× "

atatürkün vatan ve millet sevgisi

" arama sonuçları

atatürk’ün vatan,millet,doğa ve insan sevgisini anlatan anılar

atatürk’ün doğa sevgisi mustafa kemal atatürk’ün doğa sevgisi, babası öldükten sonra annesi ve kardeşiyle birlikte selanik’in otuz kilometre yakınlarında zübeyde hanımın ağabeyi olan hüseyin ağa’nın çiftliğine yerleşmeleri ile başlamıştır burada, atatürk çiftçilik işleri ile uğraşarak, yeşilliğe, toprağa ve doğaya ilgi duymuştur o’nun bitki ve hayvan sevgisinin ilk belirtileri, bu çiftlik yaşamından kaynaklanmaktadır çünkü o, ilerki yaşamında çiftlikler kuracak, hayvan besleyecek ve ağaçlandırmaya büyük önem verecektir atatürk’ün sınıf arkadaşlarından ali fuat cebesoy, o’nun doğa sevgisini belirtirken bir anısını...

atatürk'ün vatan ve millet sevgisi - harun yahya (pdf ebook)

atatürk'ün vatan ve millet sevgisi - harun yahya (pdf ebook)

atatürkün vatan ve millet sevgisi hakkında yazılmış bu kitabı sizinle paylaşıyoruz. harun yahya'nın gözünden atatürk'ü tanımak isteyenler için güzelm bir kitap olacağı kanaatindeyim..indir: http://uploading.com/files/2c65f2c2/cesitli-bilgiler.zip/...

atatürk'ün kişiliği ve özellikleri

mustafa kemal atatürk, çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir. birinci dünya savaşı sonunda imzalanan mondros ateşkes anlaşması'yla ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken odur. mustafa kemal, amasya genelgesi'nde, vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklâlinin tehlikede olduğunu söyledi. erzurum kongresi'nde, millî sınırlar içinde vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunu bütün dünyaya ilân etti. kurtuluş savaşı'nı bunun için başlattı. bu konuda hiçbir taviz vermedi. vatan savunmasını her şeyin üzerinde tuttu. sakarya savaşı sırasında "vatanın her karış to...

atatürk'ün vatan ve millet sevgisi

millet, genel kabul gören anlamıyla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. milletin üzerinde yaşadığı toprak da vatan olarak adlandırılır. vatan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası olarak algılanamaz; bir insanın hayatında sahip olduğu en önemli varlıklardan birisidir. millet ve vatanın her insan için anlamı büyüktür. bireyi güçlü kılan temel, ait olduğu milletin kültür birikimi, tarihi, geleneksel özellikleri gibi unsurlardır. milletin devamlılığını sağlayan ana öğe de, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasıdır. türk milleti'nin vatanına olan se...

atatürkün kişiliği ve özellikleri

    mustafa kemal vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlıydı. yüreği, uğrunda canını seve seve vereceği vatanına duyduğu sevgi ile doluydu. ‘’ vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız.’’ diyen atatürk, vatan savunmasını her şeyin üstünde tutmuştur. kurtuluş savaşı’nı kazandıran da mustafa kemal’in bu engin vatan sevgisi ve milletine olan büyük inancı olmuştur. o, ‘’ yurt toprağı ! sana her şey feda olsun. kutlu olan sensin. hepimiz senin için fedaiyiz. fakat sen türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için feyizli kalacaksın ! ‘’ diyerek, vatan toprağının kutsallığını a&cce...

atatürkün kişiliği ve özelliği

atatürkün kişiliği ve özelliklerisayfa sayısı : 5  -  kaynakçası : yok  -  doküman türü : microsoft word   atatürk’ün kişiliği ve özellikleri mustafa kemal vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlıydı. yüreği, uğrunda canını seve seve vereceği vatanına duyduğu sevgi ile doluydu. ‘’ vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız.’’ diyen atatürk, vatan savunmasını her şeyin üstünde tutmuştur. kurtuluş savaşı’nı kazandıran da mustafa kemal’in bu engin vatan sevgisi ve milletine olan büyük inancı olmuştur. o, ‘’ yurt toprağı ! sana her şey feda olsun. kutlu olan sensin. hepimiz senin için fedaiyiz. fakat sen türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için feyizli kalacaksın ! ‘’ diyerek, vatan toprağının kutsallı...

10 kasım şiirleri, yazıları, atatürk ile ilgili benzer dokümanla

atatürk'ün vatan ve millet sevgisi, anlayışı atatürk'ün millet tanımının özünü de işte bu anlayış oluşturmaktadır. atatürk'e göre bir topluluğun millet sayılabilmesi için, "zengin bir hatıra mirasını elinde bulundurmak, birlikte yaşama hususunda ortak istekte samimi olmak, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilme konusunda ortak iradeye haiz olmak, gelecek için aynı programı gerçekleştirmeyi istemek ve birlikte sevinmiş, birlikte aynı ümitleri beslemiş olmak" gereklidir. bu temel koşulun sağlanması ile birlikte, elbette dil, din, ırk birliği de önemli destekleyici unsurlardır. özellikle ana dil, insanları düşünce, ruh ve kültür açısından birbirine bağlayan ...

atatürkün, vatan, sevgisi, ile, ilgili, söylediği, sözler

 atatürkün vatan sevgisi ile söyledigi sözleri   türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir" sözleri ile vatanseverliğin önemine dikkat çeken atatürk, milletini seven, milletine sadık ve milletine güvenen gerçek bir türk milliyetçisidir. bu derin ve yüce sevgi için gerektiğinde kendi canını dahi tehlikeye atan büyük atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslarından biri vatanseverlik ve millet aşkıdır. bu büyük mirası onun bizden beklediği gibi değerlendirebilmek, ülkemizi onun bize bıraktığı noktadan hep daha ileriye götürebilmek, türk mille...

atatürkün, vatan, millet, sevgisi

millet, genel kabul gören anlamıyla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. milletin üzerinde yaşadığı toprak da vatan olarak adlandırılır. vatan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası olarak algılanamaz; bir insanın hayatında sahip olduğu en önemli varlıklardan birisidir. millet ve vatanın her insan için anlamı büyüktür. bireyi güçlü kılan temel, ait olduğu milletin kültür birikimi, tarihi, geleneksel özellikleri gibi unsurlardır. milletin devamlılığını sağlayan ana öğe de, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasıdır. türk milleti'nin vatanına olan sevg...

atatürkün vatan ve millet anlayışı

giriş bölümünde millet kavramının genel bir tanımını yapmıştık. söz konusu tanımlama genel olarak kabul görmekle birlikte, millet kavramı ile kastedileni tam anlamıyla açıklamakta yeterli değildir. öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, millet tanımı içinde yer alan özelliklerin hiçbiri tek başına bir milleti ortaya çıkarmaz. diğer bir deyişle, yalnızca dil birliği veya yalnızca köken birliği ya da yalnızca inanç birliği aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insanların millet olması için yeterli şart değildir. bir milleti millet yapan temel koşul, söz konusu insan topluluğunun ortak bir geçmişe ve ortak bir gelecek hedefine sahip olmasıdır. atatürk'ün millet tanımının özünü de işte bu anlayış oluşturmaktadır. atatürk'e göre bir topluluğun millet sayı...

atatürkün kişiliği ve özellikleri

atatürk’ün kişiliği ve özellikleri mustafa kemal vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlıydı. yüreği, uğrunda canını seve seve vereceği vatanına duyduğu sevgi ile doluydu. ‘’ vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız.’’ diyen atatürk, vatan savunmasını her şeyin üstünde tutmuştur. kurtuluş savaşı’nı kazandıran da mustafa kemal’in bu engin vatan sevgisi ve milletine olan büyük inancı olmuştur. o, ‘’ yurt toprağı ! sana her şey feda olsun. kutlu olan sensin. hepimiz senin için fedaiyiz. fakat sen türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için feyizli kalacaksın ! ‘’ diyerek, vatan toprağının kutsallığını açıklamıştır. o, vatanı ve milleti için yaptığı şeyleri asla yeterli görme...

atatürkün vatan ve millet sevgisi

vatan ve millet sevgisi, mustafa kemal'in kişilik özelliklerinin başında gelir. kurtuluş savaşı'na önderlik etmesinde bu özellikleri etken olmuştur. sakarya mey­dan muharebesi'nde " vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez-" (1) diyen atatürk, vatan sevgisini en güzel biçimde dile getirmiştir. atatürk, çok sevdiği vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde canını dahi feda et­mekten kaçınmamıştır. trablusgarp ve çanakkale savaşları ile sakarya meydan muharebesi'nde hayatını hiçe sayarak en ön saflarda vuruşması, onun vatan ve mil­let sevgisi ile dolu olduğunu gösterir. atatürk, milleti için yaptıklarım asla yeterli görmemiştir. yurdumuzu dünyanın en gelişmiş, en uygar ülkeleri seviyesine çıkarmak için çalışmış, hayatı boyunca bu inan...

atatürkün bütünleyici ve tamamlayıcı ilkeleri

atatürk'ün ilkeleri akılcılık ve bilimsellik    atatürk'ün en büyük özelliklerinden biri de bilimsel ve akılcı bir düşünceyi (rasyonalizm) türk toplumunun bütün alanlarına egemen kılmak çabasıdır. daha önceki bölümlerde de görüldüğü gibi, atatürk insan aklına çok değer verirdi. "akıl ve mantıkta çözümlenemeyecek sorun yoktur" sözü o'nun bu konudaki görüşünü en özlü biçimde açıklamaktadır.    yüzlerce yıl koyu bir kadercilik anlayışı içinde yaşayan türk top...

atatürkün kişiliği ve özellikleri

mustafa kemal atatürk, çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir. birinci dünya savaşı sonunda imzalanan mondros ateşkes anlaşması'yla ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken odur. mustafa kemal, amasya genelgesi'nde, vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklâlinin tehlikede olduğunu söyledi. erzurum kongresi'nde, millî sınırlar içinde vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunu bütün dünyaya ilân etti. kurtuluş savaşı'nı bunun için başlattı. bu konuda hiçbir taviz vermedi. vatan savunmasını her şeyin üzerinde tuttu. sakarya savaşı sırasında "vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" diyerek bu konudaki kararlılığını gösterdi. vatanı için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu şu sözü ile açıkça ifade etmiştir: "...

atatürkün kişiliği ve özellikleri

atatürk’ün kişiliği ve özellikleri mustafa kemal vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlıydı. yüreği, uğrunda canını seve seve vereceği vatanına duyduğu sevgi ile doluydu. ‘’ vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız.’’ diyen atatürk, vatan savunmasını her şeyin üstünde tutmuştur. kurtuluş savaşı’nı kazandıran da mustafa kemal’in bu engin vatan sevgisi ve milletine olan büyük inancı olmuştur. o, ‘’ yurt toprağı ! sana her şey feda olsun. kutlu olan sensin. hepimiz senin için fedaiyiz. fakat sen türk milletini sonsuza kadar yaşatmak için feyizli kalacaksın ! ‘’ diyerek, vatan toprağının kutsallığını açıklamıştır. o, vatanı ve milleti için yaptığı şeyleri asla yeterli görme...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !