× "

ayrımsal kristallendirme vikipedi

" arama sonuçları

madde ve özellikleri

madde ve özellikleri • madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi herşey maddedir. maddeler tabiatta katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. element tek cins dan oluşmuş saf maddeye element denir. mağnezyum (mg), hidrojen (h2) gibi. elementler homojendirler (özellikleri heryerde aynıdır.) belirli erime ve kaynama noktaları vardır. yapı taşı dur. kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçaya ayrılamazlar. bileşik birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kend...

ayrımsal damıtma

kolonya içeriğinde %80 etanol içerir. bunu damıtıp %100 etanol elde etmeye ne dersiniz? gerekenler: 2 bardak, koka kola zero kapağı. bir bardağa kolonyayı koyun ve ısıtın. 2. bardakta etanol gazı oluşur. bunu soğutursanız etanol oluşur!...

karışımlar ayrılabilir mi?

karışımların ayrılması hepimiz güncel yaşantımızda çeşitli yanlışlar, hatalar yaparak birçok maddeleri karıştırırız. bunlara basit bir örnek vermemiz gerektiğinde, kara biber ile tuzun veya şekerin karışması aklımıza gelebilir. toplu iğnelerin bir çarpma sonucu yere dökülmesi gibi karışımların ayrılması işlemlerinin nasıl yapılacağını düşünürüz. ayrıca şu karışımları birbirinden nasıl ayırırsınız? * demir tozu - kükürt karışımı nasıl ayrılabilir? *saman ve buğday karışımından buğdayı nasıl ayırırsınız? *tuzlu sudan tuz nasıl ayrılabilir? *alkol -su karışımını nasıl ayırırsınız? *zeytin yağı ve su karışımı nasıl ayrılır? *tuz ve şeker karışımını nasıl ayrıştırırsınız? a - elektriklenme ile ayırma ...

windows 7 ipuçları,püf noktaları

  windows 7 uzmanlık gerektiren  ipuçları 27-03-2011 ·    windows 7 kullanıcıları virtual wifi (sanal kablosuz ağ) ile kablosuz ev ağlarının kapsama alanını attırabilir ve böylece yapılandırma çabalarını minimum seviyeye indirebilir.  microsoft virtual wifi mevcut bir wlan kartını kullanıyor ve bunu sanal bir arayüz ile genişletiyor. biraz destek ile bir notebooku veya uygun şekilde donatılmış bir pc'yi yazılımsal bir erişimnoktasına dönüştürebilir ve diğer bir notebooku veya cep telefonunu bu erişim noktasına bağlayabilirsiniz. microsoft bu şekilde ortaya çıkan yapılandırmaya konukçu ağ (hosted network) diyor. bu konuk&ccedi...

windows 7 ipuçları

 windows 7 kullanıcıları virtual wifi (sanal kablosuz ağ) ile kablosuz ev ağlarının kapsama alanını attırabilir ve böylece yapılandırma çabalarını minimum seviyeye indirebilir.  microsoft virtual wifi mevcut bir wlan kartını kullanıyor ve bunu sanal bir arayüz ile genişletiyor. biraz destek ile bir notebooku veya uygun şekilde donatılmış bir pc'yi yazılımsal bir erişimnoktasına dönüştürebilir ve diğer bir notebooku veya cep telefonunu bu erişim noktasına bağlayabilirsiniz. microsoft bu şekilde ortaya çıkan yapılandırmaya konukçu ağ (hosted network) diyor. bu konukçu kablosuz ağın ismini (ssıd) ve ağ parolasını yapılandırma sırasında belirliyorsunuz. sonu&c...

karışımları ayırma yöntemleri

fiziksel yollarla ayırma bir karışımın içindeki maddelerin ayrıştırılması kimyasal ve fiziksel yöntemlerle yapılabilir. fiziksel yollarla ayırma yöntemlerini ise 3 başlıkta toplayabiliriz. 1. katı – katı karışımlarının ayrılması a) mıknatısla ayırma: demir, kobalt, nikel gibi maddeler mıknatıslanma özelliği gösterirler. bu metallerden herhangi biri, diğer metallerle karışmış halde ise mıknatıs kullanarak ayrıştırma yapılabilir. altın ve demir tozu karışımı bu yöntemle ayrıştırılabilir. b) özgül kütle farkı ile: iki katı, birbirlerinden yoğunluklarının farklı olması özelliğine dayanılarak ayrıştırılabilirler. bunun için karışım öncelikle bu iki katıyıda çözmeyecek bir çöz&uum...

ayrıştırma ve saflaştırma yöntemleri

ayrıştırma ve saflaştırma yöntemleri  01. buharlaştırma02.çöktürme03. kristallendirme04. süzme   04.01. huni ile basit süzme   04.02. vakum altında süzme05. damıtma (destilasyon)   05.01. adi damıtma   05.02. su buharı damıtması06. ekstraksiyon07. süblimleşme08. fiziksel yollarla ayırma   08.01. katı - katı karışımlarının ayrılması   08.02. sıvı - sıvı karışımlarının ayrılması   08.03. sıvı - katı karışımlarının ayrılması   08.04. gaz - gaz karışımlarının ayrılması  01. buharlaştırma buharlaştırma işlemi çözeltinin hacmini azaltmak yada kuru hale getirmek için yapılır. sıvılar genellikle porselen kapsüllerde buharlaştırıl...

doymuş çözeltiler ve çözünürlük

doymuş çözeltiler ve çözünürlük   doymamış bir çözelti, çözünen maddeden o koşullarda daha bir miktar çözebilecek bir çözeltidir. belli miktar çözücüde çözünebilen madde miktarı sınıra gelmiş olan çözeltiye doymuş çözelti ve doymuş çözeltinin derişimine de çözünenin çözünürlüğü denir. doymuş çözeltiye ulaşıldığının en emin yolu, çözünenin biraz fazlasının çözeltide olmasıdır. çözünenin fazlasını içeren doymuş bir çözeltide denge durumu vardır. yani birim zamanda çözeltiye ge...

kimya çalışma soruları

1992-öss: aşağıdakilerden hangisi bir heterojen madde örneğidir? a) sis kümesi b) kar tanesi c) buz parçası d) yağmur damlası e) çiğ tanesi çözüm: a şıkkı sis kümesi h20 ve havanın karışımı olduğu için heterojendir. ancak diğerleri h20’ un değişik versiyonlarıdır. 1992-öss: aşağıdaki su örneklerinden hangisinin arı suya en yakın özellikte olması beklenir? a) deniz suyu b) maden suyu c) çeşme suyu d) yağmur suyu e) çamaşır suyu çözüm: d şıkkıyağmur yağarken havadaki toz zerrecikleri ile birleşse de verilenler arasından saf suya en yakın olanıdır. ancak çamaşır suyunda hipoklorit asit diğerlerinde ise çözünmüş tuzlar ve mineraller vardır. süspansiyon...

kimya dersi soruları

 kimya dersi  soruları 1. aşağıdaki özelliklerden hangisi bir maddeyi diğerinden ayırt etmek için kullanılamaz?      a)özkütle              b)erime noktası           c)kütle            d)kaynama noktası     e)çözünürlük 2. demir tozu,sofra tuzu ve kum içeren bir karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıdaki işlemler hangi sıraya göre yapılmalıdır?      ı.mıknatıs kullanma          ıı.süzme       &nb...

kimya dersi soruları

 kimya dersi  soruları 1. aşağıdaki özelliklerden hangisi bir maddeyi diğerinden ayırt etmek için kullanılamaz?      a)özkütle              b)erime noktası           c)kütle            d)kaynama noktası     e)çözünürlük 2. demir tozu,sofra tuzu ve kum içeren bir karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıdaki işlemler hangi sıraya göre yapılmalıdır?      ı.mıknatıs kullanma          ıı.süzme       &nb...

maddelerin ayrılması - karışımlar

                                                     maddelerin ayrılması a.karışım  saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur.  karışım;birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.  karışımlara örnek olarak toprak,hava,içme suyu,deniz suyu,süt,ayran,tunç alaşımı,mayonez,türk kahvesi ve çay verilebilir. karışımı oluşturan bileşenler birbirleriyle sadece karışmışlar ,kimyasal bağlarla birbirleriyle bağlanmamışlardır.karışım içinde kendi kimyasal...

ayrımsal damıtma nedir?

ayrımsal damıtma kaynama noktaları birbirinden farklı olan sıvılardan oluşmuş homojen karışımlara uygulanır. karışım destilasyon kabında ısıtılır. kaynama noktası küçük olan sıvı önce kaynayıp karışımdan ayrılarak tekrar sıvı bir halde diğer kapta toplanır. grafikte ayrımsal damıtmaya uğramış alkol- su karışımının sıcaklık zaman ilişkisi verilmiştir. grafiği şöyle yorumlayabiliriz. t1 anına kadar alkol ve su beraber ısınıyor. sıcaklık 800c 'ye geldiğinde alkol moleküllerinin kinetik enerjisi maksimuma ulaştığından su buharı moleküllerine göre daha hızlı hareket eder ve soğutma kabından daha hızlı geçeçeğinden az etkilenir ve geç sıvılaşır.( diğer kapta). su buharı molekülleri daha yavaş hareket edeceğinden bulunduğu kabı daha terk edemeden sıvılaşacaktır. böylece alko...

marksist tarih anlayışı

                                           marksist tarih anlayışı   yazan louis althusserklâsik iktisatçıların, iktisat kategorileri için, tarihî değil, ebedî bir kavramları olduğunu söylemek –bu kategorilerin, kavramlarına uygun hale getirilmeleri için, tarihî olarak ele alınmaları gerektiğini söylemek– tarih kavramını önermektir, ya da daha doğrusu, olağan imgelemde varolan, ama kendi kendisi hakkında soru sormak gereğini duymayan belirli bir tarih kavramını önermektir. aslında, kendisi bir teorik sorun yaratan bir kavramı, çözüm olarak sunmaktır; çünkü kabul edildiği ve...

aydınlanma çağı (marksist tarih anlayışı)

                     aydınlanma çağı_marksist tarih anlayışı     yazan louis althusserklâsik iktisatçıların, iktisat kategorileri için, tarihî değil, ebedî bir kavramları olduğunu söylemek –bu kategorilerin, kavramlarına uygun hale getirilmeleri için, tarihî olarak ele alınmaları gerektiğini söylemek– tarih kavramını önermektir, ya da daha doğrusu, olağan imgelemde varolan, ama kendi kendisi hakkında soru sormak gereğini duymayan belirli bir tarih kavramını önermektir. aslında, kendisi bir teorik sorun yaratan bir kavramı, çözüm olarak sunmaktır; çünkü kabul edildiği ve anlaşıldığı biçimiyle bu, eleştirilmemiş bir kavramdır, bütün “bariz” kavramlar gibi, teorik içer...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !