× "

atatürkün kimliği

" arama sonuçları

atatürkün ilkeleri

atatürk ilkeleri atatürk ilkeleri, altı ana başlık altında toplanabilir: cumhuriyetçilik kemalist devrimler siyasi bir devrim niteliğindedir ve çok uluslu bir imparatorluktan türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern türkiye'nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. kemalizm, türkiye için yalnızca cumhuriyet rejimini tanımaktadır. kemalizm insanların arzularını yerine getirebilecek yegane rejimin cumhuriyet rejimi olduğuna inanmaktadır. halkçılık gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, kemalist devrim ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşımaktaydı. bu devrim seçkin bir grup tarafından genel olarak halka y&o...

atatürk’ün siyasi hayatı, atatürk’ün siyasi kimliği

atatürk’ün siyasi hayatı, atatürk’ün siyasi kimliği (inkılap tarihi konu anlatım)   atatürk, daha harp okulu sıralarından başlayarak siyası düşünceleri incelemiştir.   devlet ve milletin geleceğine ait görüş ve düşüncelerini belirtmiş. inandığı bu düşünceler adına siyasi çalışmalara katılmıştır.   mondros’tan sonra genelgeler yayınlayarak, kongreler düzenleyerek türk, milletinin gücünü bir noktada toplayarak milli birlik  ve beraberliği sağlamıştır.   vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını sağlama  yolunda önce milli egemenliği sağlamış.   tbmm'ye başkan se...

atatürkün temel ilkeleri, atatürk ilkeleri

cumhuriyetçilik: atatürk devrimleri arasında siyasi bir devrim niteliğindedir. çok uluslu bir imparatorluktan türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş. böylece modern türkiye'nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. kemalizm türkiye için yalnızca cumhuriyet rejimini tanımaktadır. atatürk bunun  yolunu, kısaca halkın kendi kendisini idaresi, yani demokrasi demek olan cumhuriyet’te görmüştür.   milliyetçilik: atatürk devrimleri ayrıca milliyetçi bir devrim idi. bu milliyetçilik ırkçı bir yapıda değildir; yurtseverlikle sınırlıdır. bu devrimin amacı, türkiye cumhuriyetinin bağımsızlığının korunması ve ayrıca cumhuriyetin siyasal yönden gelişmesidir. bu milliyetçilik, tüm diğer ulusların bağımsızlık haklarına saygılıdır; sosyal içeriklidir; yalnızca emperyalizm karşıtı...

atatürkün aklındaki türk bayrağı

atatürk'ün aklındaki türk bayrağı atatürk, ayyıldızlı bayrağı, osmanlı'yı ve arap dünyasını çağrıştırdığı gerekçesiyle değiştirmeyi düşünmüş ve bunu dönemin başbakanı celal bayar'a söylemişti. yerine düşündüğü, göktürkler'in bayrağıydı: mavi fon üzerinde profilden görünen yeşil bir kurt... atatürk'ün sağlığında yazılan tek biyografisi h.c.amstrong'a aitti ve 'bozkurt' başlığını taşıyordu. nazım hikmet, kurtuluş savaşı destanı'nda mustafa kemal'den söz ederken 'sarışın bir kurda benziyordu' diye yazmıştı. 'kurt', türklük ile olduğu kadar onunla da özdeşleştirilmiş bir simgeydi adeta... 'ayyıldız, osmanlı'nın bayrağı' geçen hafta 10 kasım belgeseli için bayar ailesiyle görüşürken, celal bey'in damadı ahmet ihsan gürsoy çok ilginç bir bilgi verdi. o da bunu bizzat celal bayar'dan di...

atatürkün, yaptığı, hizmetler

atatürkün yaptıgı hizmetler   din kurumlarının düzenlenmesihalifeliğin kaldırılmasından sonra, din kurumlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. bunlardan en önemlisi tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır.osmanlı devleti zamanında ülkede birçok tarikat vardı. tarikat, sözlük anlamı olarak; aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve bazı ilkelerle birbirinden ayrılan, allah'a ulaşma arzusuyla tutulan yol demektir. tarikat mensupları tekke ve zaviye adı verilen yerlerde toplanırlardı. ancak osmanlı devleti'nin son zamanlarında bazı tarikatlar amaçları dışına çıktılar. halkın dinî duygularını istismar ederek yenilik hareketlerini engellemeye çalıştılar.bu durum, lâik devlet anlayışı ile ba...

atatürkün hayatı

işte atamızın hayatı ve yaptığı inkılâplar yıl yıl yazdım beğeneceğinizi umarım:1881 – 191419 mayıs 1881 atatürk'ün selanik'te doğuşu.1893 mustafa'nın selanik rüştiyesi'ne yazılması ve öğretmeni mustafa efendi'nin kendisine "kemal" adını takması.1896 mustafa kemal'in selanik askeri rüştiyesi'ni bitirerek manastır askeri idadisi'ne girişi.13 mart 1899 mustafa kemal'in manastır askeri idadisi'ni bitirerek, istanbul'da harp okuluna girişi.10 şubat 1902 mustafa kemal'in harp okulu'nu teğmen rütbesi ile bitirerek, harp akademisine geçişi.11 ocak 1905 mustafa kemal'in kurmay yüzbaşı olarak harp akademisi'nden mezun oluşu ve merkezi şam'da bulunan 5. ordu emrine verilmesi.ekim 1906 mustafa kemal'in bazı arkadaşlarıyla birlikte şam'da gizli "va...

atatürkün ilkeleri

atatürk'ün ilkeleri     cumhuriyetçilik:    kemalist devrimler siyasi bir devrim niteliğindedir ve çokuluslu bir imparatorluktan türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern türkiye'nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. kemalizm türkiye için yalnızca cumhuriyet rejimini tanımaktadır. kemalizm insanların arzularını yerine getirebilecek yegane rejimin cumhuriyet rejimi olduğuna inanmaktadır.     halkçılık:    gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, kemalist devrim ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşımaktaydı. bu devrim seçkin bir grup tarafından genel olarak halka yönelik bir biçi...

atatürkün ilkeleri

atatürk ilkeleri atatürk ilkeleri, altı ana başlık altında toplanabilir: cumhuriyetçilik:atatürk devrimleri siyasi nitelik taşır. çok uluslu bir imparatorluktan ulus devlete geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern türkiye'nin ulusal kimliği oluşturulmuştur. bu kimliğin oluşmasında, kul nitelikli insanların yurttaş-birey niteliği kazanması önemli bir noktadır. atatürk bunun  yolunu, kısaca halkın kendi kendisini idaresi, yani demokrasi demek olan cumhuriyet’te görmüştür.halkçılık:gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, cumhuriyet devrimi ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşır. başta isviçre medeni kanunu olmak üzere, batı kanunlarının türkiye'd...

atatürkün gazeteleri

atatürk'ün gazeteleriatatürk, bugüne kadar minber, irade-i milliye ve hakimiyet-i milliye olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen atatürk, kurtuluş savaşını başlattığı andan itibaren basından destek almış ve basının gücünü en etkili şekilde kullanmıştır.mustafa kemal atatürk, yalnızca bir asker, komutan, diplomat, politikacı ve devlet adamı değildi. o, bir düşünürdü de... atatürk'ün bu yönünü o'nun yazdıklarından, söylediklerinden, okuduklarından anlayabiliyoruz. zaten atatürk'ün düşünür yönü o'nu gazeteciliğe yöneltmiştir. düşüncelerini ve yaptıklarını hal...

atatürkün kürtlere vaadi neydi ??

atatürkün  kürtlere  vaadi neydi ??aruşen çakır'ın röportajıetnik meseleler kolay kolay bitmiyor. eğer kürt kitlelerine her türlü yardımı götürebilirsek, onların kalkınmasını sağlayabilirsek, sosyal imkanlar tanırsak bu kitleleri tahrik eden unsurlar giderek zayıflayacakdırosmanlı imparatorluğu'nda ve türkiye cumhuriyeti'nde kürt kimliğine karşı bir inkar olmadığını savunan “devlet ve kürtler” kitabında da görüşlerini tezleriyle sunan prof. metin heper'le dün başladığımız röportajın devam şöyle...* kitapta çok net biçimde görünce çok etkilendim mustafa kemal'in kurtuluş savaşı sırasında kürtlere özerklik vaat ettiğini, daha sonra bunun g...

atatürkün kronolijisi

  atatürk'ün kronolojisi   1881atatürk'ün selânik'te doğumu. 1886atatürk'ün ilk öğrenimine başlaması (kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan şemsi efendi okulu'na geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.) 1888atatürk'ün babası ali rıza efendi'nin ölümü. 1893atatürk'ün selânik askerî rüştiyesi'ne girişi (atatürk kısa bir süre selânik mülkiye rüştiyesi'ne gitmişse de öğrenimine daha sonra askerî rüştiye'de devam etmiş ve okulu 1896 yılında bitirmiştir. bu okulda matematik öğretmeni. mustafa efendi, genç öğrencisi mustafa'nın adının sonuna "kemal" ismini ilâve etmiştir.) atatürk'ün manastır askerî idadisi'ne girişi (1899 yılında bitirmiştir) atatürk'ün manastır askerî idadisi...

default 2 atatürkün ilkeleri

atatürk ilkeleri, altı başlık altında toplanabilir.cumhuriyetçilik kemalist devrimler siyasi bir devrim niteliğindedir ve çokuluslu bir imparatorluktan türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern türkiye' nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. kemalizm türkiye için yalnızca cumhuriyet rejimini tanımaktadır. kemalizm insanların arzularını yerine getirebilecek yegane rejimin cumhuriyet rejimi olduğuna inanmaktadır.halkçılık gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, kemalist devrim ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşımaktaydı. bu devrim seçkin bir grup tarafından genel olarak halka yönelik bir biçimde gerçekleştirilmişti. kemalist devrimler, özellikle isviçre medeni kanunu olmak üzere batı kanunlarının türkiye' de uygula...

atatürkün ilkeleri

atatürk ilkeleri, altı başlık altında toplanabilir.cumhuriyetçilik kemalist devrimler siyasi bir devrim niteliğindedir ve çokuluslu bir imparatorluktan türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern türkiye' nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. kemalizm türkiye için yalnızca cumhuriyet rejimini tanımaktadır. kemalizm insanların arzularını yerine getirebilecek yegane rejimin cumhuriyet rejimi olduğuna inanmaktadır.halkçılık gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, kemalist devrim ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşımaktaydı. bu devrim seçkin bir grup tarafından genel olarak halka yönelik bir biçimde gerçekleştirilmişti. kemalist devrimler, özellikle isviçre medeni kanunu olmak üzere batı kanunlarının türkiye' de uygula...

atatürkün ilkeler,

atatürk ilkeleri cumhuriyetçilik: kemalist devrimler siyasi bir devrim niteliğindedir ve çokuluslu bir imparatorluktan türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern türkiye'nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. kemalizm türkiye için yalnızca cumhuriyet rejimini tanımaktadır. kemalizm insanların arzularını yerine getirebilecek yegane rejimin cumhuriyet rejimi olduğuna inanmaktadır. halkçılık: gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, kemalist devrim ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşımaktaydı. bu devrim seçkin bir grup tarafından genel olarak halka yönelik bir biçimde gerçekleştirilmişti. kemalist devrimler, özellikle isviçre medeni kanunu olmak üzere batı kanunlarının türkiye'de uygulamaya konmasıyla birlikte kadınların statüs...

atatürkün ilkeleri

atatürk ilkeleri, altı ana başlık altında toplanabilir: cumhuriyetçilikkemalist devrimler siyasi bir devrim niteliğindedir ve çok uluslu bir imparatorluktan türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern türkiye'nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. kemalizm, türkiye için yalnızca cumhuriyet rejimini tanımaktadır. kemalizm insanların arzularını yerine getirebilecek yegane rejimin cumhuriyet rejimi olduğuna inanmaktadır.halkçılıkgerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, kemalist devrim ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşımaktaydı. bu devrim seçkin bir grup tarafından genel olarak halka yönelik bir biçimde gerçekleştirilmişti. kemalist devrimler, özellikle isviçre medeni kanunu olmak üzere batı kanunlarının türkiye'de uygulamaya konmasıyla birlikte...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !