× "

atatürkün eserleri

" arama sonuçları

eflatun cem güney kimdir hayatı ve eserleri

    1896-2.1.1981) masal yazarı. hekimhan’da doğdu. ahmed hurşid bey’in oğludur. sivas idadi ve sultânî’sini bitirdi (1918). anadolu’­nun çeşitli illerinde ve istanbul’da edebiyat öğretmenliği, topkapı müzesi müdür yardımcılığı, millî eğitim müdür yardımcılığı ve halk eğitimi başkanlığı yaptı. istanbul’da öldü. konya müdafaa-t hukuk cemtyeti’ndeki faaliyetleri ile millî mücâdele’ye katıldı. istiklâl (eskişehir, 1919), irşâd (konya, 1921) ve misak-ı millî {kayseri, 1921) dergi ve gaze­teleri çıkardı. duygu ve düşünce, duygu ve dilek, taşpınar gibi dergileri idare etti. folklor araştırm...

atatürk'ün eserleri

1) nutuk 2) medeni bilgiler 3) bölüğün muharebe eğitimi 4) cumalı ordugahı 5) takımın muharebe eğitimi 6) taktik tatbikat gezileri 7) geometri 8) subay ve komutan ile konuşmalar nutuk yurdumuzun parçalanıp, işgal edildiği günlerden başlayarak, türk tarihinde bir dönüm noktası olan istiklal savaşı'nı, türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden, değerli bir kaynak eseridir.atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine atatürk tarafından, cumhuriyet halk partisi'nin 15-20 ekim 1927 tarihleri arasında ankara'da toplanan ikinci kurultayı'nda 36,5 saat süren ve altı günde okun...

atatürk'ün eserleri

türkiye cumhuriyeti devleti’nin kurucusu gazi mustafa kemal atatürk’ün yaşamı boyunca kaleme almış olduğu eserlerinin toplamı 14’tür. atatürk bu eserlerinde siyasal yaşama, sosyal ve kültürel hayata ve askerliğe yönelik bir çok konulara değinerek aslında başarı için izlenmesi gereken yolları anlatmış bulunmaktadır. atatürk’ün en büyük eseri denince akla elbetteki ilk olarak kurduğu, türkiye cumhuriyeti devleti gelmektedir. ancak bunun yanında yukarda da bahsettiğimiz gibi bir çok alanda tavsiye ve fikirleri ile yine en büyük yol göstericimiz olmaktadır.   büyük önder atatürk’ün yazmış olduğu bu eserleri başlıkları ile ha...

ordululara atatürkün yaşamı

açıklama -1-   ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu atatürk, 10 kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü. o tarihten bu yana 10 kasım’la başlayan hafta, yurdumuzda atatürk haftası olarak değerlendirilir. bu hafta içinde; atatürk’ün yaşamı, yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri anlatılır. ata’nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir. radyo ve televizyonda, atatürk’ün konuşmaları kendi sesinden dinletilir. atatürk’le ilgili filmler gösterilir. 10 kasım günü atatürk, tüm yurtta törenlerle anılır. ölüm anı olan saat dokuzu beş geçe “ti” sesi ile saygı dur...

atatürk'ün eserleri nelerdir ?

mustafa kemal atatürk’ün eserleri nutuk (1927) geometri (isimsiz yayımlandı) (1937) takımın muharebe talimi (almanca’dan çeviri – 1908) tâbiye ve tatbikat seyahati (1911) tâbiye meselesinin halli ve emirlerin sureti tahririne dair nesayih zabit ve kumandan ile hasbihal (1918) cumalı ordugâhı – süvari: bölük, alay, liva talim ve manevraları (1909) bölüğün muharebe talimi (almanca’dan çeviri – 1912) vatandaş için medeni bilgiler (manevi kızı afet inan adıyla yayımlandı) (1930) atatürk’ün ayrıca, 1915-1918 yılları arasında anafartalar, doğu cephesi ve karlsbad’daki hatıralarını yazdığı günlükleri d...

atatürk'ün eserleri

nutuk yurdumuzun parçalanıp, işgal edildiği günlerden başlayarak, türk tarihinde bir dönüm noktası olan istiklal savaşı'nı, türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden, değerli bir kaynak eseridir. atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine atatürk tarafından, cumhuriyet halk partisi'nin 15-20 ekim 1927 tarihleri arasında ankara'da toplanan ikinci kurultayı'nda 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için nutuk adını almıştır. nutuk yalnız geçmiş devrin bir hikayesi olarak dünümüzü anlatmakla kalmayıp, yakın tarihimizden alınan ibret dolu tecrübe...

mustafa kemal atatürkün ölümü üzerine yabanci ülkelerin mesajlar

afganistan eski afgan krali : emanullah han romada evimizde idik. radyo dinliyorduk. kara haberleri ögrenince ne hale geldigimizi bilemezsiniz. kalbimizden vurulmus gibi olduk. gazetelerin verdigi bilgi yasimizi tümüyle artirdi. "çocuklarim siz kaliniz, ben gidip büyük atanin kaybi karsisindaki elem ve üzüntülerimi ona kendi huzurunda belirtmek istiyorum." dedim. ıstanbula bu amaçla tamamen özel olarak geldim. eger gelmeseydim bu sonsuzluga göçen büyük insanin önünde aglamasaydim, bu sonsuz ayriliga katlanamazdim. ona saygi görevimi yapabilmek için ıstanbula geldim. gelir gelmez saraya gittim. büyük arkadasimin tabutu önünde durdum, egildim, agladim. a...

atatürk’ün yazdığı kitaplar, atatürk’ün kitapları, eserleri

atatürk’ün yazdığı kitaplar, atatürk’ün kitapları, eserleri (inkılap tarihi konu anlatım)   atatürk'ün en büyük eseri türkiye cumhuriyeti devleti'dir.   atatürk, okumayı, duygu ve düşüncelerini de yazmayı severdi.   atatürk, aynı zamanda düşünce ve ilkelerini toplum ve devlet hayatında uygulayan bir devlet adamı idi.   subayların yeni esaslara göre mesleki bilgilerini artırmak düşüncesiyle askerlik tekniği ve sanatına dair yazdığı üç, tercüme ettiği iki eser yayınlanmıştır.   en önemli eserlerinden birisi de “nutuk” adlı eseridir.   atatürk'ün bizzat...

atatürk köşesi atatürk resimleri atatürkün anıları 10 kasım resi

10 kasım ile ilgili resimler 10 kasımla ilgili resimler ve atatürkün cenaze töreniyle ilgili fotoğraflar ve dolmabahçe…...

atatürkün müzik anlayışı - atatürkün sanata bakışı

atatürk ve müzikatatürk insan hayatında müziğin çok önemli bir yeri olduğuna ina¬nıyordu. 14 ekim 1925te izmir kız öğretmen okulunu ziyaretlerinde öğrencilerin "hayatta musiki lazım mıdır? sorusuna şu cevabı vermişti : -"hayatta musiki lazım değildir. çünkü hayat musikidir. musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. eğer mevzuu bahs olan hayat insan hayatı ise, musiki behemehal vardır. musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir. yalnız musiki¬nin nevi şayan-ı mütalaadır." müziğin insan hayatındaki ônemine işaret eden ve dinlenecek müzi¬ğin çeşidine dikkati çeken atatürk, her konuda olduğu gibi türk müziği konusun...

atatürkün eserleri

atatürkün eserleritürkiye cumhuriyeti devleti'nin kurucusu gazi mustafa kemal atatürk'ün yaşamı boyunca kaleme almış olduğu eserlerinin toplamı 14'tür. atatürk bu eserlerinde siyasal yaşama, sosyal ve kültürel hayata ve askerliğe yönelik bir çok konulara değinerek aslında başarı için izlenmesi gereken yolları anlatmış bulunmaktadır. atatürk'ün en büyük eseri denince akla elbetteki ilk olarak kurduğu, türkiye cumhuriyeti devleti gelmektedir. ancak bunun yanında yukarda da bahsettiğimiz gibi bir çok alanda tavsiye ve fikirleri ile yine en büyük yol göstericimiz olmaktadır. büyük önder atatürk'ün yazmış olduğu bu eserleri başlıkları ile hatırlayacak olursak: ...

atatürkün, önderliğinde, kurulan, müzik, kurumları

a.yeni müzik kurumlarımızın açılmasında atatürk’ün önderliğiatatürk, her türlü yenilik ve ilerlemede öncü olma görevini üstlenen bir liderdi.atatürk, yeni müzik kurumlarımızın açılmasında da öncülük etmeyi sürdürmüştür. onun sayesinde osmanlı zamanından kalma mevcut müzik aletlerini iyileştirmiş,modernleştirmiş ve gelişmiştir. bunların yanı sıra, kapatılan kurumların yerine çağdaş uygarlık seviyesine uygun ve ulusal müzik anlayışımıza yakışır yeni müzik kurumları açılmıştır.atatürk’ün önderliğinde,müzik alanında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır; * ankara’da ‘’musiki muallim mektebi &ls...

atatürkün yazılı eserleri

yazılı eserleri    mustafa kemal atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. bu okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüren atatürk, yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar yazmıştır. yazdıkları gerek güncelliği, gerekse yol göstericiliği açısından bu gün dahi tartışmasız greçekleri içermektedir.     o'nun günümüzde hala geçerliliğini koruması ileri görüşlülüğünün ve akılcılığının göstergelerinden biridir. mustafa kemal, özellikle ıı. meşrutiyet'in (23 temmuz 1908) ilanından sonra tüm dikkat ve çalışmasını askerlik üzerine yoğunlaştırılmıştır. o,mesleki bilgileri artıracak yayınların yapılmasını gerkli görüyordu. bu amaçla mesleğinin ilk yıllarından itibaren askerlikle ilgili biriki...

atatürkün özdeyişleri sözleri hayatı yaptıkları renkli resimleri

3/2/2008: atatürk'ün sanatla ilgili özdeyişleri ve savaşın zararları3/2/2008: osmanlı devletinde yenileşme hareketleri3/2/2008: atatürk'ün basın için düşüncesi ve sözleri3/2/2008: atatürk’ün türk tarihi hakkındaki düşünceleri3/2/2008: atatürk’ün cumhuriyetle ilgili sözleri3/2/2008: atatürk kronolojisi3/2/2008: 10 kasım oratoryo:uykusuz geceler3/2/2008: asker atatürk3/2/2008: atatürk'ün basın hakkındaki düşünceleri3/2/2008: atanın gençliğe hitabı3/2/2008: atatürk devrimleri3/2/2008: atatürk haftası3/2/2008: atatürk diyor ki:3/2/2008: atatürk için söylenenler3/2/2008: atatürk ilkeleri3/2/2008: atatürk inkılapları3/2/2008: atatürk haftası3/2/2008: atatürk ve halk3/2/2008: atatürk’ün türk tarihi hakkındaki düşünceleri3/2/2008: atatürkçülük ve atatürk'e saygı3/...

atatürkün eğitime verdiği önem

atatürk’ün eğitime verdiği önem ve atatürkçü eğitim sistemi gönderen: mehmethan tarih: 10.09.2006 saat: 13:11 eğitim sevgi ile başlar. çünkü; eğitim ticari bir alış veriş değil, gönüllülük esasına ve sevgi temeline dayanan bir süreçtir. atatürkçülük de atatürk’ü sevmekle başlar. ama bu sevgi, kuru kuruya bir sevgi değildir. sevgi paylaşıldıkça, anlaşıldıkça, yaşandıkça anlam ve güzellik kazanır. yanlış anlaşılmasın, atatürk sevgisini yadsımıyorum ve küçümsemiyorum ama, maalesef atatürk’ü sevmek yakasına onun rozetini takmakla, atatürkçü düşünce derneğine üye olmakla, ben atatürkçüyüm demekle olmaz. atatürkçü düşünce sistemi adından da anlaşılacağı üzere; atatürk’ü kuru kuru sevme sistemi de değildir. atatürk “beni görmek demek, behemehal yüzü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !