× "

atlamalar nelerdir

" arama sonuçları

hiper metin hiper ortam çoklu ortam

  1)hiper metin, hiper ortam, çoklu ortam nedir?          -hiper metin:gelişen teknoloji, bilginin sadece metin değil farklı ortamların işe koşulması ile farklı şekillerde sunulabilmesini sağlamıştır. metin, durağan grafik, resim, çizim veya tabloları içeren sayfa ve bu sayfaların birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıların bir arada kullanıldığı yapıya hiper metin  denilmektedir.          hiper metin; metinleri, statik olan grafikleri veya resimleri içeren düğüm (node) ve bu düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıların (link) bir arada kullanılması ile, bir alana ait bilgi yapısında yer alan ilişkilerin gösterilmesini s...

hipermetin ve hipermedya

hiper metin nedir?              hiper metin; metinleri, statik olan grafikleri veya resimleri içeren düğüm (node) ve bu düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıların (link) bir arada kullanılması ile, bir alana ait bilgi yapısında yer alan ilişkilerin gösterilmesini sağlar . hiper metin, doğrusal olmayan yapısı nedeni ile bilgiye hızlı ve bireye özgü yollarla, sınırsız ulaşımı sağlamaktadır. bu avantajlarının yanı sıra hiper metinin, öğrenciye kendi öğrenmesinin kontrolünü vermesi, bilginin farklı şekillerde düzenlenebilmesi ve kolaylıkla güncellenebilmesi, öğrencilere farklı bakış açılarının verilebilmesi gibi olanakları sağlamas...

hipermetin, hipermedya, multimedya

hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortam nedir?           hiper metin kavramı aslında gerçek hayatımızın içinde uzun zamandır yer almaktadır. okul hayatımızda sıklıkla kullandığımız ansiklopedileri ve sözlükleri düşündüğümüzde; her ikisi de alfabetik sırada kavramlardan oluşan ve herhangi bir kavramdan diğerine atıf olacak şekilde “bakınız” kelimesi kullanılarak bağlantı (link) içeren birer kavramlar ağı olarak tanımlanabilir. ancak ne ansiklopedi ne de sözlük baştan sona doğrusal olarak okunmaz. öğrenilmek istenilen kavram veya konu, alfabetik sıraya göre bulunur ve bu kavram veya konu metin, şekil veya resim yardımı ile anlatılır; bu da hiper m...

hipermetin ve hipermedya

  hiper metin nedir?              hiper metin; metinleri, statik olan grafikleri veya resimleri içeren düğüm (node) ve bu düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıların (link) bir arada kullanılması ile, bir alana ait bilgi yapısında yer alan ilişkilerin gösterilmesini sağlar . hiper metin, doğrusal olmayan yapısı nedeni ile bilgiye hızlı ve bireye özgü yollarla, sınırsız ulaşımı sağlamaktadır. bu avantajlarının yanı sıra hiper metinin, öğrenciye kendi öğrenmesinin kontrolünü vermesi, bilginin farklı şekillerde düzenlenebilmesi ve kolaylıkla güncellenebilmesi, öğrencilere farklı bakış açılarının verilebilmesi gibi olanakla...

hiper metin,hiper ortam, çoklu ortam

  matbaanın icadı ve kitapların yaygınlaşmasıyla başlayan basılı materyal ile öğrenme sürecimizin getirdiği 500 yıllık deneyimlerimiz, 20.yy’da teknoloji, öğrenme ve öğretme kuramlarındaki gelişim ve ardından teknolojinin öğrenme sürecinde kullanılması ile devam eden sürecin şekillendirilmesinde anahtar rol oynamıştır. 1980’li yıllar ise bilginin ve iletişimin küreselleştiği, internetin hayata geçirildiği dönemdir. bu dönemde bilgisayar ve işletim sistemlerinin türünden bağımsız olarak protokoller yolu ile haberleşen bilgisayarlar sayesinde fikir olarak yeni olmamasına rağmen uygulanmak için teknolojinin gelişmesini bekleyen hiper metinler (hypertext), öğrenme-öğretme sürecinde ...

hipermedyanın avantajlar ve dezavantajları

hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortamların avantajları nelerdir?      kitapların çoğu doğrusal bir şekilde tasarlanmış ve yazılmıştır. ancak okuyucu genel olarak romanlar dışında bir kitabı doğrusal, baştan sona okumak zorunda değildir. kendi istek ve ihtiyacına göre konuları doğrusal olmayan bir şekilde okuyabilir. hatta kitaplarda yer alan dipnotlar ve atıflar aslında yazarın, ilişkili olduğunu düşündüğü konuları birbirine bağlamak için kullandığı tekniklerdir. okuyucu burada kendi inisiyatifini kullanır. hiper ortamlar için en çok vurgulanan özellik ‘hiper’ yani doğrusal olmama özelliğidir. ancak aynı okuyucu kitapta da bu özgürlüğe sahipse hiper ortamları, kitap...

hipermedya

giriş matbaanın icadı ve kitapların yaygınlaşmasıyla başlayan basılı materyal ile öğrenme sürecimizin getirdiği 500 yıllık deneyimlerimiz, 20.yy’da teknoloji, öğrenme ve öğretme kuramlarındaki gelişim ve ardından teknolojinin öğrenme sürecinde kullanılması ile devam eden sürecin şekillendirilmesinde anahtar rol oynamıştır. 1980’li yıllar ise bilginin ve iletişimin küreselleştiği, internetin hayata geçirildiği dönemdir. bu dönemde bilgisayar ve işletim sistemlerinin türünden bağımsız olarak protokoller yolu ile haberleşen bilgisayarlar sayesinde fikir olarak yeni olmamasına rağmen uygulanmak için teknolojinin gelişmesini bekleyen hiper metinler (hypertext), öğrenme-öğretme süreci...

hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortam nedir? 1

hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortam nedir? hiper metin kavramı aslında gerçek hayatımızın içinde uzun zamandır yer almaktadır. okul hayatımızda sıklıkla kullandığımız ansiklopedileri ve sözlükleri düşündüğümüzde; her ikisi de alfabetik sırada kavramlardan oluşan ve herhangi bir kavramdan diğerine atıf olacak şekilde “bakınız” kelimesi kullanılarak bağlantı (link) içeren birer kavramlar ağı olarak tanımlanabilir. ancak ne ansiklopedi ne de sözlük baştan sona doğrusal olarak okunmaz. öğrenilmek istenilen kavram veya konu, alfabetik sıraya göre bulunur ve bu kavram veya konu metin, şekil veya resim yardımı ile anlatılır; bu da hiper metinde düğüm (node) olarak adlandırılmaktadır...

hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortam nedir?

      hiper metin kavramı aslında gerçek hayatımızın içinde uzun zamandır yer almaktadır. okul hayatımızda sıklıkla kullandığımız ansiklopedileri ve sözlükleri düşündüğümüzde; her ikisi de alfabetik sırada kavramlardan oluşan ve herhangi bir kavramdan diğerine atıf olacak şekilde “bakınız” kelimesi kullanılarak bağlantı (link) içeren birer kavramlar ağı olarak tanımlanabilir. ancak ne ansiklopedi ne de sözlük baştan sona doğrusal olarak okunmaz. öğrenilmek istenilen kavram veya konu, alfabetik sıraya göre bulunur ve bu kavram veya konu metin, şekil veya resim yardımı ile anlatılır; bu da hiper metinde düğüm (node) olarak adlandırılmaktadır.    hiper met...

hipermedya,hiperortam ve çoklu ortam

                                 hiperortam nedir ?          hiper ortam, hiper metin yapısının genişletilmesiyle ortaya çıkan bir yapıdır.hiper metin bir metin dokümanından başka bir metin dokümanının çağrılmasına (navigate) olanak sağlayan yapıdır. bu yapıda, dokümanlar arasındaki ilişkiler bağlantılar(link) ile sağlanmıştır.hiper ortamda ise, metin bağlantılarına ilave olarak, grafik, ses, video, animasyon, ...vb. gibi farklı kaynaklara da bağlar ile erişilebilmektedir. bu çerçevede hiper ortam, bağlarla ilişkilendirilmiş zengin kaynaklar içeren karmaşık bir sistemdir. hiper ortam sistemlerinin en tipik örneği wo...

hipermetin

  yalnızca yazı ve çizelge, şekil, hareketsiz resim ve kroki gibi yazısal bilgi birimleri ile bu birimler arasında kullanıcının istediği ilişkileri kurabilmesine elverişli bilgisayar yazılımlarıdır. hipermetin yazılımları da hipermedya yazılımları gibi birbirini belli bir sıra ile izleyen bir düzene sahip değildir. bilgiler belli bölümler altında toplanmıştır. hipermetin hipermedya ile aynı özellikleri taşımakta, sadece kullandığı bilgi türü bakımından bir farklılık göstermektedir. gelişimi ve tarihçesi                hiper metinin tarihsel gelişiminin başlangıcı, 1945’de bush tarafından geliştirilen memex isimli makine olduğu kabul edilmektedir. ...

beden eğitiminde temel hareketler nelerdir

açıklamalar beden eğitimi dersi öğretim programı konuları hazırlık sınıfında olan ve işe yerleştirilemeyen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileriyle işlenecek şekilde düzenlenmiştir. beden eğitimi dersiyle, bireylerin motor becerilerinin gelişimi yanında sosyal yeterliliklerinin ve olumlu benlik gelişimlerinin sağlanması amaç edinilmiştir. bu ders engelli bireylerin etkinliklere katılarak hareket etmekten zevk almalarına, eğlenme ve başarma ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân sağlamaktadır. zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar beden gelişimleri yönünden diğer çocuklardan fazla bir farklılık göstermezken motor becerileri yönünden belirgin bir farklılık gösterirler. bunun nedeni engelleri, fizyolojik yapıları ile çevrelerinde gerekli hareket ve egzersiz ortamı yakalayamamış olmaları...

beden eğitiminde oynanan oyunlar nelerdir

beden eğitiminde temel hareketler ve bunlarla oynanan oyunlar hakkında genel bilgi ve resimler açıklamalarbeden eğitimi dersi öğretim programı konuları hazırlık sınıfında olan ve işe yerleştirilemeyen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileriyle işlenecek şekilde düzenlenmiştir.beden eğitimi dersiyle, bireylerin motor becerilerinin gelişimi yanında sosyal yeterliliklerinin ve olumlu benlik gelişimlerinin sağlanması amaç edinilmiştir. bu ders engelli bireylerin etkinliklere katılarak hareket etmekten zevk almalarına, eğlenme ve başarma ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân sağlamaktadır.zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar beden gelişimleri yönünden diğer çocuklardan fazla bir farklılık göstermezken motor becerileri yönünden belirgin bir farklılık gösterirler. bunun nedeni engelleri, fizyolojik yap...

cevdet diktaş

hiper metin hiper ortam ve çoklu ortamdaki sorunlar   ve çözümler                                                                            hiper metin ve hiper ortamların kullanım alanlarını daraltan bir takım sorunlar vardır.bu ortamlarda bilgi bir ağ şeklinde organize edilir ve kullanıcı bu ağda çalışır. kullanıcı bu ağ içerisinde yolunu kaybedebilir veya ça...

konuşma bozuklukları

      konuşma bozuklukları sözel anlatım bozukluğukullanılan sözcük sayısının çok sınırlı olması, dilbilgisi yönünden zaman seçiminde hatalar yapma, sözcükleri anımsamakta veya gelişimine göre uygun uzunlukta ve karmaşıklıkta cümle kurmada zorluk çekme belirtileri vardır.bu bozukluk, kişinin okul başarısını, mesleki başarısını, toplumsal iletişimini bozmaktadır.  karışık dili anlama - sözel anlatım bozukluğusözel anlatım bozukluğu belirtilerinin yanı sıra, sözcükleri, cümleleri veya uzamsal terimler gibi özgül birtakım sözcükleri anlamada güçlük çekme durumudur. bu bozukluk okul başarısını, mesleki başarıyı veya toplumsal iletişimi bozmaktadır.  fonolojik bozuklukyaşına göre, gelişimsel olarak çıkartması beklenen konuşma seslerini çıkartamama, yanlış se...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !