× "

atatürk ve uzay

" arama sonuçları

atatürk ve geometri

atatürk ve geometri       türk dil kurumu başuzmanı olan ve kendisine mustafa kemal tarafından dilaçar soyadı verilen agop dilaçar a göre; geometri kitabını atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 1936 – 1937 yılı kış aylarında dolmabahçe sarayında kendi elleriyle yazmıştır. askerlik ocağından gelen atatürk aynı anda büyük bir eğitimci de olup yurdun kültür sorunlarıyla da fazlasıyla ilgilenmiştir. (yazıyı ben yazmadım.. okuyup yazana tşk dileklerimi sunuyorum) türk dil kurumu başuzmanı olan ve kendisine mustafa kemal tarafından dilaçar soyadı verilen agop dilaçar a göre; geometri kitabını atatürk, ölümünd...

atatürk ve geometri

geometri geometri kitabı, atatürk tarafından ilk defa türkçe geometri terimleri kullanılarak 1936 yılının sonunda yazılmış olan 44 sayfalık kitaptır.aşağıda  atatürk’ün,osmanlıca’dan türkçe’ye çevirdiği bazı matematiksel terimler:   müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ - eşkenar üçgen müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn - ikizkenar üçgen bu’ud - boyut                                            ...

atatürk ve geometri

atatürk, 1937'de geometri kitabı yazmıştı müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu'ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü'l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir." yerine üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen demektir. dememizi atatürk'e borçluyuz. "müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu'ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü'l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir." osmanlıca bilmeyenlerimizin bu cümleyi anlayacağını sanmıyoruz. bugün kullandığımız türkçe ile yukardaki cümle şu anlam...

atatürk'ün geometriye katkısı - atatürk ve geometri

atatürk'ün geometriye katkısı - atatürk ve geometri türk dil kurumu başuzmanı olan ve kendisine mustafa kemal tarafından dilaçar soyadı verilen agop dilaçar a göre; geometri kitabını atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 1936 - 1937 yılı kış aylarında dolmabahçe sarayında kendi elleriyle yazmıştır. askerlik ocağından gelen atatürk aynı anda büyük bir eğitimci de olup yurdun kültür sorunlarıyla da fazlasıyla ilgilenmiştir. tarih boyunca yabancı ülkelerde büyük sanını kazanan asker devlet başkanları, uluslarına eğitim alanında da önderlik etmişler, kendi kalemleriyle eğitici yapıtlar meydana getirmişlerdir. ingilizlerin büyük alfredi(alfred t...

atatürk ve geometri

* atatürk'ün geometri isimli bir kitap yazdığını biliyor muydunuz? atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, üçüncü türk dil kurultayından hemen sonra 1936 - 1937 yılı kış aylarında kendi eliyle geometri isimli bir kitap yazmıştır. bu 44 sayfalık yapıttaki boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesit, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, yatay, düşey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı,eksi, çarpı, bölü, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı gerekçe gibi terimler atatür...

atatürk ve tanrı'nın doğum günü...

atatürk ve tanrı'nın doğum günüsevgiyi anlatan, kalplere sevgiyi yerleştiren, arındıran, yol açan spiritüel dostlarımız başımızın tacıdır bizim. ne yapsak haklarını ödeyemeyiz onların. diğer yanda da… sevgi frekansının içine sızan, sevgi yoluna taş koyan, kendi gerici karanlığını insanlara mukaddes frekanslar üzerinden aşılayan zifiritüeller de dünya-ahiret hasmımızdır bizim. insanların yakasından düştüklerini görene kadar, hiçbir yerde rahat bırakmayacağız onları. müjdemi isterim: ) islam, malum imaj itibariyle modern kesimler nezdinde bir cazibe unsur değil bugün. geldiğimiz yüzyılda, modern bireylere ulaşabilmek adına gerici enerjinin de kendini değiştirmesi gerekmekte.gerici ener...

atatürk ve uzay türk havacılık ve uzay kurumu ve çalışma konular

atatürk ve uzaybirgün insanoğlu da göklerde yürüyecek , gezegenlere gidecek , belki de ay'dan bize mesajlar yollayacaktır. bu mucizenin tahakkuku için ikibin yılını beklemeye hacet kalmayacaktır. gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. bize düşen görev ise batı'dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. " m. kemal atatürk 1936 - eskişehirtürk havacılık ve uzay kurumu ve çalışma konuları    madde 1 - türk hava kurumu, mevcut örgüt yapısı ile 3 üncü maddedeki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda çalışmalar yapar:    a) tüzükte belirlenen amaç ve amacı gerçekleştirmek için hazırlanan viz...

atatürk ve geometri

"insanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payıgerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettigini,payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür."tolstoy     bunları biliyor musunuz?... * atatürk'ün geometri isimli bir kitap yazdığını biliyor muydunuz?atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, üçüncü türk dil kurultayından hemen sonra 1936 - 1937 yılı kış aylarında kendi eliyle geometri isimli bir kitap yazmıştır. bu 44 sayfalık yapıttaki boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesit, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, ...

atatürk ve uzay

" birgün insanoğlu da göklerde yürüyecek , gezegenlere gidecek , belki de ay'dan bize mesajlar yollayacaktır. bu mucizenin tahakkuku için ikibin yılını beklemeye hacet kalmayacaktır. gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. bize düşen görev ise batı'dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. " m. kemal atatürk 1936 - eskişehir ...

atatürk ve matematik

atatürkün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersindeolmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni onun adına kemal ismini eklemiştir. atatürk, selanik askeri rüştiyesinde geçen buolayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:… rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim.derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu.öğretmenimin ismi mustafa idi, bir gün bana dedi ki:-oğlum senin de ismin mustafa benim de. bu, böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. bundan sonra adın mustafa kemal olsun.  o zamandan beri ismim gerçekten mustafa kemal oldu.öğretmen ser...

atatürk ve matematik

atatürk'ün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni o'nun adına "kemal" ismini eklemiştir. atatürk, selanik askeri rüştiyesinde" geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:"... rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. öğretmenimin ismi mustafa idi, bir gün bana dedi ki:-"oğlum senin de ismin mustafa benim de. bu, böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. bundan sonra adın mustafa kemal olsun."o zamandan beri ismim gerçekten mustafa kemal...

atatürk ve matematik (2)

atatürkün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersindeolmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni onun adına kemal ismini eklemiştir. atatürk, selanik askeri rüştiyesinde geçen buolayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:… rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim.derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu.öğretmenimin ismi mustafa idi, bir gün bana dedi ki:-oğlum senin de ismin mustafa benim de. bu, böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. bundan sonra adın mustafa kemal olsun.  o zamandan beri ismim gerçekten mustafa kemal oldu.öğretmen ser...

atatürk ve matematik

atatürk ve matematık atatürk’ün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni o’nun adına “kemal” ismini eklemiştir. atatürk, selanik askeri rüştiyesinde” geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:“… rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. öğretmenimin ismi mustafa idi, bir gün bana dedi ki:-“oğlum senin de ismin mustafa benim de. bu, böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. bundan sonra adın mustafa kemal o...

atatürk ve matematik

atatürk’ün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni o’nun adına “kemal” ismini eklemiştir. atatürk, selanik askeri rüştiyesinde” geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:“... rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. öğretmenimin ismi mustafa idi, bir gün bana dedi ki:-“oğlum senin de ismin mustafa benim de. bu, böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. bundan sonra adın mustafa kemal olsun.”o zamandan ber...

atatürk ve matematik

atatürk’ün yaşamında (1881-1938) ilk olağanüstü başarısı, 1893 yılında, çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersinde olmuş ve bunun sonucu olarak dersin öğretmeni o’nun adına “kemal” ismini eklemiştir. atatürk, selanik askeri rüştiyesinde” geçen bu olayla ilgili anısını şöyle anlatıyor:“... rüştiyede en çok matematiğe merak sardım. az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindim. derslerin üstündeki sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular düzenliyordum. matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. öğretmenimin ismi mustafa idi, bir gün bana dedi ki:-“oğlum senin de ismin mustafa benim de. bu, böyle olmayacak, arada bir fark bulunmalı. bundan sonra adın mustafa kemal olsun.”o zamandan ber...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !