× "

bağdaşıklık

" arama sonuçları

küçük tibet ladakh metinde bağdaşıklık

küçük tibet ladakh metinde bağdaşıklık bağlaşıklık ve akıcılık bulurmusunuz ben size benim olan yeri yazayım sizde bağdaşıklık akıcılık bağlaşıklıkları bulun şimdiden tşk ediyorum.... rehberim denzing saat 6:00 da shamdhala otel'den beni aldı ve yola çıktık.hedefimiz çokkar demiştim.isimden kuşkulanmıştım ve ilk işim anlamını sormak oldu. denzing beyaz deniz anlamak geldiğini söyledi.beyaz anlamakgelen kar imiş.bu yöreye uygarlar uzak değil gölün isminin türkçe olması normal karşılandı. bolkar anlamak da gelebilir, kar gerçekten beyaz anlamak da geliyor olabilir." gölde siyah boyunlu turnaları göreceğiz." diyordu denzing " yabani tibet eşeklerini de görebiliriz." turnalar ya...

sayfa 81-92 - 11.sınıf dil ve anlatım - evrensel iletişim yayınl

  gezi yazılarının türk ve dünya edebiyatındaki tarihî gelişimini araştırınız. gezi türünün tarihi gelişimi gezi türünün uzun bir geçmişi vardır bugünkü tanımına ve niteliğine tam uymasa da çok eski çağlarda gezi türünden sayılabilecek örneklerin bulunduğu bilinmektedir eski yunanistan’dan başlayarak günümüze kadar çeşitli ülkelerden birçok gezgin, elçi, şair ve yazar gezip gördükleri yerleri anlatan eserler yazmışlardır. başka ülkelere yapılan yolculuklarla ilgili ilk gezi yazılarına örnek olmak üzere ms 448′de hun hükümdarı atilla’ya gönderilen elçilik heyetinde gö...

anlatımın oluşumu - anlatım tarzları

  anlatım şiir ve düzyazı olmak üzere ikiye ayrılır. ister şiir ister düzyazı olsun bir metnin oluşumunda o metni oluşturan parçaların dil bilgisi kurallarına, akla ve mantığa uygun olması gerekir. buna metnin bağlaşıklık ve bağdaşıklık ilkelerine uyumlu olması da diyebiliriz. bağlaşıklık, metindeki dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uygun olarak yan yana getirilmesidir. buna dil bağlantısı da diyebiliriz. bağdaşıklık, dil öğelerinin ifade ettiği durumlar arasındaki anlam bağıntısıdır. buna tutarlılık da denir. öyleyse cümle, paragraf ve metinler bağlaşıklık ve bağdaşıklık ilkelerine uyumlu olarak oluşturulmalıdır. bir metinde bağlaşıklık ve bağdaşıklık ilkelerine uyulması bağdaştırma, bağlam ve hâlin gereği gibi kavra...

zambak yayınları 10.sınıf dil ve anlatım cevapları 2012-2013

  14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d     c bölümü   sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme   sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama     sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum   b.doğru/yanlış 1-d, 2-d, 3-d ,4-y, 5-d, 6-d, 7-d, 8-y, 9-d, 10-d, 11-d...

2012-2013 zambak yayınları 10.sınıf dil ve anlatım cevapları

    10.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları (zambak) (2012-2013) 14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d     c bölümü   sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme   sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama     sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum ...

2012-2013 zambak yayınları 10.sınıf dil ve anlatım cevapları

  10.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları (zambak) (2012-2013) 14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d     c bölümü   sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme   sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama     sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum   ...

10.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları

  zambak 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d c bölümü sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum b.doğru/yanlış 1-d, 2-d, 3-d ,4-y, 5-d, 6-d, 7-d, 8-y, 9-d, 10-d, 11-d, 12-d sayfa-15 1-b 2-e 3-b 4-a sayfa 19 1- türkç...

bağlam , bağdaşıklık , bağdaştırma

bağlam , bağdaşıklık , bağdaştırma    kelime ,kelime grupları yada cümlelerin metinde bulunduğu yere bağlı olarak farklı anlamlar kazanmasına “bağlam” denir.  arabam sıfırdır bir sorun çıkarmaz. “sıfır”kelimesi cümlelerde öğrencilerimden üç kişi sıfır aldı. kullanışına göre anlam kazanır. bir metin yalnızca dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmez.dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.bu anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir.kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana getirerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir. dil tek tek kelimelerle konuşulmaz.bir kavramı anlatması için birden fazla kelime y...

anlatımın oluşumu > bağlaşıklık bağdaşıklık

anlatımın oluşumu konu anlatımıiletişimin doğru gelişebilmesi için anlatımda cümlelerimizin dil bilgisi kurallarına uy­gun olması ve cümleyi oluşturan sözcüklerin anlamca birbirini tamamlaması gerekir. bir parçada dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına göre yan yana getirilmesine bağ­laşıklık (dil bilgisi bağıntısı) denir. sabah-tan rastla-dı-m ben bir güzel-e   bir anlatımı oluşturan sözcükler ya da cümleler arasındaki anlam bütünlüğüne bağdaşıklık denir. "bir ülkenin nüfusu o ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır." bu cümleyi oluşturan sözcükler birbirini anlam olarak tamamlamıştır.   sözcüklerin yeni bir anlam ifade etmek için bir araya gelerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir.   bağdaştırma dilimizde yaygın olarak kullandığımız söz gru...

bağdaşıklık bağlaşıklık bağdaştırma bağlam

bağlaışıklık : bir cümlede veya metinde, kelimelerin dil bilgisi kurallarına göre bir araya gelmesi ve kullanılmasına bağlaşıklık denir. örneğin; "arkadaşımın kitabını çok sevdiğim için dolabımda saklıyorum." cümlesini ele alalım. bu metinde "arkadaşımın kitabı" dil bilgisi kuralına göre belirtili isim tamlaması adını alır. konuşan veya yazan kişi metinde ifade edilen göstergeyi söylemek istiyorsa bu tamlamayı kurmak zorundadır. bu tamlamanın kurulması ise yerleşik dil kurallarına bağlıdır. bu kural değişmez; isterse konuşan ve yazan kişi birinci göstergeyi başka göstergelerle değiştirebilir. örneğin; arkadaş yerine dost, kardeş öğretmen, anne vs. diyebilir ama bu tamlamalarda da aynı çekim eklerini kullanmak zorundadır. gene aynı kişi "sevdiğim için" edat grubunu kullanacaksa bu metin...

bağlaşıklık-bağdaşıklık metinlerde sınıflandırma

bağlaşıklık ve bağdaşıklıkcümlede anlamın oluşmasında söz ve söz gruplarını birleştiren dil bilgisi kurallarının rolü olduğu açıkça ortadadır. bu kurallar metnin dışında vardır ve kullanılan dile aittir. farklı anlam birimlerini ifade eden söz gruplarının metin ve cümle içindeki ilişkisi de “bağdaştırma” olarak tanımlanır. anlamın oluşmasında iletişimin gerçekleşmesini sağlayan her öğenin rolü vardır. bu öğeler değiştikçe cümle de değişir. yani gönderici, alıcı, kanal, şifre, konuşulan yer ve zaman anlamı belirler. ayrıca cümledeki öğeler arasındaki dil bilgisi bağlantısı da anlamı belirleyen faktörler arasındadır. bu bağlantı, “bağlaştırma”dır.bağlaşıklık; metin...

bağlaşıklık bağdaşıklık nedir?, bağlaşıklık bağdaşıklık hakkında

bir metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine bağlaşıklık(dil bilgisi bağıntısı)denir. bir metin, yalnızca dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmez.dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.bu anlatım bağıntılarına bağdaşıklık adı verilir.kısaca anlam ilişkisi bağıntısıdır.bağlaşıklık : bir metinde dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yanyana getirilmesine denir.bağdaşıklık :bir metin,yalnızca dilbilgisi kurallarına göre düzenlenmez.dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.bu anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir. ...

anlatım şekilleri - anlatım türleri

herhangi bir konuyu konuşmaya veya yazmaya başlamadan önce (bilgilendirmek, yönlendirmek, inandırmak, yanlışları düzeltmek, anlayışları değiştirmek, duyguları, güzellikleri paylaşmak, heyecanlandırmak, eyleme geçirmek vb. gibi) hedefler ve amaçlar belirlenir. bu amaçları gerçekleştirmek için sadece birikim yeterli olmaz. bilginin, birikimin, deneyimin önemli olması kadar bunların muhataba anlatılış biçimi ve üslûbu da önemlidir. konuya uygun olmayan bir anlatım biçimi, plânlanan hedeflere ulaşmayı güçleştirir. esasen edebî türlerin ayrı ayrı adlandırılmasında bu üslûp farkının önemli bir payı vardır. meselâ; düşünce yazıları başlığı altında toplanabilen makale, deneme, fıkra, sohbet gibi türler üslûp farklılıkları sebebiyle ayrı ayrı adlandırılmıştır.anlatılmak istenenler için h...

bağlaşıklık, bağdaşıklık nedir?

bir metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine bağlaşıklık(dil bilgisi bağıntısı)denir. bir metin, yalnızca dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmez.dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.bu anlatım bağıntılarına bağdaşıklık adı verilir.kısaca anlam ilişkisi bağıntısıdır.bağlaşıklık : bir metinde dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yanyana getirilmesine denir.bağdaşıklık :bir metin,yalnızca dilbilgisi kurallarına göre düzenlenmez.dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.bu anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir. ...

bağlaşıklık bağdaşıklık nedir?

bir metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine bağlaşıklık(dil bilgisi bağıntısı)denir. bir metin, yalnızca dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmez.dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.bu anlatım bağıntılarına bağdaşıklık adı verilir.kısaca anlam ilişkisi bağıntısıdır.bağlaşıklık : bir metinde dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yanyana getirilmesine denir.bağdaşıklık :bir metin,yalnızca dilbilgisi kurallarına göre düzenlenmez.dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.bu anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !