× "

atatürkün türk dili hakkındaki görüşleri

" arama sonuçları

atatürk'ün yabancı diller hakkındaki görüşleri

milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. dilin milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır"   yabancı dil konusunda, inan (1959) atatürk’ün yabancı dillerin öğretilmesi üzerinde önemle durduğunu aktarır. hatta sadece o dili değil, o dilin üniversite çapında edebiyatından, dilbilim özelliklerine kadar öğrenilmesinin gerekliliğine inandığını belirtir.   milli mücadele yıllarında akşehir’de bir medreseyi gezerken arapça öğreten bir ö...

atatürkün yaptığı yenilikler - atatürk ilke ve inkilapları

atatürk’ün ilke ve gerçekleştirmiş olduğu devrimleri atatürkçü düşünce sistemi içerisinde inceleyebiliriz. atatürkçülük: esasları atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere atatürkçülük denir. atatürkçülük;türk milletinin,bu gün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin rehberliğinde, türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır (ilköğretim atatürkçülük ve inkılap tarihi 8.sınıf ders kitabı).türkiye cumhuriyeti’nin güçlenmesi ve gelişmesi türkiye cumhuriyetinin her türlü tehlikeye karşı korunabilmesi için atatürkçülüğün bili...

atatürkün yaptığı yenilikler - atatürk ilke ve inkilapları

atatürk’ün ilke ve gerçekleştirmiş olduğu devrimleri atatürkçü düşünce sistemi içerisinde inceleyebiliriz. atatürkçülük: esasları atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere atatürkçülük denir. atatürkçülük;türk milletinin,bu gün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin rehberliğinde, türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır (ilköğretim atatürkçülük ve inkılap tarihi 8.sınıf ders kitabı).türkiye cumhuriyeti’nin güçlenmesi ve gelişmesi türkiye cumhuriyetinin her türlü tehlikeye karşı korunabilmesi için atatürkçülüğün bili...

atatürkün yaptığı yenilikler - atatürk ilke ve inkilapları

atatürk’ün ilke ve gerçekleştirmiş olduğu devrimleri atatürkçü düşünce sistemi içerisinde inceleyebiliriz. atatürkçülük: esasları atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere atatürkçülük denir. atatürkçülük;türk milletinin,bu gün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin rehberliğinde, türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır (ilköğretim atatürkçülük ve inkılap tarihi 8.sınıf ders kitabı).türkiye cumhuriyeti’nin güçlenmesi ve gelişmesi türkiye cumhuriyetinin her türlü tehlikeye karşı korunabilmesi için atatürkçülüğün bili...

atatürkün yaptığı yenilikler - atatürk ilke ve inkilapları

atatürk’ün ilke ve gerçekleştirmiş olduğu devrimleri atatürkçü düşünce sistemi içerisinde inceleyebiliriz. atatürkçülük: esasları atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere atatürkçülük denir. atatürkçülük;türk milletinin,bu gün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin rehberliğinde, türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır (ilköğretim atatürkçülük ve inkılap tarihi 8.sınıf ders kitabı).türkiye cumhuriyeti’nin güçlenmesi ve gelişmesi türkiye cumhuriyetinin her türlü tehlikeye karşı korunabilmesi için atatürkçülüğün bili...

atatürk ve edebiyat

atatürk'ün edebiyatla ilgili görüşleri atatürk'ün her türüyle üzerinde durduğu bir sanat dalı da edebiyattır. edebiyatın tanımını yapan atatürk der ki: «edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayılagelmektedir.» bu tanımdan sonra edebiyatın amaç ve hedefini çizmiş. &la...

atatürk'ün dil hakkındaki görüşleri

atatürkün türk dili hakkındaki görüşleri 1931 yılının ilkbaharında, ulu önder gazi mustafa kemal atatürk’ün özlemlerinden biri olan, türk tarihini inceleyecek bir kurum gerçekleştirilmiş, türk tarihi tetkik cemiyeti kurulmuş (15 nisan 1931) ve ertesi yıl da ilk bilimsel toplantısını düzenleyerek bilim dünyasına ayak basmıştır (2-11 temmuz 1932). toplantının son gecesinde, tarihimizle olduğu kadar dilimizle de ilgilenen bu cemiyetin bazı üyeleri gazinin koruyucu başkanlığı altında toplanacak ve su kutsal buyruğun doğrultusunda ikinci bir “cemiyet”in kuruculuğuna öncülük edecektir: “türk tarihi tetkik cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. adi t&u...

atatürkün türk dili hakkındaki görüşleri

1931 yılının ilkbaharında, ulu önder gazi mustafa kemal atatürk’ün özlemlerinden biri olan, türk tarihini inceleyecek bir kurum gerçekleştirilmiş, türk tarihi tetkik cemiyeti kurulmuş (15 nisan 1931) ve ertesi yıl da ilk bilimsel toplantısını düzenleyerek bilim dünyasına ayak basmıştır (2-11 temmuz 1932). toplantının son gecesinde, tarihimizle olduğu kadar dilimizle de ilgilenen bu cemiyetin bazı üyeleri gazinin koruyucu başkanlığı altında toplanacak ve su kutsal buyruğun doğrultusunda ikinci bir “cemiyet”in kuruculuğuna öncülük edecektir:“türk tarihi tetkik cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. adi türk dili tetkik cemiyeti olsun.”ertesi gün (12 temmuz 1932) ...

atatürkün türk dili hakkındaki görüşleri

1931 yılının ilkbaharında, ulu önder gazi mustafa kemal atatürk’ün özlemlerinden biri olan, türk tarihini inceleyecek bir kurum gerçekleştirilmiş, türk tarihi tetkik cemiyeti kurulmuş (15 nisan 1931) ve ertesi yıl da ilk bilimsel toplantısını düzenleyerek bilim dünyasına ayak basmıştır (2-11 temmuz 1932). toplantının son gecesinde, tarihimizle olduğu kadar dilimizle de ilgilenen bu cemiyetin bazı üyeleri gazinin koruyucu başkanlığı altında toplanacak ve su kutsal buyruğun doğrultusunda ikinci bir “cemiyet”in kuruculuğuna öncülük edecektir:“türk tarihi tetkik cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. adi türk dili tetkik cemiyeti olsun.”ertesi gün (12 temmuz 1932) ...

atatürkün türk dili hakkındaki görüşleri

atatürkün türk dili hakkındaki görüşleri 1931 yılının ilkbaharında, ulu önder gazi mustafa kemal atatürk’ün özlemlerinden biri olan, türk tarihini inceleyecek bir kurum gerçekleştirilmiş, türk tarihi tetkik cemiyeti kurulmuş (15 nisan 1931) ve ertesi yıl da ilk bilimsel toplantısını düzenleyerek bilim dünyasına ayak basmıştır (2-11 temmuz 1932). toplantının son gecesinde, tarihimizle olduğu kadar dilimizle de ilgilenen bu cemiyetin bazı üyeleri gazinin koruyucu başkanlığı altında toplanacak ve su kutsal buyruğun doğrultusunda ikinci bir “cemiyet”in kuruculuğuna öncülük edecektir:“türk tarihi tetkik cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. adi türk d...

atatürkün özdeyişleri sözleri hayatı yaptıkları renkli resimleri

3/2/2008: atatürk'ün sanatla ilgili özdeyişleri ve savaşın zararları3/2/2008: osmanlı devletinde yenileşme hareketleri3/2/2008: atatürk'ün basın için düşüncesi ve sözleri3/2/2008: atatürk’ün türk tarihi hakkındaki düşünceleri3/2/2008: atatürk’ün cumhuriyetle ilgili sözleri3/2/2008: atatürk kronolojisi3/2/2008: 10 kasım oratoryo:uykusuz geceler3/2/2008: asker atatürk3/2/2008: atatürk'ün basın hakkındaki düşünceleri3/2/2008: atanın gençliğe hitabı3/2/2008: atatürk devrimleri3/2/2008: atatürk haftası3/2/2008: atatürk diyor ki:3/2/2008: atatürk için söylenenler3/2/2008: atatürk ilkeleri3/2/2008: atatürk inkılapları3/2/2008: atatürk haftası3/2/2008: atatürk ve halk3/2/2008: atatürk’ün türk tarihi hakkındaki düşünceleri3/2/2008: atatürkçülük ve atatürk'e saygı3/...

atatürkün edebiyata verdiği önem

atatürk'ün edebiyatla ilgili görüşleriatatürk'ün her türüyle üzerinde durduğu bir sanat dalı da edebiyattır. edebiyatın tanımını yapan atatürk der ki:edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı.bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.bu tanımdan sonra edebiyatın amaç ve hedefini çizmiş.beşeriyette en müspet ilim ve en ince teknik esaslarına dayanan hayatla ve kanla karşılaşmak kendileri için alında yazılı olan askerlik gibi yüksek bir idealist...

atatürkün türk dili hakkındaki görüşleri <<<atatürk'

atatürkün türk dili hakkındaki görüşleri 1931 yılının ilkbaharında, ulu önder gazi mustafa kemal atatürk’ün özlemlerinden biri olan, türk tarihini inceleyecek bir kurum gerçekleştirilmiş, türk tarihi tetkik cemiyeti kurulmuş (15 nisan 1931) ve ertesi yıl da ilk bilimsel toplantısını düzenleyerek bilim dünyasına ayak basmıştır (2-11 temmuz 1932). toplantının son gecesinde, tarihimizle olduğu kadar dilimizle de ilgilenen bu cemiyetin bazı üyeleri gazinin koruyucu başkanlığı altında toplanacak ve su kutsal buyruğun doğrultusunda ikinci bir “cemiyet”in kuruculuğuna öncülük edecektir:“türk tarihi tetkik cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. adi türk d...

atatürkün türk kültürü ve türk tarihi hakkındaki çalışmaları

türk dil çalışmaları bir milletin birlik ve varlığını sürdürebilmesinde dilin çok önemli bir yeri vardır. bunu çok iyi bilen atatürk, türk dili'nin zenginleşmesi ve sadeleşmesi için çalışmalar yaptı. osmanlı devleti'nin ilk zamanlarında, sade bir türkçe kullanılıyordu. zamanla arapça ve farsça'dan birçok kural ve kelime dilimize girdi. böylece arapça, farsça ve türkçe kelimelerden oluşan osmanlıca karma bir dil olarak ortaya çıktı. yöneticiler ve aydınlar osmanlıca'yı kullanırken, halk türkçe konuşuyordu. dildeki bu ayrılık türkçe'nin gelişmesini ve mîllî bütünlüğün kurulmasını engelliyordu. on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren dilin sadeleşmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. fakat olumlu bir sonuç alınamadı. cumhuriyetin ilânından sonra, türkçe'nin yabanc...

atatürkün edebiyata verdiği önem

atatürk'ün edebiyatla ilgili görüşleriatatürk'ün her türüyle üzerinde durduğu bir sanat dalı da edebiyattır. edebiyatın tanımını yapan atatürk der ki:edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı.bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.bu tanımdan sonra edebiyatın amaç ve hedefini çizmiş.beşeriyette en müspet ilim ve en ince teknik esaslarına dayanan hayatla ve kanla karşılaşmak kendileri için alında yazılı olan askerlik gibi yüksek bir idealist meslek da...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !