× "

atipik psikoz hastalığı nedir

" arama sonuçları

depresyon

depresyon depresyon, değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtileri içeren bir sendromdur. genel olarak çökkünlüklerde yaygınlık oranı % 9-20 arasında bildirilmiştir. ağır çökkünlük durumlarında yaygınlık oranı erkeklerde %3, kadınlarda % 5-9 olarak verilmektedir. yaşam boyu hastalanma riski erkekler için % 8-12, kadınlar için %20-26 olarak bulunmuştur. ağır çökkünlükler (majör depresyon ya da ünipolar bozukluk) kadınlarda, erkeklerden iki kat daha fazla görülmektedir. depresyon, kadınlarda en çok 35-45 yaşları arasında, erkeklerde ...

depresyon:

depresyon depresyon, değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtileri içeren bir sendromdur. genel olarak çökkünlüklerde yaygınlık oranı % 9-20 arasında bildirilmiştir. ağır çökkünlük durumlarında yaygınlık oranı erkeklerde %3, kadınlarda % 5-9 olarak verilmektedir. yaşam boyu hastalanma riski erkekler için % 8-12, kadınlar için %20-26 olarak bulunmuştur. ağır çökkünlükler (majör depresyon ya da ünipolar bozukluk) kadınlarda, erkeklerden iki kat daha fazla görülmektedir. depresyon, kadınlarda en çok 35-45 yaşları arasında, erkeklerde ...

manik depressif psikoz

manik depressif psikozmanik depressif psikoz (mdp) affektif fazlardan (manik, depressif ve karışık) ibaret epizodlarla ve epizodlar arası normal remisyon dönemleri ile seyreden ruhî bir hastalıktır. bu hastalık bazen sirküler (devrî) psikoz veya siklofreniya olarak da isimlendirilir. hastalığın esas hususiyetlerinden biri atakların sayı, şiddet derecesi ve devam etme müddetine bağlı olmayarak remisyon döneminde kişiliğin bozulması veya kusur belirtilerinin görülmesi söz konusu değildir. mdp'un çok eski dönemlerden beri bilindiğini tasdik eden yazılı kaynaklar vardır. "melankoliya", "maniya" adları ile hipokrat'ın tanımladığı psikozlar çağdaş mdp'a çok yakındır. xıx. asır fransa psikiyatri okulu'nun takipçileri belarjenin (1854) "gaşasifat delilik" ve falren'in (1879) "d...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !