× "

ateşkes

" arama sonuçları

mondros ateşkes antlaşması

mondros ateşkes antlaşması birinci dünya savaşı sonundaosmanlı devleti ile ingiltere arasında imzalanan antlaşmadır. osmanlı devleti ile   osmanlı devleti adına bahriye nazırı    rauf bey, büyük britanya adına amiral arthur gough-calthorpe (anlaşma devletlerinin akdeniz filo komutanı) tarafından    limniadasının    mondros limanı'nda demirli agamemnon zırhlısında    30 ekim    1918 akşamı imzalanmıştır.  osmanlı devleti ile müttefikleri    almanya,    avusturya-macaristan&nbs...

libya ordusuna acil ateşkes emri verildi

  libya hükümeti libya ordusuna acil ateşkes emri verdiğini açıkladı. libya silahlı kuvvetler sözcüsü tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 21:00 (türkiye saatiyle aynı) itibariyle tüm askeri birimlere ateşkes emrinin iletildiği bildirildi. silahlı kuvvetler sözcüsü, afrika birliği'nin dün "savaş durumunun derhal kesilmesi" çağrısına cevaben ateşkes ilan edildiğini bildirdi. şimdi tüm gözler ateşkes kararının uygulamasına ilişkin gelişmelere çevrildi. çünkü libya daha önce de bir kez ateşkes kararı almış, fakat abd dışişleri ateşkes kararının uygulanmadığını açıklayarak son gerçekleşen askeri operasyon için start vermiş...

mondros ateşkes antlaşması

1-itilaf devletlerinin, osmanlı devleti'ne ait iletişim, ulaşım araçlarının, liman ve tersanelerin hepsine el koymakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? a)    haberleşmeyi önlemek b)          iç pazarların ekonomik faaliyetlerini engellemek c)          türk milletinin bütünleşmesini önlemek d)          türk ordularının terhis edilmesini sağlamak e)  dış devletlerden türk halkının destek görmesini engellemek 2-mustafa kemal, istanbul’a geldiğinde, itilaf donanma­larının istanbul’u gayr-i resmi olarak işga...

mudanya ateşkes anlaşması, maddeleri, önemi, alınan kararlar

mudanya ateşkes anlaşması, mudanya ateşkes anlaşması’nın maddeleri, önemi, alınan kararlar (inkılap tarihi konu anlatım)   büyük taarruz'un ardından batı anadolu'nun tamamı yunanlılardan arındırılmıştı. artık sıra boğazlar, istanbul ve trakya'nın kurtarılmasına gelmişti. ordumuz çanakkale ve istanbul üzerine yürüdü. boğazlar ve istanbul mondros ateşkes anlaşması sonrası ingilizler tarafından işgal edilmişti. bu durumdan telaşlanan ingiltere özellikle boğazların kendisinde kalmasını istiyordu. ancak ingiltere anadolu'da artık yalnız kalmıştı. bu nedenlerle, ingilizler ateşkes görüşmelerinin başlamasını kabul ettiler. bursa'nın mudanya ilçesinde bir konferansın toplanması kararlaştırıldı...

mondros ateşkes anlaşması, maddeleri

mondros ateşkes anlaşması, mondros ateşkes anlaşması’nın maddeleri (inkılap tarihi konu anlatım)   (3o ekim 1918)   ateşkes isteyen osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında limni adası'nın mondros limanında ateşkes anlaşması imzalandı (3o ekim 1918).   mondros ateşkes anlaşması'nı osmanlı devleti adına bahriye nazırı (denizcilik bakanı) rauf (orbay) bey imzalamıştır. rauf (orbay) daha sonra milli mücadele'ye katılacaktır.   mondros ateşkes anlaşması'nın maddeleri:   1.     çanakkale ve istanbul boğazları açılacak, boğazlardaki istihkamlar, (siperler) itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. itilaf devletlerinin karadeniz'e serbestçe ge&cce...

mudanya ateşkes anlaşması maddeleri, önemi, alınan kararlar

  mudanya ateşkes anlaşması, mudanya ateşkes anlaşması’nın maddeleri, önemi, alınan kararlar (inkılap tarihi konu anlatım)   büyük taarruz'un ardından batı anadolu'nun tamamı yunanlılardan arındırılmıştı. artık sıra boğazlar, istanbul ve trakya'nın kurtarılmasına gelmişti. ordumuz çanakkale ve istanbul üzerine yürüdü. boğazlar ve istanbul mondros ateşkes anlaşması sonrası ingilizler tarafından işgal edilmişti. bu durumdan telaşlanan ingiltere özellikle boğazların kendisinde kalmasını istiyordu. ancak ingiltere anadolu'da artık yalnız kalmıştı. bu nedenlerle, ingilizler ateşkes görüşmelerinin başlamasını kabul ettiler. bursa'nın mudanya ilçesinde bir konferansın toplanması kara...

mudanya ateşkes antlaşması (11 ekim 1922)

  mudanya ateşkes antlaşması 11 ekim 1922 türkiye ile yunanistan arasında imzalanan ateşkes antlaşması. 3 ekim 1922'de mudanya'da toplanan konferansta türkiye'yi batı cephesi komutanı ismet paşa, büyük britanya'yı general harrington, fransa'yı general charpy, italya'yı da general mombelli temsil etmiştir. çetin görüşmeler sonunda, mudanya ateşkes antlaşması 11 ekim 1922'de imzalanmıştır.   yunanlılar, mudanya'daki konferansa katılmamış, hazırlanan antlaşma metnini kabullenerek üç gün sonra imza etmiştir. mudanya ateşkes antlaşması ile türkiye - yunanistan arasında silahlı çatışmaya son verilmiştir. trakya, meriç sınır olmak üzere tü...

mudanya ateşkes anlaşması, mudanya ateşkes anlaşması’nın maddele

büyük taarruz'un ardından batı anadolu'nun tamamı yunanlılardan arındırılmıştı. artık sıra boğazlar, istanbul ve trakya'nın kurtarılmasına gelmişti. ordumuz çanakkale ve istanbul üzerine yürüdü. boğazlar ve istanbul mondros ateşkes anlaşması sonrası ingilizler tarafından işgal edilmişti. bu durumdan telaşlanan ingiltere özellikle boğazların kendisinde kalmasını istiyordu. ancak ingiltere anadolu'da artık yalnız kalmıştı. bu nedenlerle, ingilizler ateşkes görüşmelerinin başlamasını kabul ettiler. bursa'nın mudanya ilçesinde bir konferansın toplanması kararlaştırıldı.   3 ekim 1922 tarihinde toplanan konferansa türkiye adına batı cephesi komutanı ismet paşa katıldı. konferansa ingiltere, fran...

mondros ateşkes anlaşması, mondros ateşkes anlaşması’nın maddele

  3o ekim 1918)   ateşkes isteyen osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında limni adası'nın mondros limanında ateşkes anlaşması imzalandı (3o ekim 1918).   mondros ateşkes anlaşması'nı osmanlı devleti adına bahriye nazırı (denizcilik bakanı) rauf (orbay) bey imzalamıştır. rauf (orbay) daha sonra milli mücadele'ye katılacaktır.   mondros ateşkes anlaşması'nın maddeleri:   1.     çanakkale ve istanbul boğazları açılacak, boğazlardaki istihkamlar, (siperler) itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. itilaf devletlerinin karadeniz'e serbestçe geçişi sağlanacak. osmanlı devleti'nin boğazlar üzerindeki egemenliği sona erdi. anadolu ile rumel...

mudanya ateşkes anlaşması, mudanya ateşkes anlaşması'nın mad

12. mudanya ateşkes anlaşması, mudanya ateşkes anlaşması'nın maddeleri ve mudanya ateşkes anlaşması'nın önemi büyük taarruz'un ardından batı anadolu'nun tamamı yunanlılardan arındırılmıştı. artık sıra boğazlar, istanbul ve trakya'nın kurtarılmasına gelmişti. ordumuz çanakkale ve istanbul üzerine yürüdü. boğazlar ve istanbul mondros ateşkes anlaşması sonrası ingilizler tarafından işgal edilmişti. bu durumdan telaşlanan ingiltere özellikle boğazların kendisinde kalmasını istiyordu. ancak ingiltere anadolu'da artık yalnız kalmıştı. bu nedenlerle, ingilizler ateşkes görüşmelerinin başlamasını kabul ettiler. bursa'nın mudanya ilçesinde bir konferansın toplanması kararlaştırıldı.  3 ekim 1922 tarihinde toplanan konferansa ...

mondros ateşkes antlaşması

mondros ateşkes antlaşması(30 ekim 1918)ingiltere devleti temsilcisi amiral calthrope ile osmanlı devleti temsilcisi bahriye nazırı rauf bey'in başkanlıklarında süren görüşmelerden sonra 30 ekim 1918 tarihinde imzalanan mondros ateşkes antlaşması hükümleri şöyleydi:1.çanakkale ve istanbul boğazları'nın açılması ve karadeniz'e serbestçe geçiş, çanakkale ve istanbul boğazları'nın itilaf devletleri tarafından işgali2.türk sularındaki tüm torpil tarlaları ile torpido ve kovan yerleri, diğer engellerin yerleri gösterilecek ve bunları taramak veya kaldırmak için istenildiğinde yardım edilecektir.3.karadeniz'de bulunan torpil yerleri hakkındaki bilgiler verilecektir.4.itilaf devletleri'nin savaş esirleri ile ermeni esirleri, tutukluları istanbul'da toplanacak ve kayı...

mondros ateşkes antlaşması (ing: armistice of moudros) 30 ekim 1

mondros ateşkes antlaşması (ing: armistice of moudros), birinci dünya savaşı sonunda osmanlı devleti ile ingiltere arasında imzalanan ateşkes belgesi. osmanlı devleti adına bahriye nazırı rauf bey, büyük britanya adına amiral arthur gough-calthorpe tarafından limni adasının mondros limanı'nda demirli agamemnon zırhlısında 30 ekim 1918 akşamı imzalanmıştır.mondros ateşkes antlaşması, osmanlı devleti'nin yıkımından sonra kurulan modern türkiye'nin çerçevesini çizen ilk uluslararası belge olarak önem taşır. türk kurtuluş savaşı'nın siyasi manifestosu olan misak-ı milli beyannamesinin birinci maddesi, "30 ekim 1918 tarihli antlaşmanın çizdiği hudutlar (...) dahilinde, dinen, ırkan ve emelen müttehit [birleşik] (...) osmanlı islam ekseriyetiyle meskûn bulunan aksamın tamamı, f...

mudanya ateşkes antlaşması

mudanya ateşkes antlaşması türk orduları bir yandan izmir'e girerken bir yandan da istanbul ve çanakkale boğazı'na doğru ilerliyorlardı. başkomutan, büyük devletlerden biri veya bir kaçı ile savaşa girmeden, boğazlar bölgesini güvenlik altına almak, yunan ordusu'nun buralara gelmesini engellemek ve trakya'da yapılacak olan bir harekat ve itilaf devletleri'ni, türk isteklerini kabule zorlamak için gerekli hazırlıkları yapmış ve komutanlara gereken emirleri vermişti. yunan orduları'nın 30 ağustos'ta perişan olduğunu duyan ingiltere büyük endişeye kapıldı. türkiye'nin ağustos ayı içindeki iyi niyetli barış görüşmelerini reddeden, fethi bey'le görüşmeyi bile kabul etmeyen ingiliz kabinesi'nin başı şimdi büyük korkuya kapılmıştı. çünkü ingil...

mondros ateşkes antlaşmasının osmanlı devletine etkisi

mondros ateşkes antlaşması ve uygulaması osmanlı devletinin paylaşma tasarıları 30 ekim 1918 tarihinde, limni adasının mondros limanı’nda bahriye nazırı hüseyin rauf orbay’ın başkanlığı’nı yaptığı osmanlı heyeti ile ingiliz amiral calthorp’un başkanı olduğu itilaf devletleri heyeti arasında imzalanan mondros ateşkes antlaşması  ile silahlı çatışma sona ermiştir. 1. dünya savaşını bitiren bu antlaşma aslında çok ağır koşullar taşıyordu. mondros mütarekesi aslında osmanlı devleti’nin yıkılışını öngörmekte; itilaf devletlerine osmanlı imparatorluğunun herhangi bir bölgesine, güvenliklerini tehdit edecek bir durum nedeni ile işgal hakkını tanımakta idi. mustafa kemal’in o zaman ifade ettikleri üzere; “osmanlı hükümeti bu ateşkes ile kendini kayı...

mudanya ateşkes antlaşması(11 ekim 1922 ) lozan barış antlaşması

mudanya ateşkes antlaşması (11 ekim 1922 ) izmir’in kurtarılmasından sonra, türk ordusu, boğazlar, istanbul ve trakya’nın geri alınması için o tarafa yöneldi. bunun üzerine itilaf devletleri ateşkes görüşmelerine başlama isteklerini tbmm’ne bildirdiler. 3 ekim’de mudanya’da başlayan ateşkes görüşmelerine türk temsilcisi ismet paşa gönderilmiştir. yunanistan görüşmelere katılmamış, sonradan ateşkes metnini imzalamıştır.     mudanya ateşkes antlaşmasına göre: -türkiye ile yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecektir. -yunanlılar 15 gün içinde doğu trakya’yı boşaltacaklar. türkiye, barış sağlanıncaya kadar burada emniyet ve asayişi sağlanması için sekiz bin jandarma bulunduracaktır. -boğazların durumu barış an...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !