× "

bağ fiil nedir

" arama sonuçları

lise türkçe dersleri sözlüğü, türkçe terimleri ne nedir

  lise türkçe dersleri sözlüğü, türkçe terimleri ne nedir a   abartma (mübalağa) nedir :bir durumu olduğundan çok ya da az göstermektir. örnek : bütün gün çalışmaktan iğne ipliğe döndü. alem sele gitti gözüm yaşından sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.   açık oturum  nedir:geniş halk kitlelerini ilgilendiren konuların, yine bu kitlelere o sahanın uzmanı kişilerce bir toplantı salonunda anlatıldığı etkinliklerdir. geniş bir salon seçip seyirci toplanır, önceden belirlenen konu bu seyircilere sahanın uzmanı, tanınmış kişilerce anlatılır.   ad &n...

ek fiil (eylemsi) konu anlatımı ve örnek sorular

  ek-fiil (ek-eylem)                   isim soylu kelimelerin sonuna gelerek, onları yüklem yapan eklere ek-fiil denir. ek –fiil ekleri şunlardır: -dır, -idi, -imiş, -ise ek-fiillerin iki temel görevi vardır: a)        basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar. (-dır eki dışındakiler)         sev (i) yor du m. b)   isim  ve isim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yaparlar.  hayat, yaşayınca güzeldir.    ek-fiiller genel olarak dört bölümde incelenir: 1.ek-fiilin geniş zamanı 2.ek-fiil...

alevilik nedir ?

imiz;     alevîlik aslında bir fırka veya mezhep değildir. âl-i beyt'in muhabbetini esas alan bir tarikat şeklinde ortaya çıkmıştır. meselenin tarihi seyrine baktığımızda alevîliğin bir tarikat şekline gelişmesi şöyle olmuştur: timur, osmanlı sultanı yıldırım bayazıt'ı yendikten sonra anadolu'dan aldığı otuz bin kadar esiri iran'a götürmüştü. bunları erdebil'e yerleştirmişti. bunlar zamanla, şah ismail’in dedesi olan ve erdebil şeyhi olarak ta bilinen şeyh ali'ye intisap ettiler ve ondan tarikat dersi aldılar. bir süre sonra timur, ara sıra ziyarete gittiği erdebil şeyhinin kendisinden bir arzusu olup olmadığını sorduğunda, şeyh, “hiçbir dileğim yok, sadece anadolu&...

çağdaş bilimsel düşünce nedir?

bilimsel düşünmenin yapısı ruhsal olaylar: ruhsal olaylar üç kısımda görülür. bunlar : 1 — düşünsel, 2 — duygusal, 3 — eylemsel. 1 — düşünsel olaylar: düşünsel olaylar, bizim fikirlerimizi, bilgilerimizi oluştururlar. bilgileri, duyular yoluyla dış çevreden alırız. örneğin : karın beyaz, soğuk ve yumuşak olduğunu biliriz. bunun böyle olduğunu daha önceden gözümüzle görmüş ve elimizle denemişizdir. kar hakkında bizde bir düşünce (fikir) meydana gelmiştir. şu anda karşımızda kar olmasa bile karlı bir manzarayı gözümüzün önüne getirebiliriz. hattâ daha ileri giderek, karın soğuklu...

çağdaş bilimsel düşünce nedir ?

kemal ertürk bilimsel düşünmenin yapısı ruhsal olaylar: ruhsal olaylar üç kısımda görülür. bunlar : 1 — düşünsel, 2 — duygusal, 3 — eylemsel. 1 — düşünsel olaylar: düşünsel olaylar, bizim fikirlerimizi, bilgilerimizi oluştururlar. bilgileri, duyular yoluyla dış çevreden alırız. örneğin : karın beyaz, soğuk ve yumuşak olduğunu biliriz. bunun böyle olduğunu daha önceden gözümüzle görmüş ve elimizle denemişizdir. kar hakkında bizde bir düşünce (fikir) meydana gelmiştir. şu anda karşımızda kar olmasa bile karlı bir manzarayı gözümüzün önüne getirebiliriz. hatt&ac...

zarf nedir?

zarf çeşitleri durum zarfları zaman zarfları yer-yön zarfları nicelik (miktar) zarfları soru zarfları   zarflar fiillerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcükl...

fiilimsi nedir,fiilimsilerin özellikleri çeşitleri soru örnekler

eylemleri “zarf, ad, sıfat” olarak kullanmamıza yararlar. eylemlerin kullanılış alanlarını genişletirler. eylemlere getirilen bir takım eklerle yapılır. eylemden türemeleri şarttır. eylem kökenli olmasına karşın ad, önad, belirteç gibi kullanılan sözcüklerdir. kullanıldıkları cümlelerde birer yan cümlecik oluştururlar. kişi kavramı yoktur. bu yüzden eylem gibi çekimlenemezler.       isim/ad-fiil(eylemlikler/mastar) eylemin adıdır. eylemleri ad olarak kullanabilmemizi sağlarlar. yarı ad yarı eylemdirler. “ma-ış-mak” ekleriyle adlaştırılırlar.     örn:          &nbs...

fiilimsiler nedir ?

fiil fiilimsigel- gelmekkoş- koşan adamgül- gülerek fiilimsiler üçe ayrılır: 1. isim-fiiller 2. sıfat-fiiller (ortaç)3. zarf-fiiller (bağ-fiil, ulaç)isim-fiiller fiilin adı demektir. fiil kök veya gövdelerine –mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, -üş ekleri getirilerek oluşur. yazmak, konuşmak, yemek, yazma, alış... konuşmak bir sanattır. olumsuzluk eki –ma, -me ile isim-fiil eki olan –ma, -me karıştırılmamalıdır. bu hafta işe gitme. (olumsuz fiil) / tatile gitme hazırlıkları başladı. (isim-fiil) -mak, -mek, -ma, -me eklerini alan bazı kelimeler bir nesnenin adı olarak kullanılabilir. ekmek, çakmak, yemek, tokmak, kıyma, sarma, kazma...bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum. (isim-fiil)bakkaldan üç ekmek ...

dil-kültür ilişkisi kültür nedir tanımı kültürün özellikleri ne

dil-kültür münasebetikültürsözlük anlamıyla “1. tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere ilet*mede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin, 2. bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü, 3. muhakeme, zevk ve eleştirme yetenekle*rinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi, 4. bireyin kazan*dığı bilgi, 5. uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme, 6. tarım”[1] şeklinde tanım...

eski anadolu türkçesi nedir?

eski anadolu türkçesi hakkında bilgi   13. yy’dan 15. yy’a kadar azerbaycan, ırak, suriye ve anadolu’nun güneyinde kullanılmış olan ve türkiye türkçesinin ilk devresini oluşturan yazı dilidir.   türkler, bu coğrafyaya geldiklerinde kendi ağızlarını yazı dili haline getirmişler ve eski anadolu türkçesi oluşmuştur. türk yazı dilleri, tarihi döneme ayrıldığında ilk aşama budur. 15. yy’dan 20. yy’ın sonuna kadar yazı dilleri ıı. safhadadır. o da osmanlı türkçesidir. 20. yy’ın başından bugüne kadar gelen türkçeye ise çağdaş türkiye türkçesi denilir. ilk yazı dili olarak 13. yy. belirtilmiştir.     dilin iç yapısı   ...

yeniçağ felsefesi nedir?

emmanuel kant, salt pratik aklın yönettiği istemelerden gelen eylemlere “ ödeve dayanan eylemler ” der. bizim yapıp ettiklerimiz içimizde mevcut ahlak yasalarına uygunluğu ve bu ahlaklı davranışlarımızın ahlak yasalarına uymak zorunluluğu bir ödev, yani ödev ahlakıdır. bir başka deyişle, “ ahlak kaynağı us olan bir yasaya, kesin buyruğa ( kategorik imparatif )’e dayanır, bu buyrukta yapısı gereği öhseldir. bu buyruğun özünü kuran ise, tek salt değer olan ‘ iyi istenç’ tir. öte yandan bu ‘ iyi istenç ’, yalnız insanı ilgilendiren bir ödevdir; ödev ise, ‘ usun sesidir. ’ en yüksek değeri içeren bir öğedir. ” emmanuel kant, ‘ pr...

ek-fiil (ek-eylem)

ek-fiil (ek-eylem)                   isim soylu kelimelerin sonuna gelerek, onları yüklem yapan eklere ek-fiil denir. ek –fiil ekleri şunlardır: -dır, -idi, -imiş, -ise ek-fiillerin iki temel görevi vardır: a)        basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar. (-dır eki dışındakiler)         sev (i) yor du m. b)   isim  ve isim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yaparlar.  hayat, yaşayınca güzeldir.    ek-fiiller genel olarak dört bölümde incelenir: 1.ek-fiilin geniş zamanı 2.ek-fiilin görülen geçmiş zamanı 3.ek-fiilin duyulan geçmiş zamanı 4.ek-fiilin şartı   ek-fiilin geni...

haram nedir?

haram nedir? yapılması, kullanılması, yenilip içilmesi dînimizce kat`î olarak yasak edilmiş şeylere denir. içki içmek, kumar oynamak, zinâ etmek, adam öldürmek, gıybet ve iftirada bulunmak gibi... haram kılınan eşya veya fiil, kendisinde bulunan, hiç ayrılmayan bir zarar, kötülük ve pislik sebebiyle haram kılınmış ise, buna liaynihî (bizzat) haram denir. domuz eti ve şarap gibi. kendi tabiat ve vasfından dolayı değil de elde etme şekli, kazanma yolu gibi dıştan bir sebeble haram kılınmış ise, buna da ligayrihî (bilvasıta) haram denir. çalınmış ekmek, gasbedilmiş para gibi... domuz eti niçin haramdır? bir şeyin helal veya haram olması, allah'ın emrine tabidir. allah bir şeye "helal" derse helal, "haram" derse haram olur. yani din bir imtihandır, insanlara yapılan bir tekli...

yeniçağ felsefesi nedir?

emmanuel kant, salt pratik aklın yönettiği istemelerden gelen eylemlere “ ödeve dayanan eylemler ” der. bizim yapıp ettiklerimiz içimizde mevcut ahlak yasalarına uygunluğu ve bu ahlaklı davranışlarımızın ahlak yasalarına uymak zorunluluğu bir ödev, yani ödev ahlakıdır. bir başka deyişle, “ ahlak kaynağı us olan bir yasaya, kesin buyruğa ( kategorik imparatif )’e dayanır, bu buyrukta yapısı gereği öhseldir. bu buyruğun özünü kuran ise, tek salt değer olan ‘ iyi istenç’ tir. öte yandan bu ‘ iyi istenç ’, yalnız insanı ilgilendiren bir ödevdir; ödev ise, ‘ usun sesidir. ’ en yüksek değeri içeren bir öğedir. ” emmanuel kant, ‘ pratik us’un eleştirisi ’ adlı eserinde ödev konusunda şöyle diyor : ...

batı etkisinde gelişen türk edebiyatı nedir?

batı etkisinde gelişen türk edebiyatı (19 yy.-...)çağdaş türk edebiyatı,osmanlı devletinin gerilenmesinin hızlandığı,yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamadığı,batıya yönelme gereğinin duyulduğu bir zamanda yani 1839’da tanzimat fermanının ilan edilmesiyle başlayan medeniyet ve kültür değişikliği ve bu değişikliğin dayandığı batılı anlaşma olgusunun belirlediği bir gelişim sürecinde değerlendirile bilir.19 yy.da türk edebiyatı,batılılaşma hareketine bağlı olarak roman,hikaye,tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çagdaş bir çizgiye girdi.türk edebiyatını yönü batı düşüncesinin temel alınması sonucu değişti.batı ile ilişkiler,aydınların bir batı dilini öğrenmeleri batı edebiyatından yapılan çeviriler,batıdaki fikir akımları ile tanışma bir kültür ve medeniyet değişimini gün...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !