× "

ayaklanmanın nedenleri ve sonuçları

" arama sonuçları

dersim olayları nedir?dersim isyanının sonuçları nelerdir?

dersim olayları nedir? dersim isyanı ya da dersim ayaklanması, şu anki adıyla tunceli ilinde 1937 yılında meydana gelen geniş kapsamlı isyandır. bu isyanı bastırmak için türkiye cumhuriyeti tarafından düzenlenen harekât dersim harekâtı'dır. bazı kesimler tarafından dersim soykırımı olarak da anılır. isyanın nedenleri ve isyan öncesi genel durum osmanlı döneminde yüzyıllarca yurtluk ve ocaklık biçiminde özerk olarak yönetilen dersim bölgesi'nde, özellikle tanzimat'tan sonra, merkezi yönetimin güçlendirilmesi amacına yönelik düzenlemelere karşı sık sık ayaklanmalar çıkmıştır (1847, 1877-78, 1885, 1892, 1893-95, 1907, 1911, 1916).[ kaynak b...

dersim olayları nedir?dersim isyanının sonuçları nelerdir?

dersim olayları nedir? dersim isyanı ya da dersim ayaklanması, şu anki adıyla tunceli ilinde 1937 yılında meydana gelen geniş kapsamlı isyandır. bu isyanı bastırmak için türkiye cumhuriyeti tarafından düzenlenen harekât dersim harekâtı'dır. bazı kesimler tarafından dersim soykırımı olarak da anılır. isyanın nedenleri ve isyan öncesi genel durum osmanlı döneminde yüzyıllarca yurtluk ve ocaklık biçiminde özerk olarak yönetilen dersim bölgesi'nde, özellikle tanzimat'tan sonra, merkezi yönetimin güçlendirilmesi amacına yönelik düzenlemelere karşı sık sık ayaklanmalar çıkmıştır (1847, 1877-78, 1885, 1892, 1893-95, 1907, 1911, 1916).[ kaynak ...

dersim olayları

dersim olayları

dersim isyanı nedir, 1937 ve 1938'de neler oldu ayrıntılarıyla?   atatürk sabiha gökçen'i dersim harekatında yolcu ederken. dersim isyanı ya da dersim ayaklanması, şu anki adıyla tunceli ili'nde 1937 yılında meydana gelen geniş kapsamlı isyandır. bu isyanı bastırmak için türkiye cumhuriyeti tarafından düzenlenen harekât ise dersim harekâtı'dır. isyanın nedenleri ve isyan öncesi genel durum osmanlı döneminde yüzyıllarca yurtluk ve ocaklık biçiminde özerk olarak yönetilen dersim bölgesi'nde, özellikle tanzimat'tan sonra, merkezi yönetimin güçlendirilmesi amacına yönelik düzenlemelere karşı...

şeyh sait ayaklanması ve cumhuriyet devrimi

          öyle günler yaşıyoruz ki, tarihimizde ne kadar gerici, karşı-devrimci hareket varsa yeniden ve yeniden toplumun önüne getirilmekte ve toplumun tarih bilinci ve hafızası bozularak çürütülmek istenmektedir. sınıf mücadelesi aynı zamanda tarihseldir. geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. devrimci sınıflar tarihlerindeki ilerici ve devrimci mirasa sarılarak mücadele ederler. karşı-devrim de kendi gerici ve irticai mirasını yeniden toplumun gündemine getirerek devrimi yıkmaya çalışır. türkiye tarihi, iki yüzyıldır kapitalist emperyalizm, yerli gericilik ve irticai hareketlerle mücadele tarihidir. ittihat terakki, cumhuriyet devrimi hatta bunların ...

4. ünite çağdaş türkiye yolunda adımlar

lozan konferansı ve antlaşması (24 temmuz 1923) kurtuluş savaşı’nın kazanılması ve ardından mudanya ateşkes anlaşması’nın imzalanması lozan konferansı’na ortam hazırlayan en önemli gelişmelerdi. tbmm’nin konferansın izmir’de toplanma önerisini, tarafsız bir ülkede yapılmasını öne sürerek reddeden itilaf devletleri konferans için isviçre’nin lozan şehirini önerdiler. tbmm bu öneriyi kabul etti. itilaf devletlerinin konferansa yönelik temel hedefleri, sevr anlaşması’nın temel hükümlerini içeren bir barış anlaşmasının imzalanmasını sağlamaktı. tbmm hükümetinin konferanstan temel beklentisi, misakımilli sınırları içerisinde özgür ...

8.sınıf inkılap tarihi 4.ünite ders notu

4. ünite çağdaş türkiye yolunda adımlar lozan konferansı ve antlaşması (24 temmuz 1923) kurtuluş savaşı’nın kazanılması ve ardından mudanya ateşkes anlaşması’nın imzalanması lozan konferansı’na ortam hazırlayan en önemli gelişmelerdi. tbmm’nin konferansın izmir’de toplanma önerisini, tarafsız bir ülkede yapılmasını öne sürerek reddeden itilaf devletleri konferans için isviçre’nin lozan şehirini önerdiler. tbmm bu öneriyi kabul etti. itilaf devletlerinin konferansa yönelik temel hedefleri, sevr anlaşması’nın temel hükümlerini içeren bir barış anlaşmasının imzalanmasını sağlamaktı. tbmm hükümetinin konferanstan temel bekle...

fransız devrimi

fransız devrimivikipedi, özgür ansiklopedigit ve: kullan, arafransız devrimi veya fransız ihtilali (1789-1799), fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve roma katolik kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. avrupa ve batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. fransız devrimi veya fransız ihtilali (1789-1799), fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve roma katolik kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. avrupa ve batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. konu başlıkları[gizle]1 devrim öncesi 2 cumhuriyet devri (1792-1795) 3 fransız devrimin sonuçları 4 konsüllük devri (1799-1804) 5 imparatorluk idaresi (1804-1815) 6 fransa insan ve y...

inkılap tarihi 1

inkılap tarihi1.dünya savaşı öncesinde devletlerin iç ve dış politikalarına yön veren iki etken vardır. bunlar: 1789 fransız ihtilali (milliyetçilik akımları …imparatorlukların yıkılmasına ve bir çok yeni devletin tarih sahnesine çıkmasına neden olmuştur. ) ve 1750-1830 sanayi inkılabı (sanayi inkılabı 1750-1830 yıllarında ingiltere’de ortaya çıkmıştır. aletin yerini makinanın almasıyla üretimin artması, işçi sınıfının doğmasına….neden olmuştur)1876 l.meşrutiyet : 1876 tarihinde osmanlı devletinin ilk anayasası kanun-u esasiye kabul edilmiştir. bu ilk anayasada son söz padişahın olduğu için 2.abdül hamit 14 şubat 1878 yılında osmanlı-rus (93 harbi) savaşını bahane ederek ilk osmanlı ayanla...

şeyh sait ayaklanması - ayaklanmanın nedenleri ve sonuçları

şeyh sait, 13 şubat 1925'te ergani ilçesine bağlı eğil bucağının piran köyünde ilk defa isyana başlamıştır. önce genç ilinin merkezi darhani'yi ele geçirmiş, bir alayı geri çekilmeye mecbur ettikten ve bir süvari alayını da pusuya düşürdükten sonra, elazığ'ı almıştır. daha sonra asiler, diyarbakır'a yürüyerek şehri ele geçirmek istemişlerse de bundan bir sonuç alamamışlardır. olayın başlangıcında, ali fethi okyar hükümeti isyanı bölgesel ve çabuk bastırılacak bir olay olarak değerlendirmiştir. ancak isyanın süratle yayılması; diyarbakır, elazığ ve genç vilayetlerini içine alması ve genişlemeye başlamış olmasından ötürü hükümet bir ay s&uum...

şeyh sait ayaklanması - ayaklanmanın nedenleri ve sonuçları

şeyh sait, 13 şubat 1925'te ergani ilçesine bağlı eğil bucağının piran köyünde ilk defa isyana başlamıştır. önce genç ilinin merkezi darhani'yi ele geçirmiş, bir alayı geri çekilmeye mecbur ettikten ve bir süvari alayını da pusuya düşürdükten sonra, elazığ'ı almıştır. daha sonra asiler, diyarbakır'a yürüyerek şehri ele geçirmek istemişlerse de bundan bir sonuç alamamışlardır. olayın başlangıcında, ali fethi okyar hükümeti isyanı bölgesel ve çabuk bastırılacak bir olay olarak değerlendirmiştir. ancak isyanın süratle yayılması; diyarbakır, elazığ ve genç vilayetlerini içine alması ve genişlemeye başlamış olmasından ötürü hükümet bir ay s&uum...

şeyh sait ayaklanması - ayaklanmanın nedenleri ve sonuçları

şeyh sait, 13 şubat 1925'te ergani ilçesine bağlı eğil bucağının piran köyünde ilk defa isyana başlamıştır. önce genç ilinin merkezi darhani'yi ele geçirmiş, bir alayı geri çekilmeye mecbur ettikten ve bir süvari alayını da pusuya düşürdükten sonra, elazığ'ı almıştır. daha sonra asiler, diyarbakır'a yürüyerek şehri ele geçirmek istemişlerse de bundan bir sonuç alamamışlardır. olayın başlangıcında, ali fethi okyar hükümeti isyanı bölgesel ve çabuk bastırılacak bir olay olarak değerlendirmiştir. ancak isyanın süratle yayılması; diyarbakır, elazığ ve genç vilayetlerini içine alması ve genişlemeye başlamış olmasından ötürü hükümet bir ...

fransız ihtilali

fransız devrimi veya fransız ihtilali (1789-1799), fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve roma katolik kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. avrupa ve batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. devrim öncesifransa, kuzey amerika’daki tüm kolonilerini 1763 tarihinde, yedi yıl savaşları sonunda imzalanan paris antlaşması ile ingiltere’ye kaptırmıştı. ingiltere, yedi yıl savaşları’nın mali yükünü, yeni vergilerle kolonilerden çıkartmaya kalkışınca; bu durum kuzey amerika kolonilerinde huzursuzluk yaratmıştı. 1774 yılında onüç koloni'nin başlattığı amerikan bağımsızlık savaşı 1776 yılında bağımsızlık ilanıyla sürmüştü. fransa ise bu çatışmal...

oğuz boyları

bozoklar - ( oğuz'ların sağ kolu) gün - hanoğulları ( birinci oğlu) : oğuz boyunun adı :   türkçe anlamı manası :  onkunu :  kayı   sağlam mühkem   şahin   bayat  mutlu yiyeceği bol, devletlü ve nimetli.   şahin   alkaravlı alka evli  ereye varirsa başarı gösterir, her yere yürürler, muvafakat ederler.   sâhin   kara ivli kara evli   kara otağlı, çadırları kara   sâhin   ay hanoğulları - ( ikinci oğlu) oğuz boyunun adı :   türkce"de anlami   onkunu  yazır   cok ülkeye sahip, çok vilayet onun ola.   kartal  döger   toplanmak için yani derilmeg için bir yere geleler. &nb...

fransız devrimi-fransız ihtilali...

fransız devrimi veya fransız ihtilali (1789-1799), fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve roma katolik kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. avrupa ve batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır.   devrim öncesi fransa, kuzey amerika’daki tüm kolonilerini 1763 tarihinde, yedi yıl savaşları sonunda imzalanan paris antlaşması ile ingiltere’ye kaptırmıştı. ingiltere, yedi yıl savaşları’nın mali yükünü, yeni vergilerle kolonilerden çıkartmaya kalkışınca; bu durum kuzey amerika kolonilerinde huzursuzluk yaratmıştı. 1774 yılında onüç koloni'nin başlattığı amerikan bağımsızlık savaşı 1776 yılında bağımsızlık ilanıyla sürmüştü. fransa ise bu çatışmalara büyük boyutlarda mali destek vererek dolaylı...

anadolu halk ayaklanmaları

            anadolu halk ayaklanmaları               babai ayaklanması (1239-1240)               babai ayaklanması anadolu selçuklu devleti tarihinde meydana gelen en büyük toplumsal halk  ayaklanmasıdır. babailik toplumsal halk hareketi, babek ve karmati mazdek komünizmi ihtilalci geleneğinin anadolu’daki yansımasıdır. babai ayaklanması feodal zorbalığa karşı yoksul türkmen halkları ve kürt,hıristiyan halklarının baş kaldırısıdır. babai ayaklanması dinsel öze dayandırılmak istensede, gerçekte halkların sınıfsal baş kaldırısı olarak görüle bilir. bu ayaklanmanın tarihi çeşitli kaynak...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !