× "

avrupa kıtasının genel özellikleri

" arama sonuçları

türkiyenin nüfusu ve özellikleri

  türkiyenin nüfusu ve özellikleri     nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder.   nüfus artışı   doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.   nüfus resimleri buna göre; nüfus artış hızı kalkınma hızından ...

avrupa kıtasının iklim özellikleri

avrupa kıtasının iklim özellikleri   avrupa’nın büyük bir bölümü okyanussal ve karasal ılıman iklim kuşaklarının etkisinde kalmakta, istisna olarak kuzeyde küçük bir kısmı soğuk iklim kuşağına (subpolar - tundra) ve güneyde akdeniz kıyıları subtropikal iklim’in etkisinde yer almaktadır. avrupa büyük bir kara parçası olduğu için, üzerinde, denize olan uzaklık, yükseklik, enlem etkisi, dağların uzanışı ve bakı gibi nedenler yüzünden büyük iklim farkları gözlenmektedir.   genel olarak avrupa, batısındaki atlas okyanusu’nun etkisi altındadır. yağışlar ve sıcaklık bakımından gayet önemli olan barometre depresyonları (gezici alç...

avrupa’nın coğrafi konumu ve genel özellikleri

avrupa’nın coğrafi konumu ve genel özellikleri yüzölçümü bakımından okyanusya’dan sonra en küçük kıta olan avrupa, eski dünya kara kütlesinin (avrasya), kuzeybatısında asya’dan yarımada şeklinde ayrılan küçük bir kısmıdır. aslında asya ile avrupa kıtaları bir bütünsellik gösterir ve avrasya adım taşımaktadır. kuzeyde kuzey buz denizi, batıda atlas okyanusu ve güneyde akdeniz ile çevrilen olan kıta, afrika’ya çok yaklaşır. örneğin bu uzaklıklar, cebelitarık boğazı’nda 14 km, sicilya boğazı’nda ise 140 km kadardır. güneydoğuda ise, ege denizi, marmara ve istanbul - çanakkale boğazları ile asya kıtası ve ortadoğu toprakla...

avrupa

avrupa avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan avrupa, sami dillerde erep (yahut ırib) güneşin battığı taraf anlamına gelir. fenikelilerden yunanlılara geçen bu ad, yunanca'da europa olmuş ve ege denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir. avrupa hakkında ansiklopedik bilgi avrupa kıtasıkıtalar içinde en küçük 2. kıtadır. avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan avrupa, sami dillerde erep (yahut ırib) güneşin battığı taraf anlamına gelir. fenikelilerden yunanlılara geçen bu ad, yunanca'da europa olmuş ve ege denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir.kapladığı alan yönünden okyanusya'dan sonra en küçük 2. kıta olan avrupa; batıda atlas...

avrupa kıtasının jeomorfolojik özellikleri

avrupa kıtasının jeomorfolojik özellikleri genel olarak denilebilir ki, avrupa, okyanusya’dan sonra en alçak kıtadır. bu durum, alçak ovaların ve geniş düzlüklerin kıtada fazla yer tutmasından ileri gelmektedir. ovalar en çok doğu avrupa’da genişler, batıya doğru daha dar ve daha dağınık bir manzara göstermektedir. doğu avrupa’daki ural dağları, kuzeydeki iskandinav dağ kütlesi ve büyük britanya adası’ndaki dağlık sahalar bir tarafa bırakılacak olursa, avrupa’nın başlıca dağlarının kıtanın güney yarısında toplanmış bulundukları göze çarpmaktadır. deniz seviyesi 200 m. alçalmış olsaydı, kuzeyde beyaz denizi ile barents denizi’nin büyük kısmı rusya ovalarına...

yeni çağ avrupasının özellikleri - yeniçağın özellikleri -rönesa

yeniçağ’ın genel özellikleri 1 ) istanbul’un fethinden fransız ihtilaline kadar olan dönemi ifade eder (1453 -1789). 2) bilimsel ve teknik alandaki gelişmelerin arttığı bir çağdır. (yeniçağın her alanda başlamasına yol açan en önemli olay bilimsel, teknik alandaki gelişmelerdir), 3) derebeylik rejiminin yerini mutlak krallıklara bırakªtığı bir çağdır. (barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla derebeylik rejimleri yıkılmaya başlamıştır.) 4) skolastik düşüncenin yerini pozitif düşünceye; hümanizmaya bırakmaya başladığı bir dönemdir. 5) akdeniz limanlarının ticari önemini yitirmesine karşılık atlas okyanusu'nun ticari öneminin artmasına yol açan gelişmelerin yaşandığı bir çağdır. 6) avrupa'da düşünce din dünyasında köklü değişmelerin yaşandığı bir dönemdir. (y...

türkiye'nin nüfusu ve özellikleri, türkiye'nin nüfusu, t

türkiyenin nüfusu ve özellikleri   nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. nüfus artışı doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.                      buna göre; ·         nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. ·  ...

ülkeler coğrafyası asya kıtası ve genel özellikleri, avrupa kıta

                                                              resim kaynak: www.travelblog.org/pix/maps/asia.jpgyer yüzü şekilleri (dağları): asyakıtasındaki yer şekillerinin oluşumunda kıtada etkili olan huron,kaledonya, hersinya ve alp himalaya kıvrım sistemi etkili olmuştur. 1. zamandan önce oluşan huron kıvrım sistemi kıtanın güneyinde arabistan ile hindistan(dekkan) yarımadalarında etkili olmuştur. 1. zamanda ilk oluşan kaledonya kıvrımları kıtanın kuzeyinde yenisey ve lena nehirler...

avrupa kıtası ve genel özellikleri, avrupa kıt'ası, avrupa,

avrupa kıtası ve genel özellikleri                                                              avrupa kıt'ası                     resim kaynak:  http://www.ktto.net/ab/turkce/harita2007.html kıta ile ilgili genel bilgiler: 1.norveç’te balıkçılık oldukça gelişmiştir                    &nbs...

avrupa kıtası ve genel özellikleri

avrupa kıtası ve genel özellikleri avrupa kıt'ası                     resim kaynak:  http://www.ktto.net/ab/turkce/harita2007.html kıta ile ilgili genel bilgiler: 1.norveç’te balıkçılık oldukça gelişmiştir                                            2.hollanda iç su ulaşımında önemli yere sahiptir.3.belçika,hollanda ve lüksemburg benelüx ülkelerindendir.                    4...

türkiyenin nüfusu ve özellikleri, nüfus artışı

nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. nüfus artışı doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.                      buna göre; ·         nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. ·         nüfus...

avrupa kıtası ve genel özellikleri

kıta ile ilgili önemli dip notlar harita kaynak:http://www.buildturkey.com/world_continents/europe.jpg kıtanın genel özellikleri:avrupa kıtasının ortalama yükseltisi azdır 1-norveç dünya balıkçılığında ön sıralardadır. 2-belçika ,hollanda,lüksemburg benelüx ülkelerindendir. 3-finlandiya ve norveç gibi ülkelerde buzulların oluşturduğu fiyord tipi kıyılara rastlanır. 4-avrupa’da yaşam seviyesi en yüksek ülke isviçre’dir 5-avrupa’da  çöl iklimi görülmez. 6-avrupa doğal nüfus artış hızının en az olduğu kıtadır 7- hollanda çiçek üretimi ve hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahiptir. 8-almanya patates üretiminde önemli paya sahiptir. 9-ingiltere’nin ve iskandinavya’nın batı kıyılarının kışın aynı enlemdeki kanada’nın doğu kıyılarından ı...

ülkeler coğrafyası asya kıtası ve genel özellikleri

ülkeler coğrafyası asya kıtası ve genel özellikleri

asya kıtasının özellikleri:                                                               resim kaynak: www.travelblog.org/pix/maps/asia.jpgyer yüzü şekilleri (dağları): asyakıtasındaki yer şekillerinin oluşumunda kıtada etkili olan huron,kaledonya, hersinya ve alp himalaya kıvrım sistemi etkili olmuştur. 1. zamandan önce oluşan huron kıvrım sistemi kıtanın güneyinde arabistan ile hindistan(dekkan) yarımadalarında etkili olmuştur. 1. zamanda ilk oluşan kaledonya kıvrımları kıtanın kuzeyin...

afrika kıtasının genel özellikleri

eski dünya karalarından birisi olan afrika, 30 218 000 km² yüz ölçümü ile kıtalar arasında asya ve amerika’nın ardından üçüncü sırada gelir. afrika adı, kartaca’ya ilk defa ayak basan romalılarca “afri” veya “africani” denilen oymakların adından esinlenerek verilmiştir. afrika adı bu ülkeye “pön” savaşları sırasında verilmiştir. o zamana kadar yunanlı yazarlar bu kıtaya “libya” yani “lebular diyarı” derlerdi. fakat ms ı yy sonlarında bu isim bütün kıta için kullanılmaya başlandı. afrika terimi daha sonra arapça’ya “ifrikaya” şeklinde geçmiştir.afrika kuzey-güney doğrultusunda tunus’taki beyaz burun (37° 22′ 20” k paraleli) ile güney afrika cumhuriyeti’ndeki ahulhas burnu (34° ...

amerika kıtasının genel özellikleri

kıta’ nın toplam yüzölçümü : 42. 037. 784 km² ‘ dir. bunun 24. 242. 364 km² ‘ sini kuzey ve orta amerika oluşturur.kıta genel olarak 82º kuzey, 55º güney enlemleri arasındadır.kuzey ve güney kutup noktasına en yakın olan kıtadır.güney yarım küre’ de en fazla kara parçasına sahip olan kıtadır. yeryüzü şekilleri:kuzey ve güney amerika’ nın yeryüzü şekilleri birbirine benzerlik gösterir. kıta’ nın yeryüzü şekillerini 3 ana ünite meydana getirir: platolar, dağlar ve ovalar.kıta’ nın en geniş platoları kıta’ nın doğu’ sunda yer alır. kıta’nın doğu’ sundaki platolar, hersinya ve kaledonya kıvrımları çevresinde, huran kıvrımlarının üzerinde gelişmişlerdir.bu özelliği gösteren, kıta’ nın en önemli platolarını kuzey amerikaR...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !