× "

atomun parçalanmasını kim buldu

" arama sonuçları

atomun yapısı

elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir  atomu oluşturan parçacıklar: * cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron, * elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton, * elektrik yükü taşımayan nötr parcacık nötron atom iki kısımdan oluşur: 1-çekirdek (merkez) 2-katmanlar (yörünge; enerji düzeyi) çekirdek, hacim olarak küçük olmasına karşın, atomun tüm kütlesini oluşturur. çekirdek...

<b>atomun</b> yapısı konu anlatımı

atomun yapısı konu anlatımı

atomun yapısı atomun yapısı nedir atomun yapısı konu anlatımı atomun yapısı: elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. atomu oluşturan parçacıklar: * cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron, * elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton, * elektrik yükü taşımayan nötr parcacık nötron. atom iki kısımdan oluşur : 1-çekirdek (merkez) ve 2-katmanlar (yörünge; enerji düzeyi) çekirdek, hacim olarak kü&ccedi...

atomun elektrikli yapısı ödevi

atomun elektrikli yapısı 1. çekirdekteki dev güç: güçlü nükleer kuvvet çevremizde gördüğümüz her şeyin, kendimiz de dahil olmak üzere atomlardan oluştuğunu ve bu atomların da pek çok parçacıktan meydana geldiğini gördük. peki bir atomun çekirdeğini oluşturan tüm bu parçacıkları bir arada tutan güç nedir? işte çekirdeği bir arada tutan ve fizik kurallarının tanımlayabildiği en şiddetli kuvvet olan bu kuvvet, "güçlü nükleer kuvvet"tir. bu kuvvet atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. atomun çekirdeği bu şekilde oluşur. bu kuvvetin şiddeti o kadar fazladı...

atomun

atomun tarihi atomun anlamı atomun tarihçesiantikitede ve ortaçağda madde anlamı ve atom teorisiinsanoğlu en eski çağlardan itibaren maddenin menşeini ve mahiyetini izah etmeğe çalışmıştır. eskilerde kâinattaki her şeyin bir tek ana maddeden (prensipten) geldiği fikri vardı. bu sebeple eskilerin ve bu arada bilhassa eski yunan filozoflarının başlıca çalışmalarını kâinatın sonsuz karışıklığını az sayıda ana maddeye irca etmek teşkil eder. eski yunan ve avrupa felsefesinin babası olup yunan ege okulunun kurucusu olan milet'li thales (m.ö. 640-546), her şeyin sudan geldiğini farzediyordu. şüphesiz thales'e göre mevcut olan şey, sis, su ve toprak şekillerini alabilmelidir. thales ana madde olarak suyu almakla, akıcılık özelliği...

madde ve enerji - atomun yapısı - elektron dağılımı

madde,uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeye madde denir.madde, saf ve saf olmayan madde olmak üzere iki ana gruba ayrılır.saf maddelerher yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir. saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir.saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır. saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır.element: aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir.elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz.genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır.bileşikler: ...

atomun elektirikli yapısı - nükleer kuvvet

1.çekirdekteki dev güç güçlü nükleer kuvvetçevremizde gördüğümüz her şeyin, kendimiz de dahil olmak üzere atomlardan oluştuğunu ve bu atomların da pek çok parçacıktan meydana geldiğini gördük. peki bir atomun çekirdeğini oluşturan tüm bu parçacıkları bir arada tutan güç nedir? işte çekirdeği bir arada tutan ve fizik kurallarının tanımlayabildiği en şiddetli kuvvet olan bu kuvvet, "güçlü nükleer kuvvet"tir.bu kuvvet atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. atomun çekirdeği bu şekilde oluşur. bu kuvvetin şiddeti o kadar fazladır ki, çekirdeğin içindeki prot...

atomun tarihsel gelişimi - atom nedir - atomun yapısı - bing ban

hava,su,dağlar,hayvanlar,bitkiler,koltuk,kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğümüz ,dokunduğumuz ,hissettiğimiz herşey atomdan meydana gelmiştir.elinizde tutuğunuz kitabın herbir sayfası milyarlarca atomdan oluşur.atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır.       bu küçüklüğü bir insanın gözünde canlandırması pek mümkün değildir.o yüzden bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım:       elinizde bir anahtar olduğunu düşünün. kuşkusuz bu anahtarın içindeki atomları görebilmemiz mümkün degildir.atomları mutlaka görmek istiyorum diyorsanız,elinizdeki anahtarı dünyanın boyutlarına getirmemiz gerekecektir.elinizdeki anahtar d...

atomun elektrikli yapisi nedir?

1. çekirdekteki dev güç: güçlü nükleer kuvvet çevremizde gördüğümüz her şeyin, kendimiz de dahil olmak üzere atomlardan oluştuğunu ve bu atomların da pek çok parçacıktan meydana geldiğini gördük. peki bir atomun çekirdeğini oluşturan tüm bu parçacıkları bir arada tutan güç nedir? işte çekirdeği bir arada tutan ve fizik kurallarının tanımlayabildiği en şiddetli kuvvet olan bu kuvvet, "güçlü nükleer kuvvet"tir. bu kuvvet atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. atomun çekirdeği bu şekilde oluşur. bu kuvvetin şiddeti o kadar fazladır ki, çekirdeğin içindeki protonların ve nötronların adeta birbirine yapışmasını sağlar. bu yüzden bu kuvveti taşıyan çok küçük parçacıklara latince'de "yapıştırıcı" anlamına gelen "gluon" denil...

atomun elektrikli yapısı

atomun elektrikli yapısı 1. çekirdekteki dev güç: güçlü nükleer kuvvet çevremizde gördüğümüz her şeyin, kendimiz de dahil olmak üzere atomlardan oluştuğunu ve bu atomların da pek çok parçacıktan meydana geldiğini gördük. peki bir atomun çekirdeğini oluşturan tüm bu parçacıkları bir arada tutan güç nedir? işte çekirdeği bir arada tutan ve fizik kurallarının tanımlayabildiği en şiddetli kuvvet olan bu kuvvet, "güçlü nükleer kuvvet"tir. bu kuvvet atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. atomun çekirdeği bu şekilde oluşur. bu kuvvetin şiddeti o kadar fazladır ki, çekirdeğin içindeki protonların ve nötronların adeta birbirine yapışmasını sağlar. bu yüzden bu kuvveti taşıyan çok küçük parçacıklara latince'de "yapıştırıc...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !