× "

atatürk foto

" arama sonuçları
atatürk resimleri

atatürk resimleri

  atatürk resimleri   büyütmek istediğiniz resmin üzerine tıklayın     büyütmek istediğiniz resmin üzerine tıklayın ...

atatürk'ün fotoğrafları dünya yollarında!!!

- hanri benazus, sergileri gezenlerin yanı sıra ''çağdaş atatürk fotoğrafları'' isimli kitabını edinenlerden çok olumlu tepkiler aldığını söyledi.          2 cilt olarak tasarlanan çağdaş atatürk fotoğrafları'nda türkiye'de ilk kez atatürk'ün çağdaş görünümüyle ilgili  fotoğrafların bulunduğunu ifade eden benazus, ''ilk ciltte atatürk'ün 1933 yılına kadar çekilmiş 555 fotoğrafı vardı. henüz yayımlanan ikinci kitapta da 1934-1938 yıllarında çekilen çok özel fotoğraflar yer alıyor'' dedi.          atatürk'ün kıyafetle...

atatürk'ün çocukluğunda başlayan kitap tutkusu, savaş zamanı

atatürk'ün çocukluğunda başlayan kitap tutkusu, savaş zamanı cephede bile sürdü. sırtından üniformayı çıkarıp sivil hayata geçince okumaya ayırdığı zaman daha da arttı. 'kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım' diyordu.hakim cengiz otacı ülkemizdeki acı bir eksikliğimizi ele almış. ve maalesef insanlarımızın kitap okuma konusunda pek alışkanlıklarının bulunmadağını anlatıyor. ve bu çerçeve'de de mustafa kemal atatürk'ün örnek alınması gerektiğini birbirinden güzel tarihi olaylarla anlatmış. yeni bir devletin banisi olan atatürk, yaptığı inkılapların meşruiyetini, şaşırmamak gerekir ki kitaplarda bulmuştur. okumayla ve düşünmeyle dolu bir hayat geçirmesi, ileri g...

atatürk ve kitap sevgisi

atatürk'ün çocukluğunda başlayan kitap tutkusu, savaş zamanı cephede bile sürdü. sırtından üniformayı çıkarıp sivil hayata geçince okumaya ayırdığı zaman daha da arttı. 'kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım' diyordu.hakim cengiz otacı ülkemizdeki acı bir eksikliğimizi ele almış. ve maalesef insanlarımızın kitap okuma konusunda pek alışkanlıklarının bulunmadağını anlatıyor. ve bu çerçeve'de de mustafa kemal atatürk'ün örnek alınması gerektiğini birbirinden güzel tarihi olaylarla anlatmış. yeni bir devletin banisi olan atatürk, yaptığı inkılapların meşruiyetini, şaşırmamak gerekir ki kitaplarda bulmuştur. okumayla ve düşünmeyle dolu bir hayat geçirmesi, ileri g...

atatürk'ün anıları.. fotoğraflar

yenilseydik sorumlu ben olacaktım bir aralık konu istiklâl savaşı'na geldi. dikkat ettim, binbaşılar dahil her komutanın hangi birliğe komuta ettiğini, nerede bulunduğunu, -bir gün önce olmuş gibi- hatırlıyordu. o savaş ki araç, gereç, personel kıtlığı bugün güç tasavvur edilirdi. tümenlere binbaşılar, kolordulara yarbaylar komuta ediyordu! fakat, bu kadro canını dişine takmış bir ekipti. var olmak ya da olmamak bu savaşın sonucuna bağlıydı. 30 ağustos bu ruh haletinin eseriydi. böyle bir dramı, hem yazarı, hem baş aktörünün ağzından dinlemek müstesna bir mutluluktu. o anılar ata'yı coşturdukça coşturuyordu. anlatmalarında abartma yoktu. ama bu anlatış öylesine canlı, öylesine plastikti ki, hepimiz heyecandan heyecana sürükleniyorduk. anlatışlarını şöyle bağladı: - işte büyük zafer...

atatürk ve eğitim atatürk'ün eğitime verdiği önem .. eğiti

eğitimci atatürk atatürk, kurtuluş savaşı'nı ve inkılaplarını hep sabırlı, ikna edici, güven verici, bilgili "öğretmenliği" sayesinde başarmıştır. gerek öğretmenlik ve gerekse eğitimcilik kısmen doğuştan getirilen bazı özelliklere, kısmen de sonradan öğrenme ile kazanılan bilgilere sahip olmayı gerektiren bir sanat ve bilimdir. bu açıdan bakıldığında, atatürk'ün tam bir öğretmen ve eğitimci ozelliği taşıdığıını gorürüz. o'nun kişiligini ögretmenlik ile özdeşleştirmesi bu bakımdan son derece isabetlidir. yüreğinde allah, vatan, millet, bayrak, atatürk sevgisiyle dolu her türk öğretmeni, atatürk'ün eğitim anlayışını tüm meslek hayatı boyunca yaşamalı ve yaşatmalıdır. atatürk eğitimciliğin sıradan ve basit bir iş olmadığının farkındadır. ona memleketin refaha kavuşması bile bu...

başöğretmen atatürk <foto

başöğretmen atatürk yazı devriminden sonra(1928),atatürk'ün kara tahta başındaki resmi görülünce,o'na "başöğretmen" denilmeye başlanmıştı.aslında,adlandırmada geç kalınmıştı.kurtuluş savaşı'ndan hemen sonra,bir istanbul gazetecisi kendisine şöyle bir soru yöneltmişti:-yurdu kurtardınız.şimdi ne yapmak istrerdiniz?hiç duraklamadan şu cevabı vermişti:-milli eğitim bakanı olarak türk kültürünü yükseltmeye çalışmak,en büyük amacımdır.ondan sonra atatürk nerede görünse,mutlaka orada bir okula girer,öğretmen ve öğrencilerle konuşurdu.birgün atatürk'ün yolu köy okuluna düştü.tek sınıflı okulda bir genç öğretmen ders veriyordu.atatürk sınıfa girince,öğretmen kürsüsünü terk etti.atatürk:-hayır,yerinizde oturunuz ve dersinize devam ediniz,dedi.eğer izin verirseniz,bizde sizden faydal...

atatürk'ün aramızdan ayrılışı-vefatı

atam izindeyiz atatürk'ün aramızdan ayrılışı   milli çıkarlar ve devlet işlerinde son derece titiz olan, hiç bir mazeret kabul etmeyen atatürkkendi sağlığına gerektiği kadar özen göstermiyordu. genellikle sağlık kurallarına uymak alışkanlığı yoktu. yaşayış tarzının sağlığına verebileceği zararlara karşı kayıtsız kalmaktaydı. geceleri çok geç yatmakta, bir mesele üzerinde durulduğunda aralıksız çalışmaktaydı. büyük nutku dikte ettirirken çalışanlardan bayılanlar olduğu halde, o ara vermeden dikte etmeğe devam etmişti. okumaya meraklı olan atatürk ilgi duyduğu bir kitabı ne kadar hacimli olursa olsun saatlerce okur bitirmeden bırakmazdı. ancak 1937’lere gelindiğinde, yorgunluk belirtileri ortaya çıkmıştı. saçları azalmış, yüz çizgileri derinleşmişti. burun kanamaları ve kaşı...

atatürk'ün ilkeleri

atatürk'ün ilkeleri atatürk ilkeleri, altı ana başlık altında toplanabilir:cumhuriyetçilik:atatürk devrimleri siyasi nitelik taşır. çok uluslu bir imparatorluktan ulus devlete geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece modern türkiye'nin ulusal kimliği oluşturulmuştur. bu kimliğin oluşmasında, kul nitelikli insanların yurttaş-birey niteliği kazanması önemli bir noktadır. atatürk bunun  yolunu, kısaca halkın kendi kendisini idaresi, yani demokrasi demek olan cumhuriyet?te görmüştür.halkçılık:gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, cumhuriyet devrimi ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşır. başta isviçre medeni kanunu olmak üzere, batı kanunlarının türkiye'de uygulamaya konulmasıyla birlikte kadınların statüsünde köklü değişiklikler olmuş, 1934 yılında kabul edil...

atatürk'ün devrimleri

atatürk'ün devrimleri atatürk'ün çağdaşlaşma metodu: atatürk, çağdaşlaşmada denemelerin ve kendi gözlemlerinin ışığında değişik bir metot uygulamıştır. o'na göre, çağdaş medeniyetin ortağı olmak, bu medeniyeti yaratan unsurları ile beraber almakla mümkündür. atatürk, eskilerin ıslahatcı ve telifci metotlarına itibar etmemiştir. o'na göre, çağdaş dünyada "neyin ne kadar alınacağı" ve "bu alınmada sınırın ne olması gerektiği"  tartışması hem yersiz ve hem de faydasızdır. çağdaşlaşmanın tek bir yolu vardır, o da çağa damgasını vuran ve rakipsiz olan batı medeniyetini bilimi, kültürü, teknolojisi, hayata bakış tarzıyla almaktır. bunu gerçekleştirmenin yolu bilim ve fenni rehber edinmekten geçmektedir. atatürk, türkiye'nin iki yüzyıllık açığını kapatmak için adeta zama...

atatürk foto

 ata'nın fahrî hemşehrilik belgesimersin gençler yurdu 1338 (1922)   ***********************************************************   __________________ __________________...

atatürk <<<türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu ve i

atatürk   mustafa kemal atatürk (1881-1938)   türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı atatürkmustafa kemal atatürk 1881 yılında selânik'te kocakasım mahallesi, ıslâhhâne caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. babası ali rıza efendi, annesi zübeyde hanım'dır. baba tarafından dedesi hafız ahmet efendi xıv-xv. yüzyıllarda konya ve aydın'dan makedonya'ya yerleştirilmiş kocacık yörüklerindendir. annesi zübeyde hanım ise selânik yakınlarındaki langaza kasabasına yerleşmiş eski bir türk ailesinin kızıdır. milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan ali rıza efendi, 1871 yılında zübeyde hanım'la evlendi. atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece makbule (atadan) 1956 yılına değin...

atatürk’ün sanat görüşü<atatürk’ün edebiyat görüş

  bölümler çağdaşlaşma reformları medeniyet yolundaki rehberimiz: ilim ekonomik kalkınma sanayileşme hamlesi ulaşımdaki gelişmeler tarım reformu milli harp sanayiinin kurulması eğitim seferberliği kültür reformu atatürk’ün sanat görüşü atatürk’ün edebiyat görüşü basının ilerlemedeki rolü hukuk reformu kadının toplumsal yaşamdaki yerini alması atamızın vasiyeti atatürkçülüğe sarılmak çağdaşlaşma reformları mustafa kemal atatürk 19 mayıs 1919'da milli mücadele'yi başlatırken aklından geçenleri, "türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvveti vardı. işte ben bu milli kuvvetle ve bu türk mil...

atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem resimli

ilk devlet resim ve heykel müzesini gezerken ibrahim çallı'dan bilgi alıyor. 20 eylül 1937 atatürk'ün sanat görüşü "bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur." (atatürk'ün söylev ve demeçleri, cilt ıı, s. 67) bursa'da dar'ül elhan (ist. belediye konservatuvarı) öğretmen ve öğrencilerinin verdiği konserden sonra bayan sanatçılarla, 29 mayıs 1926 "güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. bu yapılmaktadır. ancak bunda en ç...

mustafa kemal atatürk(foto albüm)

    mustafa kemal atatürk(fatih)  ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !