× "

bangalore yargı etiği ilkeleri

" arama sonuçları

yargının tarafsızlığının geliştirilmesi

  2.            yargının tarafsızlığının geliştirilmesi yargının tarafsızlığı, güçlü ve güvenilir bir yargı sistemi oluşturmak için  en az yargı bağımsızlığı kadar hayati önemi haiz bir konudur. birleşmiş milletler ve avrupa konseyi tarafından kabul edilmiş bulunan “bangalore yargı etiği ilkeleri” nde hakimlerin tarafsızlığına önemli bir yer verilmiştir. altmışıncı hükümet programında yargının bağımsızlığı kadar tarafsızlığı da özellikle vurgulanmaktadır. türkiye cumhuriyeti anayasasında yer alan düzenlemeler daha çok yargı bağımsızlığına vurgu yapıyor gibi görünmekle birlikte bu düzenlemeler içerisinde tarafsız...

yargı reformu strateji taslağına dair değerlendirmelerim

giriş:                                          taslağın, yargı reformu stratejik amaçları başlığı altında,  “yargının verimliliği ve etkililiğinin artırılması” ve “yargı örgütü yönetim sisteminin geliştirlimesi” unsurlarına yer verilmişken, bu taslağın hazırlanmasında, borçlar kanunu tasarısı, humk kanun tasarısı, arabuluculuk kanun tasarısında izlenen “yargı kesimlerinden, sivil toplum kesimlerinden, fikir ve görüş alımına ve bu noktada da bilgi, tecrübe paylaşımına gidilmemiştir.     &nb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !