× "

atatürkün okul hayatı

" arama sonuçları
mustafa kemal atatürk'ün eğitim hayatı

mustafa kemal atatürk'ün eğitim hayatı

       mustafa kemal 1881 yılında selanik'te doğdu.babası ali rıza efendi,annesi zübeyde hanım'dır.ali rıza     efendi mustafa kemal'in doğduğu sırada gümrük memurluğu yapmaktaydı.daha sonra görevinden ayrılıp kereste ticaretiyle uğraştı.ali rıza efendi kültürlü ve olgun bir kişiliğe sahipti.oğlunun çok iyi bir eğitim almasını istiyordu      zübeyde hanım ise selanik şehrinde ticaretle uğraşan feyzullah efendi'nin kızıydı.zübeyde hanım geleneklerine bağlı,sağlam karakterli ve çevresindeki kadınlardan farklı olarak okuma ve yazma bilen bir kişiydi. ev hanımı olan zübeyde hanım,oğlu mustafa'nın iyi yetişmesi için büyük çaba harcadı. ...

atatürk'ün öğrenim hayatı

mustafa kemal,şemsi efendi mektebi'nden mezun olduktan sonra selanik mülkiye rüştiye'sine devam etti.1884 yılının temmuz-ağustos aylarında kendi kararı ile askeri rüştiye'ye başladı.okul döneminde selanikte,yaz ayları ise çiftçiliğe giderek dayısı hüseyin efendinin yanında kalıyordu.öğretmeni mustafa kemal'in zeki ve yetenekli bir genç olduğunu hemen fark ettiler ve ona büyük bir sevgi ve ilgi gösterdiler.genç mustafa'nın,"kemal ismini alması ise,adı geçen okulda gerçekleşti.matematik öğretmeni yüzbaşı mustafa efendi,yetenekleri ve zekası ile  dikkat çeken mustafayı sınıftaki diğer mustafalardan ayırt etmek için,öğrencisinin adının sonuna"...

atatürkün okul hakkındaki sözleri

okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, türk milleti, türk sanatı, türk ekonomisi, türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. ...

atatürkün öğrenim hayatı

mustafa kemal, şemsi efendi mektebi'nden mezun olduktan sonra selanik mülkiye rüştiyesi'ne devam etti. 1894 yılının temmuz-ağustos aylarında kendi kararı ile askeri rüştiye'ye başladı. okul döneminde selanik'te, yaz aylarında ise çiftliğe giderek dayısı hüseyin efendi'nin yanında kalıyordu. öğretmenleri mustafa kemal'in zeki ve yetenekli bir genç olduğunu hemen fark ettiler ve ona büyük bir sevgi ve ilgi gösterdiler. genç mustafa'nın, "kemal" ismini alması ise, adı geçen okulda gerçekleşti. matematik öğretmeni yüzbaşı mustafa efendi, yetenekleri ve zekası ile dikkat çeken mustafa'yı sınıftaki diğer mustafalardan ayırt etmek için, öğrencis...

atatürkün ögretim hayatı

küçük mustafa’nın öğrenim çağı geldiğinde anne ve babası arasında görüş ayrılığı belirdi. zübeyde hanım, oğlunun geleneklere uygun bir törenle mahalle mektebine verilmesinden yanaydı. ali rıza efendi ise yeni yöntemlerle eğitim yapan şemsi efendi okulu’na gitmesini istiyordu. ali rıza efendi, zübeyde hanım’ında isteğini dikkate alarak mustafa’yı ilk önce mahalle mektebine, ardından da şemsi efendi okulu’na gönderdi. ali rıza efendi’nin 1888 yılında hayatını kaybetmesi üzerine, büyük sorunlarla karşı karşıya kalan zübeyde hanım, çocuklarını yanına alarak selanik yakınlarında langaza’daki rabla çiftliğinde çalışan ağabeyinin yanına gitti. küçük mustafa böylelikle öğrenimine bir süreliğine ara vermek zorunda kaldı. ancak zübeyde hanım, mustafa’yı okulsuz bırakmak istemiyordu...

atatürkün sözleri

atatürk'ün sözleri ● bütün ümidim gençliktedir. ● ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. cumhuriyet'i biz kurduk, o'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. ● herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.   ● kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. çalışmaların en yükseği budur. ● ey türk gençliği! birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. ● bugün hepimize düşen ortak görev; ul...

...:atatürkün öğrenim hayatı...:

küçük mustafa, haziran 1887'de başladığı ilk öğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak hafız mehmet efendi'nin mahalle mektebinde devam etti; fakat çok geçmeden babasının isteği ile selanik'te çağdaş eğitim yapan şemsi efendi mektebi'ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi. şemsi efendi, yeni öğrencisinin yeteneklerini ve zekâsını takdir ettiğinden, küçük mustafa'nın kendi okulunda bulunmasından son derece memnundu. küçük mustafa, bu okulda okurken babası öldü. ali rıza efendi'nin ölümü üzerine, zübeyde hanım üç çocuğu ile bir süre selânik yakınlarındaki lankaza'da bulunan rapla çiftli...

atatürkün hayatı

atatürk'ün okul hayatı ve okul yılları içerisinde gösterdiği azim ve istikrar takdire layıktır.ulu önderimiz ilkokul eğitimi için, selanik'teki şemsi efendi okuluna gitmiş, ancak babasını çok küçük yaşlarda kaybedince okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır. mustafa kemal,  kız kardeşi makbule ve annesi ile birlikte dayısının selanik yakınlarındaki çiftlik evine yerleşmişlerdir; yaşamları bu şekilde bir süre devam etmiştir.  atatürk çiftlikte çalışırken, annesi okula gitmemesinden endişe duymaya başlamıştır. sonra, annesinin selanik'te bulunan kız kardeşinin yanına giderek askeri rüştiyeye kaydını yaptırmıştır. rüştiye'yi 1895 yılında bitiren mustafa kemal manastır'daki askeri i...

atatürkün öğrenim hayatı

atatürk'ün öğrenim hayatı mustafa kemal ilk öğrenimine hafız mehmet efendi'nin mahalle mektebinde başladı; ancak daha sonra çağdaş bir eğitim programı uygulayan şemsi efendi mektebi'ne geçti ve ilkokul eğitimini bu okulda tamamladı. ne var ki babasının 12 yaşındayken vefat etmesi, eğitim hayatına kısa bir süre ara vermesine neden oldu. zira zübeyde hanım, onu da yanına alarak, subaşı olan kardeşi hüseyin efendi'nin görev yaptığı selanik yakınlarındaki rapla çiftliği'ne yerleşti. dolayısıyla mustafa kemal'in öğrenimi çiftlik hayatı nedeniyle bir müddet aksadı. bir müddet sonra selanik'te ikamet eden halasının yanına taşındı ve öğrenimini sürdürdü. mustafa kemal, şemsi efendi mektebi'nden m...

atatürkün okul hayatı

atatürkün okul hayatı atatürk'ün okul hayatı ve okul resimlerimustafa, öğrenim çağına gelince hafız mehmet efendi'nin mahalle mektebine başladı. sonra babasının isteğiyle, yeni bir yöntemle öğretim yapmak üzere selanik'te açılan, şemsi efendi mektebi'ne geçti. bu sırada babasını kaybetti. bir süre rapla çiftliğinde dayısının yanında kaldıktan sonra, annesi mustafa'nın eğitim hayatına devam etmesini istediği için, selanik mülkiye idadisi'ne (ortaokul) kaydoldu. mustafa'nın bu okulda hocasıyla arasında bir tartışma geçince, zaten orada okumasını istemeyen büyükannesi onu derhal okuldan aldı. askeri rüştiye elbisesi giyen komşusunun oğluna özenen mustafa, asker olmasını istemey...

atatürkün, öğrencilik, hayatı

atatürk'ün öğrencilik hayatında da, bu eşsiz büyük insanın türk gençliği için imtisal örneği olacak pek çok enteresan hususlar vardır. o'nun hayatının bu döneminden elde kalmış veya sonradan bulunabilmiş izleri, bir araya getirerek mustafa kemal'in okul çağında yetişirken de nasıl seçkin bir memleket çocuğu ve örnek bir talebe olduğunu anlamak mümkün olmaktadır.   atatürk'ün öğrenim hayatının da, devrinin her çocuğu gibi mahalle mektebinde ve ilâhilerle yapılan bir "bed'i elifba - elifbeye başlama" töreniyle başladığını, kendisinin çocukluk hayatı hakkında anlattıklarından öğrenmiş bulunuyoruz. bu okul koca kasım paşa mahallesindeki ev...

atatürkün çocukluk anıları (hatıraları hikayeleri)

atatürk' ün çocukluk anıları hakkında resimli bilgilermustafa okula başlama çağına gelince, geleneklere bağlı annesiyle modern düşünceli babası arasında bir çatışma olur. zübeyde hanım, küçük mustafa'nın, ilâhiyle hafız mehmet efendi'nin mahalle mektebine, ali rıza efendi ise modern öğretimde bulunan şemsi efendi'nin özel okuluna gitmesini ister. sonunda ali rıza efendi, bir çıkar yol bulur: küçük mustafa, ilk öğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak hafız mehmet efendi'nin mahalle mektebinde devam etti; fakat çok geçmeden babasının isteği ile selânik'te çağdaş eğitim yapan şemsi efendi mektebi'ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi. şemsi efe...

atatürkün okul hayatı

küçük mustafa, şemsi efendi ilkokulu'ndan sonra bir süre selânik mülkiye rüştiyesi'ne devam etti ise de kaymak hafız adlı arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı ve askerî rüştiyeye giden bir komşu çocuğunun giyimini ve genel olarak subayların kılığını pek beğenen küçük mustafa, askerî rüştiiyeye girmek ister; askerlikten ürken annesi ise bunu istemez, ancak mustafa bir akrabasının delaletiyle okulun kabul zamanında askerî rüştiyeye gidip imtihan verir ve okula alınır (1893). böylelikle annesine karşı bir olup-bitti yapmış ve kendisine en uygun gelecek yola girmiş bulunur. yazları, dayısı hüseyin efendi'nin yanına gider...

orijinalini görmek için tıklayınız : hayatı

atatürk'ün hayatı ulu önder atatürk'ün vasiyeti geçmiş 10 kasım hakkında...(hindistan) atatürk'ün hayatından... atatürk'ün kişiliğinin ilginç yönleri atatürkün kronolojisi atatürkün tabutunun açildiği gün.. atatürk ve şıh (hikaye) anılarla atatürk... gaziye peynir getiren teyze atatürk'ün hayatı atatürk nasıl öldürüldü ? atatürk 'ü yeniden yaşatmanın yolu atatürk şiirleri bir kız çocuğunun atatürk'e mektubu.. atatürk'ün örnek tavır ve davranışları ata ve fenerbahçe ata ve din atatürk'ün çilesi atatürk'ün pabucu amerikalılara atatürk yanıtı atatürk'ün askeri anlatıyor ata'nın mezarı söylev amerikan ulusuna selanişi (atatürk) atatürk ve mevlana atatürk'ün soyağacı.. atatürk’ün ke...

atatürkün öğrenim hayatı

mustafa kemal atatürk'ün öğrenim hayatı   küçük mustafa, şemsi efendi ilkokulu'ndan sonra bir süre selânik mülkiye rüştiyesi'ne devam etti ise de kaymak hafız adlı arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı ve askerî rüştiyeye giden bir komşu çocuğunun giyimini ve genel olarak subayların kılığını pek beğenen küçük mustafa, askerî rüştiiyeye girmek ister; askerlikten ürken annesi ise bunu istemez, ancak mustafa bir akrabasının delaletiyle okulun kabul zamanında askerî rüştiyeye gidip imtihan verir ve okula alınır (1893). böylelikle annesine karşı bir olup-bitti yapmış ve kendisine en uygun gelecek yola girmiş bulunur. yazları, dayısı hüseyin efendi'nin yanına gider, okul zamanına kadar çiftlikte kalırdı. mustafa bu ok...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !