× "

atatürkün kahramanlığı

" arama sonuçları

atatürkün hayatı

atatürk'ün hayatımustafa kemal atatürk, 1881 yılında selanik'te doğdu. babası ali rıza efendi selanik'in yerlilerindendir; önceleri gümrük memurluğu yapmış, daha sonra kereste ticaretiyle iştigal etmiştir. annesi zübeyde hanım, selanik yakınlarındaki langaza kasabasındandır ve eski bir türk ailesine mensuptur. mustafa kemal atatürk'ün gerek anne gerekse babasının soyu, rumeli'nin fethinden sonra bu topraklara anadolu'dan göç eden yörük veya türkmenlerden gelmektedir. 1870'de evlenen ali rıza efendi ile zübeyde hanım'ın altı çocukları olmuştur. mustafa ailenin dördüncü çocuğudur; fatma, ahmet, ömer ve naciye adlı kardeşleri küçük yaşlarda salgın hastalıklar ne...

atatürk ne dedi

ona “ordu yok!” dediler; “kurulur” dedi. “para yok!” dediler; “bulunur” dedi. “düşman çok” dediler; “yenilir” dedi. ve bütün dedikleri oldu. o, 1881’de makedonya’nın denize açıldığı, kozmopolit bir liman olan selanik’te doğdu. ve 1938’e kadar türkler’in kaderini tamamıyla değiştirdi. özgürlüklerini ellerine verdi. ve bugün bile onun fikirlerini, onun düşüncelerini, devrimleri ülkenin gelişmesi yolunda bizlere ışık tutuyor, bizlere yol gösteriyor ve ülkeyi çağdaş ülkeler düzeyine çıkartıyor. o, gerek dünya tarihinde, gerekse türk tarihinde gelmiş geçmiş en önemli...

atatürkün soy ağacı

yörük ile türkmen eş anlamlıdır. atatürk, soyunu açıklarken bunu da vurgular: ".... benim atalarım anadolu'dan rumeli'ye gelmiş yörük türkmenler'dendir." sultan murat hüdavengidar zamanında başlamak üzere, bütün türk devleti padişahlık döneminde, rumeli'yi balkanlar'ı ve avrupa'yı türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan türk ailelerinden oluşan özel güçleri buralara göndermişlerdir. bu göçlerin büyük çoğunluğu oğuz türkleri, müslüman oğuzların yörük türkmen boylarından gönderilen aileler teşkil ermektedir. müslüman oğuzların, tanrıdağı ve karagöz yörüklerinden olup,...

atatürk diyor ki

atatürk diyor ki, yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? yorulmamak olur mu? elbette yorulacaksınız. benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. sizler, yani yeni türkiye'nin genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifa...

atatürk bir sünnet düğününde

atatürk sünnet düğününde atatürk bir yaz gecesi acar motoru ile boğaz'da gezintiye çıkmıştı. kalınca önlerine geldiler. yalılardan birinin bahçesi renkli elektik, krepon kağıtları ve çiçeklerle donatılmıştı. anlaşıldığına göre orada büyük bir topluluk eğleniyordu. acar motorunun gürültüsünü duydular. kadın erkek, çoluk çocuk alkışla sevgi gösterisinde bulundular. atatürk çok duygulandı, yalıya yanaşılmasını emretti. bir sünnet düğünü vardı. bir vatandaşın mutlu bir gününe katılmaktan doğan sevinç, atatürk'ün yüzünden açıkça okunuyordu. sünnet olan çocukların ve anne ile ...

atatürkün futbol ile ilgili bir anısı

büyük atatürk’ün futbolla ilgili bir anısını en yakın arkadaşlarından kılıç ali’nin oğlu olan, devrinin ünlü futbolcusu gündüz kılıç yıllar sonra kaleme aldığı ve bir gazetede yayınlanan yazısında tatlı bir üslup içinde şöyle dile getirmiş. atatürk yakın arkadaşı kılıç ali’nin evine bir ziyaret için uğradığında, evde başka kimse bulunmadığı için gündüz kılıç tarafından ağırlanmıştı. bundan sonrasını rahmetli gündüz kılıç’tan nakledelim. ...atatürk şerbetini yudumlarken 'gel şöyle oturda seninle konuşalım biraz' dedi ve bana karşısındaki koltuğu gösterdi. oturdum ama inanın içimin yağları eridi.işin asıl zor tarafı...

atatürkün nutukları

atatürk'ün gençliğe hitabesiey türk gençliği!birinci vazifen, türk istiklalini, türk cumhuriyetini, ilelebet mufafaza ve müdafaa etmektir.mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici, bedhahların olacaktır. bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyete tezahür edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler....

atatürkün kronolijisi

  atatürk'ün kronolojisi   1881atatürk'ün selânik'te doğumu. 1886atatürk'ün ilk öğrenimine başlaması (kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan şemsi efendi okulu'na geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.) 1888atatürk'ün babası ali rıza efendi'nin ölümü. 1893atatürk'ün selânik askerî rüştiyesi'ne girişi (atatürk kısa bir süre selânik mülkiye rüştiyesi'ne gitmişse de öğrenimine daha sonra askerî rüştiye'de devam etmiş ve okulu 1896 yılında bitirmiştir. bu okulda matematik öğretmeni. mustafa efendi, genç öğrencisi mustafa'nın adının sonuna "kemal" ismini ilâve etmiştir.) atatürk'ün manastır askerî idadisi'ne girişi (1899 yılında bitirmiştir) atatürk'ün manastır askerî idadisi...

atatürkün askeri hayatı

mustafa kemal atatürk'ün askerÎ hayatı   şam'da 5. ordu'nun emrinde kaldığı üç yıl içinde suriye'nin hemen her yerini görevle dolaşmış, memleket idaresindeki aksaklıkları, ordunun eğitim ve öğretimindeki eksiklikleri daha da yakından görmüştü. mustafa kemal, burada 1906 yılı ekim ayı içinde güvendiği bazı arkadaşlarıyla gizli olarak "vatan ve hürriyet cemiyeti"ni kurdu. bu arkadaşlarıyla beraber beyrut, yafa ve kudüs'te de kurdukları cemiyeti genişletti. bir ara gizli olarak mısır ve yunanistan yoluyla selânik'e geçerek burada da "vatan ve hürriyet cemiyeti"nin bir şubesini açtı ve tekrar şam'a döndü. şam'dan ayrılması hükûmetçe duyuldu ise de âmirleri kendisini koruduğundan bir ceza yoluna gidilmedi. bir süre daha şam'da kaldı. bu sıralar...

atatürkün kişiliği ve özellikleri

mustafa kemal atatürk, çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir. birinci dünya savaşı sonunda imzalanan mondros ateşkes anlaşması'yla ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken odur. mustafa kemal, amasya genelgesi'nde, vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklâlinin tehlikede olduğunu söyledi. erzurum kongresi'nde, millî sınırlar içinde vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunu bütün dünyaya ilân etti. kurtuluş savaşı'nı bunun için başlattı. bu konuda hiçbir taviz vermedi. vatan savunmasını her şeyin üzerinde tuttu. sakarya savaşı sırasında "vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" diyerek bu konudaki kararlılığını gösterdi. vatanı için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu şu sözü ile açıkça ifade etmiştir: "...

atatürkün türk kültürü ve türk tarihi hakkındaki çalışmaları

türk dil çalışmaları bir milletin birlik ve varlığını sürdürebilmesinde dilin çok önemli bir yeri vardır. bunu çok iyi bilen atatürk, türk dili'nin zenginleşmesi ve sadeleşmesi için çalışmalar yaptı. osmanlı devleti'nin ilk zamanlarında, sade bir türkçe kullanılıyordu. zamanla arapça ve farsça'dan birçok kural ve kelime dilimize girdi. böylece arapça, farsça ve türkçe kelimelerden oluşan osmanlıca karma bir dil olarak ortaya çıktı. yöneticiler ve aydınlar osmanlıca'yı kullanırken, halk türkçe konuşuyordu. dildeki bu ayrılık türkçe'nin gelişmesini ve mîllî bütünlüğün kurulmasını engelliyordu. on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren dilin sadeleşmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. fakat olumlu bir sonuç alınamadı. cumhuriyetin ilânından sonra, türkçe'nin yabanc...

atatürkün hayatı

mustafa kemal atatürk (1881-1938) atatürk'ün hayatı ve kişiliği mustafa kemal atatürk,1881 yılında selânik'te doğdu. babası ali rıza efendi, annesi zübeyde hanım'dır. ali rıza efendi selânik yerlilerindendi. uzak dedeleri vidin'den ayrılarak serez'de yerleşmişler, oradan da selânik'e gelmişlerdi. ali rıza efendi, hay mustafa kemal atatürk (1881-1938) atatürk'ün hayatı ve kişiliği mustafa kemal atatürk,1881 yılında selânik'te doğdu. babası ali rıza efendi, annesi zübeyde hanım'dır. ali rıza efendi selânik yerlilerindendi. uzak dedeleri vidin'den ayrılarak serez'de yerleşmişler, oradan da selânik'e gelmişlerdi. ali rıza efendi, hayatının ilk devirlerinde gümrük memurluğu yapmış, daha sonraları memuriyeti terkederek kereste ticareti...

atatürkün askerlik hayatı

mustafa kemal atatürk'ün askerÎ hayatı şam'da 5. ordu'nun emrinde kaldığı üç yıl içinde suriye'nin hemen her yerini görevle dolaşmış, memleket idaresindeki aksaklıkları, ordunun eğitim ve öğretimindeki eksiklikleri daha da yakından görmüştü. mustafa kemal, burada 1906 yılı ekim ayı içinde güvendiği bazı arkadaşlarıyla gizli olarak "vatan ve hürriyet cemiyeti"ni kurdu. bu arkadaşlarıyla beraber beyrut, yafa ve kudüs'te de kurdukları cemiyeti genişletti. bir ara gizli olarak mısır ve yunanistan yoluyla selânik'e geçerek burada da "vatan ve hürriyet cemiyeti"nin bir şubesini açtı ve tekrar şam'a döndü. şam'dan ayrılması hükûmetçe duyuldu ise de âmirleri kendisini koruduğundan bir ceza yoluna gidilmedi. bir süre daha şam'da kaldı. bu sıralarda 20 haziran 19...

atatürkün türklük sözleri............

--"ben her şeyden önce bir türk milliyetçisiyim. böyle doğdum. böyle öleceğim. türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. yarının tarihi, yeni fasıllarını türk birliğiyle açacaktır. dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.''türk kimdir? --"bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. bu sahne 7 bin senelik, en aşağı bir türk beşiğidir. beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. o çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımların...

atatürkün onuncu yıl nutku

onuncu yıl nutku türk milleti!kurtuluş şavaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. bugün cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. kutlu olsun!şu anda, büyük türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.yurttaşlarım!az zamanda çok ve büyük işler yaptık. bu işlerin en büyüğü, temeli, türk kahramanlığı ve yüksek türk kültürü olan türkiye cumhuriyeti'dir. bundaki muvaffakiyeti, türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. fakat yaptıklarımzı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. milletimizi, en geniş, refah, vasıta...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !