× "

baki gazel açıklaması

" arama sonuçları

baki'nin gazali'nin açıklaması - günümüz türkçesi

  gazel söylemez küsmiş bana cânâne söylen söylesün n’eyledüm ol yâr-ı âlî-şâne söylen söylesün nâz ile güftâre gelmezse helak eyler beni ol cefâ vü çevri bî-pâyâne söylen söylesün derd-i aşkı gayrıdan sorman ne bilsün çekmeyen anı yine âşık-ı nâlâne söylen söylesün hâr zahmından neler çekdügümi gül-zârda bâğbân-ı bülbül-i giryâne söylen söylesün bâkıyâ dil durmasun güftâra takat var iken vaktidür ol husrev-i devrâne söylen s&ou...

sayfa 121-123-129-130-135-144-146-149-150-161-162 - lise 2. sını

sayfa 121 1. etkinlik nabi'nin sözünün açıklamasıbende dayanacak güçsende vefadan zerre yok.iki yoktan ne çıkarbir kere düşünelim.muhibbi'nin sözünün açıklamasıhalk içinde devlet gibi itibar gören bir şey yok.(fakat)dünyadaki devlet bile bir nefes sağlıktan daha değersizdir.aşık paşa'nın sözünün açıklamasışu gönülde dağ olan hem gönül bağını kesip hem de bağ olan aşk değil mi(dir?)fuzuli'nin sözünün açıklamasıherkesbayram için yılda bir kez kurban kesmektedir.ben her zaman her saat senin kurbanınım.ulvi'nin sözünün açıklamasıey sevgilihalimi arz etmek için seni yalnız bulamıyorum.seni yalnız bulduğumda ise kendimi asla bulamıyorum.nefi'nin sözünün açıklamasıaşık benimrezilliğimle şehirde şöhretlendim(tanıdım).mecnun'un hikayesini yazanlar hep çölesahraya yazmışlar. sayfa 123 b...

sayfa 121-123-129-130-135-144-146-149-150-161-162 - lise 2. sını

sayfa 121 1. etkinlik nabi'nin sözünün açıklamasıbende dayanacak güçsende vefadan zerre yok.iki yoktan ne çıkarbir kere düşünelim.muhibbi'nin sözünün açıklamasıhalk içinde devlet gibi itibar gören bir şey yok.(fakat)dünyadaki devlet bile bir nefes sağlıktan daha değersizdir.aşık paşa'nın sözünün açıklamasışu gönülde dağ olan hem gönül bağını kesip hem de bağ olan aşk değil mi(dir?)fuzuli'nin sözünün açıklamasıherkesbayram için yılda bir kez kurban kesmektedir.ben her zaman her saat senin kurbanınım.ulvi'nin sözünün açıklamasıey sevgilihalimi arz etmek için seni yalnız bulamıyorum.seni yalnız bulduğumda ise kendimi asla bulamıyorum.nefi'nin sözünün açıklamasıaşık benimrezilliğimle şehirde şöhretlendim(tanıdım).mecnun'un hikayesini yazanlar hep çölesahraya yazmışlar. sayfa 123 b...

sayfa 121-123-129-130-135-144-146-149-150-161-162 - lise 2. sını

sayfa 121 1. etkinlik nabi'nin sözünün açıklamasıbende dayanacak güçsende vefadan zerre yok.iki yoktan ne çıkarbir kere düşünelim.muhibbi'nin sözünün açıklamasıhalk içinde devlet gibi itibar gören bir şey yok.(fakat)dünyadaki devlet bile bir nefes sağlıktan daha değersizdir.aşık paşa'nın sözünün açıklamasışu gönülde dağ olan hem gönül bağını kesip hem de bağ olan aşk değil mi(dir?)fuzuli'nin sözünün açıklamasıherkesbayram için yılda bir kez kurban kesmektedir.ben her zaman her saat senin kurbanınım.ulvi'nin sözünün açıklamasıey sevgilihalimi arz etmek için seni yalnız bulamıyorum.seni yalnız bulduğumda ise kendimi asla bulamıyorum.nefi'nin sözünün açıklamasıaşık benimrezilliğimle şehirde şöhretlendim(tanıdım).mecnun'un hikayesini yazanlar hep çölesahraya yazmışlar. sayfa 123 b...

sayfa 121-123-129-130-135-144-146-149-150-161-162 - lise 2. sını

sayfa 121 1. etkinlik nabi'nin sözünün açıklamasıbende dayanacak güçsende vefadan zerre yok.iki yoktan ne çıkarbir kere düşünelim.muhibbi'nin sözünün açıklamasıhalk içinde devlet gibi itibar gören bir şey yok.(fakat)dünyadaki devlet bile bir nefes sağlıktan daha değersizdir.aşık paşa'nın sözünün açıklamasışu gönülde dağ olan hem gönül bağını kesip hem de bağ olan aşk değil mi(dir?)fuzuli'nin sözünün açıklamasıherkesbayram için yılda bir kez kurban kesmektedir.ben her zaman her saat senin kurbanınım.ulvi'nin sözünün açıklamasıey sevgilihalimi arz etmek için seni yalnız bulamıyorum.seni yalnız bulduğumda ise kendimi asla bulamıyorum.nefi'nin sözünün açıklamasıaşık benimrezilliğimle şehirde şöhretlendim(tanıdım).mecnun'un hikayesini yazanlar hep çölesahraya yazmışlar. sayfa 123 b...

sayfa 121-123-129-130-135-144-146-149-150-161-162 - lise 2. sını

sayfa 121 1. etkinlik nabi'nin sözünün açıklamasıbende dayanacak güçsende vefadan zerre yok.iki yoktan ne çıkarbir kere düşünelim.muhibbi'nin sözünün açıklamasıhalk içinde devlet gibi itibar gören bir şey yok.(fakat)dünyadaki devlet bile bir nefes sağlıktan daha değersizdir.aşık paşa'nın sözünün açıklamasışu gönülde dağ olan hem gönül bağını kesip hem de bağ olan aşk değil mi(dir?)fuzuli'nin sözünün açıklamasıherkesbayram için yılda bir kez kurban kesmektedir.ben her zaman her saat senin kurbanınım.ulvi'nin sözünün açıklamasıey sevgilihalimi arz etmek için seni yalnız bulamıyorum.seni yalnız bulduğumda ise kendimi asla bulamıyorum.nefi'nin sözünün açıklamasıaşık benimrezilliğimle şehirde şöhretlendim(tanıdım).mecnun'un hikayesini yazanlar hep çölesahraya yazmışlar. sayfa 123 b...

sayfa 121-123-129-130-135-144-146-149-150-161-162 - lise 2. sını

sayfa 121 1. etkinlik nabi'nin sözünün açıklamasıbende dayanacak güçsende vefadan zerre yok.iki yoktan ne çıkarbir kere düşünelim.muhibbi'nin sözünün açıklamasıhalk içinde devlet gibi itibar gören bir şey yok.(fakat)dünyadaki devlet bile bir nefes sağlıktan daha değersizdir.aşık paşa'nın sözünün açıklamasışu gönülde dağ olan hem gönül bağını kesip hem de bağ olan aşk değil mi(dir?)fuzuli'nin sözünün açıklamasıherkesbayram için yılda bir kez kurban kesmektedir.ben her zaman her saat senin kurbanınım.ulvi'nin sözünün açıklamasıey sevgilihalimi arz etmek için seni yalnız bulamıyorum.seni yalnız bulduğumda ise kendimi asla bulamıyorum.nefi'nin sözünün açıklamasıaşık benimrezilliğimle şehirde şöhretlendim(tanıdım).mecnun'un hikayesini yazanlar hep çölesahraya yazmışlar. sayfa 123 b...

lise 2 türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları(10.sınıf ) 93. sa

sayfa 93¨¨¨¨¨¨¨b)teması:aile olmanın değeri¨¨¨¨¨¨¨¨2. etkinlik a)adil bir yapı yok,islamiyet inancının yoğun bir şekilde olmasına rağmen farklı dinler görülüyor.2)tema evrenseldir3)metnin yapısını oluşturan ögeler*olay örgüsü*kişiler*zaman*mekan*ve dil anlatım(olay çevresinde oluşan metinlerde dil anlatıma da dikkat edilir)sayfa 93 teki olay örgüsü sırası12-2-4-10-5-7-13-3-9-11-1-6-8karakter çözümleme tablosu(sırasıyla 1,2,3,4,5)……………deli dumbul……..;……..anne baba …………;………. eş1………: deli ,zorba ,çıkarcı;……canları kıymetli,bencil ; fedakar,eşini……………………………………… insanlar………………..;biri2)……..:dinamik…………………..durağan ………………. ;durağan3)……..:allah ın varlığını ve ; metinde zaten pasif karakterler(anne bababirliğini kabul etmemesi …………………………………ve eş)yaptığı köprüden geçendendegeçmeyenden de para almas...

10.sınıf 93 160 sayfaları arası edebiyat kitabı cevapları

sayfa 93 ¨¨¨¨¨¨¨ b)teması: aile olmanın değeri ¨¨¨¨¨¨¨¨ 2. etkinlik a)adil bir yapı yokislamiyet inancının yoğun bir şekilde olmasına rağmen farklı dinler görülüyor 2)tema evrenseldir 3)metnin yapısını oluşturan ögeler *olay örgüsü *kişiler *zaman *mekan *ve dil anlatım(olay çevresinde oluşan metinlerde dil anlatıma da dikkat edilir) sayfa 93 teki olay örgüsü sırası 12-2-4-10-5-7-13-3-9-11-1-6-8 karakter çözümleme tablosu (sırasıyla 12345) ...............**** dumbul........;........anne baba ............;.......... eş 1.........: **** zorba çıkarcı;......canları kıymetlibencil ; fedakareşini ......................

gazeller

gazel 1        (failatün failatün failatün failün)1-dostum alem senünçün ger olur düşmen mana, gam değül zira yetersen dost ancak sen mana2-aşka saldum men meni pend almayup bir dostdan, hiç düşmen eylemez anı ki etdüm men mana3-can u ten oldukça menden derd ü gam eksük değül, çıhsa can hak olsa ten ne can gerek ne ten mana4-vasl kadrin bilmedin firkat belasın çekmedin, zulmet-i hecr etdi çoh tarık işi ruşen mana5-dudü ahkerdür mana serv ile gül ey bağban, n’eylerem men gülşeni gülşen sana külhan mana6-gamze tiğin çekdi ol meh olma gafil ey gönül, kim mukarrerdür bu gün ölmek sana şi...

edebiyat sayfa 120'deki 5.soru cevabı

120deki 5, soru d d d d y d y 121 , sayfayı zaten sınıfta yazcaksınız şiiri 123;birim değeri;beyit birim sayısı;5 birimlerde anlatılanlar, 1.şair sevgilinin yüzünü açmasını ve yürümesini bahçedeki varlıkların bunu görmesini istemiştir 2.bu beyitte ise,şair aşk aşka sevgilinin aşkından düştüğünü ve amansız bir dert olduğunu anlatmıştır 3.sevgilinin aşkınkından perişan olduğunu anlatmıştır 4.duyduğu aşktan dolayı kaburga kemiklerinin bile sayılabileceğini ve bu ahliyle musikara benzediğini 5.güzellere acımasız şefkatli değilller demenin yanlış olduğunu vurgulamktadır tema;aşktır ç.beyitlerin yerlerini değiştirdiğimizde anlamda bi değişiklik meyadana gelmez çünkü beyitler kendi arasında uyumludur. d.yaşanması mümkün değildir çünkü hayali unsurlar vardır. egazel nazım şeklinin özelliklerini ...

10. sınıf edebiyat sayfa 126 soru ve cevaplar

120deki 5, soru d d d d y d y 121 , sayfayı zaten sınıfta yazcaksınız şiiri 123;birim değeri;beyit birim sayısı;5 birimlerde anlatılanlar, 1.şair sevgilinin yüzünü açmasını ve yürümesini bahçedeki varlıkların bunu görmesini istemiştir 2.bu beyitte ise,şair aşk aşka sevgilinin aşkından düştüğünü ve amansız bir dert olduğunu anlatmıştır 3.sevgilinin aşkınkından perişan olduğunu anlatmıştır 4.duyduğu aşktan dolayı kaburga kemiklerinin bile sayılabileceğini ve bu ahliyle musikara benzediğini 5.güzellere acımasız şefkatli değilller demenin yanlış olduğunu vurgulamktadır tema;aşktır ç.beyitlerin yerlerini değiştirdiğimizde anlamda bi değişiklik meyadana gelmez çünkü beyitler kendi arasında uyumludur. d.yaşanması mümkün değildir çünkü hayali unsurlar vardır. egazel nazım şeklinin özelliklerini ...

devamı

7.hikayede herşeyi bilen bir anlatım vardır.ilahi bikış açısıyla yazılmıştır.8.ikiside hayatlarını kötülüklerle mücadele etmeye adamış kahramanlardır.9.a.tip nasıl bir insandır;hayatını insanlara adamış korkusuz yiğit bir insandır.tip durağanmıdır,dinamikmidir;dinamiktir.hikayenin hangi kısmı sizin tip hakkında böyle düşünmenize neden oldu;hikayedeki bütün olaylar onun etrafında geliştiği için dinamiktir.sosyal ortam ve çevre bu tipi nasıl etkilemiştir;halkın zulüm görmesi onun kahramanlık yönünün ortaya çıkmasını sağlamıştır.bu tipin sizin toplumsal yapınızdan farkı varmı;vardır.günümüzde toplum yapısısnın değişmesi ndeniyle farklılıklar vardır.bu tipin diğer tipler üzerin...

10 sınıf türk edebiyat 78-156

kaygusuz abdaledebi yönüne baktığımızda tipik bir halk şairidir.dili sadedirhece ölçüsü kullanmıştır.konusu halkın ilgisini çekebilecek güncel konulardırsayfa 78 tablobenzerlıkler;her ikisindedeaşk konusu işlenir.gazelde ilahi ** mecazi aşk konuları,ilahide yalnızca aşk konusu işlenir.her ikisindede dini terimler kullanılır.her ikisininde son bölümünde şairin mahlası wardır.kafiye ** redif kullanılır.farklılıklar;nazım şekli;ilahi halk edebiyatına ait gazel ise divan edebiyatına ait.nazım birimi;ilahi dörtlük gazel beyitölçü;hece ölçüsü gazelde aruz ölçüsüsayfa 79.6a)benzetme= kan suya benzetilmiş.aşık kendini muma benzetiyor.eğretileme=acep şol kafirin imanı yo...

baki'nin bir gazeli ve açıklaması

sözlemez küsmüş bize canane söylen söylesin neyledim ol yar-ı alişana söylen söylesin naz-ıla güftara gelmezse helak eyler beni ol cefa vü cevri bi-payana söylen söylesin derd-i aşkı gayrıdan sorma ne bilsin çekmeyen anı yine aşık-ı nalana söylen söylesin harı zahmından neler çektiğimi gülzarda bağban- bülbül-i giryana söylen söylesin bakiya dil durmasın güftara takad kalmadı vaktidir ol husrev-i devrana söylen söylesin gazelin açıklaması dostlarım! sevgili bana küsmüş, konuşmuyor. varın ona söyleyin de iki çift kelam etsin. sorun bakalım! o şanı yüce sevgiliye ben ne yapmışım, konuşup bildirsin. nazlanması devam eder de söze başlamazsa beni helak edecek. lütfen gidip o cefa ve eziyeti sonsuz olan sevgiliye, yalvarın da bu aşıkıyl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !