× "

atomun yapısı ile ilgili sorular

" arama sonuçları
madde ile ilgili bulmaca

madde ile ilgili bulmaca

maddenin iç yapısına yolculuk-madde bulmaca   sorular: 1) maddelerin iç yapısı bütünüyle değişir, yeni ürünler meydana gelir ve basit yöntemlerle eski durumlarına dönüştürülemeyen olay veya tepkime. 2) aynı özellikte iki maddenin bir araya gelmesi sonucu oluşan madde . 3)  atomun çekirdeği etrafında hızlı hareket eden (-) yüklü parçacık. 4) metallerin diğer metallerle ya da ametallerle oluşturduğu homojen karışım. 5) elektriği ve ısıyı iyi ileten tel ve levha haline getirilebilen elementler. 6) elektriği iletmeyen, tel ve levha haline getirilemeyen elementler. 7)  simgesi he olan element. 8) maddenin üç halinden biri. 9)...

periyodik cetvel ile ilgili sorular

atomun yapısı ve periyodik cetvel ile ilgili sorular periyodik cetvel soruları 1. x+3 iyonunun 10 elektronu olduğuna göre x’in periyodik cetvelindeki yeri nedir? a) 3.periyot, 3.grup b) 3.periyot, 2.grup c) 3.periyot, 4.grup d) 4.periyot, 8.grup 2. ı. atom numarasına göre düzenlenmiştir. ıı. aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir. ııı. aynı periyottaki elementler aynı değerliği alır. periyodik cetvelle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? a) yalnız ı b) ı ve ıı c) ıı ve ııı d) yalnız ııı 3. son yörüngelerinde 8 elektron bulunduran elementlere ne ad verilir? a) bileşik b) metal c) ametal d) soygaz 4. 11na, 20ca, 15p, 10ne elementlerinden hangisi ametaldir? a) 11na b) 20ca c)...

atom ve atomun yapısı 123

atom ve atomun yapısı - atom ve atomun yapısı - atomlar arasındaki kuvvetli etkileşimlerin isimleri - atamun yapısı - atom ve yapısı ile ilgili sorular - atomun temel yapısı ile ilgili belgeseller - atomun yapısı boş - atomun yapısı hakkında araştırma - atomun yapısıyla ilgili sorular atom, antik çağda yetişen pek çok düşünürle birlikte, maddenin yapısı sorgulanmaya başlamıştır. ilk kez thales evreni anlamanın yolunun maddeyi anlamaktan geçtiğini ifade ederek, materyalist felsefeye ilk adımı atmıştır. daha sonra anaximander, evreni oluşturan apeiron denen bitmez, değişmez, görünmez bir maddeden bahsetmiştir. empedocles, tüm varlıkların dört elementten yani ateş, hava, su, topraktan oluştuğunu ifade etmiştir. empedocles'in b...

6.sınıf -3.ünite- maddenin tanecikli yapısı

  konu : 1    maddenin tanecikli yapısı  nedir ? hava,su,dağlar,hayvanlar,bitkiler,vücudumuurduğumuz koltuk,kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğümüz ,dokunduğumuz ,hissettiğimiz herşey atomdan meydana gelmiştir.elinizde tutuğunuz kitabın herbir sayfası milyarlarca atomdan oluşur.atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır. bu küçüklüğü bir insanın gözünde canlandırması pek mümkün değildir.o yüzden bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım: elinizde bir anahtar olduğunu ...

:: atom ve yapısı :: konu anlatımı

atom ve yapısı maddelerin gözle görülmeyen en küçük parçasına atom denir. atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. atomda (+) yüklü protonalar,(-) yüklü elektronlar ve yüksüz nötronlar bulunur. atom çekirdek ve elektron olmak üzere iki temel parçacıktan oluşur. çekirdek:atomun merkezini oluşturur. hacim olarak çok küçük(1/10000) olmasına karşın tüm ağırlığın(1/1840) toplandığı kısımdır. protonlar:bir element için proton sayısı sabittir. elementin tümünü ve tüm özellikleri belirleyen protondur.proton sayısı değiştiğinde elementin tü...

mol kavramı nedir,mol ile ilgili çözümlü sorular

  mol kavrami       mol : avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir. örnek : 1 mol hf 6,02.1023 tane hf molekülüdür. yine bu molekülün içerisinde 1 mol h atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol f atomu (6,02.1023 tane) vardır. atom ağırlığı : 12c izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. örneğin, h=1 o=16 n=14 s=32 1 atomik kütle birimi (a.k.b) : 1/ 6,02.1023 = 1,66.10-24 gramdır. molekül ağırlığı : bileşiği oluşturan elementlerin gram cinsinden kütlelerinin toplamına denir. ...

yaşamımızdaki elektrik (konu anlatımı)

durgun elektrik ve elektriklenme1- maddenin yapısı ve atom2- elektrik yükü çeşitleri (artı ve eksi yükler)3- durgun (statik) elektrik4- elektriklenme5- elektriklenme çeşitleri (cisimlerin elektriklenmesi)6- elektriklenmiş cisimler arasındaki itme ve çekme7- topraklama8- elektroskop ve özellikleri9- iletken ve yalıtkan maddeler10- şimşek ve yıldırım olaylarıyaşamımızdaki elektrika- durgun elektrik ve elektriklenme :1- maddenin yapısı ve atom :boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir.• atom, küre şeklindedir ve merkezinde çekirdek bulunur.• atom, elektrikli yapıya sahiptir yani içerisinde (+)...

7. sınıf fen ve teknoloji dersi hedef ve kazanımlar

7.sınıf hedef ve kazanımlarsevgili öğrenciler:milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sbs  (seviye belirleme sınavı) 7. sınıf kazanımları dışında herhangi bir soruyu yöneltiyemiyeceklerini belirtmişlerdir. kazanımlar dışında soru sorulması halinde, soruya iptal etme davası açabilirisiniz.7.sınıf fen ve teknoloji üniteleri :1. ünite : vücudumuzda sistemler 2. ünite : kuvvet ve hareket3. ünite : yaşamımızdaki elektrik 4. ünite : maddenin yapısı ve özellikleri5. ünite : ışık 6. ünite : insan ve çevre7. ünite : güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi1.ünite: vücudumuzda sistemler (toplam kazanım:27) ayrılan süre :30 ders1. sindirim sistemi ile ilgili olarak &oum...

element bileşik karışım metal ametal soygaz özellikleri

metal ametal soygaz süspansiyon emilsiyon adi karışım madde: boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. kütle ve hacim maddelerde ortak olan iki özeliktir. hacim :maddenin uzayda kapladığı alana denir. hacim birimleri : m3 ,dm3, cm3 , mm3 , lt kütle:maddenin değişmeyen miktarıdır. kütle birimleri : kg , gr eylemsizlik:hareket halindeki bir cismi durdurmak istediğimizde veya duran bir cismi hareket ettirmek istediğimizde cismin göstermiş olduğu tepkiye denir. ayırtedici özellik:maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan özkütle , erime noktası , donma noktası , kaynama noktası , yanma gibi özellikler madde miktarıma bağlı değildir. özkütle: (yoğunluk):bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. birimleri : gr/cm3 saf madde :fiz...

atomun oluşum serüveni

atomun oluşum serüveni görkemli boyutlarıyla insan aklının kavrama sınırlarını zorlayan evren, var olduğu ilk andan itibaren hassas dengeler üzerinde ve büyük bir düzen içerisinde, hiç şaşmadan işlemektedir. bu muazzam evrenin nasıl var olduğu, nereye doğru gittiği, içindeki düzen ve dengeyi sağlayan kanunların nasıl işlediği ise her devirde insanların merak konusu olmuştur ve halen de olmaya devam etmektedir. bilimadamları bu konularla ilgili sayısız araştırmalar yapmış, pek çok tez ve teori üretmişlerdir. evrendeki düzen ve tasarımı akıl ve vicdanlarıyla değerlendiren bilimadamları için var olan kusursuzluğu açıklamak çok kolay olmuştur. çünkü bu kusursuz tasarımın tüm evrene hakim olan üstün güç sahibi allah tarafından yaratıldığı, düşünen ve akleden insanlar için açıkça gözl...

atomun oluşum serüveni

görkemli boyutlarıyla insan aklının kavrama sınırlarını zorlayan evren, var olduğu ilk andan itibaren hassas dengeler üzerinde ve büyük bir düzen içerisinde, hiç şaşmadan işlemektedir. bu muazzam evrenin nasıl var olduğu, nereye doğru gittiği, içindeki düzen ve dengeyi sağlayan kanunların nasıl işlediği ise her devirde insanların merak konusu olmuştur ve halen de olmaya devam etmektedir. bilimadamları bu konularla ilgili sayısız araştırmalar yapmış, pek çok tez ve teori üretmişlerdir. evrendeki düzen ve tasarımı akıl ve vicdanlarıyla değerlendiren bilimadamları için var olan kusursuzluğu açıklamak çok kolay olmuştur. çünkü bu kusursuz tasarımın tüm evrene hakim olan üstün güç sahibi allah tarafından yaratıldığı, düşünen ve akleden insanlar için açıkça gözler önüne serilmiş bir ge...

atomun sırları

atomun yaratılışındaki mucize       'neden?' bu soru, cevabına ulaşıldığında insanı bambaşka bir dünyaya götürecek bir kapının anahtarıdır. aynı zamanda, bilenleri bilmeyenlerden ayıran ince bir çizgi... insanoğlu içinde yaşadığı dünyada 'ne', 'nasıl' ve 'ne şekilde' gibi pekçok sorunun cevabını aramakta ancak bu soruların ardından oldukça kısa mesafeler gidebilmektedir. içiçe yaşadığı olağanüstü düzen ve denge hakkında kendisine 'neden?' sorusunu sormadığı sürece gerçeğe ulaşacak bir mesafe katetmesi ise mümkün değildir. bu kitapta, canlı-cansız herşeyin temeli olan "atom" konusunu ele alacağız. atom hakkında nelerin, nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini inceledikten sonra "neden" sorusunun cevaplarını arayacağız...

atomun yapısı

atomun yapısı hava, su, dağlar, hayvanlar, bitkiler, vücudunuz, oturduğunuz koltuk, kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğünüz, dokunduğunuz, hissettiğiniz her şey atomlardan meydana gelmiştir. elinizde tuttuğunuz kitabın her bir sayfası milyarlarca atomdan oluşur. atomlar öyle küçük parçacıklardır ki, en güçlü mikroskoplarla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir. bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır. bu küçüklüğü bir insanın gözünde canlandırması pek mümkün değildir. o yüzden bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım: elinizde bir anahtar olduğunu düşünün. kuşkusuz bu anahtarın içindeki atomları görebilmeniz mümkün değildir. atomları mutlaka görmek istiyorum diyorsanız, elinizdeki anahtarı dünyanın boyutlarına getirmeniz gerekecektir. elinizdeki anahtar düny...

atomun oluşum serüveni

"neden?" bu soru, cevabına ulaşıldığında insanı bambaşka bir dünyaya götürecek bir kapının anahtarıdır. aynı zamanda, bilenleri bilmeyenlerden ayıran ince bir çizgi... insanoğlu içinde yaşadığı dünyada "ne", "nasıl" ve "ne şekilde" gibi pek çok sorunun cevabını aramakta, ancak bu soruların ardından oldukça kısa bir yol katedebilmektedir. insanın iç içe yaşadığı olağanüstü düzen ve denge hakkında kendisine 'neden?' sorusunu sormadığı sürece gerçeğe ulaşacak bir mesafe katetmesi mümkün değildir. bu kitapta, canlı-cansız her şeyin temeli olan "atom" konusunu ele alacağız. atom hakkında nelerin, nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini inceledikten sonra, "neden" sorusunun cevaplarını arayacağız. bizi, peşinde olduğumuz mutlak gerçeğe ulaştıracak olan işte bu son sorunun cevabı...

atomun ortaya çıkışı (ödev)

                                          atomun ortaya çıkışı     big bang teorisinin de bir kez daha ortaya koyduğu gibi, allah evreni yokluktan var etmiştir. bu büyük patlama, her yönüyle insanı düşündüren, tesadüflerle izah edilemeyecek ince hesaplar ve detaylarla doludur.     patlamanın her anındaki sıcaklık, atom parçacıklarının sayısı, o anda devreye giren kuvvetler ve bu kuvvetlerin şiddetleri çok hassas değerlere sahip olmalıdır. bu değerlerin birinin bile sağlanamaması durumunda, bugün içinde yaşadığımız evren var olamazdı. kastettiğimiz değerlerin herhangi birinin matematiksel olarak "0"...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !