× "

atom bombasının zararları

" arama sonuçları

atom bombası, hidrojen bombası,radyasyon ne demektir?

cevap 1 atom bombası, hidrojen bombası ve radyasyon nedir? atom bombası, patlamanın kontrolsüz çekirdek tepkimesi yoluyla sağlandığı bomba modelidir. çekirdek tepkimesi zincirleme ve çok hızlı gerçekleştiğinden ortaya devasa bir enerji açığa çıkar ve bu da patlama ile beraberinde şok dalgası yaratır. hidrojen bombası, kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silahtır. hidrojen bombasının ürkütücü boyutlardaki patlama gücü, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atomlarına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğar. bir başka deyişle, hidrojen bombasının patlaması bir çekirdek kaynaşması ya da birleşmesidir (füzyon). oysa atom bombasının...

nükleer bombanın zararları nükleer bombanın etkileri nükleer san

      kısa bir süre içinde aniden ve sınırlı bir alanda yüksek enerjinin açığa çıkması, daha önce de belirtildiği gibi, patlamayla sonuçlanır. enerjinin böyle bir ani biçimde ortaya çıkması basınç ve ısıyı artırır ve eldeki materyal, bomba muhafazası ile birlikte basınçlı, sıcak gaza dönüşür. bu gaz hızla genişleyince de bir “şok dalgası” ya da “çarpma dalgası” meydana getirir. bu çarpma-yıkma etkisi nükleer silahların etkilerinden bir tanesidir. ikinci olarak, bir nükleer patlama sonucu çok yüksek bir sıcaklık oluşur. bir başka deyişle, enerjinin bir bölümü ısı olarak açığa &cced...

teknolojinin yararları ve zararları

teknolojinin yararları   teknolojinin insan yaşamına olumlu etkileri teknolojinin geçmişten günümüze kadar insan yaşamına birçok olumlu etkisi olmuştur. insanlar bilimsel araştırmaları insanların doğası gereği merak edip sorgulamaları sonucu yaptıkları çalışmalarla meydana getirirler. ’technoslogos’ teknolojinin latince karşılığıdır. ’techne’ yapmak, ‘logos’ bilmek anlamına gelmektedir. alet ve edevatın yapılması için gerekli olan bilgi ve yetenektir. sanayinin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir. uluslar teknoloji üretip, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunmada d...

teknolojinin zararları

teknolojinin insan yaşamı üzerine olumsuz etkileri 1-) teknolojinin insan yaşamı üzerine olumlu birçok etkisi olduğu gibi olumsuz birçok etkisi de vardır. teknolojik gelişmeler ülkeler arası rekabeti meydana getirir. çünkü; teknoloji üreten ülkeler diğer ülkeler karşısında özellikle ekonomik ve askeri yönden üstünlük sağlar bu da büyük bir rekabete yol açar. teknolojik gelişmelerle birlikte teknolojik gelişmeyi gerçekleştiren ülkeler diğer ülkelere bir hakimiyet sağlamış olurlar. bu durum da hep daha fazlasını daha iyisini istemeye neden olur. bunun sonucunda teknolojisi üstün olan ülkeler diğer ülkelere baskı uygular ve o ülkeleri kendi hi...

atom bombası, hidrojen bombası, radyasyon nedir geniş bilgiler

atom bombası hangi gerekçeyle, nerde, nezaman, hangi ülkeler tarafından atılmış hemen bu soruları yanıtlayınız acillllllllllllllllllllllllll cevap 1 atom bombası, hidrojen bombası ve radyasyon nedir? atom bombası, patlamanın kontrolsüz çekirdek tepkimesi yoluyla sağlandığı bomba modelidir. çekirdek tepkimesi zincirleme ve çok hızlı gerçekleştiğinden ortaya devasa bir enerji açığa çıkar ve bu da patlama ile beraberinde şok dalgası yaratır. hidrojen bombası, kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silahtır. hidrojen bombasının ürkütücü boyutlardaki patlama gücü, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atomlarına dönüştüğü termonükl...

atom bombası ile cep telefonu kıyaslanamaz

  atom bombasının modasının geçtiğini, asrın elektromanyetik bombasının cep telefonu olduğunu ve bunun insanlar için daha zararlı olduğunu söyleyen boğaziçi üniversitesi öğretim üyesine yanıt başka bir boğaziçili öğretim üyesinden geldi...  cep telefonları ve baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların insan sağlığına zararlı olup olmadığı tartışması bitmek bilmiyor. aynı üniversiteden iki uzmandan biri bu dalagaların neredeyse bir atom bombasına eşdeğer olduğunu savunurken; diğer bir uzman ise bu dalgaların radyasyon ile kıyaslanamayacağını söyledi. boğaziçi üniversitesi öğretim üyesi prof. dr. selim şeker, baz istasyonlarının yaydığı elektromanyeti...

teknoloji nedir_? yarar ve zararları adü

teknoloji nedir? 1. teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (teknoloji nedir - simon, 1983, s.173 ). 2. teknoloji, somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır (teknoloji nedir - mcdermott, 1981, s.142 ). 3. öğretim teknolojileri tarihi konusunda önemli bir isim olan paul saetller teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: “teknoloji (latince texere fiilinden türetilmiştir; örmek, oluşturmak (construct ) anlamına gelir ) birçoklarının düşünd...

iki paket sigara atom bombasıyla eşdeğer !

günde iki paket sigara içen bir kişinin, hiroşima'ya atılan atom bombasının öldürücü dozuna eş değer radyoaktivite etkisi altında kaldığını söyledi. sigarayla savaşanlar vakfına kayyum olarak atanan necmettin güngör, yaptığı açıklamada, sigaranın, çağın en büyük sorunlarından birisi olduğunu ve halkın sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı. sigaranın, bir felaket olduğunu ifade eden güngör, bu felaketten yeni yetişen nesilleri uzak tutmanın ve felaketin zararlarından geniş halk kitlelerini korumanın büyük önem taşıdığına dikkati çekti. vakıf olarak uzun vadede türkiye'de ve dünyada sigara kullanımının tamamen sona ermesine yönelik çalışma yürüttüklerini ifade eden güngör, tüm duyarlı vatandaşları bu mücadelelerine katılmaya davet etti. bu noktadan hareketle ilköğ...

iki paket sigara atom bombasıyla eşdeğer !

günde iki paket sigara içen bir kişinin, hiroşima'ya atılan atom bombasının öldürücü dozuna eş değer radyoaktivite etkisi altında kaldığını söyledi. sigarayla savaşanlar vakfına kayyum olarak atanan necmettin güngör, yaptığı açıklamada, sigaranın, çağın en büyük sorunlarından birisi olduğunu ve halkın sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı. sigaranın, bir felaket olduğunu ifade eden güngör, bu felaketten yeni yetişen nesilleri uzak tutmanın ve felaketin zararlarından geniş halk kitlelerini korumanın büyük önem taşıdığına dikkati çekti. vakıf olarak uzun vadede türkiye'de ve dünyada sigara kullanımının tamamen sona ermesine yönelik çalışma yürüttüklerini ifade eden güngör, tüm duyarlı vatandaşları bu mücadelelerine katılmaya davet etti. bu noktadan hareketle ilköğ...

atom bombası ve hiroşima

abd’nin 6 ağustos 1945 tarihinde hiroşima’ya attığı atom bombası 140 binden fazla kişinin hemen veya birkaç ay içinde ölümüne yol açmıştı; başka bir deyişle kent nüfusunun yaklaşık yarısının yok olmasına yol açmıştı. abd, hiroşima’dan üç gün sonra 9 ağustos’ta da nagazaki’ye bomba atmış, burada da 80 bin kişi hayatını kaybetmişti. radyasyon sebebiyle toprağın ve suların zehirlenmesini ve daha uzun vadedeki zararları hesap etmesek bile ilk beş yılda hiroşima ve nagazaki’de350 000’i aşkın sivil ölmüştür. amerika, bomba kullanımını haklı göstermek için japonya’nın pearl harbor limanına yaptığı baskını ve müttefik güçlerinin koşulsuz teslim olma isteğini geri çevirmelerini öne sürdü. aslında daha işin başından itibaren amerika’nın kara, deniz ve hava kuvvetlerinin üst düzey yet...

atom bombası

atom bombası<meta name="robots" content="noodp">atom bombası ile ilgili ilk çalışmalar ikinci dünya savaşı sırasında başladı. ilk projenin adı manhattan projesi'dir.1942 yılında abd'nin new mexico eyaletindeki los alamos bölgesinde gizlice bir grup ünlü bilimadamı toplandı. robert j. oppenheimer öncülüğünde 3 yıl çalıştıktan sonra ilk bombayı yapmaya başardılar. aynı esnada tennessee eyaletinin oak ridge kasabasında gizli bir üs daha kuruldu. burada da patlayacak zengin malzemenin üretimi çalışmaları başladı.ilk atom bombasının denemesi 16 temmuz 1945 günü meksika sınırına yakın alamogordo çölünde gerçekleştirildi. "trinity" kod adlı bu denemede patlamanın şiddeti inanılmazdı. hes...

atom bombası nasıl yapılır ?

fizyon tipi çekirdek tepkimesine dayalı atom bombalarında yüksek zenginlikte (saflıkta) uranyum (235u) veya plütonyum (239pu) kullanılır. günümüzde üretilen bombalar daha çok plütonyum içeriklidir. bu yüksek zenginlikte malzeme, zenginleştirme tesislerinden ya da nükleer reaktörlerden elde edilmektedir.zincirleme çekirdek tepkimesinin gerçekleşmesi için, ortamın kritik adı verilen seviyede ya da üstünde olması gerekmektedir. bunun için de belli miktarda ki kütlenin belli bir hacimde olması gereklidir. bu gereken en az kütleye kritik kütle, hacime de kritik hacim denir. atom bombalarına kritik kütle sağlanacak miktarda malzeme konur fakat bu malzeme öyle bir ...

atom bombası nasıl yapılır ?

fizyon tipi çekirdek tepkimesine dayalı atom bombalarında yüksek zenginlikte (saflıkta) uranyum (235u) veya plütonyum (239pu) kullanılır. günümüzde üretilen bombalar daha çok plütonyum içeriklidir. bu yüksek zenginlikte malzeme, zenginleştirme tesislerinden ya da nükleer reaktörlerden elde edilmektedir. zincirleme çekirdek tepkimesinin gerçekleşmesi için, ortamın kritik adı verilen seviyede ya da üstünde olması gerekmektedir. bunun için de belli miktarda ki kütlenin belli bir hacimde olması gereklidir. bu gereken en az kütleye kritik kütle, hacime de kritik hacim denir. atom bombalarına kritik kütle sağlanacak miktarda malzeme konur fakat bu malzeme ö...

manevi atom bombası

atom bombası tahribatta çok büyük bir silah. yaptığı tahribat karşı konulamaz, çok yıkıcı ve zararları uzun müddet devam eden bir bomba. risale-i nur da tamiratta çok büyük manevi bir silah.yaptığı tamirat karşı konulamaz, çok yapıcı, müsbet ve faydaları dünya ve ahiret, ferd ve toplum üzerinde devamlı bir eser.biri dünyayı ve insanın hususi dünyasını tahrip ederken, diğeri dünyayı ve insanın hususi ve umumi dünyasını cennet şekline getiriyor. sevilmeyen, tiksinilen, korkulan insanları, mübarek, nurani, melek-misal bir can-kardeş yapıyor. küfür ve inkar sahasında ise, onların bütün temel, esas ve batıl inanışlarını yerle-bir, hak ile yeksan ediyor. risale-i nur kafiri değil, k&u...

sigara atom bombası gibi

günde iki paket sigaranın etkisi atom bombasından farksız. sigarayla savaşanlar vakfına kayyum olarak atanan necmettin güngör, günde iki paket sigara içen bir kişinin, hiroşima'ya atılan atom bombasının öldürücü dozuna eş değer radyoaktivite etkisi altında kaldığını söyledi. güngör, aa muhabirine yaptığı açıklamada, sigaranın, çağın en büyük sorunlarından birisi olduğunu ve halkın sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı. sigaranın, bir felaket olduğunu ifade eden güngör, bu felaketten yeni yetişen nesilleri uzak tutmanın ve felaketin zararlarından geniş halk kitlelerini korumanın büyük önem taşıdığına dikkati çekti.vakıf olarak uzun vadede türkiye'de ve dünyada sigara kullanımının tamamen sona ermesine yönelik çalışma yürüttüklerini ifade eden güngör, tüm duyarlı v...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !