× "

aynel isminin anlamı

" arama sonuçları

mısri divan 2

vezin : mefâîlün mefâîlün mefâîlün mevâlîdin sana her fasl-ü babı, kitâbün fî kitâbün fî kitâb. senin vaslında vardır her birinde, cevâbün fî cevâbün fî cevâb. dahî dareyn ile berzah yüzünden, nikâbün fî nikâbün fî nikâb. ulûm-ü sûret-ü ma’nâ hakikat, şarâbün fî şarâbün fî şarâb. üçünden sırrıma dâim erişür, hitâbün fî hitâbün fî hitâb. ki sen ben o dimekten geçene yok, hisâbün fî his...

allah ve sistemi

 ibadet• “ibadet” {bilinçlenme ve güç kazanma çalışmaları-“beden-ruh-şuur” boyutları çalışmaları-taat-“öz”ündekine yönelme-varoluşunun gereğini yerine getirme-kulluğunu ifa-sünnetullah gereği yapılası uygulamalar-“allah sistemi”nin zorunlu kıldığı çalışmalar-"öz”ündeki ilâhi gücü ortaya çıkarma çalışmaları-insanın vehmettiği, var sandığı, dışarıdaki, ötesindeki bir tanrıya yönelmek yerine; kendi hakikatindeki “allah isimlerinin işaret ettiği kuvveler”e yönelerek, onları aktive etmeye çalışması-kendi özündeki yaratanın sıfat ve esmâsından kaynaklanan kuvvelerle yarınını inşâ...

- vııı - seyyid muhammed nur'ül arabi'nin eserleri içind

                                         - vııı - seyyid muhammed nur'ül arabi'nineserleri içinde gezinti    seyyid hazretleri mevcudatın bir görüntü olduğuna kanidir. ve varlığın müstakil vücudları olmadığını şöyle beyan buyurur:   << ... onlar kar'a müşabihtir.vücudü müstakilleri yoktur. zira kar'ınvücudu suyun vücududur. başka vücud yoktur. halk dahi böyledirler.vücudları vücudü hak'tır, müstakil vücudları yoktur. << ente >> halbu ki sen allah...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !