× "

atatürk kurtuluş yılları sırasında

" arama sonuçları
atatürk'ün kaldığı evler

atatürk'ün kaldığı evler

  atatürk 1881 yılında selanik'te doğmuştur. onun, doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği, memleketin hür bir idare rejimine kavuşması için arkadaşları ile birlikte karar verdiği tarihi ev bugün (atatürk evi) adıyla müze olarak tanzim edilmiş ve ziyarete açılmıştır. atatürk evi bugünkü selanik'in aya dimitriya mahallesinde ve apostolu pavlu caddesi üzerinde 75 numaradadır. bitişiğinde türk konsolosluğu vardır. selanik'te atatürk evi, arşiv kayıtlarına göre, selanik'in koca kasım paşa mahallesi, ıslahhane caddesi üzerindedir. ev, bodrumu ile birlikte üç katlı ve bir avlu içerisindedir. selanik arşiv belgele...

atatürk dönemi türk dış politikasına genel bir bakış

ı. giriş  1919’da atatürk, türk kurtuluş savaşı’nı oluşturmağa başlarken, dünya birinci cihan savaşı ertesi döneme girmekteydi. bu yeni dönemde uluslararası ilişkilerde, avrupa’nın rolü azalmakla birlikte, yine de ağırlık merkezini oluşturmaktaydı.dünya savaşı, özellikle avrupa’da büyük yıkıma yol açmıştı. savaşı galip bitiren tarafın başında yer alan ingiltere ve fransa da büyük problemlerle karşı karşıyaydı. özellikle fransa, savaş’ta uğradığı büyük zararlardan hızla kurtulmak zorundaydı.yenik devletler, özellikle de almanya daha da büyük sıkıntılar içindeydi.öte yandan, savaş’ın son yılına kadar antant tarafında yer almış olan rusya’...

atatürk icin yazılan eser

yrd. doç. dr. fatih m. dervişoğlu atatürk araştırma merkezi dergisi, sayı 62, cilt: xxı, temmuz 2005  özetbu çalışma, mustafa kemal’in erzurum kongresi öncesi ve sivas kongresi ve millî mücadele vesilesiyle değişik tarihlerde ikamet ettiği günlerindeki sivas şehri ve 4 eylül sivas kongresi hakkındaki kaynakların değerlendirme denemesidir. çalışmamızda, sivas kongresi ile alâkalı görülen eserler, değişik başlıklar altında, toplanıp tasnif ve tetkik edilmiş. çalışmanın amacı, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara yardımcı olmaktır.anahtar kelimelermustafa kemal, kongre, sivas, sivas kongresi, millî mücadele. the sivas congress of bıblıography studyabstractthis study...

atatürk’ün kişiliğinin ilginç yönleri atatürk'ün kişil

atatürk’ün kişiliğinin ilginç yönleri yaşantısından kesitler anılar ile onun kişiliğne ilişkin anılar...önsözulu önder atatürk'ün hayatını, yaptıklarını ve başarılarını bir yazının veya bir kitapçığın satırları arasına sığdırmak mümkün değildir. olsa olsa o’nu yakından tanıyabilmek için, yaşantısından bazı kesitler alarak o’nu ve kişiliğini küçük bazı pencereler açarak izlemek yolunu seçebiliriz. bu bağlamda, atatürk'ün kişiliğini yakalayabilmek için, anektodlar çok işimize yarayabilir. ancak, atatürk'ü bir tüm olarak ele alıp, o’nu bütün heybeti ve haşmeti ile daima göz önünde bulundurmadıkç...

atatürk'ün gizemi

atatürk'ün gizemi çarşamba, 19 nisan 2006 1936 yılının ekim ayı'nda o zamanki ingiltere kralı 8. edward ile madam simpson, türkiye'de atatürk'ün misafiri olarak bulunuyorlardı. atatürk ve misafirleri bulundukları gemiden, moda'daki deniz yarışlarınıseyrediyorlardı. atatürk çok keyifli ve neşeliydi. ingiltere kralı 8. edward ile madam simpson yanyana oturuyorlardı.   bir ara madam simpson elindeki dürbünü ile ayağa kalktı. davetliler ve gazeteciler de kalktılar. kral da ata'yı selamlayarak madam simpson'un arkasından kalkınca, atatürk yanlarındakilere döner ve şöyle der: “kral'ın madam'a karşı zaafı olduğunu görüyorum. korkarım ki, tahtını bu kadın yüzünden kaybedecek.” ingiltere tahtına çıkmışolan 8. edwar...

büyük önder atatürk, kurtuluş savaşı sırasında ve cumhuriyetin i

büyük önder atatürk, kurtuluş savaşı sırasında ve cumhuriyetin ilk yıllarında, bütün ulusu değişim ve harekete yönlendirebilmek için ülkenin her yerini gezmiş, toplantı ve çalışmalar yapmış ve halk ile iç içe olmaya özen göstermiştir. atatürk her gittiği yerde türk misafirperverliğiyle karşılanmış ve birçok evde kalmıştır. bugün atatürk'ün oturduğu, misafir edildiği evler, savaş yönettiği karargahlar, hatırasını taşıyan değerli mekanlar, eşyalarıyla birlikte günümüzde halka açık müzeler haline getirilmiştir.atatürk’ün evlerini “doğumundan, 19 mayıs 1919'da samsun'a çıkışına kadar olan konutlar”, “milli mücadele yılları konutları” ve “cumhurbaşkanlığı dönemi konutları” olarak üç ana başlık altında toplamak mümkündür.evlerinsanlar yüzyıll...

atatürk'ün gizemi

1936 yılının ekim ayı’nda o zamanki ingiltere kralı 8. edward ile madam simpson, türkiye’de atatürk’ün misafiri olarak bulunuyorlardı. atatürk ve misafirleri bulundukları gemiden, moda’daki deniz yarışlarınıseyrediyorlardı. atatürk çok keyifli ve neşeliydi. ingiltere kralı 8. edward ile madam simpson yanyana oturuyorlardı. bir ara madam simpson elindeki dürbünü ile ayağa kalktı. davetliler ve gazeteciler de kalktılar. kral da ata’yı selamlayarak madam simpson’un arkasından kalkınca, atatürk yanlarındakilere döner ve şöyle der: “kral’ın madam’a karşı zaafı olduğunu görüyorum. korkarım ki, tahtını bu kadın yüzünden kaybedecek.” ingiltere tahtına çıkmışolan 8. edward bir süre sonra madam simpson ile evlenmek isteyince, saray çevres...

atatürk'ün kişisel özellikleri

atatürk'ün kişisel özellikleri   "milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." büyük liderlerin ana vasıflarından biri "cesur" olmak, yani inandığı bir şeyi hayata geçirmek için önündeki engellerle başa çıkabilmektir. atatürk'ün en dikkat çekici vasıflarından biri bu anlamda "cesur" olmasıdır; davasındaki samimiyeti, kararlı ve sabırlı olması, tüm zamanını hedeflerini hayata geçirmek için adaması ve inandığı değerlerden asla ödün vermemesi, onun bu vasfından kaynaklanmaktadır. mustafa kemal doğru bildiği yolda yalnız kalacağını bilse dahi tek başına yürüyebilecek bir insandır.atatürk'ün yıllarca yanında bulunmuş olan dava arkadaşı celal bayar, onun bu yapısını şu şekilde anlatmaktadır:"atatürk prensip sahibi bir insandı. üzerinde kesin inanca vardığı...

atatürk’ün ilkeleri

atatürk ilkelerini incelediğimizde, bu ilkelerin türk’ün yüksek karakter ve seciyesine tam bir uyum gösterdiğini görürüz. mustafa kemal, askeri görevleri ve katıldığı savaşlar neticesinde, ülkesini ve insanlarını çok iyi gözlemlemiş; kendisinden önceki yöneticiler gibi, yapılmaya çalışılan yenilik hareketlerinde, ne ülke insanından uzak kalmış, ne de ‘halkın üstünde’ bir tavır takınmıştır. türk milletine inanan ve türk’ün yüzyıllardır bastırılmış olan karakterini ortaya çıkaran atatürk; bu inançla ilkelerini uygulamaya koymuş ve başarılı olmuştur. atatürk bu durumu, şu sözleriyle anlatmıştır: “arkadaşlar mazide, en büyük felaketleri ihzar (hazırlayan) eden bir mazide, çok derin mazilerde dahi, türk milletini benliğinden çıkaran bir teşkilat va...

atatürk'ün ayağı futbol topuna dokunmadı, en sevdiği spor da

eriş ülger…. onu medyada çıkan haberlerden tanıdık. araştırmacı-yazar eriş ülger, birçok spor kulübü taraftarını hayal kırıklığına uğratan haberde şöyle diyordu “atatürk'ün ayağı futbol topuna dokunmadı, en sevdiği spor dalları at ve yelken yarışları, deniz sporları ve güreşti.” eriş ülger kitapları on binler satan, kendini atatürk ve türkiye cumhuriyeti’ne adamış bir araştırmacı-yazar. son kitabı ‘zafere giden yol’ herkesin okumasını gerektiren bir kitap. söylediklerinin içinde at ve atyarışı olunca kendisine ulaştık ve habere konu olan araştırması hakkında görüşmek istediğimizi ilettik. o da kırmadı ve randevu talebimizi kabul etti. merhaba ve hal hatırın ardından konuya girdik ve röportaja başladık. sayın ülger, bize mus...

türkistan türklerinin kurtuluş savaşı'na ve cumhuriyet'e

türkistan türklerinin kurtuluş savaşı'na ve cumhuriyet'e katkıları  abdulvahap kara *  türkistan türkleri atatürk'ün başlattığı kurtuluş savaşı'na ve yeni türk devletinin kuruluşuna kayıtsız ve ilgisiz kalmamışlardır. 1917 yılında çarlık rusyasını yıkan bolşeviklerin estirdiği hürriyet havasında kendi milli devletlerini kurma gayret ve sıkıntısı içinde olan kazak, kırgız, özbek, türkmen, tatar ve azeri türkleri başlangıcından itibaren anadolu'da yürütülen mücadeleye de olağanüstü büyük ilgi ve yakınlık göstermişlerdir. bu yakınlığın artmasına rusya'da 1905 ve 1917 ihtilallerinden sonra ortaya çıkan hürriyet havasında, rusya türkleri arasında büsbütün kuvvet bulan türkçülük cereyanları sebep olmuştu. bu dönemde türkistan türkleri arasında siyasi...

atatürk le ilgili 79 e-book

atatürkle ilgili 79 e-kitap... boyut 5.03 mb tam tamına 79 kitap uzantılarını açtıktan sonra .doc yapıniçindekiler ;30 ağustos hatıraları.zip 30 ağustos hatıraları.zip (55.6 kb)afetinan - mustafa kemal atatürk'ten yazdıklarım.zip afetinan - mustafa kemal atatürk'ten yazdıklarım.zip (62.5 kb)afetinan - mustafa kemal atatürk'ün karlsbad hatıraları.zip afetinan - mustafa kemal atatürk'ün karlsbad hatıraları.zip (62.9 kb)altın destan mustafa kemal atatürk -ı.zip altın destan mustafa kemal atatürk -ı.zip (21.5 kb)altın destan mustafa kemal atatürk -ıı.zip altın destan mustafa kemal atatürk -ıı.zip (20.1 kb)anafartalar kumandanı mustafa kemal ile mülÂkat.zip anafartalar kumandanı mustafa kemal ile mülÂkat.zip (36.7 kb)arsel ilhan - din adamları.zip arsel ilhan - din adamlar...

atatürk müzeleri

atatürk müzeleri atatürk bilim ve kültür müzesi-adana atatürk’ün burada kaldığı süre içerisinde kullandığı eşyalar sergilenmektedir. müze binası, seyhan caddesi üzerinde 19. yy. da yapılmış geleneksel adana evlerindendir. iki katlı, çıkmalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. bu özellikleri nedeniyle yapı bakanlıkça “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 15 mart 1923′te atatürk eşi ile birlikte adana’ya geldiğinde, ramazanoğulları’ndan suphi paşa’ya ait olan bu binada ağırlanmışlardır. bina atatürk bilim ve kültür müzesi koruma ve yaşatma derneği’nce zamanın kolordu komutanı bedrettin demirel’in önderliği ve halkın yardımıyla kamulaştırılıp resto...

atatürk hakkında her şey

atatürk'ün hayatı mustafa kemal atatürk 1881 yılında selânik'te kocakasım mahallesi, ıslâhhâne caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. babası ali rıza efendi, annesi zübeyde hanım'dır. baba tarafından dedesi hafız ahmet efendi xıv-xv. yüzyıllarda konya ve aydın'dan makedonya'ya yerleştirilmiş kocacık yörüklerindendir. annesi zübeyde hanım ise selânik yakınlarındaki langaza kasabasına yerleşmiş eski bir türk ailesinin kızıdır. milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan ali rıza efendi, 1871 yılında zübeyde hanım'la evlendi. atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece makbule (atadan) 1956 yılına değin yaşadı. küçük mustafa öğrenim çağına gelince hafız mehmet efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasın...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !