğün kurulmasını engelliyordu. on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren dilin sadeleşmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. fakat olumlu bir sonuç alınamadı. cumhuriyetin ilânından sonra, türkçe'nin yabanc...

atatürkün sanata verdiği önem

atatürkün sanatla ilgili düşünceleri“büyük önder atatürk, cumhuriyet'in kuruluşunun ardından, toplumsal dehasını bir kez daha göstererek türk ulusunun kültürel alanda da gelişiminin şart olduğunu belirtmiş, kültür ve sanat alanında da birçok yenilik getirmiştir. türkiye'de yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşılması hedefini yakalayan atatürk, sanata verdiği önemle modern türk sanatlarının öncüsü ve mimarı olmuştur. daha ankara'da otel, lokanta yokken o avrupa'ya resim, müzik tahsiline insanları yolladı. cemal reşit rey, ulvi cemal erkin, adnan saygun gibi kompozitörler çallı ibrahim, namık ismail gibi ressamlar bunlardan bazılarıdır (vedat nedim tör, 1923 sanat ve bilim konferansı) atatürk, türkiye'nin yeniden yapılanma döneminde, milli kültürü yansıtan bir sanat ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !