× "

avukatın görevleri

" arama sonuçları

avukatın hakları ve yükümlülükleri

  avukatlar mesleklerini icra ederken gerek arasında vekalet ilişkisi bulunan müvekkiline , gerek yargı kurum ve mensuplarına ve gerekse toplum ile kendi meslektaşlarına karşı bazı yükümlülükler altına girerken bazı haklara da sahiptirler.     avukatlık kanununda avukatın hakları ve yükümlülükleri , avukatın  hak ve ödevleri  başlığı altında 6. kısımda düzenlenmiştir.ancak hak ve yükümlülükleri  6. kısımdaki düzenlemelerle kısıtlamak doğru değildir.kanunun diğer maddelerinde de bazı düzenlemeler olduğu görülmektedir.burada yapacağım incelemede 6. kısım dışındaki maddeler üzerinde de inceleme ve değerlendirmelerde bulunacağım.öncelikle avukatla...

avukat görevleri

avukat görevleri

görevleri; -hukuksal sorunlarda ve yasal konularda yorum yapmak, -mahkeme ya da yargı yetkilisi bulunan diğer organlar karşısında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hakları dava etmek ve savunmak; -adli işleri, resmi dairelerdeki tüm işleri izlemek, bu işlerle ilgili belgeleri düzenlemek, -kendisine verilen ya da kendisinin kabul ettiği bir davayı ister kısa, ister uzun zaman aralığını kapsasın, sonuna dek izlemektir hukuk programında okumak isteyen bir öğrencinin; -üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine, -sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, -sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, -sabırlı ve anlayışlı, -tarafsız karar verebilen, -sorumluluk sahibi, -değişik gör&u...

avukat kimdir

avukat kimdir

  avukat kimdir?   avukat, hukuk öğrenimi görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir. avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir. avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. belirli konuda uzman olan avukatlar davalara girerek dava avukatı (bazı ülkelerde) olabilir. bu uzmanlaşma çeşitli konularda kendine başvuranlara danışmanlık yapmak, yol göstermek biçiminde de olabilir. bir avukat önce söz konusu olayı yada durumu hukuk açısından değerlendirir, sonra davayı üstlenir. hukuk deyimiyle "müvekkil" denen sav...

görevi kötüye kullanma unsurları hakkında bilgiler

arsa sahibinin haksız fiilinden dolayı inşaatın geç yapılmasından müspet ve menfi zarar nedir, avukatın görevi ihmali, avukatların zimmeti, bürokratik görevi kötüye kullanma suçu türk ceza yasasının ikinci kitap üçüncü bab dördüncü faslında 240. maddede düzenlenmiştir. bu suç devlet idaresi aleyhine işlenen suçlardandır. uygulamada tartışmalara neden olan suç tip-lerindendir. madde 240 : yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hap solunur. cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halin-de altı aydan bir yıla kadar ve her iki halde on iki bin liradan altmış bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. ayrıca memuriyet-ten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. metnin değerlendirilmesi ...

görevi kötüye kullanma unsurları hakkında bilgiler

arsa sahibinin haksız fiilinden dolayı inşaatın geç yapılmasından müspet ve menfi zarar nedir, avukatın görevi ihmali, avukatların zimmeti, bürokratik görevi kötüye kullanma suçu türk ceza yasasının ikinci kitap üçüncü bab dördüncü faslında 240. maddede düzenlenmiştir. bu suç devlet idaresi aleyhine işlenen suçlardandır. uygulamada tartışmalara neden olan suç tip-lerindendir. madde 240 : yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hap solunur. cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halin-de altı aydan bir yıla kadar ve her iki halde on iki bin liradan altmış bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. ayrıca memuriyet-ten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. metnin değerlendirilmesi ...

görevi kötüye kullanma unsurları hakkında bilgiler

arsa sahibinin haksız fiilinden dolayı inşaatın geç yapılmasından müspet ve menfi zarar nedir, avukatın görevi ihmali, avukatların zimmeti, bürokratik görevi kötüye kullanma suçu türk ceza yasasının ikinci kitap üçüncü bab dördüncü faslında 240. maddede düzenlenmiştir. bu suç devlet idaresi aleyhine işlenen suçlardandır. uygulamada tartışmalara neden olan suç tip-lerindendir. madde 240 : yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hap solunur. cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halin-de altı aydan bir yıla kadar ve her iki halde on iki bin liradan altmış bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. ayrıca memuriyet-ten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. metnin değerlendirilmesi ...

avukat nedir, avukatın tanımı, avukat kimdir

avukat, bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.   avukat, hukuk öğrenimi görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir. avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir.   avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. belirli konuda uzman olan avukatlar davalara girerek dava avukatı (bazı ülkelerde) olabilir. bu uzmanlaşma çeşitli konularda kendine başvuranlara danışmanlık yapmak, yol göstermek ...

avukatlık

avukatlık, hukuk öğrenimi görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir. avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir. avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. belirli konuda uzman olan avukatlar davalara girerek dava avukatı (bazı ülkelerde) olabilir. bu uzmanlaşma çeşitli konularda kendine başvuranlara danışmanlık yapmak, yol göstermek biçiminde de olabilir. bir avukat önce söz konusu olayı ya da durumu hukuk açısından değerlendirir, sonra davayı üstlenir. hukuk deyimiyle "müvekkil" denen savunacağı kişiyi temsil yetkisi aldıktan sonra ...

işte benim mesleğim avukatlık

avukat, hukuk öğrenimi görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir. avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir. avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. belirli konuda uzman olan avukatlar davalara girerek dava avukatı (bazı ülkelerde) olabilir. bu uzmanlaşma çeşitli konularda kendine başvuranlara danışmanlık yapmak, yol göstermek biçiminde de olabilir. bir avukat önce söz konusu olayı ya da durumu hukuk açısından değerlendirir, sonra davayı üstlenir. hukuk deyimiyle "müvekkil" denen savunacağı kişiyi temsil yetkisi aldıktan sonra da ...

mesleğim-avukat

mesleğim-avukat

avukat avukat, hukuk öğrenimi görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir. avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir. avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. belirli konuda uzman olan avukatlar davalara girerek dava avukatı (bazı ülkelerde) olabilir. bu uzmanlaşma çeşitli konularda kendine başvuranlara danışmanlık yapmak, yol göstermek biçiminde de olabilir. bir avukat önce söz konusu olayı ya da durumu hukuk açısından değerlendirir, sonra davayı üstlenir. hukuk deyimiyle "müvekkil" denen savunacağı kişiyi temsil yetkisi aldıktan sonra da gerekli işlemleri yürütür. duruşmalarda davacı ya da davalıy...

meslekler hakkında bilgiler

meslek grupları   avukatlık mesleği avukat mesleğinin tanımı bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir. avukatın görevleri - bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder, - dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler, - dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar, - mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır, - dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular ...

yargıtay hgk kararı: avukatın görevini yerine getirmekte özensiz

t.c. yargıtay hukuk genel kurulue. 2007/13-198k. 2007/199t. 11.4.2007 • gorevı kotuye kullanmak ( davali avukatin gorevini yerine getirmekte ozensiz davrandigi boylelikle kendi kusuruyla davacinin zarara ugramasina neden oldugu )• avukatın gorevını yerıne getırmekte ozensız davranması ( kendi kusuruyla davacinin zarara ugramasina neden oldugu - uzman bilirkisiden zarar miktari konusunda rapor alinmasi geregi )• zarar mıktarı konusunda rapor ( davali avukatin gorevini yerine getirmekte ozensiz davrandigi boylelikle kendi kusuruyla davacinin zarara ugramasina neden oldugundan uzman bilirkisiden zarar miktari konusunda rapor alinmasi geregi ) ozet : davacinin, davaliyi gorevi kotuye kullanmak sucundan sikayeti uzerine davalinin agir ceza mahkemesinde tck.nun 230. madd...

avukatların görevleri, avukatın görevleri nelerdir? (5 nisan avu

avukatların görevleri, avukatın görevleri nelerdir? (5 nisan avukatlar günü, avukatlık ile ilgili yazılar, şiirler, tüm belgeler)   avukatların temel görevleri şunlardır:     bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,   -dava konusuyla ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,   -davayla ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,   -mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,   -davayla ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,   -kararın m&u...

avukat nedir, avukatın tanımı, avukat kimdir? (5 nisan avukatlar

avukat nedir, avukatın tanımı, avukat kimdir? (5 nisan avukatlar günü, avukatlık ile ilgili yazılar, şiirler, tüm belgeler)   avukat, bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.   avukat, hukuk öğrenimi görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir. avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir.       avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. bel...

site müdürünün görevleri

site müdürünün görev tanımları 1. sitedeki yapılacak işleri günlük haftalık, aylık olarak planlar ve yaptırır. 2. sitedeki mesken sahiplerinden gelen öneri ve istekleri site yönetim planı doğrultusunda yaptırır. yönetim planına uymayan öneri ve istekleri site yönetimini toplantılarına sunulmak üzere toplantıların gündemine alır. 3. site yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları için hazırlıklar yapar.  4. site bütçesinin hazırlanmasında ve diğer mali konularda sitenin mali müşavirliğini yapan kişilerle bilgi alış verişi yaparak, site yönetimine bilgiler verir. 5. sitenin işletilmesinde gerekli olan malzemelerin alımını firmalardan en az üç tekl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !