× "

atatürk ve bilim

" arama sonuçları

atatürk ve bilim hakkında kompozisyon

atatürk ve bilim ile ilgili kompozisyon atatürk ve bilim hakkında kompozisyon dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol göstericisi ilimdir, fendir. ilim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. memleketimizi bir çember içine alıp dü...

atatürk ve bilim

atatürk’ü bilim adamı olarak düşünmek ne denli yanlışsa, o yüce insanı bilim dışlılıkla suçlamak (hitler, musolini vs.) o denli korkunçtur. atatürk’ün tüm yaptıkları, düşünce yapısı, bilme, toplumsal güce, akla dayanıyordu. isterseniz onu kendi özdeyişiyle değerlendirmeye başlayalım: hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir sözü bile onunla - bilim arasındaki işteşliğin, fikirlerin ne denli bilimsel verilerle örtüştüğünün bir kanıtı olsa gerek. bilimin kısaca bir tanımı ile konuyu genişletmeye çalışalım bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte uygarlığın gelişebilmesi için; insanoğlunun kendi aklını kullanabilmesi düşü...

atatürk ve bilim

atatürk’ü bilim adamı olarak düşünmek ne denli yanlışsa, o yüce insanı bilim dışlılıkla suçlamak (hitler, musolini vs.) o denli korkunçtur. atatürk’ün tüm yaptıkları, düşünce yapısı, bilme, toplumsal güce, akla dayanıyordu. isterseniz onu kendi özdeyişiyle değerlendirmeye başlayalım: hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir sözü bile onunla - bilim arasındaki işteşliğin, fikirlerin ne denli bilimsel verilerle örtüştüğünün bir kanıtı olsa gerek. bilimin kısaca bir tanımı ile konuyu genişletmeye çalışalım bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte uygarlığın gelişebilmesi için; insanoğlunun kendi aklını kullanabilmesi düşü...

atatürk ve bilim

                                                                          atatürk ve bilim atatürk’ü bilim adamı olarak düşünmek ne denli yanlışsa, o yüce insanı bilim dışlılıkla suçlamak (hitler, musolini vs.) o denli korkunçtur. atatürk’ün tüm yaptıkları, düşünce yapısı, bilme, toplumsal güce, akla dayanıyordu. isterseniz onu kendi ö...

atatürk ve bilim

atatürk ve bilim   atatürk bilimin insan yaşamındaki önemli yerini özgürlük savaşımızın sona ermesi sıralarından başlayarak hemen her vesile ile tekrarlamış, vurgulamıştır. 22 ekim 1922’de bursa’da yaptığı bir konuşmada, atatürk, türkçe'si biraz sadeleştirilmiş şekliyle şöyle demiştir :   yurdumuzun en bayındır, en gözalıcı, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin sırrı nedir? orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin kılavuz edinilmesindedir. milletimizin siyasi ve içtimai hayatı ile ulusumuzun düşünümsel eğitiminde de yol göstericimiz bilim ve fen olacaktır. türk milleti, türk sanatı, türk ekonomisi, türk şiiri ile edebiyatı okul sayes...

atatürk ve bilim

atatürk ve bilim atatürk bilimin insan yaşamındaki etkin rolünü ve önemli yerini kurtuluş savaşı’nın sona ermesi sıralarından başlayarak hemen hemen her vesile ile tekrarlamış, vurgulamıştır. 22 ekim 1922’de bursa’da yaptığı bir konuşmada atatürk şöyle söylemiştir: yurdumuzun en bayındır, en göz alıcı, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin sırrı nedir? orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin kılavuz edilmesindedir. milletimizin siyasi ve içtimai hayatı ile ulusumuzun düşünümsel eğitiminde de rol göstericimiz bilim ve fen olacaktır. türk milleti, türk sanatı, türk ekonomisi, türk ...

atatürk ve bilim

atatürk'ün bilime verdiği önem:atatürk ün önem verdiği ve savunduğu kavramların hayatımızla olan uyumunu, hemen her alanda görmek mümkündür. atatürk ün bilim konusuna yaklaşımı, bunun bir başka örneğidir. atatürk, "ilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. ilim ve fen için kayıt ve şart yoktur" derken, konuya olan ilgisini ön plana çıkartmaktadır. türk milleti, gerçek karakterine ters düşen, cahillikten ve geri kalmışlıktan kurtulmak için, ulu önder mustafa kemal atatürk ün göstermiş olduğu çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeli; hedeflerine ulaşmak için bir an önce harekete geçmelidir. bu hedefler...

atatürk ve bilim

atatürk’ün bilim ve tekniğe verdiği önemtürkiye cumhuriyeti devleti’nin kurucusu büyük önder mustafa kemal atatürk, yalnızca bir asker, komutan, diplomat, politikacı ve devlet adamı değildi. o, bir düşünürdü de... o’nun, ulusumuzun toplumsal yapısı, uygarlık ve çağdaşlık anlayışı, dinsel inancı ile “türk” ve “insan” olmanın anlamı konusunda yazdığı kimi yazılar, yaptığı kimi konuşmalar, üzücüdür ki, türk halkına ulaştırılmamıştır. türk halkının büyük bir bölümü, bu nedenle, mustafa kemal atatürk’ü, tanıması gerektiği düzeyde tanıyabilme ve o’nu anlaması gerektiği düzeyde anlayabilme olanaklar...

atatürk ve bilim

atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşünceleri ile atatürk’ün bilim ve fene verdiği önem türkiye cumhuriyeti devleti’nin kurucusubüyük önder mustafa kemal atatürk,yalnızca bir asker, komutan, diplomat,politikacı ve devlet adamı değildi.o, bir düşünürdü de...o’nun, ulusumuzun toplumsal yapısı, uygarlık ve çağdaşlık anlayışı, dinsel inancı ile “türk” ve “insan” olmanın anlamı konusunda yazdığı kimi yazılar, yaptığı kimi konuşmalar, üzücüdür ki,türk halkına ulaştırılmamıştır.türk halkının büyük bir bölümü, bu nedenle,mustafa kemal atatürk’ü,tanıması gerektiği düzeyde tanıyab...

atatürk ve bilim

ödevin özetiatatürk ve bilimatatürk’ü bilim adamı olarak düşünmek ne denli yanlışsa, o yüce insanı bilim dışlılıkla suçlamak (hitler, musolini vs.) o denli korkunçtur. atatürk’ün tüm yaptıkları, düşünce yapısı, bilme, toplumsal güce, akla dayanıyordu.isterseniz onu kendi özdeyişiyle değerlendirmeye başlayalım:“ hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.” sözü bile onunla - bilim arasındaki işteşliğin, fikirlerin ne denli bilimsel verilerle örtüştüğünün bir kanıtı olsa gerek.bilimin kısaca bir tanımı ile konuyu genişletmeye çalışalım: “ bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte uygarlığın gelişebilmesi için; in...

atatürk ve bilim

ödevin özetiatatürk ve bilimatatürk’ü bilim adamı olarak düşünmek ne denli yanlışsa, o yüce insanı bilim dışlılıkla suçlamak (hitler, musolini vs.) o denli korkunçtur. atatürk’ün tüm yaptıkları, düşünce yapısı, bilme, toplumsal güce, akla dayanıyordu.isterseniz onu kendi özdeyişiyle değerlendirmeye başlayalım:“ hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.” sözü bile onunla - bilim arasındaki işteşliğin, fikirlerin ne denli bilimsel verilerle örtüştüğünün bir kanıtı olsa gerek.bilimin kısaca bir tanımı ile konuyu genişletmeye çalışalım: “ bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte uygarlığın gelişebilmesi için; in...

atatürk ve bilim

ödevin özetiatatürk ve bilimatatürk’ü bilim adamı olarak düşünmek ne denli yanlışsa, o yüce insanı bilim dışlılıkla suçlamak (hitler, musolini vs.) o denli korkunçtur. atatürk’ün tüm yaptıkları, düşünce yapısı, bilme, toplumsal güce, akla dayanıyordu.isterseniz onu kendi özdeyişiyle değerlendirmeye başlayalım:“ hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.” sözü bile onunla - bilim arasındaki işteşliğin, fikirlerin ne denli bilimsel verilerle örtüştüğünün bir kanıtı olsa gerek.bilimin kısaca bir tanımı ile konuyu genişletmeye çalışalım: “ bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte uygarlığın gelişebilmesi için; in...

atatürk ve bilim

atatürk ve bilim  ord. prof. aydın sayılı       atatürk bilimin insan yaşamındaki önemli yerini özgürlük savaşımızın sona ermesi sıralarından başlayarak hemen her vesile ile tekrarlamış, vurgulamıştır. 22 ekim 1922’de bursa’da yaptığı bir konuşmada, atatürk, türkçe'si biraz sadeleştirilmiş şekliyle şöyle demiştir : yurdumuzun en bayındır, en gözalıcı, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin sırrı nedir? orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin kılavuz edinilmesindedir. milletimizin siyasi ve içtimai hayatı ile ulusumuzun düşünümsel eğitiminde de yol göstericimiz bilim ve fen olacaktır. türk milleti, türk sanatı, türk ekonomisi, türk şiiri ile edebiyatı okul...

atatürk ve bilim

   atatürk ve bilim     atatürk bilimin insan yaşamındaki önemli yerini özgürlük savaşımızın sona ermesi sıralarından başlayarak hemen her vesile ile tekrarlamış, vurgulamıştır. 22 ekim 1922’de bursa’da yaptığı bir konuşmada, atatürk, türkçe'si biraz sadeleştirilmiş şekliyle şöyle demiştir :     yurdumuzun en bayındır, en gözalıcı, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin sırrı nedir? orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin kılavuz edinilmesindedir. milletimizin siyasi ve içtimai hayatı ile ulusumuzun düşünümsel eğitiminde de yol göstericimiz bilim ve fen olacaktır. türk milleti, türk sanatı, türk ekonomisi, türk şiiri ile edebiyatı okul sayesinde ve okulun vereceği bil...

atatürk ve bilim

atatürk ve bilim                                                                                                 ord. prof. aydın sayılı               atatürk bilimin insan yaşamındaki önemli yerini özgürlük savaşımızın sona ermesi sıralarından başlayarak hemen her ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !