× "

atomdan daha küçük parçacıkların varlığı

" arama sonuçları

fen ve kimya ödevlerim

  suyun donma derecesi ve hissedilir sıcaklık olgusu okulumuzu ve çevresini temiz tutmanın önemini anlatan bir slogan  trafikte trafik işaretlerine uymanın önemi nedir röntgen filmi yokken kırıklar nasıl anlaşılırdı trafikte trafik işaretlerine uymanın önemi kısaca sağlıklı bir çevremiz olması için okulda ne gibi çalışmalar yapabiliriz sağlıklı bir çevremiz olması için okulda neler yapabiliriz sağlıklı bir çevremiz olması için okulda neler yapmalıyız toplama işlemi günlük hayatta nerelerde kullanılır turistlere nasıl davranmalıyız turistlere nasıl davranmalıyız yazı turistlere nasıl davranmalıyız kompozisyon turistlere nasıl davr...

maddeyi oluşturan tanecikler

atom nedir? "maddenin en küçük yapıtaşı! peki, "madde" nedir? elle tutup gözle gördüğümüz her şey! aslında, doğru olmasına doğru bu yanıtların hepsi ama biraz eksik... örneğin ben bir maddeyim; yani benim de en küçük yapıtaşım atomlar. yani atom denen minik "yaratıklar"dan oluştum. aynı şekilde yediğimiz elma, oturduğumuz sandalye, yazı yazdığımız kalem ve hatta onun mürekkebi, içtiğimiz su, soluduğumuz hava... bunların hepsi madde ve hepsi de atomlardan oluşmuş. peki nedir bu atom? etrafımızda gördüğümüz tüm maddelerden sorumlu bu "minik" nesneler neye benzer? herşeyden önemlisi, acaba onların da yapıtaşları var mı? aslına bakarsanız, bu sorular yüzyıllar öncesinden de sorulmuş. hatta "atom" sözcüğünün ilk ortaya çıkışı i.ö. 460 yılına kadar uzanıyor. o dönemde yaşamış demok...

2008-2009 fen ve teknoloji dersi örnek proje konuları

örnek fen ve teknoloji dersi proje görevleri otomatik tahta silme duyarlı baston dikey ve yatay kalkış iniş yapabilen uçak uzaktan kumandalı gırgır dönen ev dedelere süper baston yağmur yağınca üstü kapanan otopark dikkat hırsız var farklı bir periyodik cetvel nedir bu kimyasallardan çektiğimiz içme suyumuzdaki kireç oranı normal mi? temiz ve ucuz enerji özgür sera pratik tepegöz yürü ısıt geleceğin yakıtı hidrojen hızlı tren gölge olayları oluşturma aleti akıllı süpürge sindirim sisteminin bilgisayar animasyonu ile canlandırılması sel uyarı sistemi canlandırma yaptım hayatıma kattım deniz suyu elektrolizi otomatik kalem açar yağmur kaldırımları ayarlanabilir sıra binalardaki pencere c...

2008-2009 eğitim-öğretim yılı örnek fen ve teknoloji dersi proje

örnek fen ve teknoloji dersi proje görevleri otomatik tahta silme duyarlı baston dikey ve yatay kalkış iniş yapabilen uçak uzaktan kumandalı gırgır dönen ev dedelere süper baston yağmur yağınca üstü kapanan otopark dikkat hırsız var farklı bir periyodik cetvel nedir bu kimyasallardan çektiğimiz içme suyumuzdaki kireç oranı normal mi? temiz ve ucuz enerji özgür sera pratik tepegöz yürü ısıt geleceğin yakıtı hidrojen hızlı tren gölge olayları oluşturma aleti akıllı süpürge sindirim sisteminin bilgisayar animasyonu ile canlandırılması sel uyarı sistemi canlandırma yaptım hayatıma kattım deniz suyu elektrolizi otomatik kalem açar yağmur kaldırımları ayarlanabilir sıra binalardaki pencere c...

maddenin en küçük yapıtaşı mı?

atom atom nedir? "maddenin en küçük yapıtaşı! peki, "madde" nedir? elle tutup gözle gördüğümüz her şey! aslında, doğru olmasına doğru bu yanıtların hepsi ama biraz eksik... örneğin ben bir maddeyim; yani benim de en küçük yapıtaşım atomlar. yani atom denen minik "yaratıklar"dan oluştum. aynı şekilde yediğimiz elma, oturduğumuz sandalye, yazı yazdığımız kalem ve hatta onun mürekkebi, içtiğimiz su, soluduğumuz hava... bunların hepsi madde ve hepsi de atomlardan oluşmuş. peki nedir bu atom? etrafımızda gördüğümüz tüm maddelerden sorumlu bu "minik" nesneler neye benzer? herşeyden önemlisi, acaba onların da yapıtaşları var mı? aslına bakarsanız, bu sorular yüzyıllar öncesinden de ...

atomun yapısı (konu anlatım)

atomun yapısıelementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. atomu oluşturan parçacıklar: * cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron,* elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton,* elektrik yükü taşımayan nötr parcacık nötron.atom iki kısımdan oluşur :1-çekirdek (merkez) ve 2-katmanlar (yörünge; enerji düzeyi) çekirdek, hacim olarak küçük olmasına karşın, atomun tüm kütlesini oluşturur. çekirdekte proton ve n&oum...

1000 i aşkın fen ve teknoloji dersi örnek proje ve performans öd

7.sınıf fen ve teknoloji dersi ı.dönem performans görevleri listesi1.dönem1. enzim ne demektir.vücudumuzdaki enzimleri ve görevlerini araştırınız2. reflü hastalığı nedir?sebebini araştırınız.3. diyaliz ne demektir?araştırınız.4. böbrek taşları nasıl oluşur?nasıl tedavi edildiğini araştırınız.5. vücudumuzdaki hormonları ve görevlerini gösterir poster hazırlayınız6. guatr hastalığının sebebini araştırınız.7. serap olayı nedir?araştırınız.8. telefonun çalışma prensibi ile kulağımızın sesleri duyması arasında bir benzerlik varmıdır?araştırınız.9. dilimizin tad alma bölgelerini poster halinde gösteriniz.10. doku ve organ bağışının önemi ile ilgili bir poster hazırlayınız.11. farklı kalınlıklardaki tellerden 3 tane yay hazır...

maddenin en küçük yapıtaşı atom mu?

atom nedir? "maddenin en küçük yapıtaşı! peki, "madde" nedir? elle tutup gözle gördüğümüz her şey! aslında, doğru olmasına doğru bu yanıtların hepsi ama biraz eksik... örneğin ben bir maddeyim; yani benim de en küçük yapıtaşım atomlar. yani atom denen minik "yaratıklar"dan oluştum. aynı şekilde yediğimiz elma, oturduğumuz sandalye, yazı yazdığımız kalem ve hatta onun mürekkebi, içtiğimiz su, soluduğumuz hava... bunların hepsi madde ve hepsi de atomlardan oluşmuş. peki nedir bu atom? etrafımızda gördüğümüz tüm maddelerden sorumlu bu "minik" nesneler neye benzer? herşeyden önemlisi, acaba onların da yapıtaşları var mı?aslına bakarsanız, bu sorular yüzyıllar öncesinden de sorulm...

maddenin en küçük yapıtaşı atom mu?

atom nedir? "maddenin en küçük yapıtaşı! peki, "madde" nedir? elle tutup gözle gördüğümüz her şey! aslında, doğru olmasına doğru bu yanıtların hepsi ama biraz eksik... örneğin ben bir maddeyim; yani benim de en küçük yapıtaşım atomlar. yani atom denen minik "yaratıklar"dan oluştum. aynı şekilde yediğimiz elma, oturduğumuz sandalye, yazı yazdığımız kalem ve hatta onun mürekkebi, içtiğimiz su, soluduğumuz hava... bunların hepsi madde ve hepsi de atomlardan oluşmuş. peki nedir bu atom? etrafımızda gördüğümüz tüm maddelerden sorumlu bu "minik" nesneler neye benzer? herşeyden önemlisi, acaba onların da yapıtaşları var mı?aslına bakarsanız, bu sorular yüzyıllar öncesinden de sorulm...

maddenin en küçük yapıtaşı mı?

atom atom nedir? "maddenin en küçük yapıtaşı! peki, "madde" nedir? elle tutup gözle gördüğümüz her şey! aslında, doğru olmasına doğru bu yanıtların hepsi ama biraz eksik... örneğin ben bir maddeyim; yani benim de en küçük yapıtaşım atomlar. yani atom denen minik "yaratıklar"dan oluştum. aynı şekilde yediğimiz elma, oturduğumuz sandalye, yazı yazdığımız kalem ve hatta onun mürekkebi, içtiğimiz su, soluduğumuz hava... bunların hepsi madde ve hepsi de atomlardan oluşmuş. peki nedir bu atom? etrafımızda gördüğümüz tüm maddelerden sorumlu bu "minik" nesneler neye benzer? herşeyden önemlisi, acaba onların da yapıtaşları var mı? aslına bakarsanız, bu sorular yüzyıllar öncesinden ...

örnek proje konuları

örnek fen ve teknoloji dersi proje görevleriotomatik tahta silmeduyarlı bastondikey ve yatay kalkış iniş yapabilen uçakuzaktan kumandalı gırgırdönen evdedelere süper bastonyağmur yağınca üstü kapanan otoparkdikkat hırsız varfarklı bir periyodik cetvelnedir bu kimyasallardan çektiğimiziçme suyumuzdaki kireç oranı normal mi?temiz ve ucuz enerjiözgür serapratik tepegözyürü ısıtgeleceğin yakıtı hidrojenhızlı trengölge olayları oluşturma aletiakıllı süpürgesindirim sisteminin bilgisayar animasyonu ile canlandırılmasısel uyarı sistemicanlandırma yaptım hayatıma kattımdeniz suyu elektroliziotomatik kalem açaryağmur kaldırımlarıayarlanabilir sırabinalardaki pencere camlarının kolayca temizlenmesikan dolaşımıakıllı gırgırdeprem oluşum modelimanyetik tablokavanozdaki bitkikanın insan vücudundaki yol...

örnek fen ve teknoloji dersi proje görevleri

otomatik tahta silme duyarlı baston dikey ve yatay kalkış iniş yapabilen uçak uzaktan kumandalı gırgır dönen ev dedelere süper baston yağmur yağınca üstü kapanan otopark dikkat hırsız var farklı bir periyodik cetvel nedir bu kimyasallardan çektiğimiz içme suyumuzdaki kireç oranı normal mi? temiz ve ucuz enerji özgür sera pratik tepegöz yürü ısıt geleceğin yakıtı hidrojen hızlı tren gölge olayları oluşturma aleti akıllı süpürge sindirim sisteminin bilgisayar animasyonu ile canlandırılması sel uyarı sistemi canlandırma yaptım hayatıma kattım deniz suyu elektrolizi otomatik kalem açar yağmur kaldırımları ayarlanabilir sıra binalardaki pencere camlarının kolayca temizlenmesi kan dolaşımı akıllı gırgır deprem oluşum modeli manyetik tablo kavanozdaki bitki kan...

örnek fen ve teknoloji dersi proje görevleri

otomatik tahta silme duyarlı baston dikey ve yatay kalkış iniş yapabilen uçak uzaktan kumandalı gırgır dönen ev dedelere süper baston yağmur yağınca üstü kapanan otopark dikkat hırsız var farklı bir periyodik cetvel nedir bu kimyasallardan çektiğimiz içme suyumuzdaki kireç oranı normal mi? temiz ve ucuz enerji özgür sera pratik tepegöz yürü ısıt geleceğin yakıtı hidrojen hızlı tren gölge olayları oluşturma aleti akıllı süpürge sindirim sisteminin bilgisayar animasyonu ile canlandırılması sel uyarı sistemi canlandırma yaptım hayatıma kattım deniz suyu elektrolizi otomatik kalem açar yağmur kaldırımları ayarlanabilir sıra binalardaki pencere camlarının kolayca temizlenmesi kan dolaşımı akıllı gırgır deprem oluşum modeli manyetik tablo kavanozdaki bitki kanın i...

örnek fen ve teknoloji dersi proje görevleri

örnek fen ve teknoloji dersi proje görevleri  otomatik tahta silme duyarlı baston dikey ve yatay kalkış iniş yapabilen uçak uzaktan kumandalı gırgır dönen ev dedelere süper baston yağmur yağınca üstü kapanan otopark dikkat hırsız var farklı bir periyodik cetvel nedir bu kimyasallardan çektiğimiz içme suyumuzdaki kireç oranı normal mi? temiz ve ucuz enerji özgür sera pratik tepegöz yürü ısıt geleceğin yakıtı hidrojen hızlı tren gölge olayları oluşturma aleti akıllı süpürge sindirim sisteminin bilgisayar animasyonu ile canlandırılması sel uyarı sistemi canlandırma yaptım hayatıma kattım deniz suyu elektrolizi otomatik kalem açar yağmur kaldırımları ayarlanabilir sıra binalardaki pe...

yaşamımızdaki sorunlar sorun ara

yaşamımızdaki sorunlar1otomatik tahta silme2duyarlı baston3dikey ve yatay kalkış iniş yapabilen uçak4uzaktan kumandalı gırgır5dönen ev6dedelere süper baston7yağmur yağınca üstü kapanan otopark8dikkat hırsız var9farklı bir periyodik cetvel10nedir bu kimyasallardan çektiğimiz11içme suyumuzdaki kireç oranı normal mi?12temiz ve ucuz enerji13özgür sera14pratik tepegöz15yürü ısıt16geleceğin yakıtı hidrojen17hızlı tren18gölge olayları oluşturma aleti19akıllı süpürge20sindirim sisteminin bilgisayar animasyonu ile canlandırılması21sel uyarı sistemi22canlandırma yaptım hayatıma kattım23deniz suyu elektrolizi24otomatik kalem açar25yağmur kaldırımları26ayarlanabilir sıra27binalardaki pencere camlarının kolayca temizlenmesi28kan dolaşımı29akıllı gırgır30deprem oluşum modeli manyetik tablo kavanozdak...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !