× "

azot ve karbon devrimi

" arama sonuçları

demir ve çelik üretimi

  demir ve çelik üretimi insanoğlu demir ve çelik elde etmek için günümüze gelinceye dek pek çok yöntem geliştirmiştir. kullanılan ilk yöntemde, odun kömürünün yakılması ile oluşan redükleyici karbonmonoksit gazı aşağıdaki reaksiyonda görüldüğü gibi demir cevheri tepkimeye girerek sonuçta demir elde edilmiştir. bu reaksiyon: fe2o3+3co→2fe+3co2 denklemi ile gösterilebilir. 1350’li yıllarda ilkel yüksek fırınlar kullanılarak pik veya ham demir üretilmeye başlanmıştır.1800’lü yıllarda çelik üretiminde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. özellikle,1855 yılında uygulanmaya başlanan bessemer yöntem...

küresel ısınma ve sebepleri

insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi. bilimada...

hava, su, ses ve görüntü kirliliğinin sebep ve sonuçları

kirlilikten etkilenenler 1-)su 2-)hava 3-)toprak kirleten kaynaklar *zehirli maddeler *radyoaktif maddeler *petrol ve petrol ürünleri *evsel ve kentsel atıklar *endüstriyel atıklar *gürültü 1-) suyun canlılar için önemi canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. hücrenin büyük bir bölümü (2/3) sudan meydana gelmiştir. hücrede meydana gelen biyokimyasal olaylar için su gereklidir. ayrıca dünyanın ¾ ü suyla kaplıdır. bu suların ancak %0,003 ü içilecek niteliktedir. içilecek su kaynakları,yer yüzü suları/baraj,göl,gölet) ve yer altı suları (kaynar,artezyenler)dır. su kir...

asit yağmurlarinin oluşumu ve toprak yapisina etkileri

asit yağmurları kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfirik ve nitrik asitli yağmur kar ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe verilen genel ad. bu tür yağmurda tanecikler siste asılı olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler. süspansiyon : bir katının bir sıvı içerisinde ya da havada (sis içinde) çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. ayrankahvetebeşir tozu+su.... asit yağmurlarının verdiği ileri sürülen zararın bir bölümünün aslında bazı doğal nedenlerden kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmışsa da petrol ve kömür yanmasından oluşan kükürt dioksit ile otomobil motorlarından ç...

yaşadığımız bölgede ve diğer bölgelerdeki asit yağmurları oranı.

kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfirik ve nitrik asitli yağmur kar ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe verilen genel ad. bu tür yağmurda tanecikler siste asılı olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler. süspansiyon : bir katının bir sıvı içerisinde ya da havada (sis içinde) çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. ayrankahvetebeşir tozu+su.... asit yağmurlarının verdiği ileri sürülen zararın bir bölümünün aslında bazı doğal nedenlerden kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmışsa da petrol ve kömür yanmasından oluşan kükürt dioksit ile otomobil motorlarından çıkan azot oksidin ...

küresel ısınmanın başlıca sebepleri ve sonuçları ile küresel ısı

insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi bilimadamlarına gö...

küresel ısınma ve sebepleri

küresel ısınma nedir küresel ısınmanın sebepleri nelerdir?insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit ...

asit yağmurlarının oluşumu ve toprak yapısına etkileri - süspans

asit yağmurlarının oluşumu ve toprak yapısına etkileri asit yağmurlarıkükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfirik ve nitrik asitli yağmur, kar ya da dolu oluşturması biçiminde kirliliğe verilen genel ad. bu tür yağmurda tanecikler siste asılı olarak süspansiyon oluşturabilir ya da en kuru halde birikebilirler. süspansiyon : bir katının bir sıvı içerisinde ya da havada (sis içinde) çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. ayran,kahve,tebeşir tozu+su.... asit yağmurlarının verdiği ileri sürülen zararın bir bölümünün aslında bazı doğal nedenlerden kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmışsa da, petrol ve kömür yanmasından oluşan kükürt dioksit ile otomobil motorlarından çıkan azot oksidin, asit yağmuru sorununu büyük ölçüde...

sera gazları nedir - sera gazlarının oluşumu ve önemi - sera etk

 uzun dönemde, yeryüzünün, güneşten aldığı enerji kadar enerjiyi uzaya vermesi gerekir. güneş enerjisi yeryüzüne kısa dalga boyu radyasyon olarak ulaşır. gelen radyasyonun bir bölümü, yeryüzünün yüzeyi ve atmosfer tarafından geri yansıtılır. ama bunun büyük bölümü, atmosferden geçerek yeryüzünü ısıtır. yeryüzü bu enerjiden, uzun dalga boyu, kızılötesi radyasyonla kurtulur.gezegenimizin yüzeyi tarafından yukarıya salınan kızılötesi radyasyonun büyük bölümü atmosferdeki su buharı, karbondioksit ve doğal olarak oluşan diğer “sera gazları” tarafından emilir. bu gazlar enerjinin, yeryüzünden geldiği gibi doğrudan uzaya geçmesini engeller. birbiriyle etkileşimli birçok süreç (radyasyon, hava akımları, buharlaşma, bulut oluşumu ve yağmur dahil) enerjiyi atmosferin daha üst tabaka...

insan ve çevre klasik sorular

s- 1) çevre tahribatında en etkili canlı hangisidir? s- 2) tahrip olmuş çevreye örnek veriniz. s- 3) çevre tahribatının genel nedenleri nelerdir? s- 4) çevremizin aşırı kirlenmesinin sonuçları nelerdir? s- 5) çevre tahribatına yol açan insan faaliyetlerinin başında neler gelir? s- 6) tarımsal alanda, çevre kirliliği ve tahribatına neden olan faktörler nelerdir? s- 7) ulaşım çevreyi nasıl etkiler? s- 8) artan nüfusun çevre kirliliğine etkisini açıklayınız. s- 9) ekonomik sebepler çevre kirliliğini nasıl etkiler? s-10) kaliteye bakılmaksızın ucuz yakıt kullanmak ekonomik midir? neden? s-11) hangi toplumlarda çevre tahribatı ve kirlilik daha azdır? s-12) sanayileşme ne demektir? s-13) sanayi devrimi, doğa ve insan ilişkisini nasıl etkilemiştir? s-14) çevre tahribatını azaltacak ö...

küresel ısınma ve nedenleri

insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi. bilimadamlarına göre işte bu artış küresel ısınmaya neden oluyor. 1860’tan günümüze kadar tutulan kayıtlar...

karbon hesabı

yazı: bill mckibben fotoğraflar: mitch epstein küresel ısınmaya karşı atılacak ilk adım, hesap yapmak. işler şöyle gelişti. endüstri devrimi'nden önce dünya'nın atmosferinin içerdiği karbon dioksit miktarı yaklaşık olarak milyonda 280 parçacıktı. bu, iyi bir miktardı. buradaki "iyi", "alıştığımız gibi" anlamına geliyor. karbon dioksitin -moleküler yapısı gereği- gezegenin yüzeyinde, uzaya geri ışıyacak olan ısıyı hapsetmesi nedeniyle uygarlık, termostatın bu sayıyla sabitlendiği bir dünyada gelişti. bu sayı da, kentlerimizi kurduğumuz tüm yerlere, yetiştirip yediğimiz tüm ürünlere, muhtaç olduğumuz tüm su kaynaklarına ve hatta yukarı enlemlerde psikolojik takvimimizi etkileyen mevsim geçişlerini belirleyen yaklaşık 14 santigrat dereceye denk geliyordu.elektri...

eğitim ve öğretime dair her şey...

eğitim ve öğretime dair her şey...  adlar ve ad tamlamaları, anlatım bozuklukları, anlatım bozukluklarıyla ilgili karma cümleler, bağlaçlar,zamirler, zarflar,edatlar ilgeçler ,fiiller ( eylemler ),fiilde çatı,fiillerle ilgili pratikler, özellikler, sözcükte anlam, ikilemeler, noktalama işaretleri, cümle türleri, cümlede anlam, atasözlerinde tezat, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı , yapı bilgisi ( yapım ve çekim ekleri ), paragraf, paragraf , anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, atasözleri , fiilimsiler, ne sorulursa neye bakılır, düzyazı türleri, söz sanatları , söz sanatları ,söz sanatları  ,edebiyatımızda ilkler, şiir türleri ve kafiye, sanatçılarımız ve eserler...

eğitim ve öğretime dair her şey...

eğitim ve öğretime dair her şey...  adlar ve ad tamlamaları, anlatım bozuklukları, anlatım bozukluklarıyla ilgili karma cümleler, bağlaçlar,zamirler, zarflar,edatlar ilgeçler ,fiiller ( eylemler ),fiilde çatı,fiillerle ilgili pratikler, özellikler, sözcükte anlam, ikilemeler, noktalama işaretleri, cümle türleri, cümlede anlam, atasözlerinde tezat, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı , yapı bilgisi ( yapım ve çekim ekleri ), paragraf, paragraf , anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, atasözleri , fiilimsiler, ne sorulursa neye bakılır, düzyazı türleri, söz sanatları , söz sanatları ,söz sanatları  ,edebiyatımızda ilkler, şiir türleri ve kafiye, sanatçılarımız ...

atmosfer ve sera etkisi

atmosfer güneş sisteminde, merkür dışındaki tüm gezegenlerde, hatta kimi gezegenlerin uydularında bile atmosfer bulunur. bu atmosferlerin kalınlığı, içerdiği gazlar ve yapısı gezegenden gezegene değişir. örneğin mars'ta, karbon dioksitten (co2) oluşan ince ve soğuk bir atmosfer vardır. öte yandan venüs'te başta yine co2 olmak üzere, azot, kükürt dioksit ve su buharından oluşan çok yoğun ve sıcak bir atmosfer bulunur. mars'ın yüzey sıcaklığı -130°c'ye kadar düşerken venüs'te sıcaklık 500°c kadardır. mars'ın atmosferi çok incedir ve güneş'ten gelen yüksek enerjili morötesi ışınları engelleyecek bir yapıda değildir. öte yandan venüs'ün atmosferindeki bulut tabakası öylesine kalındır ki yüzeyden güneş'i görmek olanaksızdır. her iki gezegenin atmosferi de bu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !