× "

bağıntı nedir

" arama sonuçları

bağıntı konu anlatımı, bağıntı çeşitleri, bağıntı özellikleri, b

nereden geldik: tüm dersler - matematik konu anlatım - bağıntı konu anlatımı   bağıntı, bağıntı çeşitleri, bağıntının özellikleri ile ilgili konu anlatımlar (matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar)   kartezyen çarpım : ilk elemanı birinci kümeden , ikinci elemanı ikinci kümeden gelen ikililerin oluşturduğu kümeye denir. örnek 1: a = {1,2,3} ve b = {a,b} ise axb = {(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)} olur. bxa = {(a,1),(b,1),(a,2),(b,2),(a,3),(b,3)} şeklinde yazılır. örnekte görüldüğü gibi ( kartezyen çarpım işleminde değişme özelliği yoktur ). yine örnekte görüldüğü gibi a kümesinin 3 , b ...

lösemi nedir ?

lösemi nedir ? aralık 21, 2010 by zehra   filed under çocuk gelişimi yorum yap halk arasında kan kanseri denilir. kandaki alyuvarların aşırı derecede çoğalması sonucu meydana gelir. kan yapıcı dokuları etkileyen ve kandaki akyuvarların aşırı derecede artmasına neden olan kötü huylu hastalık. akut lösemilerin ilk belirtileri kansızlık, ateş, kanama ve lenf düğümlerinde şişmedir. hastaların çoğunda tam iyileşme sağlanarak, kandaki kötü huylu, hücrelerin tümü yok edilebilir; vakaların yarıdan çoğunda hastalık beş yıl boyunca yeniden ortaya çıkmaz. buna karşın öbür lösemi türlerinde tedavi genellikle olumlu sonuç vermez. kroni...

cosinus teoremi nedir?nasıl yapılır?

şekil 1: açıları ve kenarları isimlendirilmiş bir üçgen kosinüs teoremi, geometride, üçgen üzerinde iki kenarı ve aralarındaki açı verilmiş iken bilinmeyen kenarı bulmak amacıyla kullanılan formüldür. şekil 1'deki üçgene göre kosinüs teoreminin uygulanışı şu şekildedir:kaynakwh: kosinüs teoremi, iki kenar ve aralarındaki açı verildiğinde üçüncü kenarı bulmada ve üç kenar da verildiğinde açıları hesaplamada kullanılır. ayrıca bu teorem, sadece dik üçgenlerde uygulanan pisagor bağıntısını tüm üçgenler için geneller. ispatı 1. uzaklık formülüyle kenarları a, b, c ve ...

cosinus teoremi nedir?nasıl yapılır?

şekil 1: açıları ve kenarları isimlendirilmiş bir üçgen kosinüs teoremi, geometride, üçgen üzerinde iki kenarı ve aralarındaki açı verilmiş iken bilinmeyen kenarı bulmak amacıyla kullanılan formüldür. şekil 1'deki üçgene göre kosinüs teoreminin uygulanışı şu şekildedir:kaynakwh: kosinüs teoremi, iki kenar ve aralarındaki açı verildiğinde üçüncü kenarı bulmada ve üç kenar da verildiğinde açıları hesaplamada kullanılır. ayrıca bu teorem, sadece dik üçgenlerde uygulanan pisagor bağıntısını tüm üçgenler için geneller. ispatı 1. uzaklık formülüyle kenarları a, b, c v...

bağıntı konu anlatımı

(a, b) seklinde sıra gözetilerek yazılan ifadeye sıralı ikili denir. burada a ve b birer sayı olabilecegi gibi herhangi iki nesne de olabilir. mühim olan ne oldukları degil, hangi sırada olduklarıdır. sıranın önemli olmadıgı ikililere sadece ‘’ikili’’ deriz.ikilinin birinci sıradaki elemanına birinci bilesen, ikinci sıradaki elemanına ikinci bilesen denir. örnegin, (a, b) sıralı ikilisinin birinci bileseni a, ikinci bileseni b’dir. konunun devamında bağıntı ve özellikleri ve çözümlü soruları mevcuttur dökümanı indirmek için tıklayınız. ...

kartezyen çarpım nedir? bağıntı nedir?

kartezyen çarpım nedir? a ve b bos olmayan iki farklı iki küme olsun. birinci bileseni a kümesinin elemanlarından, ikinci bileseni de b kümesinin elemanlarından olacak sekilde elde edilebilecek tüm sıralı ikililerin olusturdugu kümeye a kartezyen b kümesi denir. yaptıgımız isleme de a ile b’nin kartezyen çarpımı adı verilir ve a×b seklinde gösterilir. eger birinci bilesenler b kümesinin elemanlarından, ikinci bilesenler de a kümesinin elemanlarından seçilerek sıralı ikililer yapılsaydı, bu sıralı ikililerin olusturdukları kümeye de b×a kümesi denirdi. a×b = {(x, y) : x€a ve y€b} b×a = {(x, y) : x€b ve y€a}   bağıntı nedir? a ve b bos ol...

cumhuriyetçilik nedir

cumhuriyetçilikanayasamızın 1’inci maddesine göre, “türkiye devleti bir cumhuriyettir”. anayasamızın 2’nci maddesine göre ise “türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”. anayasamızın 3’üncü maddesine göre, “türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür”. bu ilk üç maddeden yola çıkarak devletin temel nitelikleri  konusunda 1982 anayasası tarafından benimsenmiş ilkeleri şu şekilde sıralayabiliri...

kartezyen çarpımın özellikleri - bağıntı nedir

a. sıralı n li n tane nesnenin belli bir öncelik sırasına göre dü-zenlenip, tek bir nesne gibi düşünülmesiyle elde edilen ifadeye sıralı n li denir.(a, b) sıralı ikilisinde;a : birinci bileşen,b : ikinci bileşendir.a ¹ b ise, (a, b) ¹ (b, a) dır.(a, b) = (c, d) ise, (a = c ve b = d) dir.b. kartezyen çarpıma ve b herhangi iki küme olmak üzere, birinci bileşeni a kümesinden, ikinci bileşeni b kümesinden alınarak oluşturulan bütün sıralı ikililerin kümesine, a ile b nin kartezyen çarpımı denir.a kartezyen çarpım b kümesi a x b ile gösterilir.a x b = {(x, y) : x &ıcirc; a ve y &ıcirc; b} dir.a ¹ b ise, a x b ¹ b x a dır.c. kartezyen çarpımının özelliklerii) s(a) = m v...

bağıntı

bağıntı a ve b herhangi iki küme olmak üzere a x b nin her alt kümesine a dan b ye bağıntı denir. bağıntı genellikle b biçiminde gösterilir. b &ıgrave; a x b ise, b = {(x, y) : (x, y) &ıcirc; a x b} dir. s(a) = m ve s(b) = n ise, a dan b ye 2m.n tane bağıntı tanımlanabilir. a x a nın herhangi bir alt kümesine a dan a ya bağıntı ya da a da bağıntı denir. s(a) = m ve s(b) = n olmak üzere, a dan b ye tanımlanabilen r elemanlı (r £ m . n) bağıntı sayısı b &ıgrave; a x b olmak üzere, b = {(x, y) : (x, y) &ıcirc; a x b} bağıntısının tersi b-1 &ıgrave; b x a dır. buna göre, b bağıntısının tersi b-1 = {(y, x) : (x, y) &ıcirc; b} dır. bağıntının özellikleri b, a da...

bağıntı - fonksiyon

1.  (a+2 , b+3 , 4) = (3a+8 , 6 , a+c)  ise b.c aşağıdakilerden hangisidir? a) -21      b) 21      c) 14      d) 10      e) 7  2.  a={x| |x|<=4 ; x reel sayı}     b={y| |y-1|<=2 ; y reel sayı}ise axb nin oluşturduğu alan kaç birim karedir?a) 32      b) 30      c) 28      d) 24      e) 18  3.  x ler a nın ve y ler de b nin elemanlarıdır. taralı bölge axb ise aub aşağıdakilerden hangisidir?  a) [4,5]            b) (4,5]     &nb...

polimer nedir?

polimerler; çoksayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir sekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. “poli” latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir. polimerler “monomer” denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. buna basit bir örnek olarak “polistren” verilebilir. polistren birçok stren monomerinin monomerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. yukarıda görüldüğü gibi stren monomerinin polimerizasyonu ile bu monomeri çok sayıda içeren polistren elde edilmektedir. organik kimyacılar ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak yüksek molekül ağırlıklı maddeler sentezlediler. bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren polimer konusundaki araştırmalar gelişmiş ve yeni polimer...

gaz basıncı nedir? gazlar ve özellikleri - basınç nedir?

gazların bazı özellikleri herkesçe bilinir, gazlar bulundukları kabın şeklini alacak şekilde genişler, diğer bir gaz içinde yayılır ve her oranda karışırlar.klor, brom ve iyot gibi bazı gazlar renkli ise de genelde gazlar gözle görülmezler. buda bir gaz içinde görülen parçacıkların olmadığını anlamına gelir.hidrojen ve metan gibi bazı gazlar yanıcıdır. diğer taraftan helyum ve neon gibi bazı gazlar kimyasal tepmiye duyarsızdır. basınç kavramı : bir balon havayla doldurulduğu zaman şişer. burada geçerli varsayım sabit hızdaki gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın çeperiyle çarpışmasıdır.gaz molekülleri bu çarpışma nedeniyle kabın iç duvarına bir kuvvet uygularlar bu kuvvet balonu genişletir.bir gazın oluşturduğu toplam kuvveti ölçmek kolay değildir. bu topl...

|matematik| kartezyen çarpım nedir?

a ve b herhangi iki küme olmak üzere, birinci bileşeni a kümesinden, ikinci bileşeni b kümesinden alınarak oluşturulan bütün sıralı ikililerin kümesine, a ile b nin kartezyen çarpımı denir. a kartezyen çarpım b kümesi a x b ile gösterilir. a x b = {(x, y) : x Î a ve y Î b} dir. a ¹ b ise, a x b ¹ b x a dır.  kartezyen çarpımının  özellikleri i) s(a) = m ve s(b) = n ise s(a x b) = s(b x a) = m . n dir. ii) a x (b x c) = (a x b) x c iii) a x (b È c) = (a x b) È (a x c) iv) (b È c) x a = (b x a) È (c x a) v) a x (b ç c) = (a x b) ç (a x c) vı) a x Æ = Æ x a = Æ ...

|fen bilgisi| soygazlar ve özellikleri nedir?

1. periyodik cetvelde düsey sütunlara grup yatay siralara da periyot denir. 8 tane a (bas grup) 8 tanede b olmak üzere 16 grup vardir. 2. bir elementin bulundugu bas grup numarasi onun degerlik elektron sayisina esittir. örnegin element 7a grubundaysa degerlik elektronu 7, 3a grubundaysa degerlik elektronu 3 dür. 3. ayni gruptaki elementlerin degerlik elektronlari ayni oldugundan kimyasal özellikleri de aynidir. 4. periyodik cetveldeki gruplar söyle adlandirilir. grup adi1a alkali metaller 2a toprak alkali metaller 3a toprak metalleri 4a karbon grubu 5a azot grubu 6a oksijen grubu 7a halojenler 8a soygazlar(asal gazlar) 5. her periyot bir alkali metalle baslar ve bir soygaz ile biter. 6. hidrojen alkali metal olmadigindan 1.periyot alkali metalle baslamaz. 7. periyotl...

bağıntı, fonksiyon, işlem

bağıntı, fonsiyon, işlemsıralı ikili :a ve b elemanlarının belirttiği ( a , b ) şeklindeki ikiliye sıralı ikili denir. sıralı ikili denilmesindeki sebep bileşenlerin yeri değiştiğinde ikilinin değişmesindendir.yani : (a , b ) ≠ (b , a ) dir.örnek :a( 1 , 3 ) noktası ile b( 3 , 1 ) noktası eşit noktalar değildir.noktalar kümesinin elemanları sıralı ikililerdir.sıralı ikililerin bileşenleri birinci bileşen, ikinci bileşen olarak adlandırılır.sıralı ikililerin eşitliği :sıralı ikililerin eşitliği için birinci ve ikinci bileşenler birbirine eşit olmalıdır.yani (x , y ) = (a , b ) ise x = a ve y = börnek :( x + 3 , y – 1 ) = ( 6 , 4 ) ise x ve y sayıları kaçtır?çözüm :sıralı ikililerin eşitliği için birinci ve ikinci bileşenler birbirine eşit olmalıdır.yani x +3 = 6 y – 1 = 4x...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !