× "

barış dalan kimdir

" arama sonuçları

atatürk kültür merkezi(akm) ve tiyatro binaları

akm’nin uzunca bir süredir kapalı olması gösteri sanatımızın belini bükmüştür. bunun sadece istanbul’u değil türkiye’yi ilgilendiren bir konu olmasının farkında olunmaması  türkiye’yi ilgilendiren bir konu olmasının önemini daha da arttırmaktadır.   elbette dünya şehri olma iddiasındaki bir şehrin zaten fakir olan sanat alanında akm’nin kapalı tutulması nedeniyle yediği darbe çok büyüktür ama türkiye’nin akm’siz kalmakla yediği darbenin  sonuçları ilerideki yıllarda daha çok ortaya çıkacaktır. sorunun, eskime gerekçesiyle  çok daha modern olanın yapılacağı iddia edilerek akm’nin yıkılıp yanındaki otoparkı da i...

bakara suresi tefsri 252

252- bunlar allah'ın ayetleridir. bunları sana hakka bağlı olarak okuyoruz. hiç kuşkusuz sen de peygamberlerden birisin. bu yüksek düzeyli, geniş amaçlı ayetleri "sana okuyoruz". yani bu ayetleri okuyan,bizzat yüce allah'ın kendisi. eğer insan bu olayın, bu açıklamanın içerdiği derin ve dehşet verici mahiyeti yeterince düşünebilse bunun ne kadar korkunç ve büyük bir şey olduğunu kavrardı. "bu ayetleri sana hakka bağlı olarak okuyoruz". yani bu ayetler beraberlerinde "hakkı" taşıyorlar ve onları okuma ve indirme yetkisini elinde bulunduran yüce allah'tır bu ayetleri okuyan. bu yetki allah'tan başka hiç kimsenin elinde değil. o halde y&uu...

1.risale-i nur gençlik kongresi masa çalışmaları sonuç bildirim

1. aile ve gençlik masası katılımcılar: elif nur kurtoğlu, elmas kılıç, fatma yılmaz, goncagül akşahin, gülnur tercan,hatice işcan, kevser yurtman, sueda huyut,şuranur biçer, tuba nur arıcan  1- anne-babaya itaat ve hürmet gençlere emredilmiştir. gençler kur’ân’da emredilen bu dinî vecibeyi yerine getirdiklerinde, büyüklerinden gelecek olan şefkat ve merhamet, problem gibi görülen her şeyin çözülmesi için bir kapı açacaktır. dolayısıyla anne ve babasıyla sağlıklı bir iletişim kuran genç, sorunlarını halletmede daha başarılı olacaktır. 2- sosyal hayatın kalbi olan gençlere, anne babaya hürmetin ve itaatin dinî bir...

mesnevi cilt -6- padişahın üç oğlu

bir padişahın üç oğlu vardı. üçü de anlayışlı, görgülüydü. her biri öbürlerinden daha değerli, cömertlikte yiğitlikte, savaş eri olmada öbürlerinden üstündü. şehzadeler, padişahın tapısında toplandılar. adeta padişahın iki gözünün nuru üç tane mumdular. babanın ağaca benzeyen vücudu, gizli bir yol vasıtasıyla oğul’ un iki gözünden su alır, gıdalanır. oğuldan coşan bu kaynak ananın, babanın bahçelerine kadar akar gider. anayla babanın gönül ve hayat bahçeleri bu suretle yeşerir, tazeleşir. onun gözleri, bu iki ırmak yüzünden yaşarır, gözyaşı döker. kaynak hastalanıp kötüleşirse o ağacın dalları yap...

padişahın üç oğlu

bir padişahın üç oğlu vardı. üçü de anlayışlı, görgülüydü. her biri öbürlerinden daha değerli, cömertlikte yiğitlikte, savaş eri olmada öbürlerinden üstündü. şehzadeler, padişahın tapısında toplandılar. adeta padişahın iki gözünün nuru üç tane mumdular. babanın ağaca benzeyen vücudu, gizli bir yol vasıtasıyla oğul’ un iki gözünden su alır, gıdalanır. oğuldan coşan bu kaynak ananın, babanın bahçelerine kadar akar gider. anayla babanın gönül ve hayat bahçeleri bu suretle yeşerir, tazeleşir. onun gözleri, bu iki ırmak yüzünden yaşarır, gözyaşı döker. kaynak hastalanıp kötüleşirse o ağacın dalları yap...

cihad, islamla insan arasındaki bütün engellerin kaldırılmasıdır

  bu engellerin bir imside fitnedir. fitne ise mihnet ile ilgilidir. fitnenin en önemli unsuru olan mihnet ise bütün bilvasıtalıklardır. insan imanda ve amelde bilvasıtalık zilletinden kurtulduğunda, hem imanın ihlâslısına, hem de işlerin ihsanlısına kavuşur. allah da muhsinleri sever(maide–93). muhsinlik ise toplumculukla mümkündür. önce ahlak güzel olmalı ki, o insandan güzel söz ve güzel davranışlar sergilenebilsin. onun için bizde maide suresinin islam üzere teslim olana eski mevzuatlardan neyi tasdik etmesi ve neyi tashih veya ret etmesi gerektiğini bildirdiği ve önceki, kitap, din ve mevzuatın denetlenerek müşterek minhacı tesbit ederek cahiliye idaresine son vermesi emrinin verildiği a...

forsa

forsa   akdeniz'in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, minimini bir çiçek ormanı gibiydi. ince uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçiyoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla havayı çınlatıyordu. badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. saçı sakalı bembeyazdı. kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. elleri, ayakları titriyordu. gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı.     - hayırdır inşallah! dedi.duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. başını ellerinin arasına aldı. sırtında yırtık bir çuval vardı. çıplak ...

mini ansiklopedi m-z

m                                                                         mitoloji nedir?mitoloji kaynağı bilinmeyen bir öyküler toplamıdır. bu öykülerde bir toplumun ortaya çıkışı ve tarihi, ayrıca ataları, kahramanları ve tanrıları anlatılır. eski toplumlarda bilimsel bilgi düzeyi geri olduğundan böyle pek çok öykü yaratılmıştı. bunların ardında doğal ve toplumsal olaylara ilişkin önemli sorulara yanıt bulma çabası vardı. insanın dü...

padişahın üç oğlu

mesnevi'den hikayeler 6.cilt padişahın üç oğlu bir padişahın üç oğlu vardı. üçü de anlayışlı, görgülüydü. her biri öbürlerinden daha değerli, cömertlikte yiğitlikte, savaş eri olmada öbürlerinden üstündü. şehzadeler, padişahın tapısında toplandılar. adeta padişahın iki gözünün nuru üç tane mumdular. babanın ağaca benzeyen vücudu, gizli bir yol vasıtasıyla oğul' un iki gözünden su alır, gıdalanır. oğuldan coşan bu kaynak ananın, babanın bahçelerine kadar akar gider. anayla babanın gönül ve hayat bahçeleri bu suretle yeşerir, tazeleşir. onun gözleri, bu iki ırmak yüzünden yaşarır, gözyaşı döker. kaynak hastalanıp kötüleşirse o ağacın dalları yaprakları da kurur. o ağaç kurumaya başlar, çünkü oğulun vücudundan sulanıyor, gıdalanıyordu. nice böyle gizli ...

bakara

243- binlerce kişilik kalabalık olarak ölüm korkusu ile yurtlarından kaçan kimseleri görmedin mi? allah onlara önce `ölün " dedi, arkasından kendilerini yeniden diriltti. hiç kuşkusuz allah insanlara karşı kerem sahibidir, ama insanlar çoğunlukla şükretmezler. ölüm korkusu burada "binlerce kişilik bir kalabalık halinde ölüm korkusu ile yurtlarından kaçtıkları" belirtilen kimseler hakkında çeşitli yorum ve spekülasyonlar çölüne dalmak istemem. bunlar kimlerdi? yurtları neresiydi? bu yurtlarından ne zaman kaçtılar? eğer yüce allah dileseydi tıpkı kur'an'da ayrıntılı biçimde anlatılan bazı kıssalarda olduğu gibi bu insanlar hakkında da bize açık bilgi verirdi. fakat bu hikaye; olayları ve bu olayların yer ve zamanları somutlaştırılmamış, sadece ana fikir amaçlanan bir i...

en iyi doktorlar,en iyi hastaneler

işte alanlarında en iyilerin iyileritürkiye'nin alanlarında en başarılı sayılan doktorlarını, yine aynı uzmanlığa sahip doktorlar seçti. ankete 20 ilden 467 hekim katıldı. toplam 32 branşın en iyi isimlerini oylayan uzmanlar, hizmetleriyle öne çıkmış beş hastaneyi de belirledi türkiye genelinde 20 ilde, tıpta 32 uzmanlık alanında 467 doktorla bir anket çalışması yürüttük. türkiye'deki 26 tıp fakültesi ve çevresinde yaptığımız çalışma ile her branşta en iyi doktorlar ve hastaneleri belirlemeye çalıştık. anket çalışmasıyla, bire bir görüştüğümüz her doktora kendi alanlarının 'en iyi'lerini sorduk. yüzyüze görüşülen her doktora, "sizce kendi alanınızda türkiye'nin en iyi beş doktoru kimdir" ve "sizce kendi alanınızda türkiye'nin en iyi beş hastanesi ya da sağlık merkez...

ferman

ferman sanki bir tufandı. gök delinmiş gibi aralıksız yağmur yağıyor ve bütün ordu semlin'e doğru sel, çamur, sis ve bora içinde ilerliyordu. belgrad - şabaç yolu çökmüştü. karanlık ormanlara, sarp yokuşlara, uçurumlu dağlara alışkın olmayan yük develeri, yedekçileriyle birlikte kaybolmuşlardı.subaylar bağırıyor, boru sesleri işitiliyor, atlar kişniyordu. hatta padişahın otağı bile ortada yoktu. bu kısa yol, üç gündür bitip tükenmiyordu.konak yerine, yalnız sadrâzamın çadırı kurulabilmişti. padişah saltanat arabasının penceresinden kendi otağını göremeyince, çevresindeki, ıslanmış, allı yeşilli, sırmalı giysileriyle gözleri kamaştıran iri ve çevik koruyucularına:- daha durmayacak mıyız? dedi.hiç kimse karşılık vermedi. herkes önüne bakıyor ve şakır yağmur yağıyordu. yaşlı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !