× "

atatürkün yaşamı

" arama sonuçları

ordululara atatürkün yaşamı

açıklama -1-   ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu atatürk, 10 kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü. o tarihten bu yana 10 kasım’la başlayan hafta, yurdumuzda atatürk haftası olarak değerlendirilir. bu hafta içinde; atatürk’ün yaşamı, yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri anlatılır. ata’nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir. radyo ve televizyonda, atatürk’ün konuşmaları kendi sesinden dinletilir. atatürk’le ilgili filmler gösterilir. 10 kasım günü atatürk, tüm yurtta törenlerle anılır. ölüm anı olan saat dokuzu beş geçe “ti” sesi ile saygı dur...

mustafa kemal atatürk'ün yaşamı

 türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu mustafa kemal atatürk, 19 mayıs 1881 yılında, selanik'te kocakasım mahallesi, ıslahhane caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. selanik yerlilerinden olan babası ali rıza efendi, söke'den selanik'e gelmiş türkmenlerden "kırmızı hafız" lakaplı ahmet efendinin oğludur. annesi zübeyde hanım ise 1871 yılında selanik yakınlarındaki langaza kasabasına yerleşmiş, hacı sofi ailesinden feyzullah ağa'nın kızıdır   •          gümrük muhafaza teşkilatı'nda memurluk yaparken zübeyde hanımla evlenen ali rıza efendi, 1877 osmanlı-rus savaşı'ndan önce de selanik asakir-i milliye taburunda da subaylık yap...

atatürkün geometri alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?

atatürkün türettiği matematik terimleri ve yaptığı geometri tanımlarının hemen hemen tümü bugüne değin değişmeksizin kullanıla gelmiştir. onun türettiklerinden sadece birkaç terim sonradan küçük ölçüde değiştirilmiştir. örneğin fransızca “hypothesein karşılığı olan osmanlıcıdaki” faraziyenin yerine atatürk, türkçe “varsayı” terimini türetmiş ve sonradan bu terim varsayım” biçimini almıştır. aynı şekilde onun “tümey açı”, “bütey açı” terimlerinin yerini “tümler açı”, “bütünler açı” terimleri almıştır. çok az sayıda ve sınırlı olan bu terim deği...

atatürkün sevdiği yemekler,şarkılar,türküler ve şarkıcılar

atatürk'ün sevdiği yemekler atatürk'ün beslenme alışkanlığı (yediği ve sevdiği yemekler) prof. dr. mahmut tezcan ( türkiye ) atatürk'ün siyasal yönleri şimdiye değin yeterince incelenmiştir. o'nun getirdiği cumhuriyet rejimi, demokrasi anlayışı, devlet yapısı ve siyasal düşünceleri ele alınmış ve literatürde yer almıştır. bir devlet adamı olarak devlet yönetimi siyasal literatürde yer almıştır. bir devlet adamı olarak devlet yönetimi siyasal literatürümüzde incelenmiştir. fakat o'nun bir siyasal önder olarak insancıl yönleri, günlük yaşamı, alışkanlıkları, hoşlandığı, hoşlanmadığı kültürel ögeler, değer yargıları, aile yaşantısı y...

atatürkün yaşamı

mustafa kemal atatürk (d. 1881, selânik – ö. 10 kasım 1938, istanbul), türkiye cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan türk mareşal ve devlet adamıdır. 1919 yılında başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin önderliğini yapmış; daha sonra, modern türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir. cumhuriyet halk partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olan mustafa kemal atatürk, osmanlı ve türk ordularında subay olarak görev yapmış; 1921 yılında "gazi" unvanını almış ve mareşalliğe yükselmiştir. çocukluk ve gençlik, 1881-1904 mustafa kemal atatürk, 1881 yılında selanik'te doğdu. 1839'da kocacık'ta doğduğu sanılan babası ali ...

atatürkün çocuk sevgisi

atatürkün çocuk sevgisi, atatürkün çocuklarla fotoğrafları, atatürkün çocuk sevgisini anlatan anısı, atatürk fotoğrafları, atatürk resimleri atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "çocuk" diye seslenirdi. onun sözlüğünde çocuk sevgi demekti. o'nun çocuğu yoktu ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. bundan dolayı yüreği arada burkulmuş mudur bilmiyorum ama galiba bu ihtimal çok düşük; bütün türk çocukları onun öz yavruları gibiydi. atatürk, çocukların riyakârlık bilmeden bütün istek ve arzularını içlerinden geldiğ...

atatürkün hayatı

mustafa, 1881 senesinde yunanistan’ın selanik kentinde (o zamanlar osmanlı topraklarında idi) doğdu. babasının ismi ali rıza efendi, annesinin ise zübeyde hanımefendi. osmanlı imparatorluğu zamanında nüfus kayıtları düzenli olarak tutulmadığı için doğum günü kesin olarak belli değildir. ilerleyen zamanlarda ona doğum tarihi sorulduğu zaman ” neden 19 mayıs 1881 olmasın” cevabını vermiştir. mustafa’nın babası gümrük memurluğunda çalışıyordu. daha sonra buradaki görevinini bırakıp kereste ticareti yapmaya başladı. orta halli bir aile idi. ancak mutlu ve düzenli bir aile ortamı vardı. mustafa, osmanlı tarihinin kapanmasına sebep olan olayların çok yoğunlaştığı trakya’nın en önemli şehri ola...

atatürkün eserleri

atatürkün eserleritürkiye cumhuriyeti devleti'nin kurucusu gazi mustafa kemal atatürk'ün yaşamı boyunca kaleme almış olduğu eserlerinin toplamı 14'tür. atatürk bu eserlerinde siyasal yaşama, sosyal ve kültürel hayata ve askerliğe yönelik bir çok konulara değinerek aslında başarı için izlenmesi gereken yolları anlatmış bulunmaktadır. atatürk'ün en büyük eseri denince akla elbetteki ilk olarak kurduğu, türkiye cumhuriyeti devleti gelmektedir. ancak bunun yanında yukarda da bahsettiğimiz gibi bir çok alanda tavsiye ve fikirleri ile yine en büyük yol göstericimiz olmaktadır. büyük önder atatürk'ün yazmış olduğu bu eserleri başlıkları ile hatırlayacak olursak: ...

atatürkün, vatan, millet, sevgisi

millet, genel kabul gören anlamıyla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. milletin üzerinde yaşadığı toprak da vatan olarak adlandırılır. vatan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası olarak algılanamaz; bir insanın hayatında sahip olduğu en önemli varlıklardan birisidir. millet ve vatanın her insan için anlamı büyüktür. bireyi güçlü kılan temel, ait olduğu milletin kültür birikimi, tarihi, geleneksel özellikleri gibi unsurlardır. milletin devamlılığını sağlayan ana öğe de, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasıdır. türk milleti'nin vatanına olan sevg...

atatürkün, matematik, alanındaki, yaptığı, çalışmalar

atatürkün  matematik alanında ayaptıgı  çalışmalaratatürk'ün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni o'nun adına "kemal" ismini eklemiştir. atatürk, selanik askeri rüştiyesinde" geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:"... rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. öğretmenimin ismi mustafa idi, bir gün bana de...

atatürkün devrimleri

atatürkün devrimleri atatürk askeri bir dahi ve karizmatik bir lider olduğu gibi, aynı zamanda büyük bir devrimciydi. o dönemlerde, türkiye cumhuriyetinin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve kültürel açıdan gelişmiş toplumların aktif bir üyesi olabilmesi için, modernize edilmesi çok önemli idi. mustafa kemal ülkesindeki yaşamı modernize etmiştir. atatürk 1924 ile 1938 yılları arasında, insanlarının kurtuluşları ve hayatta kalabilmeleri için yaşamsal öneme sahip olan devrimleri hayata geçirmiştir. tüm bu devrimler, türk halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılanmıştı. harf devrimi atatürk’ün gerçekleştirmiş olduğu en önemli devrimlerden birisi, arap alfabesinin kaldırılması ve latin alfabesinin kabul edilmesi olmuştur. 3 kasım 1928 tarihinde, yeni türk alfabesi kabu...

atatürkün ilkeleri

atatürkün ilkeleri cumhuriyetçilik: batı dillerinde cumhuriyetin karşılığı, ulusun kendisini yönelmesidir. cumhuriyete hayat veren damarların başında ise demokrasi geliyor. gerçek cumhuriyet rejimlerinde sistemin demokrasi ile olan ilişkisi çok önemlidir. çünkü iç ve dış tehlikelere karşı cumhuriyet kendisini, demokrasinin gerekleri içinde koruyacaktır. bunun dışına çıkılırsa; demokrasi ile cumhuriyet arasında kopukluk başlar. eğer böyle olursa en büyük zararı cumhuriyetin yine kendisi görecektir. demokrasiyi benimsemiş siyasî rejimlerde, özgürlüklerin kullanılma alanları demokrasinin kuralları ile sınırlandırılmıştır. cumhuriyet rejiminde kimsenin sınırsız hak ve hukuku yoktur. çünkü demokrasilerde; kişilerin, dolayısıyla, toplumların özgürlükleri, hukuk yolu ile güvence altına alınmış...

atatürkün yaşamı kronolojik

1881  mustafa'nın selanik'te dünyaya gelmesi. 1893 mustafa selanik'teki askeri hazırlık okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "kemal" verilir.1895  mustafa kemal manastırdaki askeri liseye başlar. 1899  mustafa kemal istanbul'da harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar. 1902 mustafa kemal harbiye'den mezun olur ve buradan sonra harp akademisinedevam eder.11 ocak 1905 mustafa kemal harp akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olur ve şam'da bulunan beşinci orduda görev almak üzere şam'a gönderilir. ekim 1906 mustafa kemal ve arkadaşları şam'da "vatan ve hürriyet" adıyla gizli birdernek kurarlar.eylül 1907 mustafa kemal üçüncü orduya tayin edilir ve selanik'e gönderilir....

atatürkün yaşamı ve eseri

gazi mustafa kemal atatürk, 1881 yılında selânik’te doğdu. babası ali rıza efendi, annesi zübeyde hanım’dır. küçük yaşta babası öldüğünden annesi tarafından büyütülmüştür. ilk öğrenimini selânik’te şemsi efendi mektebi’nde tamamlamış, bir müddet selânik mülkiye rüştiyesi’ne devam etmişse de ayrılarak askerî rüştiye’yi bitirmiştir. askerî rüştiye’den sonra manastır askerî idadisi’ni de başarı ile bitirerek harbiye’ye girmiştir. harbiye öğreniminden sonra harp akademisi’nde okumuş ve 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. mustafa kemal, harbiye’de ve harp akademisi’nde, memleket ve millet sorunları ile ilgilenmesi ve düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olar...

atatürkün hayatı

mustafa kemal atatürk 1881 yılında selanik'te kocakasım mahallesi, ıslahhane caddesi'ndeki üç katlı  evde doğdu   babası bir gümrük memuru olan ali rıza efendi, annesi zübeyde hanım'dır. baba tarafından dedesi hafız ahmet efendi xıv-xv.      yüzyıllarda konya ve aydın'dan makedonya'ya yerleştirilmiş kocacık yörüklerindendir. annesi zübeyde hanım ise selânik  yakınlarındaki langaza kasabasına yerleşmiş eski bir türk ailesinin kızıdır. milis subaylığı,evkaf kâtipliği ve kereste ticareti yapan ali rıza efendi, 1871 yılında zübeyde hanım'la evlendi. atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece makbule           (atadan) 1956 yılına değin yaşadı.   &nbs...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !