× "

bağdaştırma nedir

" arama sonuçları

pinxlarge

arkası mihrapta olmak deyiminin anlamı nedir tutum yatırım ve türk malları haftası atasözleri karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş atasözünün anlamı nedir oğlun kimi severse gelinin odur anlamı nedir islam ıle ılgili atasözleri kırk hırsız bir çıplağı soyamaz atasözünün anlamı kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür anlamı nedir asıp kesmek deyiminin anlamı arsız pirsiz deyiminin anlamı artık eksik helal etmek deyiminin anlamı art niyet deyiminin anlamı kız beşikte çeyiz sandıkta anlamı nedir adam sırasına geçmek deyiminin anlamı aşka gelmek deyiminin anlamı aslanın ağzına girmek deyiminin anla...

bağdaştırma nedir

bağdaştırma nedir paragraf oluştururken cümleler arasında bir anlam bütünlüğü oluşmalıdır. anlam bakımından bütünlük sağlanmadığında paragraf oluşmaz. cümleler arasında da anlam bakımından bir bütünlük olmalı . cümle oluşurken de kelimeler arasında anlam bakımından bağdaşıklık olması gerekir. nitekim paragrafta namla sorularına bakıldığında anlatımın akışını bozan ifade hangisidir şeklinde sık sık sorularla karşılaşabilmekteyiz. konu ve tema bütünlüğüne dikkat edilmelidir.  “tamlama, deyim gibi söz varlığı içindeki öğeleri ve tümce ya da sözceleri anlamlı, kabul edilebilir birimler halinde bir araya getirmeye bağdaştırma denir”. doğan aksan  körp...

mobilya nedir

mobilyanın tanımı ve tarihçesi mobilyanın tanımı anlam olarak mobilya veya mobilye (italyanca mobilia; fransızca mobilier), oturulan yerlerin süslenmesine ve türlü amaçlarla donatılmasına yarayan eşyadır. bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi, mobilya, işlevsel değeri ile mekanın kullanışlığını etkileyen, estetik değeri ile de mekanın güzel ya da çirkin görünmesini, yaşadığımız veya çalıştığımız mekanların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam haline gelmesini sağlayan, kısaca sanat ve tekniği birleştiren bir üründür. mobilya denilince ilk akla gelen ahşap mobilyadır. özellikle, masa, dolap, karyola, komedin, kitaplık gibi konut donatılarında, çeşitli büro donatılarında, okul sıra...

bağlam , bağdaşıklık , bağdaştırma

bağlam , bağdaşıklık , bağdaştırma    kelime ,kelime grupları yada cümlelerin metinde bulunduğu yere bağlı olarak farklı anlamlar kazanmasına “bağlam” denir.  arabam sıfırdır bir sorun çıkarmaz. “sıfır”kelimesi cümlelerde öğrencilerimden üç kişi sıfır aldı. kullanışına göre anlam kazanır. bir metin yalnızca dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmez.dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.bu anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir.kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana getirerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir. dil tek tek kelimelerle konuşulmaz.bir kavramı anlatması için birden fazla kelime y...

bağdaştırma nedir

paragraf oluştururken cümleler arasında bir anlam bütünlüğü oluşmalıdır. anlam bakımından bütünlük sağlanmadığında paragraf oluşmaz. cümleler arasında da anlam bakımından bir bütünlük olmalı . cümle oluşurken de kelimeler arasında anlam bakımından bağdaşıklık olması gerekir. nitekim paragrafta namla sorularına bakıldığında anlatımın akışını bozan ifade hangisidir şeklinde sık sık sorularla karşılaşabilmekteyiz. konu ve tema bütünlüğüne dikkat edilmelidir.  “tamlama, deyim gibi söz varlığı içindeki öğeleri ve tümce ya da sözceleri anlamlı, kabul edilebilir birimler halinde bir araya getirmeye bağdaştırma denir”. doğan aksan  körpe salatalık , ç...

bağdaştırma

alışılmamış bağdaştırma: “anlam belirleyicileri, anlam ayırıcıları arasında uyum bulunmayan birleştirmeler körpe merdiven,  dilsiz hayaller, korkunç kıyafet vb  dilsiz insan alışılmış bağdaştırma iken dilsiz hayaller alışılmamış bağdaştırmadır.  bağdaştırma yapılarak metinlerde kullanılan kelimeler bir araya gelerek yeni anlamlar oluşturur. bu sayede aynı durum yada olayı farklı sözcüklerle ifade edebilme olanağı elde ederiz. weblopedi.com ...

anlatımın oluşumu > bağlaşıklık bağdaşıklık

anlatımın oluşumu konu anlatımıiletişimin doğru gelişebilmesi için anlatımda cümlelerimizin dil bilgisi kurallarına uy­gun olması ve cümleyi oluşturan sözcüklerin anlamca birbirini tamamlaması gerekir. bir parçada dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına göre yan yana getirilmesine bağ­laşıklık (dil bilgisi bağıntısı) denir. sabah-tan rastla-dı-m ben bir güzel-e   bir anlatımı oluşturan sözcükler ya da cümleler arasındaki anlam bütünlüğüne bağdaşıklık denir. "bir ülkenin nüfusu o ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır." bu cümleyi oluşturan sözcükler birbirini anlam olarak tamamlamıştır.   sözcüklerin yeni bir anlam ifade etmek için bir araya gelerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir.   bağdaştırma dilimizde yaygın olarak kullandığımız söz gru...

10.sınıf dil anlatım ve özellikleri nedir konu anlatım

anlatım ve özellikleri dil ve anlatım 1) anlatım herhangi bir konu üzerinde konuşurken veya bir konu üzerine yazarken,belli bir gayeyi gerçekleştirmek isteriz.bu gaye,bizi dinlemekte veya okumakta olanlara bilgi vermek,onları nda bizim gibi düşünmelerini,belli bir olay içinde yaşamalarını sağlamak olabilir.duygu ve düşüncelerimizi maksadına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmeye “ anlatım “denir.2) anlatıma hazırlık neyi ,niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olmaz.kişi hem konuşurken hem de yazarken düşünerek hareket etmek zorundadır.aksi halde konudan uzaklaşabilir, amacını dışına çıkabilir ve konuyla anlatım bi&ccedi...

lise felsefe konu anlatımı bilim felsefesi konusu bilim nedir?,

bilim felsefesi 1 bilim nedir? bilim tarihi, bilim felsefesi bilim tarihi nedir?bilimsel gelişmenin niteliğibilimin anlamı bilimi niteleyen özellikler bilim tarihi nedir?kısaca bilim’in doğuş ve gelişme hikayesidir. amacı bir bakıma objektif bilgi’nin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemek, bir bakıma da nitelikleri belli bir metodun, bir düşünme türünün, hatta geniş anlamda bir bakış açısının oluşumunu saptamaktır. bilim tarihi, amacına, çeşitli bilim kollarında ulaşılan sonuçları sıralayarak değil, fakat daha çok, bu sonuçları bağlı oldukları koşullar çerçevesinde açıklayarak ulaşmaya çalışır. görevi olguların ve buluşlarınn bir katalogunu çıkarma...

tarih felsefesi nedir?

tarih felsefesi nedir?not: doğan özlem'den alıntı yapılmıştır"tarih felsefesi" sözcüğü, "tarih" sözcüğünün çifte anlamına göre iki anlamı olan bir sözcüktür. "tarih" sözcüğü, hem geçmişte kalan insani ve toplumsal olaylar topluluğunu, yani yaşanmış geçmiş’i adlandırmakta kullanılır; hem de bu sözcükle, bu yaşanmış geçmişi konu edilen bilim, tarih bilimi kastedilir.bazı filozoflar, eskiden beri bu konuda iki latince deyimle bu ayırımı yapagelmişlerdir. geçmişte kalan insani-toplumsal olaylar olarak tarihe resgestae; bu olayları konu alan disipline ya da bilime de historia rerum gestarum demişlerdir. ama filozofların bir çoğu da, hem yaşanmış geçmişi adl...

enternasyonalizm nedir ?

enternasyonalizm en basit ifadeyle nasyonalizmin, yani milliyetçiliğin zıddıdır. onu şu ya da bu biçimde milliyetçilikle bağdaştırma yolunda atılmadık takla kalmadıysa da gerçekte bu iki şey birbirine taban tabana zıttır. enternasyonalizm dediğimiz zaman bizim anladığımız işçi sınıfı enternasyonalizmidir. işçi sınıfı tüm dünya üzerinde çıkarları ortak olan evrensel bir sınıftır ve varlığı ve mücadelesinin özü enternasyonalisttir. işçi sınıfı enternasyonalizmi, her ülkedeki işçi sınıfının en başta kendi ülkesindeki egemen sınıf olmak üzere tüm dünya burjuvazisine karşı ortak mücadelede kendisini daima tek bir dünya işçi sınıfı ordusunun parçası olarak...

dolunay davranışlarımızı etkiliyor mu.?

dolunay ve davranışlar üzerindeki etkisidolunay zamanı kültürel öğelerin de etkisiyle kurt adamlar, cinayetler, seri katiller ve uğursuzluklarla bağdaştırılır. oysa yapılan bilimsel araştırmalar öyle gösteriyor ki popüler inanışın aksine dolunay zamanlarının davranışlar üzerinde herhangi bir özel etkisi bulunmuyor. konu üzerine uzun yıllar araştırmalar yapmış kanadalı psikolog ıvan kelly, yapılan çalışmaların birbiriyle tutarlılık göstermediğini ve dolunayda davranışların değiştiğine yönelik sonuç veren her çalışmaya karşılık aksi tezi savunan bir diğerinin de mutlaka bulunduğunu söylüyor.çılgın köpekler?2000 yılında biri ingiltere, diğeriyse avustralya sydney'de yapılan iki farklı &ccedi...

şiir,imge,siirde imge nedir?-ne demektir?

şiirde imge üzerine küçük bir deneme imge şiiri anlamlandırmanın olanağını açan temel ögedir. bu nedenle, okuduğumuz şiiri anlamak değil, anlamlandırmaktan söz ediyorsak, imge şiirden ayrılamaz. kaldı ki iç ses imgeyle ortaya çıkar ve tanınır. bu nedenle bir nazım ya da turgut şiirinden söz edebiliriz. şiirde tek imge nedir? şiirde hangi anlamda "tek" imge vardır?imge çağrışımların olanağıdır evet. bildiğimiz gibi her zaman sıfat tamlamasıyla da yapılmaz. öyle sözcükleri yanyana getirirsiniz ki imge çıkar ortaya. imge simgesel anlatımın basamağı değildir her zaman. imge, imge dediğimiz şey. öncelikle, bir şiirde sayısız kullanılabilinir. ama şiirin bütününe baktığınızda, bi...

şiirde imge nedir?

konu:imgesayfa:1şiirde imge üzerine küçük bir deneme imge şiiri anlamlandırmanın olanağını açan temel ögedir. bu nedenle, okuduğumuz şiiri anlamak değil, anlamlandırmaktan söz ediyorsak, imge şiirden ayrılamaz. kaldı ki iç ses imgeyle ortaya çıkar ve tanınır. bu nedenle bir nazım ya da turgut şiirinden söz edebiliriz. şiirde tek imge nedir? şiirde hangi anlamda "tek" imge vardır?imge çağrışımların olanağıdır evet. bildiğimiz gibi her zaman sıfat tamlamasıyla da yapılmaz. öyle sözcükleri yanyana getirirsiniz ki imge çıkar ortaya. imge simgesel anlatımın basamağı değildir her zaman. imge, imge dediğimiz şey. öncelikle, bir şiirde sayısız kullanılabilinir. ama şiirin bütününe ...

tarihten günümüze türk eğlence kültürü nedir?

kültür bir algılama, yorumlama, süzgeçten geçirme ve yaşama biçimidir. insan; evreni, canlıyı ve maddeyi kendi hayat ilkeleriyle bağdaştırırken, ortaya çıkan bütün değeler kültür ürünü olarak adlandırılır. uygarlık ve bilgi birikimi, kültür ile ölçülür. kültür değerlerini ayrıştırıp bakıldığında, kişinin ve toplumun çok da farkında olmadan yaşadığı bir alanın ne kadar önemli olduğunu gözlemleriz..!bu araştırmada, türk kültür değerlerinden “eğlence hayatımız” üzerinde duracağız. insanlığın eğlence anlayışı birbirine çok benzer özellikler gösterebilir. bilgi ve öğrenme, ayrıntılara inildikçe kazanılır. başlangıcından günümüze, neden, niçin, nasıl, nerede, niye ve kimlerle birlikte eğlendiğimiz o kadar ilginç ve önemli ki..!eğlenceyi yönlendiren başlıca alt alanlara baktığımızda o...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !