× "

ayatel kürsü

" arama sonuçları
alaüddin (alaeddin-ulu cami) camisi

alaüddin (alaeddin-ulu cami) camisi

alaüddin (alaeddin-ulu cami) camisi sinop il merkezinde bulunan bu cami ulu cami, büyük cami ve alaüddin camisi isimleri ile de tanınmaktadır. sinop’un en büyük camisi olan bu yapının, selçuklu sultanı ı.alâüddin keykubat tarafından 1214 yılında yapımına başlanmış ve selçuklu veziri muinüddin süleyman pervane tarafından 1267 yılında tamamlanmıştır. candaroğlu beyi beyazıt tarafından 1385 yılında genişletilmiş, sinop mutasarrıfı tufan paşa tarafından da 1851 yılında da onarılmıştır. ibni batuta sinop’a geldiği zaman bu camiyle ilgili seyahatnamesinde şunları yazmıştır: “sinop’un camii en güzel mescitten biridir. ortasında bir su havuzu bulunur. bu havuzun fevkinde, dört ayak ...

sinop ulu camii

sinop ulu camii

aleaddin camii alaaddin camii sinop´un fethinden hemen sonra yapılmıştır. 1268 yılında süleyman pervane tarafından yeniden onartılmıştır. çandaroğulları döneminde emsalsiz işçilikte bir minber ilave edilmiş ancak bu minber 1850 de yıkılmış ve parçaları istanbul çinili köşk'e götürülmüş. selçuklu camileri, türbeleri, tamir görmüş ama hâlâ ayakta. her birinin kapısında tarihçesini anlatan sadece türkçe de olsa birer kitabe yazılmış. bu kitabelerden selçuklu tarihi hakkında da bilgi edinmek olanaklı oluyor. muineddin süleyman pervane medresesi, savaşta kopan kafasını kapıp koşarak sinop'a yetiştiği rivayet edilen seyid bilal türbesi g&oum...

alaeddin camii - sinop

alaeddin camii - sinop

alaeddin camii ulu camii, büyük camii ve alaüddin camii olarak ta anılan bu cami, sinop il merkezindedir. selçuklu dönemi plan tiplerine uygun olarak enine uzanan dikdörtgen, 22x66 metre ölçüsünde, duvarları bir sıra tuğla, bir sıra kesme taştan yapılmış. ibadet mekanının üzeri beş kubbe ile örtülmüş, bahçesine şadırvan yapılmış. caminin kuzey yönünde 12 m. yüksekliğinde bir duvarla çevrilmiş 30x79 metre ölçüsünde bir avlunun kuzey, doğu ve batıya açılmış üç kapısı bulunmakta. bu avlunun kuzey ve batı kapıları üzerinde bulunan kitabelerden anlaşıldığı gibi; yapımına anadolu selçuklu devleti sultanı ı. alaeddin keykubat...

sinop cami ve mescitleri alaüddin (alaeddin-ulu cami) camisi f

sinop cami ve mescitleri alaüddin (alaeddin-ulu cami) camisi (merkez) sinop il merkezinde bulunan bu cami ulu cami, büyük cami ve alaüddin camisi isimleri ile de tanınmaktadır. sinop’un en büyük camisi olan bu yapının, selçuklu sultanı ı.alâüddin keykubat tarafından 1214 yılında yapımına başlanmış ve selçuklu veziri muinüddin süleyman pervane tarafından 1267 yılında tamamlanmıştır. candaroğlu beyi beyazıt tarafından 1385 yılında genişletilmiş, sinop mutasarrıfı tufan paşa tarafından da 1851 yılında da onarılmıştır. ibni batuta sinop’a geldiği zaman bu camiyle ilgili seyahatnamesinde şunları yazmıştır: “sinop’un camii en güzel mescitten biridir. ortasında bir su havuzu...

Âyet-el kürsinin fazileti

sual: her zaman okunması tavsiye edilen âyet-el kürsinin [bekara 255] fazileti nedir? cevap âyet-el kürsinin fazileti çoktur. birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: (âyet-ül kürsi âyetlerin seyyididir. bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar.) [hâkim] (âyet el kürsi, kur’an-ı kerimin dörtte biridir.) [ebu-ş-şeyh] (evinde, fatiha ve âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. nazar değmez.) [deylemi] (yatarken âyet-el kürsi okuyana, şeytan yaklaşamaz.) [şevahid-ün-nübüvve] (her farz namazdan sonra âyet-el kürsiyi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.) [ne...

sinop cami ve mescitleri

alaüddin (alaeddin-ulu cami) camisi (merkez) sinop il merkezinde bulunan bu cami ulu cami, büyük cami ve alaüddin camisi isimleri ile de tanınmaktadır. sinop’un en büyük camisi olan bu yapının, selçuklu sultanı ı.alâüddin keykubat tarafından 1214 yılında yapımına başlanmış ve selçuklu veziri muinüddin süleyman pervane tarafından 1267 yılında tamamlanmıştır. candaroğlu beyi beyazıt tarafından 1385 yılında genişletilmiş, sinop mutasarrıfı tufan paşa tarafından da 1851 yılında da onarılmıştır. ibni batuta sinop’a geldiği zaman bu camiyle ilgili seyahatnamesinde şunları yazmıştır: “sinop’un camii en güzel mescitten biridir. ortasında bir su havuzu bulunur. bu havuzun fevkinde, dört ayak üzerine mebni bir kubbe mevcuttur. her ayağın yanında rühamdan iki sütun mevzuudur. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !